Wyniki kwalifikacji na warsztaty olimpijskie dla klas pierwszych i drugich w 2007 rPobieranie 18.32 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar18.32 Kb.
Wyniki kwalifikacji na warsztaty olimpijskie dla klas pierwszych i drugich w 2007 r.
Jest nam niezwykle miło, że przyszliście do nas. Mam nadzieję, że bez względu na poniższe wyniki Wasze zainteresowanie chemią będzie trwało a Ci, którzy zdecydują się na wielki trud przygotowywania się do olimpiady zajdą w niej tak daleko, że będą mieli satysfakcję z wyniku a może także dodatkowe korzyści, np. indeksy wymarzonych kierunków. Kto gotów zatem do ciężkiej pracy niechaj się stawia, jeśli powołany poniżej!
Ważne!

1. Uczestnictwo w warsztatach 2006/2007 jest płatne 40 zł przelewem na konto Fundacji "Pro Chemia" z dopiskiem "warsztaty olimpijskie" bez względu na liczbę zajęć, w których się uczestniczy. Nr konta: 54 1680 1062 0000 3000 0090 0881. Dowody wpłat należy przynieść ze sobą najpóźniej na trzecie zajęcia (tj. 15 marca 2007 r.).

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia z listy uczestników warsztatów:

- uczniów z więcej niż dwoma nieobecnościami na warsztatach;

- uczniów, którzy nie dokonali terminowej wpłaty.

3. Zajęcia będą odbywały się w czwartki w godz. 16:00 - 18:15 w sali 22.


Do rychłego zobaczenia !
Lista osób zakwalifikowanych z pominięciem procedury rekrutacyjnej.


Katarzyna Ryngier

Maciej Głóg

Proszę o zgłaszanie zamiaru uczestnictwa, jeśli kogoś nie ma na powyższej liście jeszcze i odwrotnie rezygnacji, jeśli ktoś jest a nie zamierza uczestniczyć w warsztatach.


Maksymalna liczba punktów wynosiła: 20

Największa uzyskana liczba punktów: 20

Najmniejsza uzyskana liczba punktów: 0

Średni wynik: 11,1

Próg kwalifikacji: od 14 punktów wzwyż

Liczba kandydatów, którzy przystąpili do testu: 142


Lista osób zakwalifikowanych na podstawie egzaminu (malejąco wg punktów, a co…)


Grzegorz Biedroń (max !!)

Damian Bojanowski

Jakub Kałużny (max !!)

Jan Prokop

Rafał Pasiut

Bogdan Łabędź

Łukasz Polaczek

Ewa Stuglik

Piotr Witkowski (gimnazjum !!)

Aleksandra Jarosz

Angelika Święch

Adrianna Ogorzałek

Kinga Michalewska

Edyta Jasińska

Jakub Szczęsny

Kamila Paluch

Wojciech Kaspera

Mariusz Kantor

Aleksandra Wojnarowska

Aleksander Gajos

Anna Bańduła

Dawid Kasprzyk

Paulina Poręba

Katarzyna Śmiałek

Aleksandra Gorostowicz

Krzysztof Orski

Jacek Kanas

Kamil Chodacki

Michał Nowak

Agnieszka Wadowska

Michał Ochman

Paulina Czamara

Katarzyna Fornal

Andrzej Sławek

Konrad Janusz

Dawid Pastułka

Paula Gorycka

Łukasz Kozioł

Agnieszka Fil

Szymon Janusz

Artur Pomadowski

Anna Puczka

Dominik Kostarczyk

Joanna Rogala

Krzysztof Podstawa

Katarzyna Bugajska

Bartosz Bednarczyk

Małgorzata Mosakowska

Mateusz Reczyński

Tomasz Góralczyk

Michał Kochana
Barbara Uznańska
Gratuluję wszystkim a w szczególności tym z maksymalną liczbą punktów oraz uczniowi gimnazjum, który uzyskał 19 punktów :-)


Jeśli ktoś z zakwalifikowanych osób nie będzie chciał uczestniczyć w zajęciach, to wdzięczny będę za poinformowanie mnie o tej decyzji. Dalsze informacje będą się pojawiały w linku „Aktualności” pod „Warsztatami olimpijskimi”.
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy