Strona główna

Wprowadzenie


Pobieranie 6.88 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar6.88 Kb.
SPIS TREŚCI
Wprowadzenie ............................................................................................................................ 7
I. PRAWIDŁOWOŚCI I DYSFUNKCJE W SPOSTRZEGANIU ŚRODOWISKA I INNYCH LUDZI ..................................................................................................................................... 9
Jan T e r e l a k, Koszt adaptacji człowieka do deprywacji percepcyjnej i izolacji socjalnej ..... 9

Adam B i e l a, Stan społecznej świadomości ekologicznej ...................................................... 27

Maria P a n a s i u k, Specyficzne cechy procesów poznawczych u dzieci z defektem słuchu ... 47

Michał S t e u d e n, Metamorfopsje wzrokowe .......................................................................... 65

Andrzej J a n u s z e w s k i, Dystrakcyjna funkcja potrzeby dominacji w poznawaniu innych
ludzi .................................................................................................................................... 83
II. EKOSYSTEM SPOŁECZNY RODZINY ........................................................................... 103
Maria B r a u n-G a ł k o w s k a, Poznanie systemu rodzinnego ............................................... 105

Władysław P r ę ż y n a, Rodzina naturalnym środowiskiem kształtowania się osobowości


społecznej ........................................................................................................................... 129
III. ROZWÓJ RELIGIJNY MAŁEGO DZIECKA ............................................................... 141
Czesław W a l e s a, Przejawy religijności dzieci 2-3 letnich .................................................... 143
IV. STRUKTURA I ZMIANY OSOBOWOŚCI ..................................................................... 209
Zbigniew Z a l e s k i, Geneza celów indywidualnej działalności człowieka ............................. 211

Zbigniew Z a l e s k i, Przyszłościowa perspektywa czasowa jako wymiar osobowości ........... 227

Jerome T o b a c y k, Przeżycie nawrócenia religijnego jako mechanizm zmiany i rozwoju osobowości .......................................................................................................................... 235

Tadeusz W i t k o w s k i, Obraz siebie osób niewidomych oraz inwalidów narządów ruchu .... 245Marek M a s i a k, Zaburzenia osobowości w ujęciu klinicznym ................................................ 267


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość