Strona główna

Wrocław, r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Pobieranie 6.64 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar6.64 Kb.
Wrocław, ….04.2014r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

(w trybie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.)


Dotyczy: przetargu nieograniczonego na konserwację pomieszczeń magazynu mundurowego wraz z wymianą stolarki drzwiowej i okiennej w budynku nr 8 w kompleksie wojskowym 2388 przy ul. Walecznych 59 w Kłodzku.
Nr sprawy: INFR/129/2014

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający – JW 4213 z siedzibą przy ul. Obornickiej 100-102 we Wrocławiu 50–984 informuje, że w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano nw. ofertę jako najkorzystniejszą i spełniającą warunki SIWZ:


Firma Produkcyjno – Handlowo – Usługowa „ALGET” Aleksander Getinger, 48-385 Otmuchów, ul. Piastowska 14, cena złożonej oferty brutto: 206 080,60 zł (słownie: dwieście sześć tysięcy osiemdziesiąt złotych 60/100).
W ww. postępowaniu zostały złożone następujące oferty:


  1. Oferta nr 9479/14: Firma Produkcyjno – Handlowo – Usługowa „ALGET” Aleksander Getinger, 48-385 Otmuchów, ul. Piastowska 14, cena złożonej oferty brutto: 206 080,60 zł (100 pkt. przy przyjętym kryterium ceny 100%).
  1. Oferta nr 9481/14: Spółdzielnia Rzemieślnicza, 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Cukrownicza 6, cena złożonej oferty brutto: 220 081,29 zł (93,64 pkt. przy przyjętym kryterium ceny 100%).


DOWÓDCA
wz. ppłk Andrzej BZYMEK


Wyk. w 2 egz.

a/a – T 13/18

J. Wesołowski 71/76 56 246

dn.: 25.04.2014 r.Sekcja Zamówień Publicznych


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość