Strona główna

Wyjaśnienie treści warunków zamówienia


Pobieranie 8.03 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar8.03 Kb.
Jednostka Wojskowa 5286 Krosno Odrzańskie dn. 10.07.2015r.
ul. Obrońców Stalingradu 10
66-600 Krosno Odrzańskie
WYJAŚNIENIE TREŚCI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W dniu 10.07.2015 roku wpłynęły do siedziby Zamawiającego pytania do warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na roboty konserwacyjno - naprawcze urządzeń w kotłowni w budynku WSzW przy ul. Batorego 56, Węzeł Łączności przy ul. Niepodległości 34 w Zielonej Górze i JW 4408 przy ul. Leśna 1 Mozów k/Sulechowa, sprawa nr 25/ZO/2015.Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami:


PYTANIE

Jaka jest średnica kołnierza kotła?ODPOWIEDŹ

Średnica kołnierza kotła wynosi fi 80.


PYTANIE

Proszę o podanie danych kotła Ariston: typ, model, rok produkcji, nr seryjny.W kotłach marki Ariston są stosowane różne płyty sterownika i podany typ płytki PCB 817 nie jest jednoznaczny.ODPOWIEDŹ

Urządzenie grzewcze ARISTON typ CLAS 24 FF  nr. fabryczny 330030723110450000680 producent: Ariston Thermo Group , źródło energii -gazowe moc nominalna 5,5 kW.DOWÓDCA

/-/ ppłk Artur POŁCZYŃSKI
Wykonano w 2 egz.

Egz. Nr 1 – a/a T 11/25Egz. nr 2 – Wykonawca

K.WINIECKA (261672469)Dnia 2015-07-13

Dostęp: ppłk Artur POŁCZYŃSKI, A. JAKUBOWSKA – PARON


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość