Wyniki kwalifikacji na warsztaty olimpijskie dla klas drugich i trzecich w 2007 rPobieranie 17.33 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar17.33 Kb.
Wyniki kwalifikacji na warsztaty olimpijskie dla klas drugich i trzecich w 2007 r.
Jest nam niezwykle miło, że przyszliście do nas zazwyczaj ponownie . Mam nadzieję, że bez względu na poniższe wyniki Wasze zainteresowanie chemią będzie trwało a Ci, którzy zdecydują się na wielki trud przygotowywania się do olimpiady zajdą w niej tak daleko, że będą mieli satysfakcję z wyniku a może także dodatkowe korzyści, np. indeksy wymarzonych kierunków. Kto gotów zatem do ciężkiej pracy niechaj się stawia, jeśli powołany poniżej!
Ważne!

1. Uczestnictwo w warsztatach 2007/2008 jest płatne 100 zł przelewem na konto Fundacji "Pro Chemia" z dopiskiem "warsztaty olimpijskie" bez względu na liczbę zajęć, w których się uczestniczy. Nr konta: 54 1680 1062 0000 3000 0090 0881. Dowody wpłat należy przynieść ze sobą najpóźniej na trzecie zajęcia (tj. 18 października 2007 r.).

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia z listy uczestników warsztatów:

- uczniów z więcej niż dwoma nieobecnościami na warsztatach;

- uczniów, którzy nie dokonali terminowej wpłaty.

3. Zajęcia będą odbywały się w czwartki w godz. 16:00 - 18:15. Pierwsze będą miały miejsce 4 października w sali 22.


Do rychłego zobaczenia !

Lista osób zakwalifikowanych na podstawie egzaminu (malejąco wg punktów, a co…)


Biedroń Grzegorz

Śmiałek Katarzyna

Pomadowski Artur

Mariusz Wiecheć

Witkowski Piotr

Gorycka Paula

Moskała Szczepan

Włodarczyk Michał

Gorostowicz Aleksandra

Święch Angelika

Ochman Michał

Uznańska Barbara

Bednarczyk Bartosz

Burda Jarosław

Kanas Jacek

Szczęsny Jakub

Reczyński Mateusz

Pawlik Anna

Janusz Konrad

Sławek Andrzej

Pasiut Rafał

Kantor Mariusz

Wójcik Mateusz

Wadowska Agnieszka

Ryngier Katarzyna

Kasprzyk Dawid

Sobiecki Karol

Łabędź Bogdan

Góralczyk Przemysław

Roman Aleksandra

Pitorak Jędrzej

Dominik Ciaputa

Giergiel Krzysztof

Ilnicki Piotr

Góralczyk Tomasz

Olędzki Grzegorz

Puczka Anna
Spaczyńska JoannaZ rekrutacji dodatkowej zakwalifikowały się następujące osoby:Katarzyna Bugajska

Joanna Rogala

Kinga Michalewska

Jakub Kałużny

Paulina Poręba
Dodatkowo postanowiliśmy przyjąć kolejne sześć osób z listy rankingowej. Należy sądzić, że ta decyzja jest ostatnia w sprawie przyjęć na warsztaty tej edycji.

Aleksandra Jarosz

Anna Bańduła

Aleksandra Lizoń

Katarzyna Ceglarz

Joanna Banaś

Wojciech Kaspera


Jeśli ktoś z zakwalifikowanych osób nie będzie chciał uczestniczyć w zajęciach, to wdzięczny będę za poinformowanie mnie o tej decyzji. Dalsze informacje będą się pojawiały w linku „Aktualności” pod „Warsztatami olimpijskimi”.
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy