Wykaz sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennegoPobieranie 42.94 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar42.94 Kb.
Wykaz sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego


Lp.

Nazwa planu
Nr i data podjęcia Uchwały

Rady Miasta

o przystąpieniu do sporządzenia planu

Powierzchnia terenu objętego planem

Koszt sporządzenia planu

Podmiot sporządzający plan


1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Dobrzyńską, ul. Polną
i jej projektowanym przedłużeniem w kierunku zachodnim oraz ul. Parową w Płocku

691/XXXII/00

24 października 2000r


33ha

35 000,00zł


Mazowieckie Biuro Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego w Warszawie – Oddział Terenowy w Płocku

2

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku u zbiegu ulic Osiedlowej i Kutnowskiej

834/XLI/01

29 maja 2001r.


31ha

53 680,00zł


“Lipski i Wujek” Sp z o.o.

ul. Łąkowa 11 Łódź3

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Ciechomickiej w Płocku

862/XLII/01

26 czerwca 2001r.


24ha

34.160,00zł.


Pracownia Projektowania Architektonicznego i Urbanistycznego – Alicja Krymowa

ul. Zubrzyckiego 54 Płock4

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku Centrum Handlowo-Usługowego Podolszyce w Płocku

928/XLV/01

30 października 2001r.


8,8ha

11 000,00zł.


Oddział Planowania Strategicznego - Referat Planowania Przestrzennego

Nadzór autorski oraz sporządzenie ekofizjografii na potrzeby planu - Mazowieckie Biuro Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego w Warszawie – Oddział Terenowy w Płocku5

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku

485/XXIII/00

22 lutego 2000r162,3ha


138 483,00zł.WMW Projekt s.c.

ul. Piotrkowska 116 m. 49

Łódź


6

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku w rejonie ulic: Strzeleckiej, Sienkiewicza i Al. Kilińskiego

1066/LII/02

26 kwietnia 2002r.


8,5ha


32.147,00zł.WMW Projekt s.c.

ul. Piotrkowska 116 m. 49

Łódź


7

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Mostową, Norbertańską i brzegiem Wisły w Płocku

987/XLVIII/01

28 grudnia 2001r

uchylona uchwałą

Nr 580/XXX/04

z dnia

28 września 2004r
38ha


89 000,00zł *Mazowieckie Biuro Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego w Warszawie – Oddział Terenowy w Płocku8

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Norbertańską, ul. Klonową, ul. Słoneczną, ul. Grabówka i brzegiem Wisły w Płocku

989/XLVIII/01

28 grudnia 2001r

uchylona uchwałą

Nr 581/XXX/04

z dnia

28 września 2004r
27ha


9

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Szpitalnej, Traktowej, Dobrzyńskiej w Płocku

861/XLII/01

26 czerwca 2001r

83/VII/03

27 lutego 2003r140ha

77 000,00zł


Mazowieckie Biuro Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego w Warszawie – Oddział Terenowy w Płocku

10


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Płocku pomiędzy: ul. Roztocze, ul. Podwale, ul. Powiśle oraz projektowaną ulicą wzdłuż wału przeciwpowodziowego rzeki Słupianki.

276/XV/03
29 września 2003r.

0,9ha

21 716,00zł.


Oddział Planowania Strategicznego - Referat Planowania Przestrzennego

Nadzór autorski oraz sporządzenie ekofizjografii dla terenu o pow. ~40ha Grupa Projektowa ZOOM s.c.

Sopot ul. Wejherowska 3/59


11

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicami: Armii Krajowej, Sikorskiego, Armii Krajowej i Wyszogrodzką na osiedlu Podolszyce Północ w Płocku

323/XVII/03

25 listopada 2003r


10,5ha

13 054,00zł


Pracownia Projektowania Architektonicznego i Urbanistycznego – Alicja Krymowa

ul. Zubrzyckiego 54 Płock


12


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicami: Jana Pawła II, Wyszogrodzką, Jana Pawła II i Czwartaków na osiedlu Podolszyce Południe w Płocku.

324/XVII/03

25 listopada 2003r


13,5ha

18 663,00zł.


Pracownia Projektowania Architektonicznego i Urbanistycznego – Alicja Krymowa

ul. Zubrzyckiego 54 Płock  • kwota określona w umowie Nr 272/WR.I/Z/1423/02 z dnia 18.10.2002r. na sporządzenie przedmiotowych projektów planów, na podstawie uchwał z dnia 28 grudnia 2001r. Zgodnie z nową ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym niezbędnym stało się podjęcie nowych uchwał Rady Miasta o przystąpieniu do sporządzenia planów oraz ponowienie procedury. Ze względu na zwiększony zakres prac w/w kwota może ulec zmianie.

Zastępca Prezydenta Miasta PłockaTomasz Kolczyński
: bip -> dane -> int
bip -> Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia
bip -> Załącznik nr pieczęć firmowa Oferenta
bip -> Projekt pn.: „Klub Przedszkolaka” realizowany przez Gminę Susz, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX rozwój wykształcenia kompetencji w
bip -> Zakres rzeczowy zamówienia Zestaw zabawowy duży – przykładowa aksonometria
dane -> Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Płocka w 2003 roku
dane -> Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze zmianą jej treśCI
int -> Zenon Sylwester Wiśniewski
int -> Zenon Wiśniewski Radny Rady Miasta Płocka Dotyczy
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy