Wychowanie seksualne ksiązki augustyn józefPobieranie 84.78 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar84.78 Kb.
WYCHOWANIE SEKSUALNE

KSIĄZKI

1. AUGUSTYN Józef

Integracja seksualna : przewodnik w poznawaniu i kształtowaniu własnej seksualności / Józef Augustyn. – Kraków : WAM, 1998. – 276, [4] s. ; 20 cm

1. Etyka chrześcijańska – katolicyzm 2. Miłość – psychologia 3. Młodzież – rozwój psychofizyczny 4. Wychowanie seksualne

Sygn: W 86 468
2. AUGUSTYN Józef

Wychowanie seksualne w rodzinie i w szkole / Józef Augustyn. – Wyd. 3 popr., uzup. – Kraków : Wydawnictwo WAM, 2008. – 178 s. ; 21 cm

1. Przysposobienie do życia w rodzinie 2. Wychowanie seksualne – katolicyzm

Sygn: W 98 211
3. AUGUSTYN Józef

Wychowanie seksualne w rodzinie i w szkole / Józef Augustyn. – Wyd. 3 popr., uzup. – Kraków : Wydawnictwo WAM, 2008. – 178 s. ; 21 cm

1. Przysposobienie do życia w rodzinie 2. Wychowanie seksualne – katolicyzm

Sygn: W 98 277
4. BRZĘCZEK Edward

Przygotowanie do życia w rodzinie : stan i potrzeby / Edward Brzęczek. – Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2000. – 120 s. ; 21 cm

1. Rodzina – socjologia – Polska 2. Wychowanie seksualne – socjologia – Polska 3. Wychowanie w rodzinie

Sygn: Cz 90 182
5. CHOMCZYŃSKA-_MILISZKIEWICZ Mariola

Edukacja seksualna w społeczeństwie współczesnym : konteksty pedagogiczne i psychospołeczne / Mariola Chomczyńska-Miliszkiewicz. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002. – 294 s. ; 24 cm

1. Wychowanie seksualne – psychologia 2. Wychowanie seksualne – socjologia

Sygn: Cz 94 359
6. CHOMCZYŃSKA-_MILISZKIEWICZ Mariola

Podróż w nieznane : o miłości, seksie i rodzinie : scenariusze zajęć / Mariola Chomczyńska-Miliszkiewicz. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1999. – 88 s. ; 24 cm. – (Literatura Pedagogiczna)

1. Przysposobienie do życia w rodzinie – nauczanie 2. Wychowanie seksualne – nauczanie

Sygn: W 93 656
7. DEPKO Andrzej

Love story nastolatka : 100 pytań o seks / Andrzej Depko. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2009. – 79, [1] s. ; 24 cm

1. Młodzież – seksualność – poradnik 2. Wychowanie seksualne – poradnik

Sygn: W B 8 236
8. DUMONT Virginie, MONTAGNAT Serge

Pytania o miłość : 8-11 lat / Virginie Dumont, Serge Montagnat ; tł. Hanna Zbonikowska ; il. Denise i Claude Millet. – Warszawa : „Bellona", 1999. – 47, [1] s. : il. kolor. ; 23 cm

1. Literatura dziecięca francuska – 20 w. 2. Wychowanie seksualne – wydawnictwa popularne

Sygn: W 87 831

9. DUMONT Virginie

Pytania o miłość : 5-8 lat / Virginie Dumont ; tł. Hanna Zbonikowska ; il. Rosy. – Warszawa : „Bellona", 1999. – 31, [1] s. : il. kolor. ; 23 cm

1. Literatura dziecięca francuska – 20 w. 2. Wychowanie seksualne – wydawnictwa popularne

Sygn: W 87 830
10. DZIEWIECKI Marek

Cielesność, płciowość, seksualność / Marek Dziewiecki. – Kielce : „Jedność", 2000. – 166 s. ; 21 cm. – (Psychologia Wychowania)

1. Etyka płciowa – katolicyzm 2. Wychowanie seksualne – katolicyzm

Sygn: W 92 350
11. IZDEBSKI Zbigniew, JACZEWSKI Andrzej

Kocha, lubi, szanuje : wychowanie do życia w rodzinie / Zbigniew Izdebski, Andrzej Jaczewski. – Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 1999. – 151, [1] s. ; 24 cm

1. Przysposobienie do życia w rodzinie – podręcznik szkolny 2. Wychowanie seksualne – podręcznik szkolny

Sygn: Cz B 5 618
12. KWIEK Maria, NOWAK Iwona

Dorastanie do miłości : propozycje działań wychowawczych dla uczniów kl. IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych / Maria Kwiek, Iwona Nowak. – [Wyd. 2 poszerz.]. – Wrocław : „Oficyna Współczesna", 1994. – 160 s. : 2 faks., 2 rys., 2 wykr. ; 21 cm

1. Etyka płciowa – nauczanie 2. Miłość – zagadnienia 3. Odpowiedzialność – nauczanie 4. Przysposobienie do życia w rodzinie – nauczanie 5. Wychowanie seksualne – nauczanie

Sygn: W 87 102
13. PAPIS Wanda Elżbieta

Wzrastam w mądrości : książka ucznia z ćwiczeniami na godziny wychowawcze do programu wychowania dzieci i młodzieży Życie i miłość cz. 1 / Wanda Elżbieta Papis. – Wyd. 5. – Warszawa : „Busola", 1996. – 156 s. ; 23 cm

1. Wychowanie moralne – ćwiczenia i zadania pomocnicze dla szkół 2. Wychowanie obywatelskie – ćwiczenia i zadania pomocnicze dla szkół 3. Wychowanie seksualne – ćwiczenia i zadania pomocnicze dla szkół

Sygn: W B 7 615
14. PAWŁOWSKA Róża, JUNDZIŁŁ Elżbieta

Miłość i seks w percepcji uczniów / Róża Pawłowska, Elżbieta Jundziłł. – Gdańsk : Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna ; Koszalin : Wydaw. Uczelniane Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, 1999. – 198 s. ; 24 cm

1. Erotyzm – socjologia – od 1989 r. – Polska 2. Młodzież szkolna – socjologia – od 1989 r. – Polska 3. Rodzina – socjologia – od 1989 r. – Polska 4. Wychowanie seksualne – socjologia – od 1989 r. – Polska

Sygn: Cz 90 791
15. URBANIAK Andrzej

Wspólna troska : wychowanie do miłości w rodzinie i w szkole / Andrzej Urbaniak. – Poznań- ; Wrocław : Oficyna Współczesna, 1999. – 92 s. ; 21 cm

1. Przysposobienie do życia w rodzinie – nauczanie 2. Wychowanie seksualne – nauczanie

Sygn: Cz 87 104
16. Wiedza

Wiedza i przekonania o HIV/AIDS. Zachowania seksualne : raport z badań wykonanych w 1998 roku / oprac. Barbara Woynarowska, Maria-Monika Szymańska, Joanna Mazur. – Warszawa : UW, 1999. – 59, [6] s. ; 24 cm

1. AIDS – socjologia – Polska 2. AIDS – zapobieganie i leczenie – Polska 3. HIV – zapobieganie i zwalczanie – Polska 4. Młodzież szkolna – socjologia – Polska 5. Wychowanie seksualne

Sygn: Cz B 5 719

17. WÓJCIK Elżbieta

Jak rozmawiać z dzieckiem o seksualności / Elżbieta Wójcik ; przedm. Włodzimierz Fijałkowski. – Warszawa : „Pax", 1998. – 73, [3] s. ; 20 cm

1. Wychowanie seksualne – wydawnictwa popularne 2. Wychowanie w rodzinie – wydawnictwa popularne

Sygn: Cz 86 375
18. Wytyczne

Wytyczne wychowawcze w odniesieniu do ludzkiej miłości : zasadnicze cechy wychowania seksualnego. – Wrocław : Oficyna Współczesna, 1994. – 40 s. ; 21 cm. – (Rodzina Bogiem silna - dokumenty Kościoła)

1. Wychowanie seksualne – katolicyzm

Sygn: Cz B 5 897
19. Zachowania

Zachowania seksualne uczniów na terenie szkoły : praca zbiorowa / pod red. Marka Babika. – Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2009. – 175 s. ; 21 cm

1. Uczniowie – socjologia – Polska – od 1989 r. 2. Wychowanie seksualne – socjologia – Polska – od 1989 r. 3. Życie seksualne – socjologia – Polska – od 1989 r.

Sygn: Cz 98 657
CZASOPISMA

1 Studenci kierunków pedagogicznych o potrzebie wychowania seksualnego młodzieży

/ Marcin Czechowski

// Wychow. Fiz. Zdr .- 2000 nr 4 s.138-141


2 O edukacji w aspekcie życia seksualnego z punktu widzenia antropologii i psychologii

/ Lech Ostasz

// Probl. Rodz .- 2000 nr 5 s. 3-10
3 Edukacja seksualna w domu i w szkole

/ Mariola Chomczyńska-Miliszkiewicz

// Probl. Opiek.-Wychow .- 2001 nr 3 s.42-47
4 Edukacja seksualna czy wychowanie do miłości

/ Stanisław Sławiński

// Dyr. Szk. .- 2003 nr 7/ 8 s. 42- 43

Młodzi ludzie powinni przez zorganizowany proces edukacyjny odkrywać istotę, naturę i tajemnicę swojej własnej płciowości

5 Edukacja seksualna dzieci młodszych

/ Bożena Kuras

// Eduk. i Dialog .- 2004 nr 7 s. 60-63

Edukacja seksualna. Edukacja zdrowotna

6 Postawy rodzicielskie ważne w wychowaniu seksualnym

/ Mirosław Huszcz, Małgorzata Cichoń-Piasecka

// Małż. i Rodz. .- 2005 nr 1-2 s. 19-22
7 Seks... to też młodzi ludzie

/ Grażyna Konieczny, Wiesław Sokoluk

// Remedium .- 2005 nr 7-8 s. 22-23
8 Dorastanie w dobie HIV

/ Agnieszka Walendzik

// Remedium .- 2005 nr 10 s. 10-11
9 Soft - porno dla młodzieży?

/ Piotr Tomasz Nowakowski

// Wychowawca .- 2006 nr 5 s. 24-26

Promocja seksu i erotyki w czasopismach młodzieżowych

10 Koncepcja czy anty-koncepcja

/ Jadwiga Wronicz

// Wychowawca .- 2007 nr 1 s. 14-15
11 Przedszkolaki i seksualność

/ Marta Jósewicz

// Wychow. w Przedszk. .- 2007 nr 9 s. 20-25
12 Ciało jako przedmiot i podmiot procesu wychowania seksualnego

/ Marek Babik

// Horyz. Wychow. .- 2008 nr 14 s. 117-128
13 Sztuka kochania

/ Małgorzata Święchowicz

// Cogito .- 2009 nr 6 s. 12-14
14 Edukacja seksualna

// Remedium .- 2009 nr 11 s. 26-27


15 Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych dorastajacej młodzieży : modele, strategie i uwarunkowania efektywności działań

/ Ewelina Fłatow

// Lider .- 2010 nr 5 s.25-28
16 Wychowanie seksualne i / czy edukacja seksualna

/ Agnieszka Walendzik-Ostrowska

// Remedium .- 2010 nr 4 s.28-29
17 Fakultet z seksu : z dr Moniką Staszewicz, pedagogiem z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie rozmawia Beata Igielska

/ rozm. przepr. Beata Igielska

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2010 nr 6 s. 9-13
18 Goło wokoło : dylematy wychowania

/ Aleksandra Godlewska

// Życie Szk. .- 2010 nr 9 s. 54-57

Destrukcyjny wpływ pornografii na rozwój psychiczny dziecka

19 Edukacja seksualna w szkole

/ Agnieszka Górecka

// Remedium .- 2010 nr 7-8 s. 46-47
20 Niezwykły dar celibatu

/ Józef Augustyn

// Charaktery .- 2001 nr 7 s. 22-23
21 Rola katechety w wychowaniu prorodzinnym

/ Kinga Wiśniewska-Roszkowska

// Wychowawca .- 2004 nr 9 s. 21-23

Wychowanie seksualne dzieci w młodszym wieku szkolnym- na lekcjach religii

22 Religijny wymiar wychowania seksualnego

/ Józef Augustyn

// Wychowawca .- 2007 nr 7-8 s.7-10

Numer poświęciny wychowaniu seksualnemu

23 „Czy to naprawdę moja decyzja"

/ Agnieszka Walendzik-Ostrowska

// Remedium .- 2009 nr 1 s. 26-27

Profilaktyka HIV/AIDS. Konspekt lekcji

24 Profilaktyka HIV a płeć

/ Agnieszka Walendzik-Ostrowska

// Remedium .- 2009 nr 2 s. 26-27

Profilaktyka HIV/AIDS. Konspekt lekcji dla II,III klasy gimnazjum i I klasy szkoły ponadgimnazjalnej

25 Profilaktyka HIV a płeć

/ Agnieszka Walendzik-Ostrowska

// Remedium .- 2009 nr 3 s. 26-27

Profilaktyka HIV/AIDS. Konspekt lekcji dla II,III klasy gimnazjum i I,II klasy szkoły ponadgimnazjalnej

26 Edukacja seksualna

/ Mirosław Huszcz, Małgorzata Cichoń-Piasecka

// Wychow.Fiz. Zdr. .- 2003 nr 4 s. 23- 28
27 Ryzykowne zachowania seksualne 15-latków

/ Barbara Woynarowska

// Remedium .- 2005 nr 2 s. 14-15
28 Porównanie sytuacji zdrowotnej w wybranych krajach

/ Antoni Zięba

// Wychowawca .- 2007 nr 12 s.29-30

Zawiera: Trzy rodzaje edukacji seksualnej. Liczba aborcji w 2004 r. Wskaźniki aborcyjne. Choroby przenoszone drogą płciową

29 „ A potem żyli długo i szczęśliwie..." : jak baśnie pomagają w wychowaniu seksualnym dzieci

/ Mirosław Huszcz, Małgorzata Cichoń-Piasecka

// Wychow. w Przedszk. .- 2003 nr 6 s. 323- 326

Lektura baśni jest dla dziecka szkołą uczuć, pierwszym dziecięcym treningiem emocjonalnym, dzięki któremu kształtują się nawyki na ogół bardzo odporne na zmiany

30 Zajęcia dotyczące HIV/AIDS - „Czy mnie to dotyczy"

/ Agnieszka Walendzik-Ostrowska

// Remedium .- 2000 nr 10 s. 24-25
31 Polityka a zdrowie seksualne Polaków

/ oprac. Anna Czerwińska

// Remedium .- 2009 nr 11 s. 13-15
32 Rola szkoły w edukacji seksualnej

/ Mirosław Huszcz, Małgorzata Cichoń-Piasecka

// Naucz. i Szk .- 2001 nr 1-2 s. 165-167

33 Wychowanie do życia w rodzinie, czy edukacja seksualna?

/ Maria Fortuna-Sudor

// Wychowawca .- 2009 nr 10 s. 16-19


34 Kultura a zdrowie seksualne Polaków

/ oprac. Anna Czerwińska

// Remedium .- 2009 nr 9 s. 13-15
35 Kultura a zdrowie seksualne Polaków

/ oprac. Anna Czerwińska

// Remedium .- 2009 nr 10 s. 13-15
36 Modele ról kobiety w podręcznikach do wychowania seksualnego

/ Dorota Pauluk

// Kwart. Pedag. .- 2007 nr 3 s. 153-165
37 Badania czy manipulacja?

/ Antoni Szymański

// Wychowawca .- 2007 nr 1 s. 12-13

Dotyczy edukacji seksualnej

38 Edukacja seksualna osób niepełnosprawnych intelektualnie w opiniach nauczycieli i wychowawców

/ Mariola Leśnik

// Szk. Spec. .- 2007 nr 4 s.306-309
39 Płciowość w wychowaniu integralnym

/ Krystyna Ostrowska

// Wychowawca .- 2009 nr 4 s. 5-7
40 Edukacja czy wychowanie seksualne?

/ Urszula Dudziak

// Wychowawca .- 2009 nr 4 s. 8-9
41 Edukacja seksualna ABC

/ Katarzyna Urban

// Wychowawca .- 2009 nr 4 s. 10-13
42 Jaka koncepcja wychowania?

/ Jadwiga Wronicz

// Wychowawca .- 2009 nr 4 s. 14-15
43 Edukacja seksualna osób z niepełnosprawnością intelektualną

/ Monika Parchomiuk

// Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo .- 2009 nr 1 s. 23-36
44 Wiedza psychoseksualna młodzieży

/ Renata Straub-Pieczykolan

// Remedium .- 2010 nr 6 s. 26-27

ZBIORY MULTIMEDIALNE

1 TV 268 TV 269 ; 2 kasety video VHS

Puszczewicz, Barbara

Wychowanie seksualne . [Kaseta video] VHS / Barbara Puszczewicz

Warszawa : MEN , 1995

2 kasety video VHS : dźw., kolor + + poradnik

pol

16 wideofilmów na temat wychowania seksualnego, kompendium podstawowych informacji niezbędnych dla młodych ludzi wkraczających w dojrzałość.Pakiet multimedialny 2 kasety VHS (2 x 120 min.) i poradnik

Wychowanie seksualne - wideokaseta

Milewska, Hanna . scenariusz i realizacja

Pijanowska, Bożena . scenariusz i realizacja


2 TV 133 ; 1 kaseta video VHS

Lew-Starowicz Zbigniew

Gdy twoje dziecko dojrzewa . [Kaseta video] VHS / Zbigniew Lew-Starowicz

Warszawa : Studio RW , 1993

1 kaseta video VHS : dźw., kolor

pol


Kaseta omawia specyfikę okresu dojrzewania: zmiany zachodzące w ciele, zmiany zachodzące w psychice, erotyzm młodzieńczy, kreowanie męskości - kobiecości, pojawienie się miesiączki, polucji, seks, jako nowe zainteresowanie, zagadnienie masturbacji, zakochanie, problem inicjacji, nadmierny rygoryzm, liberalizm, straszenie, nadmierne rozbudzenie, zahamowania, obojętność, inne orientacje, agresywność, rywalizację, ośmieszanie, wychowanie seksualne - droga do wzajemnej przyjaźni.

Środek dydaktyczny zalecany przez MEN dla szkół dla dorosłych nauczycieli i wychowawców. Numer w zestawie zalecanych środków dydaktycznych - 0048.

Wychowanie seksualne - wideokaseta edukacyjna
3 TV 132 ; 1 kaseta video VHS

Lew-Starowicz Zbigniew

Zanim wejdziesz w obszary seksu . [Kaseta video] VHS / Zbigniew Lew-Starowicz

Warszawa : Studio RW , 1993

1 kaseta video VHS : dźw., kolor

pol


Kaseta omawia: formowanie się popędu płciowego, przejawy seksualności, różne rytmy dojrzewania, miesiączkowanie, polucje, masturbację, nowy świat psychiczny, inność psychiczną płci, zmiany postaw wobec siebie i otoczenia, związki uczuciowe, inicjację seksualną, kompleksy, rozczarowania, odmienności, zagrożenia, dojrzałośc biologiczną i psychiczną, start do udanej miłości.

Środek dydaktyczny zalecany przez Ministra Edukacji narodowej dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Numer w zestawie zalecanych środków dydaktycznych - 0049.

Wychowanie seksualne - wideokaseta edukacyjna

4 TV 90 ; 1 kaseta video VHS

Sprawy płci i nowego życia . [Kaseta video] VHS

Warszawa : „Nauka" S.A. , 1992

1 kaseta video VHS : dźw., kolor

pol


„Oświata Zdrowotna"

Spis filmów: 1. Nie tylko o sprawach płci, 2. Nie zabijaj nowego życia.Filmy przeznaczone dla szerokiego kręgu odbiorców.

Wychowanie seksualne - wideokaseta edukacyjna
: Zestawienia bibliograficzne
Zestawienia bibliograficzne -> Samobójstwa ksiąŻki carr alan
Zestawienia bibliograficzne -> Depresja ksiąŻki atkinson sue
Zestawienia bibliograficzne -> AsertwnośĆ aboff marcie
Zestawienia bibliograficzne -> Geografia – nauczanie ksiąŻki becmer krystyna, podgórski zbigniew
Zestawienia bibliograficzne -> Etyka ksiąŻki blackburn simon
Zestawienia bibliograficzne -> Domy dziecka kaiąŻki andrzejewski marek
Zestawienia bibliograficzne -> Wypalenie zawodowe ksiąŻki bartkowiak grażyna
Zestawienia bibliograficzne -> Psychologia społeczna ksiąŻki aronson elliot
Zestawienia bibliograficzne -> Wychowanie bezstresowe (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Bezstresowe wychowanie prawda i mity
Zestawienia bibliograficzne -> Socjoterapia ksiąŻki dąbrowska małgorzata, rozesłaniec małgorzata
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy