Strona główna

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie Oddziały i filie dla dzieci w województwie podkarpackim w liczbach 2014 Rzeszów 2015 Oddziały i filie dla dzieci w województwie podkarpackim w liczbach 2014


Pobieranie 0.74 Mb.
Strona4/6
Data20.06.2016
Rozmiar0.74 Mb.
1   2   3   4   5   6

Uwaga! We wszystkich tabelach obrazujących czytelnictwo w oddziałach dla dzieci, liczby dotyczące Mielca stanowią łącznie dane z 4 bibliotek dziecięcych, Stalowej Woli
– dane z 2 bibliotek i Tarnobrzega – dane z 3 bibliotek dziecięcych.


Podsumowanie

Oddziały i filie dla dzieci woj. podkarpackiego odnotowały w 2014 roku wzrost zbiorów bibliotecznych, liczby miejsc do prezencyjnego udostępniania zbiorów, odwiedzin w czytelniach i kącikach czytelnianych, udzielonych informacji na miejscu, udostępnionych ogółem materiałów bibliotecznych (książek, czasopism, udostępnień Internetu). Przyczyną wzrostu są coraz częściej atrakcyjne, wygodne i przyjazne wnętrza bibliotek dziecięcych, wyposażone w aktualne wydawnictwa popularnonaukowe oraz nowoczesny sprzęt komputerowy, który młodzi czytelnicy chętnie wykorzystują do wyszukiwania potrzebnych informacji i rozwijania swoich zainteresowań. Biblioteki dziecięce zakupiły także więcej nowych książek zarówno z własnych środków budżetowych, jak i dotacji otrzymanej z BN. Dzięki 1/3 dotacji najczęściej uzupełniały księgozbiory o nowości wydawnicze oraz brakujące poczytne tytuły poszukiwane przez czytelników (klasyka, serie, bestsellery, lektury szkolne).

W stosunku do roku ubiegłego w podkarpackich oddziałach i filiach dla dzieci zmniejszyła się liczba zarejestrowanych czytelników, wypożyczeń na zewnątrz, tytułów prenumerowanych czasopism oraz udostępnień zbiorów specjalnych. Aktywność czytelnicza, czyli liczba wypożyczeń rocznie na
1 czytelnika była mniejsza o 0,5 wolumina i wynosiła 15,3 wolumina. Zmniejszył się o 0,1 wskaźnik aktywności księgozbioru, który wynosił 1,0 wypożyczenia na 1 wolumin. Przyczyną spadku były prawdopodobnie przerwy w udostępnianiu zbiorów z powodu rozbudowy, modernizacji, remontów
19 placówek dziecięcych i związane z tym utrudnienia w dostępie do zbiorów oraz zmniejszenie zainteresowania młodych ludzi tradycyjną książką
drukowaną na rzecz mediów elektronicznych.

BIBLIOTEKI PUBLICZNE WOJ. PODKARPACKIEGO W ROKU 2013

ODDZIAŁY I FILIE


TABL. 1

————————————————————————————————————————————————————————————————————Gmina L i c z b a Wypoż.

——————————————————————————————Odd Fil Pkt Książek Czyteln.

————————————————————————————————————————————————————————————————————1. Baligród 1 8131 406 11228

2. Baranów Sandomierski 1 6966 191 3737

3. Białobrzegi 1 4345 229 3315

4. Błażowa 1 8455 419 5290

5. Boguchwała 1 13390 689 15524

6. Bojanów 1 6652 232 4068

7. Borowa 1 6740 255 3014

8. Brzostek 1 6052 483 7397

9. Brzozów 1 15274 825 23332

10. Chmielnik 1 6223 329 6831

11. Chorkówka 1 5921 119 1834

12. Cieszanów 1 4467 212 3377

13. Cmolas 1 10416 308 10765

14. Czarna (łańcucka) 1 5270 306 2650

15. Czudec 1 10979 472 9189

16. Dębica 1 12756 673 10849

17. Frysztak 1 8149 577 11092

18. Głogów Małopolski 1 9812 706 11546

19. Gorzyce 1 9088 523 10165

20. Grodzisko Dolne 1 7597 375 6832

21. Iwonicz Zdrój 1 5564 194 2500

22. Jarosław 1 12877 2775 20403

23. Jasło 1 18768 2392 28652

24. Kamień 1 7200 254 3210

25. Kolbuszowa 1 15276 1029 19226

26. Korczyna 1 6961 464 6950

27. Krosno 1 38594 3032 36698

28. Kuryłówka 1 5520 192 8400

29. Lesko 1 11765 640 7551

30. Leżajsk 1 11141 959 10220

31. Leżajsk - Giedlarowa 1 1 8704 323 4954

32. Lubaczów 1 14406 1204 20822

————————————————————————————————————————————————————————————————————Gmina L i c z b a Wypoż.

——————————————————————————————Odd Fil Pkt Książek Czyteln.

————————————————————————————————————————————————————————————————————33. Łańcut 1 24045 1827 31845

34. Łańcut - Wysoka Łańcucka 1 6973 251 6434

35. Markowa 1 8625 366 6880

36. Mielec 2 2 59939 6021 132468

37. Niebylec 1 10821 480 7220

38. Nisko 1 12188 842 12811

39. Nowa Dęba 1 10010 454 4539

40. Nowa Sarzyna 1 10260 345 5461

41. Przecław 1 5478 679 7308

42. Przemyśl 1 30261 2158 30965

43. Przeworsk 1 21308 1090 14735

44. Radomyśl Wielki 1 10204 701 10052

45. Ropczyce 1 8016 853 14605

46. Sanok 1 15624 1885 24448

47. Sędziszów Małopolski 1 9479 433 5583

48. Sokołów Małopolski 1 8846 337 4176

49. Stalowa Wola 2 40409 3457 39365

50. Strzyżów 1 15403 773 9035

51. Tarnobrzeg 3 50442 3132 57709

52. Tyczyn 1 7223 550 14368

53. Ulanów 1 4549 106 6320

54. Ustrzyki Dolne 1 12560 758 8865

55. Wielopole Skrzyńskie 1 6407 305 3470

56. Wiśniowa 1 8345 327 6215

57. Zagórz 1 5748 459 4039

58. Żołynia 1 9822 379 8671

————————————————————————————————————————————————————————————————————TEREN 62 2 1 736444 50755 809208

————————————————————————————————————————————————————————————————————RZESZÓW 1 24280 2526 33569

————————————————————————————————————————————————————————————————————WOJEWÓDZTWO 65 760724 53281 842777

————————————————————————————————————————————————————————————————————
WYNIKI CZYTELNICZE ( porównawczo rok 2013 i 2014 )


TABL. 2
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Gmina Czytelnicy Wypożyczenia

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————2013 2014 + - 2013 2014 + -

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————1. Baligród 406 385 -21 11228 11179 -49

2. Baranów Sandomierski 191 189 -2 3737 3671 -66

3. Białobrzegi 229 187 -42 3315 3266 -49

4. Błażowa 419 348 -71 5290 5009 -281

5. Boguchwała 689 672 -17 15524 11327 -4197

6. Bojanów 232 186 -46 4068 3173 -895

7. Borowa 255 258 3 3014 3146 132

8. Brzostek 483 494 11 7397 6472 -925

9. Brzozów 825 835 10 23332 22856 -476

10. Chmielnik 329 334 5 6831 4009 -2822

11. Chorkówka 119 118 -1 1834 1582 -252

12. Cieszanów 212 453 241 3377 4991 1614

13. Cmolas 308 344 36 10765 11132 367

14. Czarna (łańcucka) 306 310 4 2650 2566 -84

15. Czudec 472 460 -12 9189 7989 -1200

16. Dębica 673 698 25 10849 10719 -130

17. Frysztak 577 575 -2 11092 9616 -1476

18. Głogów Małopolski 706 707 1 11546 11350 -196

19. Gorzyce 523 469 -54 10165 7606 -2559

20. Grodzisko Dolne 375 380 5 6832 7201 369

21. Iwonicz Zdrój 194 168 -26 2500 1981 -519

22. Jarosław 2775 2867 92 20403 23257 2854

23. Jasło 2392 2281 -111 28652 28070 -582

24. Kamień 254 238 -16 3210 2530 -680

25. Kolbuszowa 1029 1046 17 19226 19373 147

26. Korczyna 464 463 -1 6950 5862 -1088

27. Krosno 3032 3053 21 36698 38925 2227

28. Kuryłówka 192 200 8 8400 8493 93

29. Lesko 640 648 8 7551 7216 -335

30. Leżajsk 959 953 -6 10220 11295 1075

31. Leżajsk - Giedlarowa 323 324 1 4954 4985 31

32. Lubaczów 1204 1289 85 20822 23062 2240

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————Gmina Czytelnicy Wypożyczenia

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————2013 2014 + - 2013 2014 + -

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————33. Łańcut 1827 1832 5 31845 29271 -2574

34. Łańcut - Wysoka Łańcucka 251 246 -5 6434 6225 -209

35. Markowa 366 348 -18 6880 6570 -310

36. Mielec 6021 6136 115 132468 125143 -7325

37. Niebylec 480 445 -35 7220 6921 -299

38. Nisko 842 923 81 12811 18516 5705

39. Nowa Dęba 454 435 -19 4539 4564 25

40. Nowa Sarzyna 345 336 -9 5461 5213 -248

41. Przecław 679 699 20 7308 9213 1905

42. Przemyśl 2158 1256 -902 30965 14512 -16453

43. Przeworsk 1090 1063 -27 14735 15079 344

44. Radomyśl Wielki 701 704 3 10052 9922 -130

45. Ropczyce 853 987 134 14605 16014 1409

46. Sanok 1885 1627 -258 24448 14855 -9593

47. Sędziszów Małopolski 433 398 -35 5583 4512 -1071

48. Sokołów Małopolski 337 268 -69 4176 2663 -1513

49. Stalowa Wola 3457 3716 259 39365 41196 1831

50. Strzyżów 773 882 109 9035 12187 3152

51. Tarnobrzeg 3132 3157 25 57709 57328 -381

52. Tyczyn 550 465 -85 14368 14769 401

53. Ulanów 106 108 2 6320 5112 -1208

54. Ustrzyki Dolne 758 746 -12 8865 9017 152

55. Wielopole Skrzyńskie 305 346 41 3470 3294 -176

56. Wiśniowa 327 264 -63 6215 5519 -696

57. Zagórz 459 466 7 4039 4725 686

58. Żołynia 379 367 -12 8671 8139 -532

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————TEREN 50755 50152 -603 809208 774388 -34820

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————RZESZÓW 2526 2379 -147 33569 30348 -3221

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————WOJEWÓDZTWO 53281 52531 -750 842777 804736 -38041

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TABL. 3

——————————————————————————————————————LICZBA WYPOŻYCZEŃ ROCZNIE

NA 1 CZYTELNIKA

——————————————————————————————————————1. Ulanów 47,3

2. Kuryłówka 42,5

3. Cmolas 32,4

4. Tyczyn 31,8

5. Baligród 29,0

6. Brzozów 27,4

7. Łańcut - Wysoka Łańcucka 25,3

8. Żołynia 22,2

9. Wiśniowa 20,9

10. Mielec 20,4

11. Nisko 20,1

12. Baranów Sandomierski 19,4

13. Grodzisko Dolne 19,0

14. Markowa 18,9

15. Kolbuszowa 18,5

16. Tarnobrzeg 18,2

17. Lubaczów 17,9

18. Białobrzegi 17,5

19. Czudec 17,4

20. Bojanów 17,1

21. Boguchwała 16,9

22. Frysztak 16,7

23. Ropczyce 16,2

24. Gorzyce 16,2

25. Głogów Małopolski 16,1

26. Łańcut 16,0

27. Niebylec 15,6

28. Nowa Sarzyna 15,5

29. Leżajsk - Giedlarowa 15,4

30. Dębica 15,4

31. Błażowa 14,4

32. Przeworsk 14,2

33. Radomyśl Wielki 14,1

34. Strzyżów 13,8

35. Chorkówka 13,4

36. Przecław 13,2

37. Brzostek 13,1

38. Krosno 12,7

39. Korczyna 12,7

40. Jasło 12,3

41. Borowa 12,2

42. Ustrzyki Dolne 12,1

43. Chmielnik 12,0

44. Leżajsk 11,9

45. Iwonicz Zdrój 11,8

46. Przemyśl 11,6

47. Sędziszów Małopolski 11,3

48. Stalowa Wola 11,1

49. Lesko 11,1

50. Cieszanów 11,0

51. Kamień 10,6

52. Nowa Dęba 10,5

53. Zagórz 10,1

54. Sokołów Małopolski 9,9

55. Wielopole Skrzyńskie 9,5

56. Sanok 9,1

57. Czarna (łańcucka) 8,3

58. Jarosław 8,1

——————————————————————————————————————TEREN 15,4

——————————————————————————————————————RZESZÓW 12,8

——————————————————————————————————————WOJEWÓDZTWO 15,3

——————————————————————————————————————


TABL. 4

——————————————————————————————————————WYPOŻYCZENIA NA 1 WOLUMIN

——————————————————————————————————————1. Tyczyn 2,1

2. Mielec 2,0

3. Ropczyce 1,9

4. Jasło 1,8

5. Jarosław 1,6

6. Przecław 1,5

7. Lubaczów 1,5

8. Kuryłówka 1,5

9. Brzozów 1,5

10. Nisko 1,4

11. Baligród 1,4

12. Łańcut 1,2

13. Kolbuszowa 1,2

14. Frysztak 1,2

15. Ulanów 1,1

16. Tarnobrzeg 1,1

17. Głogów Małopolski 1,1

18. Cmolas 1,1

19. Stalowa Wola 1,0

20. Radomyśl Wielki 1,0

21. Łańcut - Wysoka Łańcucka 1,0

22. Leżajsk 1,0

23. Krosno 1,0

24. Cieszanów 1,0

25. Brzostek 1,0

26. Sanok 0,9

27. Grodzisko Dolne 0,9

28. Dębica 0,9

29. Boguchwała 0,9

30. Żołynia 0,8

31. Zagórz 0,8

32. Wiśniowa 0,8

33. Korczyna 0,8

34. Gorzyce 0,8

35. Białobrzegi 0,8

36. Ustrzyki Dolne 0,7

37. Strzyżów 0,7

38. Przeworsk 0,7

39. Markowa 0,7

40. Czudec 0,7

41. Chmielnik 0,7

42. Niebylec 0,6

43. Leżajsk - Giedlarowa 0,6

44. Lesko 0,6

45. Błażowa 0,6

46. Wielopole Skrzyńskie 0,5

47. Sędziszów Małopolski 0,5

48. Przemyśl 0,5

49. Nowa Sarzyna 0,5

50. Nowa Dęba 0,5

51. Czarna (łańcucka) 0,5

52. Borowa 0,5

53. Bojanów 0,5

54. Baranów Sandomierski 0,5

55. Kamień 0,4

56. Iwonicz Zdrój 0,4

57. Sokołów Małopolski 0,3

58. Chorkówka 0,3

——————————————————————————————————————TEREN 1,0

——————————————————————————————————————RZESZÓW 1,2

——————————————————————————————————————WOJEWÓDZTWO 1,0

——————————————————————————————————————
KSIĘGOZBIÓR W ROKU 2014 - II

TABL. 5
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Gmina K s i ę g o z b i ó r | Z b i o r y s p e c j a l n e

————————————————————————————————————————————————————————————————————Ogółem Przyb. Ubyło | Ogółem Audio Dokum Mikro Inne

| wizual. elektr. formy

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————1. Baligród 8126 367 372 |

2. Baranów Sandomierski 7121 155 |

3. Białobrzegi 4333 209 221 |

4. Błażowa 8691 236 |

5. Boguchwała 12281 872 1981 |

6. Bojanów 6922 270 | 67 67

7. Borowa 6955 222 7 |

8. Brzostek 6448 530 134 |

9. Brzozów 15566 679 387 |

10. Chmielnik 6123 100 200 |

11. Chorkówka 6141 220 | 8 8

12. Cieszanów 4913 575 129 |

13. Cmolas 10099 472 789 | 101 101

14. Czarna (łańcucka) 5468 297 99 |

15. Czudec 11109 298 168 |

16. Dębica 11553 255 1458 | 3 3

17. Frysztak 7870 336 615 |

18. Głogów Małopolski 10061 344 95 |

19. Gorzyce 9267 215 36 |

20. Grodzisko Dolne 7848 461 210 |

21. Iwonicz Zdrój 5623 59 |

22. Jarosław 14181 1429 125 | 14 14

23. Jasło 16039 844 3573 | 28 28

24. Kamień 7216 156 140 |

25. Kolbuszowa 15743 882 415 |

26. Korczyna 7357 396 | 88 88

27. Krosno 38965 870 499 |

28. Kuryłówka 5712 192 |

29. Lesko 12083 437 119 | 458 430 28

30. Leżajsk 11106 423 458 |

31. Leżajsk - Giedlarowa 8532 341 513 |

32. Lubaczów 15810 1404 | 48 48

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————Gmina K s i ę g o z b i ó r | Z b i o r y s p e c j a l n e

————————————————————————————————————————————————————————————————————Ogółem Przyb. Ubyło | Ogółem Audio Dokum Mikro Inne

| wizual. elektr. formy

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————33. Łańcut 24092 1040 993 |

34. Łańcut - Wysoka Łańcucka 6156 79 896 |

35. Markowa 8990 365 |

36. Mielec 62863 4484 1560 | 37 36 1

37. Niebylec 11131 391 81 |

38. Nisko 12788 704 104 |

39. Nowa Dęba 9604 115 521 | 1 1

40. Nowa Sarzyna 10311 203 152 |

41. Przecław 5956 511 33 |

42. Przemyśl 29899 909 1271 | 539 488 39 12

43. Przeworsk 21534 415 189 |

44. Radomyśl Wielki 10187 307 324 |

45. Ropczyce 8374 529 171 | 14 14

46. Sanok 16196 572 |

47. Sędziszów Małopolski 9312 80 247 |

48. Sokołów Małopolski 8699 277 424 |

49. Stalowa Wola 42184 2772 997 | 27 27

50. Strzyżów 16495 1113 21 |

51. Tarnobrzeg 51965 1535 12 |

52. Tyczyn 7203 335 355 |

53. Ulanów 4562 54 41 |

54. Ustrzyki Dolne 12487 458 531 | 153 114 39

55. Wielopole Skrzyńskie 6242 90 255 |

56. Wiśniowa 7023 168 1490 |

57. Zagórz 6184 436 | 13 13

58. Żołynia 9735 620 707 |

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————TEREN 745434 33108 24118 | 1599 1404 87 108

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————RZESZÓW 24515 1474 1239 | 430 219 16 195

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————WOJEWÓDZTWO 769949 34582 25357 | 2029 1623 103 303

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


STRUKTURA WYPOŻYCZEŃ W ROKU 2014

TABL. 6
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Gmina W y p o ż y c z e n i a

—————————————————————————————————————————————————Ogółem dor. dz. inne % do ogółu

————————————————dor. dz. inne

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————1. Baligród 11179 1747 8011 1421 15,6 71,7 12,7

2. Baranów Sandomierski 3671 519 2877 275 14,1 78,4 7,5

3. Białobrzegi 3266 180 3010 76 5,5 92,2 2,3

4. Błażowa 5009 4013 996 80,1 19,9

5. Boguchwała 11327 9733 1594 85,9 14,1

6. Bojanów 3173 105 2857 211 3,3 90,0 6,6

7. Borowa 3146 2862 284 91,0 9,0

8. Brzostek 6472 181 5982 309 2,8 92,4 4,8

9. Brzozów 22856 1942 19400 1514 8,5 84,9 6,6

10. Chmielnik 4009 676 3054 279 16,9 76,2 7,0

11. Chorkówka 1582 1489 93 94,1 5,9

12. Cieszanów 4991 516 4125 350 10,3 82,6 7,0

13. Cmolas 11132 72 10542 518 0,6 94,7 4,7

14. Czarna (łańcucka) 2566 360 2085 121 14,0 81,3 4,7

15. Czudec 7989 279 7051 659 3,5 88,3 8,2

16. Dębica 10719 349 8616 1754 3,3 80,4 16,4

17. Frysztak 9616 1016 7935 665 10,6 82,5 6,9

18. Głogów Małopolski 11350 2131 8258 961 18,8 72,8 8,5

19. Gorzyce 7606 432 6327 847 5,7 83,2 11,1

20. Grodzisko Dolne 7201 374 6474 353 5,2 89,9 4,9

21. Iwonicz Zdrój 1981 1904 77 96,1 3,9

22. Jarosław 23257 2266 20042 949 9,7 86,2 4,1

23. Jasło 28070 24193 3877 86,2 13,8

24. Kamień 2530 2380 150 94,1 5,9

25. Kolbuszowa 19373 635 17706 1032 3,3 91,4 5,3

26. Korczyna 5862 332 5342 188 5,7 91,1 3,2

27. Krosno 38925 2598 31473 4854 6,7 80,9 12,5

28. Kuryłówka 8493 383 7511 599 4,5 88,4 7,1

29. Lesko 7216 767 6017 432 10,6 83,4 6,0

30. Leżajsk 11295 808 9932 555 7,2 87,9 4,9

31. Leżajsk - Giedlarowa 4985 263 4383 339 5,3 87,9 6,8

32. Lubaczów 23062 1451 19092 2519 6,3 82,8 10,9

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————Gmina W y p o ż y c z e n i a

—————————————————————————————————————————————————Ogółem dor. dz. inne % do ogółu

————————————————


1   2   3   4   5   6


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość