Strona główna

Wydział kształtowania środowiska I rolnictwa zut


Pobieranie 25.38 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar25.38 Kb.

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA i ROLNICTWA ZUT


TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH

rok akademicki 2014/2015

KIERUNEK

TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA

STUDIA

stacjonarne pierwszego stopnia

TEMATY PRAC INŻYNIERSKICH

Opiekun pracy

KATEDRA AGRONOMII

1

Projekt systemu nawadniania, dla roślin uprawy polowej, w wybranym gospodarstwie rolnym.

Prof. dr hab. inż. Cezary Podsiadło

2

Projekt systemu nawadniania, dla upraw energetycznych, w wybranym gospodarstwie rolnym.

Prof. dr hab. inż. Cezary Podsiadło

KATEDRA INŻYNIERII SYSTEMÓW AGROTECHNICZNYCH

1

Zmiana gęstości gleby w zależności od jej właściwości i powierzchni stempla

prof. dr hab. Yuri Chigarev

2

Organizacja prac w pozyskiwaniu materiału nasiennego z drzew iglastych.

dr hab. inż. Andrzej Grieger, prof. ndzw.

3

Analiza poziomu wyposażenia maszyn leśnych w pokładowe systemy informatyczne

dr hab. inż. Andrzej Grieger, prof. ndzw.

4

Dobór metod i wyposażenia technicznego do zwalczania inwazji szkodników owadzich w uprawie sosny

dr hab. inż. Andrzej Grieger, prof. ndzw.

5

Ocena ekonomiczno-techniczna gospodarki nawozami naturalnymi w oborach wolnostanowiskowych ściołowych i bezściołowych

dr hab. inż. Andrzej Karbowy

6

Projekt linii technologicznej do żywienia bydła mlecznego paszą pełnoporcjową w obiekcje o koncentracji około 100 DJP

dr hab. inż. Andrzej Karbowy

7

Projekt technologii produkcji pasz objętościowych na potrzeby gospodarstwa rolnego o określonej liczbie DJP

dr hab. inż. Andrzej Karbowy

8

Projekt układu napędowego ciągnika o mocy 30 kW

do prac ogrodniczych

dr hab. inż. Adam Koniuszy

9

Projekt stanowiska dydaktycznego wytwarzania bioetanolu do zasilania silników ZI

dr hab. inż. Adam Koniuszy

10

Projekt stanowiska do wyznaczenia modułu Younga (temat uzgodniony ze studentem)

dr hab. inż. Piotr Kostencki

11

Badanie właściwości tribologicznych wybranych tworzyw sztucznych modyfikowanych olejem

dr inż. Paweł Sędłak

12

Wykorzystanie termowizji do oceny stanu technicznego ciągnika rolniczego

dr inż. Paweł Sędłak

13

Opracowanie stanowiska dydaktycznego do badań termowizyjnych (temat uzgodniony ze studentem - Białkowski Szymon)

dr inż. Paweł Sędłak

KATEDRA BUDOWY I UŻYTKOWANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

1

Projekt wyposażenia przedsiębiorstwa ukierunkowanego na pozyskiwanie dendromasy na cele energetyczne

dr hab. inż. Dariusz Błażejczak

2

Projekt alternatywnego wykorzystania bazy wybranego gospodarstwa rolnego dla potrzeb wykonywania prac leśnych

dr hab. inż. Dariusz Błażejczak

3

Parametry techniczno-eksploatacyjne harwesterów a zagrożenia uszkadzania drzew pozostających i podłoża leśnego

dr hab. inż. Dariusz Błażejczak

4

Projekt laboratorium do badania właściwości fizyko-chemicznych biomasy wykorzystywanej do produkcji biogazu.

prof. dr hab. inż. Tomasz Dobek

5

Projekt wyposażenia w maszyny i narzędzia gospodarstwa rolnego specjalizującego się w produkcji roślinnej

prof. dr hab. inż. Tomasz Dobek


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość