Strona główna

Wybrane dokumenty z komentarzami


Pobieranie 32.02 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar32.02 Kb.
WYBRANE DOKUMENTY

Z KOMENTARZAMI

DLA TŁUMACZY JĘZYKA ROSYJSKIEGO

(prawo cywilne i administracyjne)

SPIS TREŚCI


Wstęp (Iwona Anna Ndiaye, Beata Jeglińska) 9
DOKUMENTY W JĘZYKU POLSKIM 11

(opracowanie: Beata Jeglińska, Iwona Anna Ndiaye, Edward Szędzielorz, Natalia Wasilenko)
Akty stanu cywilnego 12

Odpis skrócony aktu małżeństwa 12

Odpis skrócony aktu urodzenia 13

Dokumenty potwierdzające tożsamość 14

Karta pobytu 14

Paszport 14

Dokumenty potwierdzające wykształcenie 15

Dyplom ukończenia wyższej uczelni 15

Suplement do dyplomu 16

Świadectwo szkolne 19Prawo rodzinne 21

Akt notarialny (umowa majątkowa małżeńska) 21

Postanowienie o przysposobieniu 22

Pouczenie o treści art. 206 kodeksu postępowania cywilnego 23

Pouczenie o pełnomocnictwie 24

Pozew o alimenty 25

Pozew o rozwód 26

Pozew o rozwód z wnioskiem o zaniechanie posiedzenia pojednawczego 27

Pozew o separację 28

Pozew o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami 29

Wezwanie Sądu Okręgowego 30

Wniosek o przeprowadzenie dowodu 31

Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej (w sprawie o rozwód) 32

Prawo spadkowe 33

Pismo w sprawie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku 33

Postanowienie Sądu Rejonowego w sprawie nabycia spadku 34

Pozew o zachowek 35

Testament 36

Testament własnoręczny z wydziedziczeniem 37

Wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu 38

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy 39Inne 40

Akt notarialny (pełnomocnictwo szczególne) 40

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym 41

Oferta kancelarii prawnej 42

Pełnomocnictwo (szczególne) 50

Postanowienie wojewody (dot. nadania obywatelstwa) 51

Umowa sprzedaży 52

Zaświadczenie o nadaniu obywatelstwa polskiego 54


DOKUMENTY W JĘZYKU ROSYJSKIM 55

(opracowanie: Beata Jeglińska, Iwona Anna Ndiaye, Edward Szędzielorz, Natalia Wasilenko)
Akty stanu cywilnego / Акты гражданского состояния 56

Об aктах гражданского состояния 56

Свидетельство о заключении брака 59

Свидетельство о расторжении брака 60

Свидетельство о рождении 61

Свидетельство о смерти 62

Свидетельство об усыновлении / удочерении 63

Dokumenty potwierdzające tożsamość / Документы, подтверждающие личность 64

Паспорт 64

Загранпаспорт 66

Dokumenty potwierdzające wykształcenie / Документы, подтверждающие образование 67

Аттестат о среднем общем образовании (с приложением) 67

Приложение к аттестату о высшем общем образовании 68

Выписка из зачетной ведомости 69

Диплом о высшем образовании 71

Prawo rodzinne / Семейное правo 72

Брачный договор 72

Исковое заявление о расторжении брака и взыскании алиментов 75

Судебное решение (взысканиe алиментов) 76

Судебное решение (расторжениe брака) 78

Prawo spadkowe / Наследственное право 79

Доверенность на получение свидетельства о праве на наследство 79

Завещание 80

Завещание всего принадлежащего имущества (по месту лечения) 81

Заявление об отказе от наследства в пользу другого наследника 83

Заявление (об отмене завещания) 84Свидетельство о праве на наследство по закону 85Inne / Другие 86

Доверенность (генеральная) 86

Договор купли-продажи автомобиля 88

Справка о прекращении гражданства РФ 91Удостоверение 92

ANEKS 93

Kodeks tłumacza przysięgłego 95

(na podstawie: Uchwała Rady Naczelnej PT TEPIS z 31 marca 2005 r. opracowana przez Komitet Redakcyjny KTP z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości)

Postępowanie cywilne – podstawowe informacje 103

(opracowanie: Janusz Poznański, Natalia Wasilenko, konsultacja prawnicza: Bernard Chazan)

Tłumacz w Urzędzie Stanu Cywilnego 114

(na podstawie: DK [Danuta Kierzkowska], „Biuletyn TEPIS” 2000, nr 41, s. 18).

Polsko-rosyjski słownik nazw sądów, nazw izb i wydziałów sądów 115

(opracowanie: Janusz Poznański, Natalia Wasilenko)

Nazwy polskich sądów w przekładzie na język rosyjski 117

(opracowanie: Janusz Poznański, Natalia Wasilenko)

Zasady transliteracji i transkrypcji współczesnego alfabetu rosyjskiego 123

(na podstawie: Polszczyzna na co dzień, pod red. M. Bańko, wyd. PWN, Warszawa 2006, s. 462-464)

Zasady transkrypcji współczesnego alfabetu polskiego 127

(na podstawie: Гиляревский Р., Старостин Б.: Иностранные имена и названия в русском тексте. Справочник, изд. Высшая школа, Москва 1985)


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość