Strona główna

Wychowanie przedszkolne


Pobieranie 61.33 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar61.33 Kb.
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW

W

ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

im. Jana Pawła II
W ZIELONEJ

obowiązuje od dnia 01.09.2011 roku
Uchwała Rady Pedagogicznej nr 22 A/2010-2011 /

z 30.04.2011 roku

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE


Lp.

Numer programu

Tytuł programu

Autor

1
2

3
.


AZ-0-04/3


AZ-0-01/10
Nasze przedszkole – program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci

Program nauczania religii dla wychowania przedszkolnego

3 – 4 „ Bóg kocha dzieci
Program nauczania religii wychowania przedszkolnego

dla grupy 5 latków

„ Jesteśmy rodziną Boga”


Małgorzata Kwaśniewska

Wiesława Żaba - Żabińska

Ks. Tadeusz Śmiech

Ks. Andrzej Krasiński
NAUCZANIE ZINTEGROWANE
KLASA I - III


L.p.

Numer programu

Tytuł programu

Autor

1
Program edukacji wczesnoszkolnej

Nasza Klasa

MAC EDUKACJA


Ewa Misiorowska

Czesław Cyrański2.


AZ –1-01/1Program nauczania religii dla klas I Jesteśmy dziećmi Bożymi


Zatwierdzony przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

3.

DPN – 5002-15/09

Program nauczania języka angielskiego w kl. I – III Szkoły Podstawowej – nowa podstawa programowa


E. Lewandowska

B. MaciszewskaNAUCZANIE BLOKOWE KL. IV - VI


Lp.

Numer programu

Tytuł programu

Autor

1.

DPN-5002-03/08

Program nauczania języka polskiego w kl. IV VI

M. Składanek

M. Siębor

H. Szaniawska


2.

DKOS-5002-35/06

Program nauczania języka angielskiego

Dr. M. Kłębowska

3.

DKW-4014-132/00

Program nauczania historii i społeczeństwa

B. Szeweluk – Wyrwa

W. Surdyk-Fertsch4.

DKW-4014-132/00

Program nauczania sztuki

/ muzyka i plastyka/A. Misior – Waś,

T. Wójcik5.

DKOS-5002-02/08

Program nauczania matematyki dla kl. IV – VI Szkoły Podstwowej

H. Lewicka,

M. Kowalczyk,

A. Drężek


6.

DKOS-5002-65/04

Program nauczania przyrody kl. IV – VI. Szkoły Podstawowej

„ Przyrodo witaj”M. Kłyś

E. Sulejczak7.

DPN-5002-04/08

Program nauczania informatyki w kl. IV - VI

G i W. Hermanowscy

8.

DKW-4014-88/01

Program wychowania fizycznego dla czterech etapów edukacyjnych

U. Kierczak

9.

AZ-2-01/1

Program nauczania religii w kl. IV – VI Szkoły Podstawowej –

„ Wezwani przez Boga”Zatwierdzony przez Komisję Wychowania Katolickiej Konferencji Episkopatu Polski


10.

DKOW-5002-34/08

Program nauczania techniki w kl. IV-VI Szkoły Podstawowej

U. BiałkaGIMNAZJUM

Klasa I-III


L.p.

Przedmiot

Tytuł programu

Nauczyciel

1.

Język polski

Program nauczania języka polskiego w Gimnazjum

Mgr Barbara Jasińska

Mgr Maryla Naworska2.

Geografia

Program nauczania geografii w gimnazjum Planeta Nowa 1-3

Mgr Grażyna Chmielewska

3.

Matematyka

Program nauczania matematyki w gimnazjum

„ Matematyka wokół nas”Mgr Anna Olszewska

Mgr Jolanta Kąkolewska4.

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego w gimnazjum kl. I - III

Mgr Wojciech Sadowski

5.

Historia

Program nauczania historii dla gimnazjum

Mgr Beata Kuskowska

6.

Chemia

Program nauczania chemii w Gimnazjum Chemia Nowej Ery

Mgr Bożena Rutecka - Marlęga

7.

Religia

Program naucznia religii dla Gimnazjum „ Wierzyć Chrystusowi”

mgr Anna Marciniak

Ks. mgr Andrzej Rosiak8.

Wychowanie do życia w rodzinie

Program naucznia w.d.ż. dla klas I – III Gimnazjum

mgr Beata Dąbrowska

9.

Biologia

Program nauczania

w Gimnazjum „ Puls życia”mgr Anna Drzymalska

10.

Fizyka

Program nauczania fizyki w Gimnazjum – spotkania z fizyką

Mgr Bożena Rutecka - Marlęga

11.

Język niemiecki

Program nauczania w Gimnazjum- kurs podstawowy dla początkujących i zaawansowanych

Anna Rosiak

12.

Zajęcia artystyczne

Szkolna pracownia artystyczna, szkolne zespoły muzyczne

Mgr Jolanta Lipińska

13.

Wychowanie fizyczne

Program wychowania fizycznego Zdrowie, sprawność, ruch.

mgr Urszula Zajdzińska – Ciasnocha

mgr Maciej Łebkowski16.

Zajęcia techniczne

Program nauczania w gimnazjum.

mgr Tadeusz Stefański

17.

Wiedza o społeczeństwie

Program nauczania ogólnego wiedzy o społeczeństwie

mgr Beata Kuskowska


Zatwierdzam do realizacji zestaw programów w roku szkolnym 2011/2012

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych

im. Jana Pawła II

mgr Grażyna Chmielewska


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość