Wykorzystanie programów multimedialnych we wspomaganiu nauczania zintegrowanegoPobieranie 20.14 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar20.14 Kb.
Wykorzystanie programów multimedialnych we wspomaganiu

nauczania zintegrowanego.
Integracja wg. Więckowskiego, to zespalanie się, scalanie, tworzenie całości

z dobranych odpowiednio części. W nauczaniu wczesnoszkolnym integracja ma na celu pokazywanie związków między wszystkimi przedmiotami oraz ukazywanie nauki jako całości. Treści programów nauczania dotyczą wielu dziedzin wiedzy: polonistycznej, matematycznej, społeczno-przyrodniczej, muzycznej, plastyczno-technicznej i motoryczno -ruchowej. Współczesna istota integracji edukacji wczesnoszkolnej nawiązuje genetycznie to tzw. nauki całościowej. Nauka całościowa oparta jest na psychologicznych założeniach teorii postaci. [Więckowski, 2000]. Podstawowym celem tejże edukacji jest szeroko rozumiany rozwój dziecka. Widocznym wskaźnikiem jego rozwoju są umiejętności, sprawności i obecnie często stosowane pojęcie: „kompetencje”. Własna aktywność dziecka, szczególnie twórcza aktywność jest warunkiem podstawowym zachodzących zmian w wiadomościach i umiejętnościach dziecka. Zaspokajanie indywidualnych potrzeb każdego dziecka (intelektualnych, społecznych, dydaktycznych, emocjonalnych itp.), to podstawowe założenie integracji. Pozostawienie swobody w planowania czasu pozwala dostosować realizowane treści programowe do indywidualnych możliwości dziecka.

Stosowanie komputera w nauczaniu zintegrowanym daje nieograniczone możliwości. Wymaga to jednak wiele zaangażowania i pomysłowości ze strony nauczyciela. Aby jednak mówić o wspomaganiu nauczania komputerem, trzeba umiejętnie go obsługiwać oraz mieć możliwość wykorzystania go w czasie zajęć.

Nieograniczony dostęp do zestawu komputerowego, programów multimedialnych, dostęp do sieci internet, pozwoli nauczycielowi a zorganizowanie atrakcyjnych zajęć, bo jak powiedział Stróżyński „...najlepsza lekcja to nie ta, o której tak sądzi nauczyciel, ani ta, o której tak myślą uczniowie. Najlepsza lekcja to taka, o której ani nauczyciel, ani uczeń nie myślą, że była to lekcja...” Dlatego może czasami warto pomyśleć o wprowadzeniu komputerowego wspomagania realizacji treści programowych.

Korzystanie z internetu podczas zajęć pozwala min. uatrakcyjnić lekcje dotyczące ekologii, regionu, sławnych ludzi, itp. Dzięki internetowi możliwy kontakt z innymi rówieśnikami, osobami na całym świecie. Należy pamiętać, że długotrwałe korzystanie

np. z jednego programu multimedialnego może wyrobić pewien schemat postępowania, Dzieci będą wówczas automatycznie wykonywać zadania, ograniczając w ten sposób inne możliwości poznawcze dzieci. Komputer powinien być stosowany jako jeden z wielu środków dających możliwość realizacji treści programowych. Właściwe wykorzystanie tego właśnie środka dydaktycznego ułatwi kształtowanie różnorodnych umiejętności, rozwinie spostrzegawczość i wyobraźnię uczniów, zapewni rozrywkę. Kształcenie wspomagane komputerem stanie się bardziej skuteczne.

Żyjemy na początku XXI wieku – wieku technologii informacyjnej, która nieuchronnie będzie miała ogromny wpływ na rozwój oświaty. „Synteza wizualna, słuchowa

i dotykowa dadzą więcej możliwości nauczycielowi i uczniowi”[Płochociński, 1999].

Zadaniem polskiej szkoły staje się przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Szkoła ma stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł oraz posługiwania się technologią informacyjną, stwarzać uczniom możliwości pełnego poznania jej podstaw

i zastosowań oraz przygotowania się do stosowania TI w życiu osobistym i zawodowym. ę rolę ma do spełnienia nauczyciel, który będzie kierował procesem dydaktyczno - wychowawczym uczniów, wykorzystując np. programy multimedialne już w nauczaniu wczesnoszkolnym. Nauczyciel zobowiązany jest posiadać pewną wiedzę merytoryczną, która pozwoli mu swobodnie je wykorzystywać. Nauczyciel w tym przypadku powinien być, specjalistą, konsultantem w danej dziedzinie. Powinien starać się precyzyjnie zaplanować zadania, aby uczniowie mieli możliwość rozwiązania problemu, dyskusji na jego temat, by mogli eksperymentować, badać, oceniać i wyciągać wnioski.

Technologia informacyjna dostarcza metod i środków, dzięki którym jest możliwe pełniejsze i wzbogacone spojrzenie na treści przekazywane dotychczas w nauczaniu. Poznanie istotnych dla kształcenia treści i umiejętności, których nie można posiąść bez pomocy komputerów.

Istotną rolę mają do spełnienia tylko przemyślane programy multimedialne dostosowane do wieku i możliwości uczniów. Oferta edukacyjna dla klas I-III jest obecnie dość bogata. Proponowane programy zgodne są z założeniami nauczania zintegrowanego. Znaczna ich część jest opracowana na zasadzie „uczymy się bawiąc”. Są one przydatne szczególnie dla młodszych dzieci, które nie uświadamiają sobie jeszcze procesu uczenia. Zabawa jest jedną z form ich aktywności. ”Bawiąc się z komputerem” dzieci ćwiczą pamięć, wyrabiają spostrzegawczość. Ćwiczą koordynację ręki o oka, umiejętności, które są niezbędne podczas nauki szkolnej. Do aplikacji wspierających naukę czytania i pisania należy zaliczyć min. programy z serii „Klik uczy czytać” (pierwszy multimedialny elementarz dla dzieci), „Klik uczy ortografii”. Dzięki programowi „Klik uczy zasad ruchu drogowego”, w formie zabawy dziecko szybko i łatwo utrwali zasady prawidłowego poruszania się w najbliższym otoczeniu oraz pozna bezpieczne sposoby korzystania ze środków komunikacji.

Pracując z programem „Klik uczy liczyć w zielonej szkole” dzieci szybko się przekonają, że rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem podstawowych działań matematycznych stanie się dla nich wspaniałą wyprawą nie tylko w świat liczb, lecz także

w świat tajemnic przyrody. Ciekawym programem rozwijającym matematyczne zdolności dziecka jest program „1,2,3- Moje pierwsze zabawy matematyczne”. Sympatyczna małpka towarzyszy dziecku w jago zmaganiach. Razem z nim bawi się i cieszy z wyników jego pracy. Niedawno pojawił się program dla dzieci pt.” Chcę, aby na niebie było słońce”. Jest to gra edukacyjna opracowana przez Studio VOX – media i dofinansowana przez Narodowy fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadaniem uczestników gry jest oczyszczenie małej wyspy Ekolandii ze śmieci, ścieków i dymiących kominów oraz uwolnienie słońca. Główną przesłanką tej gry jest uczulenie dzieci na problemy związane

z ochroną środowiska.

Programy komputerowe nadają się również do rozwijania plastycznych zdolności dziecka. W programie „Tajemnice obrazów” próbuje odnaleźć przedmioty zgubione w galerii przez roztargnionego malarza. Dzięki wirtualnej galerii może poznać tajemnice dzieł znanych artystów, może odkryć swój talent plastyczny, a wspaniała paleta farb pozwoli mu stworzyć niepowtarzalne dzieła, urządzić nawet własny wernisaż. Inną propozycję stanowi „Luwr dla dzieci od 5 lat”. Jest to przewodnik po najsłynniejszych muzeach świata. Na płytach CD pojawiają się także programy prezentujące utwory literackie tj. „Multimedialny świat Jana Brzechwy” i „Multimedialny świat Juliana Tuwima”. W bardzo interesujący sposób przedstawione zostały najbardziej znane wiersze tych wybitnych artystów, w znakomitej interpretacji polskich aktorów. Kolejne plansze ściśle związane są z treścią tychże wierszy, a barwna grafika i ciekawe animacje czynią ten program jeszcze bardziej atrakcyjnym. Podobną rolę spełniają prezentacje bajek. Rozwijają one wyobraźnię

i słownictwo dzieci. Zachęcają do samodzielnego czytania. Przewodnikami po świecie liczb, liter, znaków drogowych są rówieśnicy użytkowników tych programów. Dzięki temu dzieci stają się aktywnymi uczestnikami sytuacji na ekranie, uczą się dokonywać wyboru, analizować przesłanki, podejmować decyzje. Ćwiczenia są zróżnicowane pod względem stopnia trudności tak, aby każdy użytkownik programu mógł odnieść sukces. Dziecko samo podejmuje inicjatywę, wybiera ćwiczenia, rozwiązuje problemy. Jeśli jest niezadowolone ze swojej pracy może ją udoskonalać, decyzje wielokrotnie zmieniać bez świadomości

i konsekwencji wcześniejszych porażek. Dlatego mówimy o aktywnym uczestnictwie dziecka w procesie dydaktycznym.

Programy z tej serii umożliwiają również grę kilku graczom, jednocześnie nagradzając ich poczynania na monitorze. Atrakcyjne ćwiczenia, ciekawa animacja, wysokiej jakości grafika wywołują u dzieci radość i zadowolenie. Takie zabawy mogą uatrakcyjnić zajęcia, a korzystając z nich w domu dziecko może utrwalać naukę szkolną. Gry i zabawy te wyrabiają spostrzegawczość i koncentrację uwagi.

Dzięki sieci internet możliwe jest korzystanie z informacji dotyczących różnego zakresu tematycznego np. przyrody, geografii, historii, astrologii, sportu, itp.

Niezwykłą przygodą jest zarówno dla dzieci jak i dorosłych jest przeglądanie encyklopedii multimedialnych tj. „Encyklopedia przyrody”, „Encyklopedia kotów”, „Encyklopedia człowieka”, „Encyklopedia ptaków”, „Ptaki Europy”” „ Multimedialny album malarstwa polskiego”, „Historia świata” i wiele innych propozycji. Tego typu propozycje łączą zalety tradycyjnej książki z możliwościami, jakie oferują film, fotografia i gry komputerowe. Wplatanie elementów animacji, podkład dźwiękowy sprawiają, że są one bardzo atrakcyjne dla dzieci. Uczą, bawią oraz rozwijają ich wyobraźnię, zachęcają do samodzielnego poznawania świata.

Na stronach internetowych pojawia się coraz więcej serwisów przeznaczonych dla dzieci. Pod łatwymi do zapamiętania adresami http://www.dzieci.com.pl, znajdziemy „Kolorowe strony” , których odbiorcami są dzieci. Zawierają one to, co najbardziej lubią dzieci: układanki, kolorowanki. Dzieci mają też możliwość przesyłania poczty do twórców strony mogąc w ten sposób być jej aktywnymi twórcami. Inne serwisy tworzone z myślą o dzieciach to min. www.minimax.com , www.dzieci.pl, www.barbie.pl, www.albion.pl, www.disney.com.pl, www.arkanoego.pl. Właściwie każdego dnia pojawiają się nowe propozycje dla najmłodszych.

Tego typu programy multimedialne oraz serwisy internetowe dla dzieci, mają ogromny potencjał edukacyjny. Wpływają na rozwój osobowości uczniów, ich zainteresowań, pobudzają do myślenia. Wprowadzenie programów multimedialnych do nauczania zintegrowanego oznacza wkroczenie nowoczesności do tradycyjnej polskiej szkoły.

Nikogo już dziś nie dziwi intensywny wzrost bazy komputerowej w szkolnictwie wszystkich szczebli i rodzajów. Komputer rozwija zainteresowania i samodzielność, dostarcza relaksu i rozrywki. Nauka swobodnego obsługiwania go jest często pracą ciężką, należy mieć jednak na uwadze uczniów, udzielać im merytorycznej pomocy, aby nabywali podstawowe umiejętności i mogli rozwijać zdolności.

Informatyka poprzez swoje programy użytkowe staje się powoli nierozłącznym elementem w nowoczesnej edukacji. Nowoczesne kształcenie zmienia się wraz z rozwojem technik komputerowych, dlatego też oddziaływanie społeczeństwa wymusza na nauczycielach stosowanie komputerów w procesie dydaktycznym.
Opracowała: mgr Małgorzata Stokarska

Literatura;

Bednarska E. „Komputer w życiu dziecka”, Życie szkoły. Edukacja wczesnoszkolna, 7/2001, s.423-424;

Bernatek M. „O programach klik uczy” Życie szkoły. Edukacja wczesnoszkolna, 8/2003, s.484-485;

Gruba J. „Wykorzystanie komputera w nauce czytania” Życie szkoły. Edukacja wczesnoszkolna, 5/2002,

s.300-303;Marciszewska A. „Nauczanie zintegrowane z udziałem komputera” Życie szkoły. Edukacja wczesnoszkolna, 8/2001, s.498-501;

Wawrzyniak – Dorabiała M. „Encyklopedie multimedialne PWN – możliwości wykorzystania na lekcji. Edukacja Medialna, 1/2001, s.51-52”Więckowski R. „Pedagogiczna interpretacja współczesnej koncepcji integracji” Życie szkoły. Edukacja wczesnoszkolna, 2/2000, s.67-73;
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy