Strona główna

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie Oddziały i filie dla dzieci w województwie podkarpackim w liczbach 2014 Rzeszów 2015 Oddziały i filie dla dzieci w województwie podkarpackim w liczbach 2014


Pobieranie 0.74 Mb.
Strona3/6
Data20.06.2016
Rozmiar0.74 Mb.
1   2   3   4   5   6

Wypożyczenia na zewnątrz

Oddziały i filie dla dzieci woj. podkarpackiego odnotowały ogółem 394 333 odwiedziny. Wypożyczyły na zewnątrz 804 736 książek, tj. o 38 041 woluminów mniej niż w 2013 roku. Średnio na jedną placówkę dziecięcą przypadało 12 381 wypożyczeń, czyli o 585 wypożyczeń mniej niż w roku ubiegłym – tabela nr 2.

Spadek wypożyczeń na zewnątrz w bibliotekach dla dzieci spowodowany

był przerwami w udostępnianiu zbiorów z powodu rozbudowy, modernizacji


i remontów placówek dziecięcych oraz związanymi z tym utrudnieniami
w dostępie do zbiorów – wykres 3.Wykres 3. Wypożyczenia w bibliotekach dla dzieci
Wzrost wypożyczeń odnotowało 21 bibliotek dziecięcych. Największy wzrost zanotowały oddziały w: Nisku – 5 705, Strzyżowie – 3 152, Jarosławiu – 2 854, Lubaczowie – 2 240, Krośnie – 2 227. Spadek wypożyczeń na zewnątrz miał miejsce w 38 oddziałach i filiach dla dzieci. Największy spadek wykazały oddziały w: Przemyślu – 16 453, Sanoku – 9 593, Mielcu – 7 325, Boguchwale – 4 197, Rzeszowie – 3 221.

Struktura wypożyczonych zbiorów w podkarpackich oddziałach i filiach dla dzieci przedstawiała się następująco:


- literatura piękna dla dzieci - 663 770 wypożyczeń - 82,5%

- literatura piękna dla dorosłych - 66 717 „ - 8,3%

- literatura popularnonaukowa - 74 249 „ - 9,2%
W wypożyczeniach na zewnątrz dominowała literatura piękna dla
dzieci i młodzieży, która stanowiła 82,5% ogółu wszystkich wypożyczeń. Literatura popularnonaukowa stanowiła 9,2% wypożyczeń, a literatura piękna dla dorosłych 8,3% wypożyczeń. Szczegółową strukturę wypożyczeńw 2014 roku przedstawia tabela nr 6. Analiza danych wskazuje, że wzrosły wypożyczenia literatury pięknej dla dzieci i młodzieży o 0,9%. Zmalały natomiast wypożyczenia literatury dla dorosłych o 0,2% oraz literatury popularnonaukowej o 0,7%.

Aktywność czytelnicza w bibliotekach dziecięcych, czyli liczba wypożyczeń rocznie na 1 czytelnika była mniejsza o 0,5 wol. w stosunku


do roku poprzedniego i wynosiła 15,3 wol. Najbardziej aktywni byli
czytelnicy w: Ulanowie – 47,3, Kuryłówce – 42,5, Cmolasie – 32,4, Tyczynie – 31,8 wyp. / 1 czyt. Najmniej aktywni okazali się użytkownicy w: Jarosławiu
– 8,1, Czarnej /łańcuckiej/ – 8,3, Sanoku – 9,1, Wielopolu Skrzyńskim – 9,5, Sokołowie Małopolskim 9,9 wyp. / 1 czyt. – tabela nr 3.

Wskaźnik aktywności księgozbioru w oddziałach i filiach dla dzieci


był mniejszy o 0,1 niż w 2013 roku i wynosił 1,0 wypożyczenia na 1 wolumin. Największy wskaźnik aktywności księgozbioru zanotowały oddziały
w: Tyczynie – 2,1 i Mielcu 2,0 wypożyczenia na 1 wolumin. Poniżej
średniej było w: Chorkówce i Sokołowie Małopolskim – po 0,3 wypożyczenia na 1 wolumin oraz Iwoniczu Zdroju i Kamieniu – po 0,4 wypożyczenia na 1 wolumin – tabela nr 4.

Niski wskaźnik aktywności księgozbioru 33 bibliotek dziecięcych świadczy o konieczności systematycznego uzupełniania w tych bibliotekach posiadanych zbiorów o tytuły poszukiwane przez młodych czytelników (bestsellery, książki nagrodzone i wyróżnione w konkursach literackich) oraz potrzebie wyrobienia wśród dzieci i młodzieży nawyku czytania książek dla przyjemności.


Udostępnianie prezencyjne

Oddziały i filie dziecięce posiadały łącznie 552 miejsca do prezencyjnego udostępniania zbiorów bibliotecznych, tj. o 4 więcej niż w 2013 roku.


Czytelnie (12 i więcej miejsc) wykazało 23 biblioteki dla dzieci. Były to oddziały w: Brzozowie, Cieszanowie, Cmolasie, Czudcu, Jarosławiu, Kolbuszowej, Krośnie, Lesku, Łańcucie, Markowej, Mielcu /2 oddziały/, Przemyślu, Przeworsku, Ropczycach, Rzeszowie, Sanoku, Sokołowie Małopolskim, Tarnobrzegu /2 oddziały/, Tyczynie, Ustrzykach Dolnych
i Wielopolu Skrzyńskim.

Podkarpackie biblioteki dla dzieci i młodzieży prenumerowały 287 tytułów czasopism, tj. o 3 mniej niż w roku ubiegłym. Były to czasopisma przeznaczone dla młodych czytelników oraz czasopisma fachowe, stanowiące lekturę bibliotekarzy: Guliwer – czasopismo o książce dla dziecka, Bibliotekarz, Nowe Książki, Poradnik Bibliotekarza, Ryms. Średnio na jedną placówkę dziecięcą przypadało 4,4 czasopisma, tj. o 0,1 mniej niż w roku ubiegłym.


Tylko 9 oddziałów posiadało w swojej ofercie 10 i więcej tytułów czasopism: Kolbuszowa, Krosno, Mielec, Przemyśl, Przeworsk, Rzeszów, Stalowa Wola, Tarnobrzeg i Żołynia. Żadnego czasopisma nie prenumerowało 13 bibliotek dziecięcych. Były to oddziały w: Błażowej, Chmielniku, Chorkówce, Cmolasie, Dębicy, Iwoniczu Zdroju, Jarosławiu, Korczynie, Nisku, Nowej Sarzynie, Radomyślu Wielkim, Wielopolu Skrzyńskim, Wiśniowej – tabela nr 7. Najczęściej prenumerowane tytuły to: Cogito, Kumpel, Świerszczyk, Victor – Gimnazjalista, Victor – Junior. W pojedynczych oddziałach prenumerowane były takie czasopisma jak: Kaczor Donald, Księżniczka, Kubuś Puchatek, Mały Artysta.

W 2014 roku oddziały i filie dziecięce odnotowały w czytelniach


i kącikach czytelnianych 98 716 odwiedzin, tj. o 19 512 więcej niż w roku ubiegłym. Średnio na jedną placówkę przypadało 1 519 odwiedzin. Wzrost odwiedzin miał miejsce w 26 bibliotekach dla dzieci. Największy wzrost zanotowały oddziały w: Lubaczowie – 8 860, Jarosławiu – 3 409, Strzyżowie
– 2 257, Nisku – 2 187. Spadek odwiedzin odnotowano w 22 oddziałach
i filiach dziecięcych. Największy spadek miał miejsce w: Sokołowie Małopolskim – 1 459, Brzozowie – 1 427, Rzeszowie – 673 – tabela nr 8

Rok 2014 był rokiem, w którym kolejny raz wzrosła liczba informacji udzielonych na miejscu. W dziecięcych bibliotekach Podkarpacia udzielono ogółem 52 557 informacji, tj. o 8 182 więcej niż w ubiegłym roku sprawozdawczym. Średnio na jedną placówkę dziecięcą przypadało 809 informacji. Wzrost liczby informacji udzielonych na miejscu, w stosunku do roku ubiegłego, odnotowały oddziały w: Jarosławiu – 6 811, Mielcu – 1 910, Jaśle – 1 246. Spadek informacji zarejestrowały oddziały w: Sokołowie Małopolskim – 1 446, Rzeszowie – 850, Nisku – 299 – tabela nr 10.

W czytelniach i kącikach czytelnianych oddziałów i filii dziecięcych
w 2014 roku, podobnie jak w roku ubiegłym, zanotowano wzrost udostępnień materiałów bibliotecznych na miejscu. Zarejestrowano ogółem 129 962 udostępnienia, czyli o 15 494 więcej niż w 2013 roku. Największym zainteresowaniem wśród użytkowników czytelni i kącików czytelnianych podkarpackich bibliotek dla dzieci cieszyły się udostępnienia: książek – 52 567 woluminów (40,4%), Internetu – 42 086 udostępnień (32,4%), czasopism nieoprawnych – 35 190 tytułów (27,1%) oraz zbiorów specjalnych – 119 (0,1%). W stosunku do roku ubiegłego odnotowano wzrost udostępnionych książek o 3 775, tytułów czasopism nieoprawnych o 2 733 oraz wykorzystanie Internetu jako źródła informacji o 9 625 udostępnień. Zmniejszyły się natomiast udostępnienia zbiorów specjalnych o 639 jednostek inwentarzowych. Najwięcej udostępnień materiałów bibliotecznych w czytelniach wykazały oddziały
w: Krośnie – 19 150, Tarnobrzegu – 13 937, Rzeszowie – 11 389. Najmniej udostępnień na miejscu odnotowały oddziały w: Sokołowie Małopolskim – 11, Nowej Sarzynie – 31, Lesku – 50 – tabela nr 9.


Wykres 4. Informacje udzielone w czytelniach i kącikach czytelnianych
Podkarpackie oddziały i filie dziecięce odnotowały w 2014 roku
w czytelniach i kącikach czytelnianych wzrost miejsc do prezencyjnego udostępniania zbiorów, odwiedzin, udzielonych informacji, udostępnionych materiałów bibliotecznych oraz udostępnień Internetu. Przyczyną wzrostu są atrakcyjne, wygodne i przyjazne wnętrza bibliotek dziecięcych, wyposażone
w aktualne i poszukiwane wydawnictwa popularnonaukowe oraz nowoczesny sprzęt komputerowy, który dzieci i młodzież bardzo chętnie wykorzystują do wyszukiwania potrzebnych informacji – wykres 4.
Preferencje czytelnicze
Zainteresowania czytelnicze dzieci i młodzieży korzystających z bibliotek dziecięcych Podkarpacia kształtują się podobnie. Najmłodsze dzieci lubią książeczki z kolorowymi obrazkami, krótkimi i zabawnymi tekstami, poszerzające zasób słownictwa, rozwijające wyobraźnię i spostrzegawczość, uczące koncentracji (Czytanki z obrazkami, Księga dźwięków, serie: Mamoko, Ulica Czereśniowa, Ciocia Jadzia).

Przedszkolaki chętnie wypożyczają bogato ilustrowane opowieści


o ulubionych bohaterach i ich niesamowitych przygodach, serie przeznaczone do nauki czytania razem z rodzicami, napisane przez znanych polskich autorów, książki dodające dzieciom pewności siebie, pomagające zwalczyć lęk, stawić czoło przeciwnościom i zrozumieć innych (Bajkowa Biblioteka, Czytamy bez mamy, Potworne maluchy, Czytam sobie, Pomagajki poczytajki).

Dużym zainteresowaniem dzieci w młodszym wieku szkolnym cieszą się książki przygodowe o wartkiej akcji i zabawnych dialogach (serie: Banda Spaghetti, Biuro detektywistyczne Lassego i Mai, Zosia z ulicy Kociej, Dawid


i Larisa),
opowieści o zwierzętach (serie: Koniki z Szumińskich Łąk, Animal magic, Zaopiekuj się mną!) oraz fantastyka (seria Zwiadowcy, M. Szczygielski Za niebieskimi drzwiami, cykl A. Maleszki Magiczne drzewo).

Młodzież ze starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum wypożycza najczęściej literaturę fantastyczno-przygodową (cykle: Kroniki Archeo, Dystopia, Antyutopia, Percy Jackson i bogowie olimpijscy, Olimpijscy herosi), książki o podróżach w czasie (cykle: Strażnicy historii, Poza czasem, serie: Hyperversum, Gorączka), literaturę postapokaliptyczną (trylogie: Monument 14, Świat po wybuchu, cykle: Jutro, Inny świat), thrillery z wątkiem kryminalnym (cykle: Nocna szkoła, Tory Brennan) oraz książki obyczajowe i psychologiczne, poruszające ważne problemy wieku dorastania (np. J. Green Gwiazd naszych wina, B. Ostrowicka Przecież cię znam, A. Onichimowska Lot Komety,


J. Sierra i Fabra Krzyk, T. Pegler Był sobie Ned, Anna M. Gorgolewska Mrówki
w śniegu).


Literatura popularnonaukowa ma również swoich zwolenników wśród młodych czytelników. Najbardziej popularne wśród młodzieży są książki poruszające problemy uzależnień (narkomania, anoreksja, bulimia) oraz życia
w rodzinie zastępczej (Ćpun M. Burgess, Hera, moja miłość A. Onichimowska, My, dzieci z dworca ZOO Christiane F., Pamiętnik narkomanki B. Rosiek, Pamiętnik nastolatki B. Andrzejczuk).

Duży wpływ na wybory czytelnicze mają rekomendacje rówieśników oraz recenzje zamieszczone na stronach internetowych czasopism i wydawnictw. Młodzi użytkownicy bibliotek dziecięcych najczęściej pytają i poszukują książek, o których się mówi i pisze.Formy promocji książki i biblioteki
Oddziały i filie dla dzieci woj. podkarpackiego odnotowały w 2014 roku

wzrost stosowanych form promocji książki i biblioteki. W 8 108 różnych formach promocji książki oraz innych rodzajach działalności bibliotek (więcej


o 586) wzięło udział łącznie 211 788 młodych czytelników (wzrost o 94 071)
tabela nr 11 a i 11 b.

W 107 spotkaniach autorskich ze znanymi i lubianymi twórcami literatury dziecięcej i młodzieżowej uczestniczyło 5 987 osób. Do 270 konkursów literackich, plastycznych, recytatorskich i fotograficznych przystąpiło 13 623 czytelników, a w 1 721 lekcjach bibliotecznych i wycieczkach do bibliotek wzięło udział 37 117 przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych


i gimnazjalnych na terenie Podkarpacia. W 1 289 spotkaniach z książką uczestniczyło 28 536 użytkowników, a w 1 724 innych formach promocji,
tj. zajęciach prowadzonych z dziećmi w bibliotece (gry i zabawy inspirowanie książką – dyskusje nad książką, głośne czytanie, oglądanie, ilustrowanie
i opowiadanie bajek i baśni, przedstawienia i krótkie inscenizacje teatralne, zajęcia z elementami biblioterapii) brało udział 44 862 najmłodszych czytelników. Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Fundacji ABCXXI
„Cała Polska czyta dzieciom” na najlepiej przeprowadzoną kampanię głośnego czytania wśród dzieci w roku szkolnym 2013/2014 po raz kolejny otrzymała
p. Małgorzata Piekarska, dyrektor MBP w Jaśle.

W 1 307 różnych imprezach organizowanych przez biblioteki dla użytkowników wzięło udział 32 770 młodych czytelników (Noc biblioteki, warsztaty plastyczne, ferie i wakacje w bibliotece – gry planszowe, edukacyjne


i komputerowe, zabawy ruchowe i integracyjne, projekcie bajek na DVD, układanie puzzli, lepienie z modeliny).

Podkarpackie oddziały i filie dziecięce organizowały także szkolenia biblioteczne dla użytkowników, mające na celu zapoznanie ich z zasadami korzystania ze zbiorów i usług oferowanych przez bibliotekę, wyszukiwaniem potrzebnych informacji w zbiorach tradycyjnych i elektronicznych oraz obsługą komputerowego konta bibliotecznego. W 265 szkoleniach bibliotecznych użytkowników uczestniczyło 5 676 młodych czytelników, w 13 szkoleniach studentów i bibliotekarzy z innych bibliotek – 12 osób, a w 1 081 innych szkoleniach i zajęciach edukacyjnych organizowanych przez biblioteki (kursy komputerowe i językowe) brało udział 15 117 czytelników.

12 i 13 czerwca 2014 roku w 23 bibliotekach publicznych województwa podkarpackiego odbyły się spotkania autorskie ze znanymi i lubianymi przez młodych czytelników twórcami literatury dziecięcej i młodzieżowej: Agnieszką Frączek, Joanną Jagiełło, Kaliną Jerzykowską, Katarzyną Terechowicz, Wojciechem Cesarzem i Tomaszem Trojanowskim.

Organizatorami spotkań w ramach ogólnopolskiej akcji czytelniczej


„Z książką na walizkach” była Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
w Rzeszowie oraz Wydawnictwo Literatura z Łodzi, zaś współorganizatorami publiczne biblioteki samorządowe Podkarpacia. Cykliczną imprezę promującą czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży tradycyjnie patronatem honorowym wspierał Marszałek Województwa Podkarpackiego i Prezydent Miasta Rzeszowa. We wszystkich spotkaniach, odbywających się w ramach VIII Podkarpackich Spotkań Pisarzy z Młodymi Czytelnikami, uczestniczyło
łącznie ponad 1 100 młodych czytelników województwa podkarpackiego, przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Podczas spotkań pisarze chętnie i ciekawie opowiadali o swoim życiu


i zainteresowaniach, początkach twórczości literackiej i bohaterach książek. Mówili o ulubionych lekturach dzieciństwa, radości pisania, autorskich inspiracjach i nowych pomysłach na kolejne powieści. Zachęcali młodych ludzi do podejmowania własnych prób literackich, czytania książek i rozwijania wyobraźni, która jest potrzebna każdemu człowiekowi w codziennych działaniach, wpływa na jego wrażliwość, osobowość i dokonywane w życiu wybory. Czytelnicy mieli okazję poznać etapy powstawania książki, posłuchać fragmentów książek czytanych przez autorów, powtórzyć trudne do wymowy „łamańce językowe” i dowiedzieć się jakie najczęściej popełniają błędy językowe. Brali udział w potyczkach językowych, wymyślaniu tytułu do „słodko-pikantnej” powieści młodzieżowej, poznali tajniki psiej psychologii
i dowiedzieli się, jak czworonogi przyjaciel człowieka postrzega otaczający świat. Po każdym spotkaniu uczestnicy otrzymywali dedykację na zakupionej podczas kiermaszu książce lub autograf na pamiątkowej zakładce. Pozowali do wspólnych zdjęć z pisarzami, obiecując, że biblioteki będą odwiedzać na pewno, bo warto.

W celach promocyjnych biblioteki dziecięce Podkarpacia stosowały także formy wizualne w postaci różnego rodzaju komunikatów rozpowszechnianych


w wyznaczonych miejscach w swoich placówkach. Powszechnie stosowaną wizualną formą promocji były wystawy. Przygotowane przez oddziały
i filie dziecięce 333 wystawy zwiedziło łącznie 28 088 czytelników. Tematyka wystaw dotyczyła najczęściej rocznic literackich oraz ważnych wydarzeń kalendarzowych i historycznych (Ferie w bibliotece, Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci, Święto Wojska Polskiego, Dzień Głośnego Czytania, Urodziny Kubusia Puchatka, Światowy Dzień Postaci z Bajek).

Obok stałych form pracy 7 oddziałów dla dzieci i młodzieży prowadziło Dyskusyjne Kluby Książki. Były to oddziały: MBP w Boguchwale (młodzież), GBP w Chmielniku (młodzież), MBP w Jaśle (dzieci), MBP w Nisku (młodzież), WiMBP w Rzeszowie (dzieci i młodzież), MBP w Sanoku (młodzież), PiMBP w Ustrzykach Dolnych (młodzież). W spotkaniach DKK biorą udział młodzi ludzie, którzy lubią czytać i rozmawiać o przeczytanych książkach, dzielić się wrażeniami na temat przeczytanej lektury z rówieśnikami oraz spotkać się z ulubionym pisarzem.W 2014 roku najpopularniejszą formą pracy w podkarpackich bibliotekach dziecięcych były inne formy promocji książki, tj. zajęcia prowadzone z dziećmi w bibliotece (Cała Polska czyta dzieciom). Na drugim miejscu uplasowały się lekcje biblioteczne i wycieczki do biblioteki zorganizowanych grup przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalnych. Następnie imprezy organizowane przez biblioteki dla użytkowników (Noc biblioteki, Ferie i wakacje w bibliotece), spotkania
z książką, inne szkolenia i zajęcia edukacyjne (kursy językowe i komputerowe), wystawy, konkursy oraz szkolenia biblioteczne czytelników. Mniejszą popularnością ze względu na duże koszty organizacyjne cieszyły się, podobnie jak w latach poprzednich, spotkania autorskie ze znanymi i lubianymi twórcami literatury dziecięcej i młodzieżowej.

Najciekawsze przykłady form promocji
Spotkania autorskie:


 • spotkanie ze Stanisławą Bełch – regionalną pisarką (Rzeszów)

 • spotkanie z Pawłem Beręsewiczem (Chmielnik, Rzeszów)

 • spotkanie z Damianem Bronhardem – autorem powieści „Królewska klątwa” (Lesko, Ustrzyki Dolne)

 • spotkanie z Ewą Chotomską (Mielec-F. nr 7, Ropczyce)

 • spotkanie z Anną Czerwińską-Rydel (Głogów Małopolski, Łańcut, Mielec-WLDiM, Nisko, Przeworsk, Stalowa Wola)

 • spotkanie z Wiesławem Drabikiem (Białobrzegi, Łańcut, Mielec-F. nr 6/O, 7, Nisko, Radomyśl Wielki, Strzyżów, Tyczyn, Żołynia)

 • spotkanie z Martą Fox (Boguchwała-DKK, Chmielnik-DKK, Głogów Małopolski)

 • spotkanie z Agnieszką Frączek (Jarosław, Jasło, Lubaczów, Tarnobrzeg, Tyczyn, Ustrzyki Dolne)

 • spotkanie z Małgorzatą Gutowską-Adamczyk (Nisko-DKK)

 • spotkanie z Joanną Jagiełło (Czarna /łańcucka/ , Łańcut, Rzeszów, Stalowa Wola)

 • spotkanie z Kaliną Jerzykowską (Brzozów, Czudec, Mielec-WLDiM)

 • spotkanie z Roksaną Jędrzejewską-Wróbel (Krosno, Rzeszów)

 • spotkanie z Melanią Kapelusz (Jasło, Krosno, Rzeszów)

 • spotkanie z Grzegorzem Kasdepke (Jasło-DKK)

 • spotkanie z Izabellą Klebańską (Stalowa Wola)

 • spotkanie z Krzysztofem Koziołkiem – autorem kryminałów połączone
  z warsztatami dziennikarskimi dla młodzieży (Sanok, Zagórz)

 • spotkanie z Joanną Krzyżanek – autorką książek dla dzieci (Tarnobrzeg)

 • spotkanie z Jolantą Michno – regionalną poetką (Łańcut-Wysoka)

 • spotkanie z Łukaszem Nowickim – ilustratorem książek dla dzieci połączone z warsztatami plastycznymi (Głogów Małopolski, Łańcut, Mielec-F. nr 4, Przeworsk )

 • spotkanie z Joanną Olech (Jasło, Zagórz-DKK)

 • spotkanie z Niną Opic (Frysztak, Sanok)

 • spotkanie z Beatą Ostrowicką (Chmielnik, Nisko)

 • spotkanie z Wiolettą Piasecką (Boguchwała)

 • spotkanie z Renatą Piątkowską (Głogów Małopolski, Jarosław, Leżajsk, Lubaczów, Łańcut, Mielec-F. nr 4, Sanok, Zagórz)

 • spotkanie z Elizą Piotrowską – pisarką, ilustratorką książek dla najmłodszych (Nisko, Rzeszów)

 • spotkanie z Dariuszem Rekoszem (Krosno)

 • spotkanie z Michałem Rusinkiem – pisarzem, tłumaczem, literaturoznawcą, autorem książek dla dzieci (Rzeszów)

 • spotkanie z Bożeną Rzym – członkiem zarządu i aktywną działaczką Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt (Rzeszów)

 • spotkanie z Małgorzatą Strękowską-Zarembą (Rzeszów)

 • spotkanie z Leszkiem Szczasnym – podróżnikiem, społecznikiem, fotografem (Borowa)

 • spotkanie z Katarzyną Terechowicz i Wojciechem Cesarzem (Niebylec, Przeworsk)

 • spotkanie z Tomaszem Trojanowskim (Ropczyce, Tyczyn)

 • spotkanie z Agnieszką Tyszką (Kolbuszowa-DKK, Krosno, Rzeszów-DKK)

 • spotkanie z Wojciechem Ulmanem – regionalnym autorem książek dla dzieci, fotografem, malarzem (Białobrzegi, Chmielnik, Leżajsk-Giedlarowa, Rzeszów, Tyczyn)

 • spotkanie z Józefem Witkiem – autorem „Historii Mielca dla dzieci” (Mielec-WLDiM, F. nr 6/O, 7)


Konkursy literackie:


 • „Nie ma pisania bez czytania!” – XIX Ogólnopolski Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży (Jasło)

 • „Godziny przy piórze” – XIV edycja powiatowego konkursu
  poetyckiego dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjalnych
  i ponadgimnazjalnych (Stalowa Wola)

 • „Bieszczady między wersami” – konkurs literacki pod patronatem Stowarzyszenia Bieszczadzka Przestrzeń Kulturowa (Ustrzyki Dolne)

 • „Ja i mój świat” – XIX Powiatowy Konkurs Poetycki dla Dzieci
  i Młodzieży (Brzozów)

 • „Polscy Poeci dla Małych i Dużych” – powiatowy konkurs recytatorski (Dębica)

 • „Wędrówki z Koziołkiem Matołkiem” – konkurs czytelniczy (Kolbuszowa)

 • „Dyktando o Pióro Wójta Gminy Grodzisko Dolne” – VIII edycja konkursu ortograficznego dla młodzieży szkół gimnazjalnych (Grodzisko Dolne)

 • „Zaśpiewajmy małemu” – VII edycja Powiatowego Konkursu Kolęd
  i Pastorałek dla uczniów gimnazjum i szkół średnich powiatu łańcuckiego (Łańcut)

 • „Retro wierszowanie z przebraniem” – konkurs recytatorski (Krosno)

 • „Mój przyjaciel wiersz” – VI Przegląd Recytatorski (Lesko)

 • „O rybaku i złotej rybce” – konkurs czytelniczy (Kolbuszowa)

 • „Krośnieńskie legendy? Wiem – czytałem!” – konkurs pięknego, głośnego czytania (Krosno)

 • „Las i ja” – konkurs poetycki organizowany we współpracy
  z Nadleśnictwem (Leżajsk)

 • „Jeszcze nie zginęła” – konkurs literacki na wiersz o Polsce (Krosno)

 • „Czasem słońce, czasem deszcz” – eliminacje do konkursu „Literatura
  i dzieci” organizowanego przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie (Leżajsk)

 • „Kornel Makuszyński – życie i twórczość” – międzyszkolny konkurs czytelniczy dla uczniów klas VI szkoły podstawowej (Lubaczów)

 • „Wiosenne wierszowanie” – konkurs recytatorski dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej (Białobrzegi)

 • „Uśmiechnięty Święty” – minikonkurs czytelniczy o Mikołaju (Czarna)

 • „Poezja Karola Wojtyły” – konkurs recytatorski dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej (Białobrzegi)

 • „Najpiękniejsze wiersze o… ptakach” – konkurs recytatorski dla przedszkolaków (Łańcut)

 • „Brzechwa dzieciom” – plenerowy konkurs recytatorski dla przedszkolaków (Żołynia)

 • „Zaśpiewam Tobie – na ludową nutę” – III Powiatowy Konkurs Dziecięcej Poezji Śpiewanej dla uczniów szkół podstawowych (Łańcut)

 • „Rusz głową” – konkurs literacki (Mielec-F. nr 7)

 • „Jan Paweł II – papież nadziei” – konkurs literacki organizowany wspólnie
  z Ośrodkiem Kultury (Nowa Sarzyna)

 • „Książka czeka… na przedszkolaka” – finał konkursu dla dzieci organizowany przez Przedszkole Niepubliczne DOMmisia (Nisko)

 • „Świat Harr’ego Pottera” – konkurs literacki (Mielec-WLDiM)

 • „Zaczytane przedszkolaki” – konkurs czytelniczy dla grup przedszkolnych (Przecław)

 • „W świecie wierszy Jana Brzechwy” – konkurs literacki (Ropczyce)

 • „Czy znasz wiersze Juliana Tuwima” – konkurs literacki (Sędziszów Małopolski)

 • „W górze tyle gwiazd, w dole tyle miast. Miasto w poezji” – IX Powiatowy Konkurs Recytatorski dla Gimnazjów (Przemyśl)

 • „Baśń mojego życia” – konkurs literacki (Mielec-WLDiM)

 • „Na tropie KSIĄŻKI” – gminny konkurs literacki (Boguchwała)

 • „Czytać każdy może” – konkurs o tytuł Mistrza Pięknego Czytania (Ropczyce)

 • „Matka, mama, mamusia” – konkurs recytatorski (Sędziszów Małopolski)

 • „Zostań mistrzem ortografii” – konkurs ortograficzny (Wielopole Skrzyńskie)

 • „Czytam i Wiem” – quiz literacki dla najmłodszych czytelników (Boguchwała)

 • „Bajka dla młodszej siostry, brata…” – III edycja gminnego konkursu literacko-plastycznego (Głogów Małopolski)

 • „Marzenia się spełniają” – gminny konkurs literacko-plastyczny (Sokołów Małopolski)

 • „Książki są jak okulary, przez które patrzę na świat” – konkurs literacki dla dzieci i młodzieży (Tyczyn)

 • „Wielka Liga Czytelników” – konkurs czytelniczy dla uczniów klas I-III
  i IV-VI szkoły podstawowej (Sanok)

 • „Poczytam Ci” – VI Międzyszkolny Konkurs Pięknego Czytania (Rzeszów)

 • „Pięknie czytam” – konkurs pięknego czytania (Niebylec)

 • „Śladami Juliana Tuwima” – quiz literacki dla dzieci (Stalowa Wola)

 • „Wiosenne słońce – majowy deszcz” – konkurs recytatorski (Tarnobrzeg-F.

 • nr 1)

 • „Recenzja ulubionej książki” – konkurs na recenzję ulubionej książki dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum (Rzeszów)


Konkursy plastyczne:


 • „Moja rodzina lubi czytać” – powiatowy konkurs plastyczny (Dębica)

 • „Bohaterowie utworów H. Sienkiewicza” – konkurs plastyczny (Jarosław)

 • „Projekt ustrzyckiego stroju ludowego” – konkurs plastyczny dla uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (Ustrzyki Dolne)

 • „Wiem wszystko o mojej miejscowości” – XVII edycja konkursu historyczno-plastycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponad-gimnazjalnych (Lubaczów)

 • „Okładka do ulubionej książki” – konkurs plastyczny (Jarosław)

 • „Książka na każdy czas” – konkurs plastyczny (Kolbuszowa)

 • „Sceny z życia rodzinnego, czyli ilustracje do książek i wierszy o rodzinach wielopokoleniowych” – konkurs plastyczny (Krosno)

 • „Jak wyobrażasz sobie jednego z bohaterów Tolkiena” – konkurs plastyczny (Jarosław)

 • „To co w życiu ważne” – konkurs plastyczny na ilustrację do książki Królewna R. Jędrzejewskiej-Wróbel (Krosno)

 • „Jesienny obrazek” – 6 edycja konkursu plastycznego z cyklu „Do dzieła” dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej (Korczyna)

 • „Leśne inspiracje” – konkurs plastyczny organizowany we współpracy
  z Nadleśnictwem (Leżajsk)

 • „Muzyczne fantazje, czyli ilustracje do wierszy Izabelli Klebańskiej” – konkurs plastyczny (Krosno)

 • „Jan Paweł II – papież Polak” – konkurs plastyczny (Nowa Sarzyna)

 • „Łańcut moje miasto za 50 lat” – konkurs plastyczny dla uczniów klas III-IV szkoły podstawowej (Łańcut)

 • „Mój ulubiony miś” – konkurs plastyczny (Baligród)

 • „Najpiękniejsza pisanka” – wielkanocny konkurs plastyczny dla dzieci (Mielec-F. nr 7)

 • „Mój wymarzony zawód” – konkurs plastyczny (Mielec-F. nr6/O)

 • „Moja choinka” – gminny konkurs plastyczny dla przedszkolaków i uczniów klas 0 (Korczyna)

 • „Zimowe impresje o św. Mikołaju, Świętach Bożego Narodzenia i zimie” – konkurs plastyczny (Krosno)

 • „Wyobraźnią malowane – ilustracje do baśni H.Ch. Andersena” – konkurs plastyczny (Mielec-WLDiM)

 • „Najciekawsza ozdoba wielkanocna” – konkurs plastyczny (Radomyśl Wielki)

 • „Sztuka tworzenia inicjałów” – konkurs plastyczny (Ropczyce)

 • „Bajkowa zakładka do książki” – konkurs plastyczny (Mielec-WLDiM)

 • „Mój tydzień ekologiczny” – konkurs plastyczny dla najmłodszych dzieci (Nisko)

 • „Ilustracja do mojej ulubionej książki” – gminny konkurs plastyczny (Borowa)

 • „Czarodziejska Kraina Europejskich Baśni” – konkurs plastyczny dla dzieci (Przemyśl)

 • „Biblioteka XXI wieku” – konkurs plastyczny dla przedszkolaków (Ropczyce)

 • „Plastuś, maleńki ludzik z plasteliny” – konkurs plastyczny (Mielec-F. nr 4)

 • „Moja ulubiona książka Wandy Chotomskiej” – gminny konkurs plastyczny (Sędziszów Małopolski)

 • „Bohater ulubionej bajki” – konkurs plastyczny (Wielopole Skrzyńskie)

 • „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę” – konkurs plastyczny (Błażowa)

 • „Bądź wolny! Stop uzależnieniom” – gminny konkurs plastyczny (Boguchwała)

 • „Moja maska karnawałowa” – konkurs plastyczny (Głogów Małopolski)

 • „Moją Ojczyzną jest Polska” – konkurs plastyczny (Tyczyn)

 • „Mieszkańcy Stumilowego Lasu” – konkurs plastyczny dla uczniów klas II szkół podstawowych (Stalowa Wola)

 • „Mój czas” – konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych (Boguchwała)

 • „Ilustracje do bajek Anny Świrszczyńskiej” – konkurs plastyczny dla dzieci 5-6 letnich (Stalowa Wola)

 • „Biblioteka – wczoraj – dzisiaj – jutro” – konkurs plastyczny (Strzyżów)

 • „Kornel Makuszyński – 130. rocznica urodzin” – XIX edycja powiatowego konkursu plastycznego „Ekslibris” dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych (Stalowa Wola)

 • „Ilustracje do ulubionej baśni” – konkurs plastyczny dla uczestników zajęć wakacyjnych (Stalowa Wola)

 • „Terapia uzależnień” – konkurs plastyczny dla młodzieży (Gorzyce)

 • „Podróże Koziołka Matołka” – konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych (Stalowa Wola)

 • „Bohaterowie książek Kornela Makuszyńskiego” – konkurs plastyczny (Bojanów)

 • „Kosmos” – konkurs plastyczny (Tarnobrzeg-F. nr 2)

 • „W świątecznym nastroju” – III edycja konkursu plastycznego dla dzieci
  i młodzieży na ozdobę bożonarodzeniową (Gorzyce)

 • „Anioły, aniołki, aniołeczki – z różnych stron świata” – X edycja międzyszkolnego konkursu plastycznego (Rzeszów)


Cykle zajęć:


 • „Sposób na wakacyjną nudę” – X warsztaty literacko-plastyczno-językowe dla dzieci (Leżajsk)

 • „Zostań czytelnikiem! Odkryj Krainę Biblioteki i Książki” – cykl zajęć dla pięciolatków z przedszkoli (Jasło)

 • „Zakątek Małych Artystów” – sobotnie zajęcia plastyczne dla dzieci (Kolbuszowa)

 • „Bibliotekarze czytają dzieciom” – spotkania cykliczne (Cmolas)

 • „Śladami przeszłości” – cykl zajęć edukacyjnych nt. historii Jasła i regionu jasielskiego dla uczniów szkoły podstawowej (Jasło)

 • „Z Koziołkiem Matołkiem po Europie” – zajęcia cykliczne dla przedszkolaków (Krosno)

 • „Tajemniczy świat literatury” – cykliczne spotkania dla przedszkolaków (Leżajsk-Giedlarowa)

 • „Dzień w Bibliotece z Koziołkiem Matołkiem” – cykl spotkań dla dzieci
  o Kornelu Makuszyńskim (Łańcut)

 • „Mam prawo do zabawy” – spotkania tematyczne z przedszkolakami (Mielec-WLDiM)

 • „I my też czytamy” – cykliczne spotkania z klasą 0 szkoły podstawowej (Borowa)

 • „Czytanie na dywanie” – systematyczne czytanie bajek dzieciom przedszkolnym (Przecław)

 • „Bajka z lektorem” – spotkania głośnego czytania z wykorzystaniem przeźroczy (Tarnobrzeg-F. nr 1)

 • „Apetyt na czytanie” – cykliczne głośne czytania dzieciom (Ropczyce)

 • „Czytamy utwory literackie” – cykliczne spotkania dla najmłodszych popularyzujące opowieści warte przeczytania i wysłuchania (Boguchwała)

 • „Zwierzęta naszymi przyjaciółmi” – cykl zajęć dla dzieci (Tyczyn)

 • „W krainie baśni” – cykl spotkań z książką dla dzieci (Stalowa Wola)

 • „Poranki literackie dla przedszkolaków” – głośne czytanie i zabawy dla najmłodszych (Tarnobrzeg-F. nr 2)

 • „Czytajmy razem” – cykliczne spotkania dla uczniów klas I szkoły podstawowej (Frysztak)

 • „Bajeczka barwna jak świat” – cykl spotkań popularyzujących czytelnictwo wśród najmłodszych dzieci (Stalowa Wola)

 • „Godzina z lekturą” – cykl spotkań głośnego czytania (Tarnobrzeg)

 • „Akademia Malucha” – spotkania z dziećmi dla lat 3 w każdą środę miesiąca (Ropczyce)

 • „Ukraina” – spotkanie z cyklu „Klub Europejczyka” (Rzeszów)


Lekcje biblioteczne:


 • „Edukacja czytelnicza, medialna i regionalna” – lekcje biblioteczne (Jasło)

 • „Wyloguj się do życia” – lekcja biblioteczna z pokazem filmu (Ustrzyki Dolne)

 • „Jarosławskie legendy” – lekcja biblioteczna (Jarosław)

 • Victor Junior jako pomoc w przygotowaniach do egzaminu szóstoklasistów” – lekcja biblioteczna (Ustrzyki Dolne)

 • „Poradnik Małego Internauty” – lekcje biblioteczne nt. bezpiecznego
  i kreatywnego korzystania z Internetu (Jasło)

 • „Źródła informacji i wydawnictwa informacyjne” – lekcja biblioteczna (Leżajsk)

 • „Świat magii i czarów baśni H. Ch. Andersena” – lekcja biblioteczna (Krosno)

 • „Zasady korzystania z księgozbioru” – lekcja biblioteczna (Mielec-F. nr 4)

 • „Źródła informacji w Internecie” – lekcja biblioteczna (Jasło)

 • „Biblioteka od kuchni” – lekcja biblioteczna dla klasy 0 szkoły podstawowej (Przeworsk)

 • „Jak wypożyczać książki z biblioteki” – lekcja biblioteczna (Mielec-F. nr 6/O)

 • „Najstarsze czasopisma dla dzieci” – lekcja biblioteczna uczniów szkoły podstawowej (Przeworsk)

 • „Książka jako paszport do świata wiedzy” – lekcja biblioteczna (Ropczyce)

 • „Tradycje i zwyczaje wielkanocne” – lekcja biblioteczna dla przedszkolaków połączona z zajęciami plastycznymi (Przeworsk)

 • „Pierwsze spotkanie z biblioteką” – lekcja biblioteczna dla przedszkolaków (Przeworsk)

 • „Uczymy się być kulturalni” – lekcja biblioteczna (Ropczyce)

 • „Dzień Postaci z Bajek” – lekcja biblioteczna dla przedszkolaków (Przeworsk)

 • „Planety we wszechświecie” – lekcja biblioteczna (Sędziszów Małopolski)

 • „Pluszowy miś w książkach, piosenkach i zabawach dla dzieci” – lekcja biblioteczna (Przeworsk)

 • „Czasopisma dla dzieci” – lekcja biblioteczna (Sędziszów Małopolski, Stalowa Wola)

 • „Baśnie z czterech stron świata” – lekcja biblioteczna (Ropczyce)

 • „Książka moim przyjacielem” – lekcja biblioteczna (Tarnobrzeg)

 • „Książka uczy, bawi i wychowuje” – lekcja biblioteczna (Wielopole Skrzyńskie)

 • „Dobrze być czytelnikiem…” – lekcja biblioteczna zorganizowana w ramach Programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” – Priorytet 2 (Boguchwała)

 • „Czego nie lubią książki” – lekcja biblioteczna (Ropczyce)

 • „Szukamy śladów przeszłości” – lekcja biblioteczna o tematyce regionalnej (Tarnobrzeg)

 • „W bibliotece wśród książek i czasopism” – lekcja biblioteczna (Wielopole Skrzyńskie)

 • „Książka na wyciągnięcie ręki” – lekcja biblioteczna (Boguchwała)

 • „Dzieci świata” – lekcja biblioteczna dla uczniów klas V szkoły podstawowej (Chmielnik)

 • „Droga książki od autora do czytelnika” – lekcja biblioteczna (Tarnobrzeg)

 • „Poznajemy legendy o Boguchwale – w Realu i w sieci” – lekcja biblioteczna (Boguchwała)

 • „W świecie baśni” – lekcja biblioteczna dla uczniów klasy II szkoły podstawowej (Sanok)

 • „Literki znamy – książki czytamy” – lekcja biblioteczna (Tarnobrzeg)

 • „Księżniczka na ziarnku grochu pilnie poszukiwana” – lekcja biblioteczna dla przedszkolaków (Boguchwała)

 • „Od autora do bibliotekarza” – lekcja biblioteczna dla przedszkolaków (Sanok)

 • „Biblioteka czyta dzieciom: od deski – do deski” – spotkanie literackie zorganizowane w ramach XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom (Boguchwała)

 • „Literatura popularnonaukowa o zwierzętach” – lekcja biblioteczna dla uczniów klasy II gimnazjum ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (Sanok)

 • „Pisarze dla dzieci i ich twórczość” – lekcja biblioteczna (Stalowa Wola)

 • „Bajkowo o bajkach” – lekcja biblioteczna dla klas I szkoły podstawowej (Gorzyce)

 • „Podstawowe źródła informacji. Słowniki i encyklopedie” – lekcja biblioteczna (Stalowa Wola)

 • „Zapoznanie z biblioteką, rolą książki w życiu człowieka i wykorzystaniem warsztatu informacyjnego” – lekcja biblioteczna dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej (Frysztak)

 • „Poeci dla dzieci” – lekcja biblioteczna dla klas III szkoły podstawowej (Gorzyce)

 • „Witam Cię kartek szelestem” – lekcja biblioteczna (Tarnobrzeg)


Inne:


 • „Cała Polska czyta dzieciom” – ogólnopolska kampania społeczna promująca czytelnictwo najmłodszych

 • „Z książką na walizkach. VIII Podkarpackie Spotkania Pisarzy z Młodymi czytelnikami” pod hasłem „Następcy Makuszyńskiego dzieciom” – cykl spotkań autorskich promujących czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży,
  w którym wzięło udział 23 biblioteki publiczne woj. podkarpackiego

 • „Tu czytam” Dyskusyjne Kluby Książki – realizacja projektu Instytutu Książki (Boguchwała, Chmielnik, Jasło, Nisko, Rzeszów, Sanok, Ustrzyki Dolne)

 • „Najlepszy Czytelnik Roku” – konkurs czytelniczy na najaktywniejszego czytelnika dziecięcego (Baligród, Baranów Sandomierski, Borowa, Leżajsk, Lubaczów, Łańcut-Wysoka, Ropczyce, Tarnobrzeg, Tyczyn, Zagórz)

 • „Ferie i wakacje w bibliotece” – zajęcia dla dzieci prowadzone w większości oddziałów i filii dziecięcych (gry i zabawy inspirowane książką, zajęcia plastyczne, teatralne i językowo-etnograficzne, układanie puzzli, lepienie
  z modeliny, gry planszowe, edukacyjne i zręcznościowe, warsztaty historyczne, opowiadanie i oglądanie bajek na DVD, przedstawienia i krótkie inscenizacje teatralne)

 • „Pasowanie na czytelnika” – uroczyste imprezy kończące cykl zajęć edukacyjnych dla dzieci z klas 0 i I (Białobrzegi, Błażowa, Boguchwała, Mielec-F. nr 4, 6/O, 7, Nowa Dęba, Przecław, Przeworsk, Sanok, Sędziszów Małopolski, Stalowa Wola, Tyczyn)

 • „FunEnglish w bibliotece” – interaktywny kurs języka angielskiego dla dzieci (Jasło, Łańcut, Rzeszów, Tyczyn)

 • „MegaMatma” – Edukacyjny Serwis Internetowy (Łańcut, Rzeszów, Stalowa Wola, Ustrzyki Dolne)

 • „Noc Bibliotek” – nocna impreza promująca w atrakcyjny i niestandardowy sposób zbiory i ofertę kulturalną bibliotek (Boguchwała, Dębica, Frysztak, Jarosław, Kolbuszowa, Krosno, Leżajsk, Łańcut, Ropczyce, Rzeszów, Sędziszów Małopolski, Strzyżów)

 • „Światowy Dzień Postaci z Bajek” – zajęcia czytelnicze dla dzieci (Dębica, Kolbuszowa, Ropczyce, Sędziszów Małopolski, Strzyżów)

 • „Światowy Dzień Pluszowego Misia” – zajęcia czytelniczo-edukacyjne dla dzieci (Boguchwała, Czarna /łańcucka/, Dębica, Głogów Małopolski, Kolbuszowa, Krosno, Lubaczów, Mielec-F. nr 4, 6/O, 7, Niebylec, Przecław, Ropczyce, Stalowa Wola, Strzyżów, Tyczyn)

 • „Czarna książka kolorów” – zajęcia dla dzieci z fundacji „Promyk nadziei” (Ustrzyki Dolne)

 • „Była sobie książka… – podaj dalej dobrą wiadomość” – zajęcia edukacyjne realizowane w ramach projektu dofinansowanego w ramach konkursu „Akademia kreatywności” (Kolbuszowa)

 • „Dbamy o zdrowie” – zajęcia dla przedszkolaków (Dębica)

 • „Cyrk Hrynek przedstawia” – przedstawienie Teatru NEMO z Rzeszowa (Sanok, Ustrzyki Dolne)

 • „Książka – nietypowy wynalazek” – warsztaty dla dzieci (Jasło)

 • „Jak być patriotą” – zajęcia edukacyjne z okazji Święta Niepodległości
  z przedszkolakami (Dębica)

 • „Znaszli ten kraj” – biblioteczna gra interaktywna dla gimnazjalistów (Ustrzyki Dolne)

 • „Czytająca Ławeczka” – zajęcia dla najmłodszych w Parku Jordanowskim (Dębica)

 • „Historia książki. Od tabliczki glinianej do iPada” – prezentacja uczniów Gimnazjum z Widełki (Kolbuszowa)

 • „Slalom z książką po Krośnie” – głośne czytanie (Krosno)

 • „Wiem, co to zdrowie” – konkurs wiedzy o zdrowiu (Jasło)

 • „Sieciaki na wakacjach” – zajęcia dla dzieci wg scenariuszy Fundacji Orange
  i Fundacji Dzieci Niczyje (Ustrzyki Dolne)

 • „Na rowerze i nie tylko” – happening dla rodzin z dziećmi (Dębica)

 • „Robotyka w Bibliotece” – warsztaty projektowania, budowania
  i programowania robotów z zestawów klocków Lego Mindstorms (Jasło)

 • „Moda na nieuczenie się” – interaktywne przedstawienie aktorów Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych (Ustrzyki Dolne)

 • „Cudowna lampa Aladyna” – spektakl w wykonaniu aktorów Studia Małych Form Teatralnych Art-Re z Krakowa dla najmłodszych dzieci (Krosno)

 • „Kto roznosi plotki? – tajemnica gazety” – warsztaty dziennikarskie (Kolbuszowa)

 • „Zakładkowy zawrót głowy” – warsztaty tworzenia zakładek (Jasło)

 • „Zaopiekuj się mną – o zziębniętym Elemelku, pustym brzuszku i rondelku” – zajęcia czytelnicze dla najmłodszych dzieci (Kolbuszowa)

 • „Ja i środowisko” – konkurs ekologiczny (Cmolas)

 • „Panny w kamień zamienione” – inscenizacja legendy w wykonaniu grupy teatralnej „Na Dobry Początek” (Krosno)

 • „Tuwim wiecznie żywy” – spotkanie czytelnicze dla dzieci klas I szkoły podstawowej (Leżajsk)

 • „Muchy w nosie” – minikonkurs frazeologiczny (Kolbuszowa)

 • „Europejski Dzień Logopedy” – spotkanie z logopedą dla uczniów klas V szkoły podstawowej (Leżajsk)

 • „Tajemnica zaginionych liter” – przedstawienie w wykonaniu aktorów Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa (Krosno, Lubaczów)

 • „Jak zmieniały się przez wieki nasze książki i biblioteki” – projekt edukacyjny dla uczniów klas I-III szkół podstawowych (Leżajsk)

 • „Z Pyzą w bibliotece” – spotkanie z cyklu „Wędrujące dobranocki” (Łańcut)

 • „Tradycje naszych dziadków – kwiaty, ozdoby, przepisy i smakołyki” – warsztaty dla dzieci (Cmolas)

 • „Bajkowi bohaterowie” – zajęcia plastyczne dla najmłodszych (Łańcut-Wysoka)

 • „Malujemy to co lubimy” – warsztaty plastyczne dla dzieci (Mielec-F.
  nr 6/O)

 • Wieczór wróżb andrzejkowych (Brzozów)

 • „Zanim przyjdą święta” – zajęcia dla przedszkolaków (Dębica)

 • „Nim zabłyśnie pierwsza gwiazdka” – zajęcia plastyczne dla najmłodszych (Kolbuszowa)

 • „Ja, Ty, My – chronimy środowisko” – konkurs ekologiczny (Leżajsk)

 • „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków” – spektakl w wykonaniu aktorów Studia Małych Form Teatralnych Art-Re z Krakowa dla dzieci najmłodszych (Żołynia)

 • „Poranek z Kornelem Makuszyńskim” – zajęcia literackie (Mielec-F. nr 4)

 • „Serce dla mamy” – zajęcia plastyczne dla dzieci (Przecław)

 • „Kiedy pani Złość przychodzi z wizytą” – zajęcia biblioterapeutyczne dla dzieci (Mielec-F. nr 7)

 • „Baśniowe czytanie” – czytanie baśni i bajek różnych narodów (Nisko)

 • „Czytanie – mądra rzecz” – Przemyska Inauguracja Tygodnia Czytania Dzieciom (Przemyśl)

 • „Smacznie, zdrowo, kolorowo – gotujemy z Cecylką Knedelek” – warsztaty kulinarne (Mielec-F. nr 7)

 • „Karnawałowy Bal Młodych Czytelników” – spotkanie dla najlepszych czytelników (Przeworsk)

 • „Scenografia do inscenizacji baśni H.Ch. Andersena” – warsztaty plastyczne (Mielec-WLDiM)

 • „Dziś króluje Książka” – impreza czytelnicza (Nisko)

 • „Dobre maniery Cecylii Knedelek, czyli o tym, że…” – zajęcia literackie
  w oparciu o książkę J. Krzyżanek (Mielec-WLDiM)

 • „Laurka z życzeniami dla biblioteki na 65-lecie” – warsztaty plastyczne (Ropczyce)

 • „Klub Przyjaciół Żółwia Franklina” – spotkanie najmłodszych z Franklinem (Sędziszów Małopolski)

 • „Bezpieczeństwo dzieci w domu, szkole i na podwórku. Cyberprzemoc” – spotkanie z policjantem (Mielec-WLDiM)

 • „65 lat ropczyckiej biblioteki” – prezentacja multimedialna dla dzieci (Ropczyce)

 • „Chory kotek” – inscenizacja wiersza Stanisława Jachowicza (Mielec-WLDiM)

 • „Witaj wiosno” – zajęcia plastyczne dla dzieci (Sędziszów Małopolski)

 • „Wszystkie dzieci pięknie czytają” – konkurs głośnego czytania (Wielopole Skrzyńskie)

 • „Negatywny i pozytywny bohater literacki” – dyskusja nad książką (Mielec-F. nr 6/O)

 • „Przyjaciele z Nibylandii” – gminny konkurs kostiumowy (Boguchwała)

 • „Powitanie wiosny” – szukanie wiosny w literaturze dziecięcej (Błażowa)

 • „Majówka z książką” – głośne czytanie dzieciom w plenerze (Ropczyce)

 • „Walentynki w bibliotece” – impreza dla czytelników (Błażowa)

 • „Rozmowy młodych o książce” – spotkanie gimnazjalistów i dyskusja literacka nt. „Bohaterowie tacy jak MY” (Boguchwała)

 • „Zimowa wędrówka przez świąteczne słówka” – ćwiczenia językowe
  z dziećmi (Błażowa)

 • „Uśmiechnięta Biblioteka wita Młodych Czytelników” – spotkanie literackie z udziałem przedszkolaków (Boguchwała)

 • „Tablety w bibliotece” – miesięczny pilotaż z wykorzystaniem iPadów do zajęć z dziećmi (Chmielnik)

 • „Klub Młodego Czytelnika” – spotkania aktywnych czytelników, promujących wśród rówieśników edukację i wypoczynek z książką
  i biblioteką publiczną (Boguchwała)

 • „Karnawałowy Bal Bajkowy” – impreza dla najmłodszych we współpracy ze szkołą podstawową (Chmielnik)

 • „Pamięć o przeszłości” – warsztaty historyczno-regionalne (Boguchwała)

 • „Bezpieczeństwo w domu, szkole i na drodze” – zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków i uczniów szkoły podstawowej (Tyczyn)

 • „Śladami historii” – rajd z udziałem młodzieży (Boguchwała)

 • „Polskie obrzędy i zwyczaje świąteczne” – zajęcia dla dzieci (Tyczyn)

 • „Wiosenny Kiermasz Książki Przeczytanej” – promocja literatury beletrystycznej i popularnonaukowej wśród czytelników i sympatyków biblioteki (Boguchwała)

 • „Ozdoby świąteczne” – wykonywanie dekoracji na pojemnikach, tackach
  i słoikach (Sanok)

 • „Odkryj w sobie… pisarza” – warsztaty literackie z udziałem uczniów klas V szkoły podstawowej (Boguchwała)

 • „Jak jednym słowem uzbroić bombę językową” – warsztaty dziennikarskie dla młodzieży (Sanok, Zagórz)

 • „Bajkowe ilustracje z tkanin” – zajęcia czytelniczo-plastyczne dla uczniów klas I szkoły podstawowej (Sanok)

 • „Moje Miasto Zagórz” – konkurs historyczny dla szkół podstawowych (Zagórz)

 • „Zwierzęta naszych lasów” – konkurs wiedzy dla dzieci ze szkoły podstawowej (Stalowa Wola)

 • „Święto bajek” – uroczyste otwarcie Strefy dla Dzieci (Sanok)

 • „Łamanie prawa nie jest trendy – zapobieganie przestępczości nieletnich” – powiatowy konkurs z cyklu „Patologie współczesnej cywilizacji” dla uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (Stalowa Wola)

 • „Jaś i drzewo fasolowe” – spektakl dla dzieci w wykonaniu aktorów Studia Małych Form Teatralnych Art-Re z Krakowa (Bojanów)

 • „Bajki czytam i pamiętam” – konkurs wiedzy dla dzieci z klas I szkół podstawowych (Stalowa Wola)”

 • „Wizyta Bibliomisia w bibliotece” – spotkanie dla dzieci połączone
  z głośnym czytaniem (Czudec)

 • „Przestępczość nieletnich – zapobieganie i przeciwdziałanie” – pogadanki
  z cyklu „Patologie cywilizacji współczesnej” prowadzone przez pracowników Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji (Stalowa Wola)

 • „Witaj wiosno” – spotkania literacko-plastyczne dla przedszkolaków (Frysztak)

 • „Z wizytą w Smerfowym Lesie” – spektakl dla dzieci klas 0 w wykonaniu aktorów Teatru Edu-Artis z Krakowa (Stalowa Wola)

 • „Tu i Tam – zawsze z KSIĄŻKĄ” – wakacyjny konkurs fotograficzny (Boguchwała)

 • „Urodziny Kubusia Puchatka” – zajęcia literacko-plastyczne dla przedszkolaków i uczniów klas I-III szkoły podstawowej (Frysztak)

 • „Bajeczne święta” – warsztaty literacko-plastyczne (Rzeszów)

 • „Królowa Śniegu” – spektakl Studia Małych Form Teatralnych Art-Re
  z Krakowa (Stalowa Wola)

 • „Moja pierwsza wizyta w bibliotece” – spotkanie dla uczniów klasy I szkoły podstawowej (Frysztak)

 • „Sąd nad książką” – inscenizacja w wykonaniu uczniów klasy III szkoły podstawowej (Wiśniowa)

 • „Miauczy kotek: miau…” – warsztaty edukacyjne Fundacji dla Bezdomnych Zwierząt „Felineus” (Rzeszów)

 • „Królewna Śnieżka i siedmiu Krasnoludków” – przedstawienie aktorów Studia Małych Form Art-Re z Krakowa (Niebylec)

 • „Dziesięciolatkowie na 10-lecie” – warsztaty europejskie z okazji 10-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (Rzeszów)

 • „Czytanie – mądra rzecz” – impreza plenerowa z udziałem pięciu przedszkoli (Tarnobrzeg)

 • „Bohaterowie znani i lubiani – w bibliotece prezentowani” – konkurs kostiumowy (Boguchwała)

 • „Warsztaty kreatywnego tworzenia kartek świątecznych” – zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych przy współpracy z plastykiem (Stalowa Wola)

 • „Odjazdowy Bibliotekarz” – rajd rowerowy (Wiśniowa)

 • „Gdy na dworze śnieg i plucha w bibliotece zabaw szukaj” – zabawy
  i kalambury (Tarnobrzeg-F. nr 1)

 • „Rzeszowskimi uliczkami” – gra miejska zorganizowana w ramach XXII Europejskich Dni Dziedzictwa (Rzeszów)

 • „Bajkowy bal karnawałowy” – zabawa dla młodych czytelników, quiz bajkowy oraz inscenizacja „Dary Nowego Roku” (Strzyżów)

 • „Gdzie wnuki nie mogą, dziadkowie pomogą” – piknik kulturalno-sportowy (Baranów Sandomierski)

 • „Co ze mnie wyrośnie?” – zajęcia dla dzieci w ramach kampanii „Tydzień
  z Internetem 2014” (Rzeszów)

 • „12 kolorów” – zajęcia literacko-plastyczne (Tarnobrzeg)

 • „Tydzień Edukacji Globalnej” – zajęcia mające na celu uświadomienie dzieciom jak ważna jest troska o planetę Ziemię (Rzeszów)


Wystawy:


 • „Nie ma pisania bez czytania” – wystawa prac laureatów XIX Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży (Jasło)

 • „Święty uśmiechnięty – Jan Paweł II” – wystawa pokonkursowa (Jarosław)

 • „Moda na życie bez uzależnień” – wystawa (Leżajsk)

 • „Laboratorium pomysłów” – wystawa zdjęć małych odkrywców (Jasło)

 • „Błogosławiony ten, co nie mając nic do powiedzenia, nie obleka tego faktu w słowa” – wystawa z okazji 120. rocznicy urodzin Juliana Tuwima (Leżajsk)

 • „Cudowne lata – współczesna literatura dla najmłodszych” – wystawa (Mielec-WLDiM)

 • „Wariacje literackie” – wystawa z realizacji projektu (Jasło)

 • „Sposób na wakacyjną nudę” – wystawa prac plastycznych wykonanych przez uczestników warsztatów (Leżajsk)

 • „Jane Frey o młodzieży i dla młodzieży” – wystawka (Mielec-F. nr 6/O)

 • „Trzeszczące wierszyki” – wystawa pokonkursowa prac uczniów SP nr 2 (Przeworsk)

 • „Ulubiona postać literacka” – wystawka prac plastycznych przedszkolaków (Mielec-F. nr 6/O)

 • „Kornel Makuszyński – pisarz ze słońcem w herbie” – wystawa (Przeworsk)

 • „Jestem wolny! Mówię: Stop uzależnieniom” – wystawa prac plastycznych (Boguchwała)

 • „70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego” – wystawka (Mielec-WLDiM)

 • „Szlakiem historii” – wystawa fotografii archiwalnej i współczesnej (Boguchwała)

 • „J. Christa i jego Kajko i Kokosz” – wystawa z okazji 80. rocznicy autora komiksu (Mielec-F. nr 6/O)

 • „Syberia pędzlem malowana” – wystawa prac plastycznych (Boguchwała)

 • „Dziecko w literaturze i malarstwie” – wystawa (Mielec-F. nr 6/O)

 • „Ewa Szelbur-Zarembina” – wystawa z okazji 115. rocznicy urodzin (Ropczyce)

 • „Biblioteka bliżej czytelnika” – wystawa fotografii prezentujących działalność GBP (Boguchwała)

 • „Wiesław Drabik dzieciom” – wystawa książek towarzysząca spotkaniu autorskiemu (Mielec-F. nr 6/O)

 • „Świat Biblii” – wystawa prac uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (Frysztak)

 • „Światowy Dzień Pluszowego Misia” – wystawa książek z misiowym bohaterem (Mielec-WLDiM, F. nr 4, 6/O, 7)

 • „Ewa Nowacka: książki od starożytności do nowoczesności” – wystawa (Mielec-F. nr 6/O)

 • „Sybiracy, zesłańcy, deportowani” – wystawa udostępniona przez IPN – Oddział w Rzeszowie (Boguchwała)

 • „Bajkowe ilustracje z tkanin” – wystawka (Sanok)

 • „Pomóżmy zwierzakom” – wystawa pokonkursowa (Rzeszów)

 • „Bądź gotowy dziś do szkoły…” – wizualna ekspozycja propozycji lekturowych dla uczniów szkół podstawowych i średnich, uzupełniających edukację szkolną, czytelniczą oraz medialną dzieci i młodzieży (Boguchwała)

 • „Nasz przyjaciel papież Jan Paweł II” – wystawa (Sanok)

 • „Kornel Makuszyński – 130. rocznica urodzin” – wystawa (Stalowa Wola)

 • „Z książką na wesoło” – wystawa prac plastycznych wykonanych przez dzieci, biorące udział w zajęciach organizowanych podczas ferii (Strzyżów)

 • „Kot w literaturze” – wystawa (Stalowa Wola)

 • „Ulubiona postać bajkowa” – wystawa (Strzyżów)

 • „Drzewa – skarbem dla ludzi i zwierząt” – wystawa pokonkursowa (Stalowa Wola)

 • „Ozdoba bożonarodzeniowa” – wystawa prac plastycznych (Gorzyce)

 • „Jeśli cenisz swój czas – nie marnuj go – słuchaj książek” – wystawka audiobooków (Stalowa Wola)

 • „Świąteczno-zimowe inspiracje” – wystawa prac uczniów Zespołu Szkół Specjalnych (Tarnobrzeg)

 • „Ilustracje do opowiadań Grzegorza Kasdepke” – wystawa prac (Stalowa Wola)

 • „Sztuka woskiem malowana – batiki” – wystawa prac dzieci i młodzieży
  z koła plastycznego działającego przy SODK Nowe Miasto (Rzeszów)

Duże imprezy czytelnicze oddziały i filie dziecięce organizowały zazwyczaj we współpracy z placówkami oświatowymi (przedszkola,


szkoły, domy kultury), placówkami opiekuńczo-wychowawczymi (szkoły specjalne, świetlice zajęciowe, ośrodki rehabilitacji dla niepełnosprawnych, wydawnictwami i księgarniami (Literatura, Nova). Wspólnie organizowane imprezy mają na celu popularyzowanie książki i biblioteki w środowisku lokalnym, rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci i młodzieży, pozyskanie nowych czytelników, pomaganie w wyborze dobrej lektury, uatrakcyjnienie sposobów zdobywania wiedzy poprzez zabawę i naukę
oraz zapewnienie dzieciom od najmłodszych lat kontaktu z literaturą, kulturą
i sztuką. Bibliotekarze zatrudnieni w placówkach dziecięcych czynią usilne starania, aby jak najwięcej młodych czytelników, nauczycieli i rodziców korzystało z oferty edukacyjno-kulturalnej przygotowanej przez biblioteki.

1   2   3   4   5   6


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość