Strona główna

Wykaz realizowanych przez organizacje pozarządowe zadań publicznych gminy Kosakowo w roku 2012 przy wsparciu dotacją z budżetu Gminy


Pobieranie 11.35 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar11.35 Kb.
WYKAZ REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ZADAŃ PUBLICZNYCH

Gminy Kosakowo w roku 2012

przy wsparciu dotacją z budżetu Gminy

1. Stowarzyszenie Agroturystyczne ALVIK Dębogórze, zadanie Warsztaty dla dzieci – obyczaje wielkanocne oraz dobre zachowanie przy stole pt. „Widelec … i Widelec, przyznana kwota dotacji 1.500 zł.

2. Stowarzyszenie Agroturystyczne ALVIK Dębogórze, zadanie „Organizacja „Pikniku w Gęśniku” impreza główna, w tym warsztaty rzeźbiarskie dla dzieci z pokazem dla mieszkańców (dwudniowe), wystawa rzeźb lokalnych twórców, plener rzeźbiarski 8.11.2012r. oraz wspieranie przedsięwzięć w zakresie promocji Gminy Kosakowo i regionalizmu”, przyznana kwota dotacji – 7.000 zł.

3. Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór „Morzanie” Pierwoszyno, zadanie „VII Festiwal Kolęd Kaszubskich”, przyznana kwota dotacji 8.000 zł.

4. Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór „Morzanie” Pierwoszyno, zadanie „Honorarium dla dyrygenta chóru”, przyznana kwota dotacji 30.000 zł.

5. Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór „Morzanie” Pierwoszyno, zadanie „VII Spotkania Chóralne”, przyznana kwota dotacji 8.000 zł.

6. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie O/Dębogórze, zadanie „XI Przegląd Pieśni o Morzu „Jantarowi Bôt”, przyznana kwota dotacji 7.000 zł.

7. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie O/Dębogórze, zadanie „Zespół folklorystyczny przy ZKP o/Dębogórze”, przyznana kwota dotacji 25.000 zł.

8. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie O/Dębogórze, zadanie „Festiwal Piosenki Żołnierskiej 2012”, przyznana kwota dotacji 15.000 zł.

9. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie O/Dębogórze, zadanie „XVI Festyn Kaszubski”, przyznana kwota dotacji 17.000 zł.

10. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie O/Dębogórze, zadanie „Przygotowanie zespołu „Jantarki” do udziału w Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Lido di Jesolo”, przyznana kwota dotacji 21.000 zł.

11. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Artystycznie Uzdolnionych Gminy Kosakowo, zadanie „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – Warsztaty wokalno-muzyczne z koncertami”, przyznana kwota dotacji 20.000 zł.

12. Klub Żeglarski Rewska Szkuta, Rewa, zadanie „Edukacja żeglarska i morska dzieci i młodzieży w Gminie Kosakowo – Wakacje 2012”, przyznana kwota dotacji 10.000 zł.

13. Klub Żeglarski Rewska Szkuta, Rewa, zadanie „Szkolenie uczniów I-szych klas gimnazjum na stopień żeglarza jachtowego i sternika motorowodnego”, przyznana kwota dotacji 10.000 zł.

14. Uczniowski Klub Sportowy „Lider” Dębogórze, zadanie „Szkolenie dzieci i młodzieży z Gminy Kosakowo w zakresie piłki siatkowej dziewcząt oraz piłki nożnej chłopców – zachęcanie dzieci do aktywności ruchowej i prozdrowotnej”, przyznana kwota dotacji 12.000 zł.

15. Uczniowski Klub Sportowy „Lider” Dębogórze, zadanie „Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży oraz zachęcanie do udziału w życiu sportowym mieszkańców Gminy Kosakowo”, przyznana kwota dotacji 4.000 zł.

16. Uczniowski Klub Sportowy „Mosty”, zadanie „Rozwijanie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w nowo powstałej sekcji piłki siatkowej oraz promowanie Gminy Kosakowo poprzez udział w turniejach towarzyskich”, przyznana kwota dotacji 2.000 zł.

17. Uczniowski Klub Sportowy „Mosty”, zadanie „Rozwijanie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w nowo powstałej sekcji piłki ręcznej oraz promowanie Gminy Kosakowo poprzez udział w rozgrywkach międzyszkolnych”, przyznana kwota dotacji 2.000 zł.

18. Uczniowski Klub Sportowy „Mosty” sekcja judo, zadanie „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie judo”, przyznana kwota dotacji 8.000 zł.

19. Klub Sportowy „Sztorm Mosty”, zadanie „Rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych”, przyznana kwota dotacji – 65.000 zł.

20. Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Wawrzyńca w Gdyni, zadanie „Opieka hospicyjna nad mieszkańcami Gminy Kosakowo”, przyznana kwota dotacji 7.000 zł.

21. Puckie Hospicjum pw. św. Ojca Pio Puck, zadanie „Zapewnienie opieki hospicyjnej, terminalnie chorym mieszkańcom Gminy Kosakowo”, przyznana kwota dotacji 4.000 zł.22. Puckie Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne „Razem” Puck, zadanie „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych intelektualnie”, przyznana kwota dotacji 6.500 zł.

Granty przyznała Komisja Konkursowa w składzie: Jerzy Włudzik, Lucyna Sorn, Krystyna Schmidt, Ewelina Paszke, Anna Padée-Kruszczak na posiedzeniu w dniu 5.01.2012r.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość