Strona główna

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie Oddziały i filie dla dzieci w województwie podkarpackim w liczbach 2014 Rzeszów 2015 Oddziały i filie dla dzieci w województwie podkarpackim w liczbach 2014


Pobieranie 0.74 Mb.
Strona1/6
Data20.06.2016
Rozmiar0.74 Mb.
  1   2   3   4   5   6Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

w Rzeszowie

Oddziały i filie dla dzieci

w województwie podkarpackim

w liczbach 2014

Rzeszów 2015

Oddziały i filie dla dzieci w województwie podkarpackim w liczbach 2014 kolejnym, dziesiątym już wydawnictwem przedstawiającym stan
i działalność bibliotek dla dzieci i młodzieży województwa podkarpackiego.

Wydawnictwo prezentuje oddziały i filie dziecięce bibliotek publicznych, powierzchnię lokalową, kadrę, stan księgozbiorów, strukturę czytelników,


liczbę odwiedzin i wypożyczeń na zewnątrz, ilość udostępnień prezencyjnych, preferencje czytelnicze dzieci i młodzieży, najciekawsze formy promocji oraz listę adresową publicznych bibliotek dziecięcych woj. podkarpackiego.

Tradycyjnie już publikacja składa się z części omawiającej wybrane zagadnienia czytelnictwa dziecięcego oraz części tabelarycznej. Część tabelaryczna obejmuje zestawienie danych w porządku alfabetycznym jednostek administracyjnych i tablice wskaźników w układzie wynikającym z wartości danego wskaźnika.

Dane czytelnicze zamieszczone w wydawnictwie zostały opracowane na podstawie informacji zawartych w meldunkach o stanie czytelnictwa na koniec 2014 roku oraz sprawozdaniach opisowych powiatowych, miejskich i gminnych bibliotek publicznych.

Mamy nadzieję, że wydawnictwo Oddziały i filie dla dzieci


w województwie podkarpackim w liczbach 2014
okażą się przydatnym materiałem zarówno dla samych bibliotekarzy, jak i przedstawicieli władzy samorządowej Podkarpacia.


OPRACOWANO W DZIALE INSTRUKCYJNO-METODYCZNYM

WiMBP w RZESZOWIE

Opracowanie Małgorzata Sierżęga


Konsultacja Lucyna Kloczkowska
Oprogramowanie Marek Peller

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

Nakład 25 egz. druk., 65 egz. CD

Sekcja Poligrafii

Rzeszów, ul. Sokoła 13

Oddziały i filie dla dzieci w województwie podkarpackim w 2014 roku
Liczba bibliotek specjalizujących się w obsłudze czytelniczej dzieci
i młodzieży (łącznie z miastem Rzeszów) w 2014 roku nie uległa zmianie.
Na terenie województwa podkarpackiego nadal funkcjonowało 65 oddziałów
i filii publicznych bibliotek dziecięcych (40 w miastach i 25 na wsi). Były to 62 oddziały dla dzieci bibliotek miejskich, miejsko-gminnych i gminnych, 2 filie dziecięce w Mielcu oraz punkt biblioteczny w przedszkolu prowadzony przez Oddział dla Dzieci BP w Leżajsku – tabela nr 1.

Biblioteki dla dzieci i młodzieży funkcjonowały na terenie 59 spośród


160 gmin województwa (36,9%). Oddziałów i filii dziecięcych nadal nie
było na terenie 101 gmin (63,1%), w tym w 2 miastach (Dynów, Radymno),
9 miastach – gminach (Dukla, Jedlicze, Kańczuga, Narol, Oleszyce, Pilzno, Rudnik n/Sanem, Rymanów, Sieniawa) oraz 90 gminach.

Lokale
W 2014 roku sytuacja lokalowa 6 kolejnych bibliotek dziecięcych
uległa poprawie. W wyniku remontu generalnego i modernizacji Oddziały dla Dzieci MBP w Sanoku i GBP w Boguchwale zyskały atrakcyjnie zaaranżowaną, kolorową przestrzeń, w której dzieci i młodzież mogą bezpiecznie i twórczo spędzać czas wolny. Oddział dla Dzieci MBP w Sanoku otrzymał dodatkową powierzchnię i został przemianowany na Strefę dla Dzieci, w której wygospodarowano miejsce do zabaw dla najmłodszych czytelników: tablica magnetyczna, playstation, sprzęt audiowizualny z nagłośnieniem do przygotowania prezentacji multimedialnej na zajęcia z dziećmi. W Oddziale
dla Dzieci GBP w Boguchwale znajduje się interaktywna podłoga, na której zainstalowano 35 różnych aplikacji, ściana sucho ścieralna do wykorzystania podczas lekcji bibliotecznych i warsztatów, xbox oraz e-galeria, na której prezentowane są informacje o planowanych wydarzeniach. Na interaktywnej podłodze wyświetlają się gry i zadania, które uczą najmłodszych czytelników spostrzegawczości np. segregowania śmieci.

Do nowych zaadoptowanych i wyremontowanych lokali zostały przeniesione 4 biblioteki dla dzieci: PBP w Przemyślu, GBP w Grodzisku Dolnym, BP w Wielopolu Skrzyńskim oraz Filia Nr 7 MBP w Mielcu.


Oddział dla Dzieci PBP w Przemyślu zajmuje pomieszczenia na parterze
w nowoczesnej dobudówce przy rozbudowanym zabytkowym kompleksie powojskowym. Oddziały GBP w Grodzisku Dolnym /pow. leżajski/ i BP Wielopolu Skrzyńskim /pow. ropczycko-sędziszowski/ zostały przeniesione
do zaadoptowanych pomieszczeń budynków samorządowych, a Filia Nr 7
MBP w Mielcu do nowego bloku mieszkalnego. W wyniku przeniesienia powierzchnia użytkowa oddziałów uległa zwiększeniu (z 78 – 200 m²,
z 56 – 61 m², 53 m², z 30 – 50 m²), a pomieszczenia zostały wyposażone
w nowe meble biblioteczne – regały, krzesełka, stoliki, miękkie siedziska oraz sprzęt komputerowy.

W 12 innych bibliotekach dziecięcych Podkarpacia przeprowadzono drobne remonty polegające najczęściej na wymianie stolarki okiennej


i instalacji elektrycznej, wykonaniu nowej posadzki, malowaniu pomieszczeń, zainstalowaniu klimatyzatora typu Split, który poprawi warunki pracy poprzez obniżenie temperatury w okresie letnich upałów, wymianie mebli bibliotecznych (regały, stoliki, krzesełka, szafy na materiały wystawiennicze i dydaktyczne, kolorowe dywaniki i pufy – miękkie siedziska) oraz utworzeniu dla najmłodszych użytkowników Kącików Malucha. Nowa aranżacja dziecięcych pomieszczeń bibliotecznych sprzyja swobodnemu korzystaniu ze zbiorów oraz zachęca młodych czytelników do udziału w atrakcyjnych zajęciach kulturalno-edukacyjnych rozwijających ich zainteresowania.

W wyniku zachodzących zmian już tylko 7 oddziałów dla dzieci nie posiada samodzielnego pomieszczenia, lecz jedynie wydzieloną część z ogólnej powierzchni biblioteki (Białobrzegi, Chorkówka, Czarna /łańcucka/, Gorzyce, Przecław, Radomyśl Wielki, Wiśniowa). Powierzchnią poniżej 30 m² nadal dysponuje 7 oddziałów. Pomieszczenia od 30 do 60 m² zajmują 22 oddziały,


a 16 – od 61 do 100 m². Lokalami o powierzchni większej niż 100 ² dysponuje 11 bibliotek. Pomieszczeniem o powierzchni 200 m² dysponuje oddział dla dzieci w Przemyślu, a 216 m² – oddział dla dzieci w Łańcucie.

W 2014 roku 44 biblioteki dla dzieci i młodzieży (67,7%) posiadały czytelnie (12 i więcej miejsc do korzystania ze zbiorów) oraz kąciki czytelniane


(do 11 miejsc). Miejsc do wyłącznego użytku młodych czytelników nadal nie wykazało 21 oddziałów (32,3%). W tych oddziałach dzieci i młodzież musiały korzystać z czytelni i kącików wydzielonych dla osób dorosłych. Łącznie biblioteki dziecięce posiadały 552 miejsca do prezencyjnego udostępniania zbiorów, tj. o 4 miejsca więcej niż w 2013 roku. Średnio na jedną placówkę przypadało 8 miejsc. Biblioteki dla dzieci w: Borowej, Brzostku, Chorkówce, Cmolasie, Dębicy, Głogowie Małopolskim, Gorzycach, Korczynie, Kuryłówce, Radomyślu Wielkim, Sanoku, Wielopolu Skrzyńskim, Wiśniowej i Zagórzu
nie prowadziły oddzielnej statystyki działalności czytelniano-informacyjnej. Działalność tych oddziałów była wykazywana w czytelniach dla dorosłych – tabela nr 7.

W roku ubiegłym 63 podkarpackie oddziały dziecięce (97%) prowadziły komputeryzację procesów bibliotecznych. Komputerowe udostępnianie zbiorów realizowało 21 bibliotek dla dzieci (Boguchwała, Gorzyce, Jarosław, Jasło, Kolbuszowa, Krosno, Lubaczów, Łańcut, Mielec, Nowa Sarzyna, Przemyśl, Ropczyce, Rzeszów, Sanok, Stalowa Wola, Strzyżów, Tarnobrzeg


/trzy oddziały/, Tyczyn, Zagórz), a w 42 nadal trwały prace związane
z uruchomieniem kolejnych modułów programów bibliotecznych. Dotychczas tylko w 2 oddziałach dla dzieci nie podjęto żadnych działań mających na celu komputeryzację prac bibliotecznych: Chorkówka /pow. krośnieński/, Baranów Sandomierski /pow. tarnobrzeski/ . Powodem jest brak środków finansowych
na zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego. Podkarpackie biblioteki dziecięce do prac biblioteczno-bibliograficznych wykorzystują programy: LIBRA, MAK, MAK+, SOWA i SOWA II.

W 2014 roku 42 oddziały dla dzieci (65%) posiadały strony internetowe, na których w łatwy i szybki sposób promowały swoją działalność, zamieszczały zaproszenia i relacje z organizowanych imprez bibliotecznych. Na stronach internetowych 27 bibliotek (42%) znajdowały się katalogi on-line, które umożliwiały czytelnikom przeglądanie zbiorów, sprawdzenie stanu swojego konta oraz dokonanie rezerwacji lub zamówienia wybranych pozycji.


16 podkarpackich bibliotek dziecięcych (25%) aktywnie działało na Facebooku, jednym z największych portali społecznościowych.

Inwestycje (budowa i rozbudowa), pozyskiwanie nowych lokali oraz nowe aranżacje pomieszczeń bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży przyczyniają się corocznie do systematycznego podnoszenia jakości usług kulturalno-edukacyjnych świadczonych przez dziecięce biblioteki publiczne na rzecz swoich użytkowników. Wyremontowane i zmodernizowane podkarpackie oddziały zyskują atrakcyjne, przyjazne i dobrze wyposażone wnętrza, w których zarówno dzieci, jak i młodzież mogą przyjemnie i ciekawie spędzać czas wolny, brać udział w spotkaniach ze znanymi i lubianymi twórcami literatury, kształtować i rozwijać swoje zainteresowania.


Kadra
W 2014 roku w podkarpackich bibliotekach dziecięcych zatrudnionych było 99 osób, w wymiarze 93,25 etatu (74 – w miastach, 25 – na wsi).
Zatrudnienie w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 2 osoby,
w wymiarze 1,25 etatu.

Pracownicy – zatrudnienie i wykształcenie


Oddziały

i filie

Ogółem

Etat

3/4

etatu

1/2

etatu

1/4

etatu

Wyższe

bibliot.

Wyższe

inne

Średnie

bibliot.

Średnie

ogólne

Miasto

74

68

2

4
31

7

32

4

Wieś

25

18

2

4

1

8

1

14

2

Razem

99

86

4

8

1

39

8

46

6

Na pełnym etacie, z pośród ogółu zatrudnionych, pracowało 86 bibliotekarzy (68 w miastach, 18 na wsi). Pozostałych 13 bibliotekarzy zatrudnionych było w niepełnym wymiarze czasu pracy (6 – w miastach, 7 – na wsi).

Obsadę w wymiarze 1 etatu wykazało 30 bibliotek dla dzieci (12 –
w miastach, 18 – na wsi). W Przeworsku było 1 i 1/2 etatu. Po dwa i więcej etatów miało 18 oddziałów dla dzieci. Obsługa dwuetatowa była w: Brzozowie, Dębicy, Jarosławiu, Jaśle, Kolbuszowej, Leżajsku, Lubaczowie, Łańcucie, Nisku, Ropczycach, Ustrzykach Dolnych. W Strzyżowie było 3 etaty,
w Przemyślu – 3 i 1/2 etatu, w Krośnie i Rzeszowie – po 4 etaty, Stalowej
Woli /2 placówki/: 4 i 3/4 etatu, Tarnobrzegu /3 placówki/: 5 etatów, Mielcu
/4 placówki/: 7 i 1/2 etatu.

W niepełnym wymiarze zatrudnienia oddziały prowadziło 9 bibliotek:


2 miejsko-gminne w: Błażowej – na 3/4 etatu i Baranowie Sandomierskim
– na 1/2 etatu oraz 7 gminnych: Łańcut-Wysoka i Wielopole Skrzyńskie – na 3/4 etatu, na 1/2 etatu: Białobrzegi, Czarna /łańcucka/, Kamień, Markowa oraz Borowa, w której bibliotekarz był zatrudniony nadal na 1/4 etatu.

Zdecydowana większość osób (85 bibliotekarzy) zatrudnionych


w bibliotekach dla dzieci posiada kwalifikacje zawodowe (64 – w miastach,
21 – na wsi). Wykształcenie średnie bibliotekarskie posiada 46 osób
(32 – w mieście, 14 – na wsi), a wyższe bibliotekarskie – 39 osób (31 –
w mieście, 8 – na wsi). Bez kwalifikacji zawodowych, z wykształceniem wyższym innym i średnim ogólnym, pozostaje 14 osób (10 – w mieście,
4 – na wsi).

Z informacji nadesłanych z bibliotek wynika, że już tylko w 11 bibliotekach zachowana została funkcja kierownika oddziału dla dzieci.


Staż pracy bibliotekarzy zatrudnionych w oddziałach i filiach dziecięcych wynosi od 3 miesięcy do 43 lat.
  1   2   3   4   5   6


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość