Strona główna

Wydziałowe Biuro Programu erasmus koordynator wydziałowy


Pobieranie 138.36 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar138.36 Kb.
Wydziałowe Biuro Programu ERASMUS

Koordynator wydziałowy
Aneta Łuczkiewicz, e-mail: aneta.luczkiewicz@wilis.pg.gda.pl, tel.: 347 27 63, pokój: 201A/ Hydro

dyżur: wtorek 10.00 – 12.00JAK WYJECHAĆ NA ERASMUSA KROK PO KROKU

Osoba zainteresowana wyjazdem w na stypendium ERASMUS powinna podjąć następujące działania:

Krok I – Kontakt z koordynatorem wydziałowym (Aneta Łuczkiewicz).

Krok II - Wybór spośród uczelni partnerskich (Tabela 1) uczelni, do której zainteresowana osoba chciałaby wyjechać.

Krok III - Kontakt z koordynatorem na uczelni partnerskiej w celu sprawdzenia i doboru programu studiów.
Krok IV - Weryfikacja przygotowanego programu studiów przez Prodziekana ds. kształcenia lub Prodziekana ds. kierunku Inżynieria Środowiska.


Krok V - Udział w rekrutacji na poziomie wydziału – rekrutacja trwa do 20 lutego 2012r.

wymagana w rekrutacji rejestracja on-line (patrz Tabela 2).


Krok VI - Wypełnienie i wysłanie odpowiednich formularzy związanych z wyjazdem zainteresowanej osoby na wybraną uczelnię partnerską

Application Form + Learning Agreement + Transcript of Records + Recognition Sheet


UWAGA:

  • ECTS - EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM

ECTS grade - należy przeliczyć wg tabeli 3

ECTS credits i Course Unit Code – dostępne na stronach wydziałowych


  • formularze zgłoszeniowe zamieszczone na ich stronach internetowych uczelni partnerskich

  • formularz Recognition Sheet dostępny jest na stronie Biura Programu ERASMUS

Krok VII - Po odesłaniu podpisanych przez uczelnię partnerską dokumentów (potwierdzenie możliwości wyjazdu na stypendium ERASMUS) - kontakt z panią Beatą Wajdzik z Działu Kształcenia Politechniki Gdańskiej, Gmach B, poziom 200, załatwienie ostatecznych formalności: jak stypendium, miejsce zakwaterowania, kursy językowe itp.

Dokładny Harmonogram działań Wydziałowego Biura ERASMUS
na rok akademicki 2010/2011 podano w tabeli 4.

Tabela 1


Program ERASMUS

Wykaz umów bilateralnych WILiŚ na rok akademicki 2011/2012liczba wyjazdów zaplanowanych / rok
Kraj

Nazwa uczelni partnerskiej

ważna do

studenci

naucz. wyjazdy dydaktyczne

naucz. staże

opiekun umowy

Austria

Alpen-Adria Universitat Klagenfurt

2013

2

2

2

dr inż. A. Łuczkiewicz

Czechy

Czech University of Life Sciences

2013

2

1

0

dr inż. M. Gajewska

Bułgaria

Sofia University “St. Kliment Ohridski”

2013

4

4

0
Dania

Aalborg University

2013

2

1

0

prof. H. Obarska-Pempkowiak

Finlandia

Oulu University of Applied Sciences

2011

2

1

1

dr inż. M. Pszczoła

Francja

Ecole Nationale Superieure d'Ingenieurs de Bourges

2013

2

2

2

prof. P. Kłosowski

Francja

Universite Joseph Fourier de Grenoble

2011

2

2

0

prof. Z. Sikora

Francja

Ecole Centrale de Lille

2011

1

0

0

dr inż. A. Łuczkiewicz

Francja

Universite Montpellier 2

2013

1

to be established

0

prof. Z. Sikora

Francja

Université Henri Poincaré Nancy 1

2013

0

0

0
Francja

Ecole Nationale des Ponts et des Chaussees

2011

5

0

0

mgr inż. M. Zasada

Hiszpania

Universdad Politecnica de Catalunya

2013

2

to be established

0

dr inż. A. Łuczkiewicz

Hiszpania

Universidad del Pais Vasco

2013

2

0

0

dr inż. A. Łuczkiewicz

Hiszpania

Universidad de Castilla-La Mancha

2013

1

to be established

0

dr hab. inż. J. Mąkinia

Hiszpania

Universidad de Granada

2014

1

1

0

WILiŚ

Hiszpania

Universidade da A Coruna

2013

4

2

0

dr inż. A. Łuczkiewicz

Hiszpania

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

2013

2

1

To be establ.

dr inż. A. Łuczkiewicz

Hiszpania

Universidade de Santiago de Compostela-nie odesłali podpisanej umowy

2013

2

1

0

prof. K. Olańczuk-Neyman

Hiszpania

Universidad Piolitechniica de Madrid

2013

2

1

0
Litwa

Vilnius College of Technologies and Design

2013

2

2

2

Prof. R. Jankowski

Niemcy

Technische Universitat Braunschweig

2013

2

0

0

prof. P. Kowalik

Niemcy

Branderburgische Technische Universitat Cottbus

2013

2

2

0

prof. E. Urbańska-Galewska

Niemcy

Technische Universitat Dresden

2013

2

0

0

dr inż. W. Cyske

Niemcy

Technische Universitat Hamburg-Harburg

2013

2

1

0

prof. Z. Sikora

Niemcy

Leibniz Universitat Hannover

2013

4

3

0

dr hab. inż. J. Mąkinia

Niemcy

Universitat Karlsruhe (TH)

2013

2

2

0

prof. J. Tejchman

Niemcy

Technische Universitat Munchen

2011

1

0

0

prof. J. Tejchman

Niemcy

Hochschule Ravensburg-Weingarten

2013

2

1

2

dr inż. A. Łuczkiewicz

Niemcy

Universitat Stuttgart

2013

2

1

0

dr inż. A. Szymkiewicz

Norwegia

Norwegian University of Life Sciences

2013

0

2

1

dr inz. M. Gajewska

Norwegia

Norwegian University of Science and Technology

2013

3

0

0

dr inż. A. Łuczkiewicz

Portugalia

Universidade da Beira Interior

2013

4

4

0

dr inż. A. Łuczkiewicz

Portugalia

Universidade Tecnica de Lisboa

2013

2

2

0

dr inż. A. Łuczkiewicz

Portugalia

Instituto Politécnico de Lisboa

2013

2

1

1

dr hab. inż. J. Mąkinia

Rumunia

Dimitrie Cantemir University, Targu

2013

4

2

4

dr inż. M. Przewłócka

Słowacja

Slovenska Technicka Univerzita v Bratislavie

2013

2

2

1

dr inż. A. Łuczkiewicz

Słowenia

Univerza v Ljubljani

2013

2

2

0

dr inż. K. Wejnerowska

Słowenia

Univerza v Mariboru

2013

2

1

1

prof. I. Kreja

Szwecja

Chalmers Tekniska Högskola, Götteborg

Na cała PG jest 10 miejsc, można uzgodnić wymianę2013

2

2

0
Szwecja

Lulea University of Technology

2013

2

0

0

dr inż. A. Łuczkiewicz

Szwecja

Royal Institute of Technology (KTH)

2013

2

4

0

dr hab. inż. J. Mąkinia

Szwecja

Malardalens Hogskola

2013

2

2

0

prof. H. Obarska -Pempkowiak

Turcja

Yldiz Technical University, Istambul

2013

2

2

2
Turcja

Dokuz Eylul University

2013

2

2

0

dr inż. A. Łuczkiewicz

Turcja

Haran University of Sanlurfa

2012

3

2

0
Węgry

Budapest University

2013

3

0

0

dr inż. A. Łuczkiewicz

Włochy

Universita Politecnica delle Marche

2013

1

1

0

dr inż. A. Łuczkiewicz

Włochy

Universita degli Studi di Padova

2013

2

2

0

prof. Z. Sikora

Włochy

Universita degli Studi di Palermo

2013

2

1

0

prof. P. Kowalik

Tabela 2

Formularz rekrutacyjny – rejestracja on – line

Rekrutacja dla studentów wyjeżdżających i przyjeżdżających odbywa się w systemie on-line: www.erasmus.pg.gda.pl

Podstawowe dane wymagane od studentów do rejestracji:

imię i nazwisko, rok studiów, kierunek specjalizacja, średnia ocen z dotychczasowego okresu studiów, znajomość języków obcych, osiągnięcia naukowe i inne, nazwa uczelni partnerskiej i ewentualnie dwóch uczelni partnerskich alternatywnych, e-mailWygenerowany formularz rekrutacyjny podpisany przez studenta aplikującego wraz załączonym, z podpisanym przez Prodziekana dokumentem Kara zaliczeń (Recognition sheet) należy złożyć w Wydziałowym Biurze programu ERASMUS do dnia 20 lutego 2012 r. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 27 lutego 2012 r.

Kryteria rekrutacji: średnia z dotychczasowego przebiegu studiów, podpisany przez Prodziekana dokument Karta Zaliczeń (Recognition Sheet) oraz działalność
w organizacjach studenckich.

Tabela 3

ECTS grade – przeliczenie ocen zgodnie z europejskim systemem punktów


Ocena

opisowa

liczbowa

zgodnie z europejskimi systemem punktów

celująca

5,5

A

bardzo dobra

5,0

A

ponad dobra

4,5

B

dobra

4,0

C

dość dobra

3,5

D

dostateczna

3,0

E

niedostateczna

2,0

F

Tabela 4

Harmonogram działań Wydziałowego Biura Programu ERASMUS

na rok akademicki 2011/2012
Zadanie

Data realizacji

1

Promocja programu ERASMUS wśród studentów WILiŚ;

grudzień – luty

2

Rekrutacja wydziałowa

20 luty 2012 r.

3

Ogłoszenie wyników rekrutacji

27 luty 2012 r.

4

Spotkania informacyjno – szkoleniowe

marzec- kwiecień

5

Przygotowanie dokumentów wyjazdowych:

Recognition Sheet (Karta Zaliczeń),Application Form, Learning Agreement, Transcript of Records

do końca kwietnia

6

Wysyłanie dokumentów wyjazdowych do uczelni partnerskich

maj - czerwiec


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość