Strona główna

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie Oddziały i filie dla dzieci w województwie podkarpackim w liczbach 2014 Rzeszów 2015 Oddziały i filie dla dzieci w województwie podkarpackim w liczbach 2014


Pobieranie 0.74 Mb.
Strona2/6
Data20.06.2016
Rozmiar0.74 Mb.
1   2   3   4   5   6

Zbiory

Oddziały i filie dziecięce woj. podkarpackiego na koniec 2014 roku wykazały 769 949 książek oraz 2 029 jednostek zbiorów specjalnych


tabela nr 5. W stosunku do roku ubiegłego księgozbiory bibliotek
dla dzieci zwiększyły się o 9 225 woluminów. Średnio na jedną placówkę biblioteczną przypadało 11 845 książek i 31 zbiorów specjalnych.

W ciągu roku do oddziałów i filii dziecięcych Podkarpacia wpłynęło 34 582 książek, tj. 5 867 więcej niż w 2013 roku. Struktura wpływów w 2014 roku kształtowała się następująco:

- zakup ze środków organizatora - 21 046 wol.

- zakup z dotacji celowej BN - 10 476 wol.

- dary - 2 345 wol.

- ekwiwalenty - 377 wol.

- inne -  338 wol.
Łącznie ze środków organizatora oraz dotacji celowej BN oddziały dla dzieci kupiły 31 522 książki, czyli o 6 187 więcej niż w 2013 roku. Średnio do jednej placówki zakupiono 485 nowych książek, tj. o 95 więcej niż w roku ubiegłym (324 wol. ze środków organizatora, 115 wol. z dotacji celowej BN). Ponieważ w 2014 roku każda z bibliotek musiała także przeznaczyć minimum 1/3 otrzymanej dotacji na zakup publikacji dla dzieci i młodzieży, oddziały
i filie dziecięce otrzymały o 9 796 więcej nowych książek niż w 2010 roku
wykres 1.


Wykres 1. Zakup nowych książek w bibliotekach dziecięcych

W 2014 roku ze środków budżetowych biblioteki dla dzieci kupiły


21 046 woluminów, tj. o 3 161 wol. więcej niż w 2013 roku. Natomiast
z dotacji otrzymanej z BN kupiły 10 476 woluminów, tj. o 3 026 wol. więcej
niż przed rokiem. Z innych źródeł (dary, ekwiwalenty, inne) pozyskały
3 060 woluminów. W 15 oddziałach i filiach dla dzieci zakup stanowił
100% przybytków. Były to oddziały w: Białobrzegach, Borowej, Chmielniku, Chorkówce, Czarnej /łańcuckiej/, Gorzycach, Iwoniczu Zdroju, Kamieniu, Korczynie, Łańcucie-Wysokiej, Niebylcu, Nowej Dębie, Radomyślu Wielkim, Ulanowie, Zagórzu. Najwięcej książek kupiły oddziały w: Mielcu – 4 058, Stalowej Woli – 1 999, Tarnobrzegu – 1 486, Jarosławiu – 1 374. Najmniej książek kupiły oddziały w: Wielopolu Skrzyńskim – 51, Ulanowie – 54, Iwoniczu Zdroju – 59, Sędziszowie Małopolskim – 77, Łańcucie-Wysokiej – 79.

Biblioteki dla dzieci w mieście kupiły łącznie 23 791 woluminów, tj.


o 1 382 więcej niż w roku ubiegłym, a na wsi 7 731 woluminów, tj. o 1 425 więcej niż w 2013 roku. Dzięki dotacji otrzymanej z BN oddziały i filie dziecięce najczęściej uzupełniały księgozbiory o nowości wydawnicze oraz brakujące poczytne tytuły poszukiwane przez czytelników (klasyka, serie, bestsellery, lektury szkolne).
Księgozbiór oddziałów i filii dziecięcych
Oddziały i filie dla dzieci

Przybyło

Ubyło

Miasto

26 404

16 410

Wieś

8 178

8 947

Razem

34 582

25 357

W 2014 roku podkarpackie oddziały i filie dziecięce wycofały ze swoich zbiorów 25 357 woluminów, tj. o 14 537 książek mniej niż w roku ubiegłym. Średnio na jedną placówkę przypadało 390 ubytków. Oddziały i filie miejskie ubytkowały 16 410 woluminów, wiejskie – 8 947 woluminy. Najczęściej wycofywano ze zbiorów książki zniszczone i zaczytane na skutek wielokrotnego użycia.

Najwięcej zniszczonych książek ubytkowały oddziały w: Jaśle – 3 573, Boguchwale – 1 981, Mielcu – 1 560, Wiśniowej – 1 490, Dębicy – 1 458. Najmniej wycofały oddziały w: Borowej – 7, Tarnobrzegu – 12, Strzyżowie
– 21, Przecławiu – 33, Gorzycach – 36. Żadnych ubytków nie wykazało 11 bibliotek dziecięcych. Były to oddziały w: Baranowie Sandomierskim, Błażowej, Bojanowie, Chorkówce, Iwoniczu Zdroju, Korczynie, Kuryłówce, Lubaczowie, Markowej, Sanoku, Zagórzu.

Czytelnicy

W 2014 roku z dziecięcych bibliotek Podkarpacia korzystało 52 531 czytelników, tj. o 750 mniej niż w roku ubiegłym – tabela nr 2. Średnio na jedną placówkę dla dzieci przypadało 808 czytelników, tj. o 12 mniej niż


w 2013 roku. Wzrost czytelników odnotowały oddziały w: Stalowej Woli – 259, Cieszanowie – 241, Ropczycach – 134, Mielcu – 115, Strzyżowie – 109.
Spadek czytelników miał miejsce w 30 oddziałach dla dzieci. Największy spadek czytelników odnotowały oddziały w: Przemyślu – 902, Sanoku – 258, Rzeszowie – 147, Jaśle – 111. Spadek czytelników spowodowany był przerwami w udostępnianiu zbiorów z powodu rozbudowy, modernizacji
i remontów placówek dziecięcych i związanymi z tym utrudnieniami w dostępie do zbiorów oraz zmniejszeniem zainteresowania młodych ludzi tradycyjną książką drukowaną na rzecz mediów elektronicznych.

Struktura czytelników w bibliotekach dziecięcych „wg wieku” – wykres 2

1 – czytelnicy do lat 5 - 4 060 osób - 7,7%

2 – czytelnicy od 6 do 12 lat - 20 262 „ - 38,4%

3 – czytelnicy od 13 do 15 lat - 9 704 „ - 18,5%

4 – czytelnicy od 16 do 19 lat - 5 863 „ - 11,2%

5 – czytelnicy od 20 do 24 lat - 2 189 „ - 4,2%

6 – czytelnicy od 25 do 44 lat - 7 140 „ - 13,6%

7 – czytelnicy od 45 do 60 lat - 2 286 „ - 4,4%

8 – czytelnicy powyżej 60 lat - 1 027 „ - 2,0%Wykres 2. Czytelnicy wg wieku
Nadal, najliczniejszą grupą użytkowników byli czytelnicy w przedziale wiekowym od 6 do 12 lat, którzy stanowili 38,4% ogółu zarejestrowanych czytelników bibliotek dziecięcych. Drugą znaczącą grupą byli czytelnicy od 13 do 15 lat – 18,5%. Trzecią grupę stanowili czytelnicy od 25 do 44 lat – 13,6%, czwartą – czytelnicy od 16 do 19 lat – 11,2%. Na piątym miejscu uplasowali się czytelnicy do lat 5 – 7,7%, szóstym – czytelnicy od 45 do 60 lat – 4,4%, siódmym – czytelnicy od 20 do 24 lat – 4,2%. Najmniej liczni byli czytelnicy powyżej 60 lat – 2,0%. W stosunku do 2013 roku odsetek czytelników do 15 roku życia był niższy o 0,5% i wynosił 64,6%. Zmniejszyła się liczba czytelników w przedziałach wieku od 13 do 15 lat – o 1,1%, od 16 do 19 lat –
o 1,4% i od 20 do 24 lat – o 0,4%. Wzrósł natomiast odsetek czytelników
w przedziałach wieku do lat 5 – o 0,5%, od 6 do 12 lat – o 0,1%, od 25 do 44 lat – o 1,4%, od 45 do 60 lat – o 0,5% i powyżej 60 lat – o 0,4%.

1   2   3   4   5   6


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość