Strona główna

Wykaz opracowań niepublikowanych będących wynikiem statutowych prac badawczych realizowanych w 2014 roku


Pobieranie 12.98 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar12.98 Kb.
Wykaz opracowań niepublikowanych będących wynikiem statutowych prac badawczych realizowanych w 2014 roku
Dokumenty referencyjne w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budynków na podstawie działalności Europejskiej Grupy Organizacji Prowadzących Badania Ogniowe, Inspekcje i Certyfikację (EGOLF) : Sprawozdanie roczne z wnioskami. / Borowy, Andrzej, Łukomski, Marek.- 2014.- 67 s. : 3985/NP-65 (3.2.10)

Wynik pracy: Publikacja


Dokumenty referencyjne do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki (praca koordynacyjna o charakterze ciągłym) : Zadanie 5: Przygotowanie publikacji "Projektowanie i montaż instalacji zasilających w energię elektryczną - systemy automatyki pożarowej". Sprawozdanie końcowe. / Cudowski, Artur.- 2014.- 117 s. : 4076/WU-1 (1.3.07)

Wynik pracy: Poradnik


Doskonalenie technik badawczych związanych z badaniami wyrobów automatyki pożarowej (praca o charakterze ciągłym). Zadanie 1: Wdrożenie nowych metod dotyczących wyrobów automatyki pożarowej i systemów alarmowych. Sprawozdanie końcowe. / Cudowski, Artur .-2014.- 57 s. : 4165/NP-93 (7.3.60)

Wynik pracy: Procedura badawcza, stanowisko badawcze, dokumentacja do rozszerzenia zakresu akredytacji


Wydzielanie toksycznych produktów spalania w różnych warunkach odpowiadających fazie inicjacji i rozwoju pożaru jako dane wejściowe do modeli inżynierii bezpieczeństwa pożarowego : Sprawozdanie roczne. / Kaczorek-Chrobak, Katarzyna.- 2014.- [1], 27 s. : 4164/NP-92 (3.2.29)

Wynik pracy: Publikacja


Metodyka badań i oceny ścian zewnętrznych budynków w zakresie odpadania elementów elewacji w przypadku pożaru : Sprawozdanie końcowe. / Kinowski, Jacek.- 2014.- [2], 38 s. : 4163/NP-91 (3.1.08)
Metoda badań i oceny tlenia materiałów izolacyjnych : Sprawozdanie końcowe. / Kolbrecki, Andrzej.- 2014.- [2], 58 s. : 4194/NP-97 (3.2.31)

Wynik pracy: Procedura badawcza. Kryteria oceny. Publikacja


Zastosowanie kurtyn powietrznych do wydzielania obszarów niezadymionych w obiektach budowlanych w przypadku pożaru : Sprawozdanie końcowe. / Krajewski, Grzegorz, Węgrzyński, Wojciech.- 2014.- [1], 47 s. : 4082/NP-82 (3.2.23)

Wynik pracy: Stanowisko. Publikacja


Wprowadzenie metod badań ogniowych według nowych norm badań oraz opracowanie procedur postępowania i dokumentowania badań w Laboratorium Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej w Pionkach. Zadanie 1: Opracowanie wewnętrznych procedur postępowania i dokumentowania badań w LBO. Sprawozdanie roczne z wnioskami. / Łukomski, Marek, Papis, Bartłomiej.- 2014.- 15 s. : 4120/NP-88 (7.1.07)

Wynik pracy: Plan wdrożenia


Wprowadzenie metod badań ogniowych według nowych norm badań oraz opracowanie procedur postępowania i dokumentowania badań w Laboratorium Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej w Pionkach. Zadanie 2: Wdrożenie metody badania kabli w zakresie dymotwórczości wg PN-EN 61034-2:2006. Sprawozdanie końcowe. / Papis, Bartłomiej.- 2014.- [1], 55 s. : 4120/NP-88 (7.1.07)

Wynik pracy: Uruchomione stanowisko. Wdrożona metoda badawcza. Publikacja


Aplikacja do sprawdzania aktualności norm będących w zakresie akredytacji ITB (AB 023) względem PKN : Sprawozdanie roczne. / Turkowski, Piotr.- 2014.- [1], 9 s. : 4199/NP-100 (7.1.10)

Wynik pracy: Wstępna wersja oprogramowania


Badanie i ocena odporności ogniowej belek żelbetowych, wzmocnionych CFRP, zabezpieczonych i niezabezpieczonych ogniochronnie : Sprawozdanie roczne. / Turkowski, Piotr.- 2014.- [2], 14 s. : 4198/NP-99 (3.2.32)

Wynik pracy: Koncepcja i założenia pracy doktorskiej


Dokumenty referencyjne do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki (praca koordynacyjna o charakterze ciągłym). Zadanie 12: Opracowanie poradnika projektowania konstrukcji stalowych z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 3. Sprawozdanie końcowe. / Turkowski, Piotr.- 2014.- [1], 123 s. : 4076/WU-1 (1.3.07)

Wynik pracy: Poradnik


Dokumenty referencyjne do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki (praca koordynacyjna o charakterze ciągłym). Zadanie 13: Opracowanie poradnika projektowania konstrukcji murowych z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 6. Sprawozdanie roczne. / Turkowski, Piotr.- 2014.- [1], 53 s. : 4076/WU-1 (1.3.07)
Oprogramowanie metod oceny skuteczności ogniochronnej systemów zabezpieczeń konstrukcji stalowych wg EN 13381-8 i EN 13381-4 : Sprawozdanie roczne z wnioskami. / Turkowski, Piotr, Jaworski, Rafał.- 2014.- [1], 30 s. : 4153/NP-94 (3.2.30)

Wynik pracy: Wstępna wersja oprogramowania


Badanie wpływu układu przegród w budynkach na przepływ dymu w warunkach pożaru : Sprawozdanie roczne. / Węgrzyński, Wojciech, Krajewski, Grzegorz.- 2014.- 24 s. : 4196/NP-98 (3.2.28)

Wynik pracy: Publikacja


Dokumenty referencyjne do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki (praca koordynacyjna o charakterze ciągłym). Zadanie 11: Wytyczne projektowania, oceny i odbioru systemów wentylacji pożarowej garaży, analiz CFD oraz prób odbiorowych. Sprawozdanie końcowe. / Węgrzyński, Wojciech, Krajewski, Grzegorz.- 2014.- 44 s. : 4076/WU-1 (1.3.07)

Wynik pracy: Poradnik


Doskonalenie technik badawczych związanych z badaniami wyrobów automatyki pożarowej (praca o charakterze ciągłym). Zadanie 2: Wzorcowanie wewnętrzne, pomiar, jakości parametrów aparatury KEM wraz z określeniem tendencji zmian. Sprawozdanie roczne z wnioskami. / Węgrzyński, Wojciech.- 2014.- 20 s. : 4165/NP-93 (7.3.60)

Wynik pracy: Procedura badawcza, stanowisko badawcze, dokumentacja do rozszerzenia zakresu akredytacji


Opracowanie procedur odbioru systemów różnicowania ciśnień wraz z wykonaniem przenośnego zestawu pomiarowego : Sprawozdanie roczne. / Węgrzyński, Wojciech, Krajewski, Grzegorz.- 2014.- [1], 24 s : 4182/NP-96 (3.1.09)

Wynik pracy: Procedura oceny systemów różnicowania ciśnień


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość