Strona główna

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu


Pobieranie 28.03 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar28.03 Kb.


Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu


Konferencja Naukowa


Muzyka Sakralna

wczoraj, dziś i jutro

Kalisz, 22 – 23 październik 2014
Zakład Muzyki Organowej i Sakralnej

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Wyższe Seminarium Duchowne w Kaliszu

Diecezjalne Studium Organistowskie w Kaliszu

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji „Muzyka Sakralna, wczoraj, dziś


i jutro”, która odbędzie się w dniach 22-23 października 2014 r. na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.

Konferencja skierowana jest do osób, którym bliska jest tematyka muzyki sakralnej,


a więc do osób zajmujących się zarówno teoretycznie jak i praktycznie tym zagadnieniem: teoretyków, organistów, kantorów, osób odpowiedzialnych za śpiew w parafiach i diecezjach, a także do studentów i nauczycieli akademickich kierunków związanych z muzyką sakralną. Szczególną grupą, do której skierowana jest konferencja są klerycy oraz wykładowcy Seminariów Duchownych, dla których muzyka sakralna jest środkiem przekazywania Ewangelii i nieodłącznym elementem liturgii.
Celem konferencji jest przybliżenie problematyki związanej z muzyką sakralną, dyskusja nad jej stanem, aspektami historycznymi, jej wpływem na kształt współczesnej liturgii oraz drogami i kierunkami jej rozwoju. Planujemy publikację materiałów pokonferencyjnych.
Przebieg konferencji
22 X 2014 (środa, aula) Dzień poświęcony zagadnieniom związanym z instrumentami

godz. 9.00 – rozpoczęcie konferencji przez Prof. Dr hab. Mirosława Śmiałka

– Dziekana Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu.

9.15 – 10.00 – Wykład inauguracyjny Marek Dyżewski

10.00 – 11.00 – Wystąpienia prelegentów

Przerwa 11.00 – 11.15

11.15 – 11.30 – Wykład Prof. Dr hab. Bogusław Grabowski

11.30 – 12.30 – Wystąpienia prelegentów

12.30 – Dyskusja na temat: Muzyka instrumentalna w liturgii i poza nią

– prowadzący: Marek Dyżewski, Prof. Dr hab. Bogusław Grabowski.

Przerwa obiadowa 12.45 – 14.00

14.00 – 14.15 – Wykład Dr Krzysztof Urbaniak

14.15 – 15.00 – Wystąpienia prelegentów

Przerwa 15.00 – 15.15

15.15 – 16.30 – Wystąpienia prelegentów

16.30 – Dyskusja na temat: Stan organów w polskich świątyniach.

– prowadzący Dr Krzysztof Urbaniak

19.15 – Koncert organowy – Kościół Katedralny św. Mikołaja w Kaliszu

Prof. Bogusław Grabowski
23 X (czwartek) Dzień poświęcony zagadnieniom związanym ze śpiewem

9.00 – 9.45 – Wykład Prof. Dr hab. Roman Grucza

9.45 – 10.45 – Wystąpienia prelegentów

Przerwa 10.45 – 11.00

11.00 – 12.15 – Wystąpienia prelegentów

12.15 – Dyskusja na temat: Stan śpiewu w polskich świątyniach

– prowadzący Prof. Dr hab. Roman Grucza

Przerwa obiadowa 12.45 – 14.00

14.00 – 14.15 – Wykład Prof. Dr hab. Aleksandra Grucza

14.15 – 15.15 – Wystąpienia prelegentów

Przerwa 15.00 – 15.15

15.15 – 16.15 – Wystąpienia prelegentów

16.15 – 17.00 – Dyskusja na temat: Muzyka wokalna w kościele, stan i oczekiwania

- prowadzący Prof. Dr hab. Aleksandra Grucza

17.00 – Zakończenie Konferencji, podsumowanie.

Zgłoszenie uczestnictwa
Osoby chętne do wzięcia czynnego udziału w konferencji (prelegenci – przewidywany czas wystąpienia 10 - 15 minut) prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia uczestnictwa według załączonego wzoru i przesłanie jej do dnia 15 września 2014 roku na adres:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny

Zakład Muzyki Organowej i Sakralnej

ul. Nowy Świat 28-30

62-800 Kalisz

z dopiskiem: Konferencja: Muzyka sakralna wczoraj dziś i jutro


lub na adres e-mailowy:

konfmuzsakr@amu.edu.pl
Teksty wystąpień do druku prosimy przesłać do dnia 20 września 2014 r. na ten sam adres.

Koszty konferencji
Koszt udziału w konferencji dla prelegentów wynosi 250 zł.

Koszty udziału pokrywają instytucje delegujące lub sami prelegenci.

Wstęp bierny (słuchacze) jest wolny od opłat.

Noclegi i wyżywienie prelegenci i słuchacze organizują we własnym zakresie.


Wpłaty do dnia 15 września 2014 roku należy przelewać na konto bankowe UAM:
BZ WBK 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903
w tytule przelewu podając cel subkonta K00000468.
Uprzejmie prosimy o rozpowszechnienie informacji o konferencji w Państwa środowisku.


Karta zgłoszenia uczestnictwa w konferencji

Dane uczestnika

tytuł/stopień naukowy
imię
nazwisko
telefon
email
adres do korespondencjiDane

instytucji reprezentowanej podczas konferencjinazwaadrestelefon
email
Wysyłając kartę zgłoszeniową, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb konferencji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133, poz. 883.……………………………………………

miejscowość, data


………………………………………………

czytelny podpis uczestnika, pieczęć instytucji

ul. Nowy Świat 28-30, 62-800 Kalisz

NIP 777 00 06 350, REGON 000001293

tel. +48 62 767 07 30; fax. +48 62 764 57 21

Sekr.WPA@amu.edu.plwww.wpa.amu.edu.pl
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość