Strona główna

Wstęp do Informatyki Kwantowej


Pobieranie 24.8 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar24.8 Kb.

[Wpisz numer przedmiotu]. Wstęp do Informatyki Kwantowej

Kod przedmiotu:
Język wykładowy:

j.polski /j. angielski
Rok / Semestr

Liczba

Rodzaj zajęć

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Projekt
Godzin w tygodniu

2
2
Punktów kredytowych
Efekty kształcenia
i kompetencje

Głównym celem tego wykładu jest przedstawienie nowych technologii obliczeniowych wykonywalnych na maszynach działających w oparciu o prawa fizyki kwantowej tzw. Komputerach Kwantowych .Po wysłuchaniu tego wykładu słuchacz będzie miał podstawowe rozumienie tego co się nazywa obliczeniami kwantowymi oraz miał wiedzę na temat najbardziej spektakularnych osiągnięć informatyki kwantowej w postaci :kwantowego łamania RSA tzw. algorytmu Shora, szybkiego przeszukiwania baz danych tzw. algorytmu Grovera, wdrożonych protokołów kryptografii i kwantowej oraz wielu innych osiągnięć.

Głównym celem laboratorium jest prezentacja narzędzia stworzonego na potrzeby tego wykładu symulatora obliczeń kwantowych zwanego ZSOK i przeprowadzenie w oparciu o niego symulacji rożnych modeli obliczeń kwantowych i podstawowych algorytmów kwantowych.Treści merytoryczne

Wyklad:

W1. Wstęp : narodziny informatyki kwantowej, problem Jotzsy-Deutscha ,algorytm kwantowy Shora ( info) , zagrożenie dla kryptografii RSA, odwracalność obliczeń kwantowych ,projekt komputera kwantowego.

Teoria kwantowa sprzed mechaniki kwantowej: hipoteza Plancka;

Dualny falowo-korpuskularny charakter promieniowania elektromagnetycznego.W2. Teoria kwantowa sprzed mechaniki kwantowej:

Fotony czyli cząsteczki światła, polaryzacja. Eksperymenty interferometryczne.

Fale materii; interferencja wiązek materii .Eksperymenty szczelinowe.

Spin i eksperymenty typu Sterna-Gerlacha.W3.Wstep do nowoczesnej Teorii Kwantowej:

Elementarz teorii przestrzeni Hilberta: przestrzenie liniowe, bazy, iloczyn skalarny, bazy ON. Operacje liniowe i ich reprezentacje macierzowe. Sprzężanie hermitowskie, operacje hermitowskie , operacje unitarne. Elementy analizy spektralnej: wartości i wektory własne, rozkłady spektralne.

W4. Wstęp do nowoczesnej Teorii Kwantowej:

Ogólne postulaty mechaniki kwantowej: stany czyste, ewolucja stanów czyli

równanie Schrodingera. Hamiltonian i jego analiza spektralna w reprezentacji położeniowej, przykłady: oscylator harmoniczny, atom wodoru.

Modele spinowe: macierze Pauliego, opis stanów polaryzacji.

Zasada superpozycji stanów.

W5. Wstęp do nowoczesnej Teorii Kwantowej:

Pomiary kwantowo-mechaniczne: obserwable, średnie, możliwe wartości pomiaru, zasada redukcji stanu (dekoherencja). Relacje nieoznaczoności Heisenberga.

Stany mieszane: macierze gęstości, pomiary warunkowe.

W6. Wstęp do nowoczesnej Teorii Kwantowej:

Złożone układy kwantowo-mechaniczne: iloczyny tensorowe przestrzeni i operacji liniowych .Stany splątane, miary splątania, rozkład Schmidta. Splątanie


stanów mieszanych.

Eksperyment myślowy EPR .Problem ukrytych zmiennych. Model Bella

nierówności Bella. Eksperyment Aspecta i jego konsekwencje: nielokalność

realnego świata ? Teleportacja .’No cloning” i ‘No deleting’ twierdzenia.

W7. Obliczenia na Komputerach Klasycznych:

Maszyna Turinga ( klasyczna), obliczalność, uniwersalna maszyna Turinga.

Maszyna von Neumanna, klasyczna równoległość. Sieci klasyczne.

W8. Obliczenia na Komputerach Klasycznych:

Klasyczne bramki logiczne i obwody liczące. Uniwersalne układy bramek. Algorytmy klasyczne, złożoność obliczeniowa, klasyfikacja , przykłady.

W9. Podstawy Obliczeń Kwantowych:

Kwantowa jednostka informacji :qubit, audit.. Kwantowa maszyna Turinga.

Bramki kwantowe; jedno-, dwu-kubitowe, przykłady. Bramka Toffoli.

W10. Podstawy Obliczeń Kwantowych:

Uniwersalne układy bramek kwantowych :jedno kubitowe i CNOT bramka.

Redukcja bramki Toffoli. Zadania optymalizacji i syntezy bramek unitarnych.

Dyskretyzacja. Obwody kwantowe. Obwód do kwantowej transformaty FFT.

W11. Podstawy Obliczeń Kwantowych:

Symulacje układów kwantowych. Kwantowe algorytmy symulacji.

Przykłady. Kwantowe rozwiązanie problemu Jotzsy-Deutcha.

W12. Podstawy Obliczen Kwantowych:

Kwantowe algorytmy przeszukiwania: algorytm Grovera (analiza systematyczna).

W13. Podstawy Obliczen Kwantowych:

Kryptografia RSA. Faktoryzacja na czynniki pierwsze, algorytmy klasyczne i ich

Infra-exponencjalna złożoność. Algorytm kwantowy Shora:

Analiza systematyczna.
W14.Zagadnienia kryptografii kwantowej:protokół BB84,protokół E91.
Kwantowe kody korekcji błędów.

W15 Podsumowanie , uzupełnienia i perspektywy.Laboratorium:

L1-L3 : Wstęp do środowiska Pyton: jezyk programowania, przegląd bibliotek funkcjonalnych

L5-L8 : Obliczenia numeryczne i symboliczne z Algebry i Geometrii Przestrzeni Unitarnych

L9_L12 : Podstawy obliczeń obwodowych za pomocą SOK : tworzenie rejestrów,

Tworzenie obwodów, tryb obliczeń quditowych i typu ONE-WAYL13_L15 : Implementacje podstawowych algorytmów i protokolów , teleportacja

stanów kwantowych.Słowa kluczowe

Informatyka kwantowa, komputer kwantowy, obliczenia i algorytmy kwantowe, kryptografia kwantowa, algorytm Shora, algorytm Grovera.

Wymagania wstępne

Algebra Liniowa, Analiza Matematyczna, Fizyka , Teoretyczne Podstawy Informatyki, Algorytmy i Struktury Danych.

Literatura

0.J.Gribbin, W poszukiwaniu kota Schrodingera, Zysk I S-ka Wyd., Poznań 1997.

1. J.Gribbin, Kotki Schrodingera czyli poszukiwanie rzeczywistości, Zysk i S-ka,Poznan,1999.

2.M.A.Nielsen;I.L.Chuang;Quantum Computations and Quantum Informations ;Cambridge University Press

2000.
3.M.Hirvensalo;Algorytmy kwantowe;WSiP ,Warszawa


2004

4 .Th.Cormen ; Ch.E.Leiserson; R.L.Rivest ;

Wprowadzenie do algorytmów. Wyd .Naukowo Techniczne ,Warszawa ,2001.

5.A.O.Pittenger;An Introduction to Quantum Computing Algorithms; Birkhauser, Boston, 2000.

6 ..Asher Peres ;Quantum Theory :Concepts and Methods. Kluwer .Academic Press. The Netherlands 1985

7..R.L.Liboff;Wstep do mechaniki kwantowej; P.W.N. Warszawa 1987.

8..A.Galindo;M.A.Martin-Delgado;Information and Computation:Classical and Quantum Aspects, WWW.arXiv:quant-ph/0112105 v1,18.XII 2001.

9.C.Lavor;L.R.U.Manssur;R.Portugal:Shor’s Algorithm for factoring Large Integers, www.arXiv:quant-ph/0303175v1,29.III 2003.


Warunki zaliczenia

Wykład: warunkiem zaliczenia wykładu jest zdanie egzaminu sprawdzającego za pomocą testu poziom przyswojenia i zrozumienia treści wykładu.

Laboratorium :realizacja co najmniej 75% ćwiczeń przewidzianych programem Laboratorium

Odpowiedzialny

Prof. dr hab. Roman Gielerak


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość