Wypalenie zawodowe ksiąŻki bartkowiak grażynaPobieranie 57.51 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar57.51 Kb.
WYPALENIE ZAWODOWE
KSIĄŻKI

1. BARTKOWIAK Grażyna

Człowiek w pracy : od stresu do sukcesu w organizacji / Grażyna Bartkowiak. – Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. – 233 s. ; 24 cm

Bibliogr. s. 212-233

1. Kariera – psychologia – podręcznik akademicki 2. Praca – psychologia – podręcznik akademicki 3. Stres zawodowy – podręcznik akademicki 4. Sukces – podręcznik akademicki 5. Wypalenie zawodowe – podręcznik akademickiSygn: Cz 99 094
2. FENGLER Jörg

Pomaganie męczy : wypalenie w pracy zawodowej / Jörg Fengler ; przekł. Kazimierz Pietruszewski. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2001. – 207 s. ; 24 cm. – (Problemy Współczesnej Psychoterapii)

1. Psychoterapia – zagadnienia 2. Wypalenie zawodowe 3. Wsparcie społeczne – psychologia – zagadnienia

Sygn: W 90 711
3. GRZEGORZEWSKA Maria Katarzyna

Stres w zawodzie nauczyciela : specyfika, uwarunkowania i następstwa / Maria Katarzyna Grzegorzewska. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. – 195 s. ; 25 cm

Bibliogr. s. 171-195

1. Nauczyciele – psychologia 2. Stres – psychologia 3. Wypalenie zawodoweSygn: W 97 976
4. JAMES Richard K., GILLILAND Burl E.

Strategie interwencji kryzysowej : pomoc psychologiczna poprzedzająca terapię / Richard K. James, Burl E. Gilliland. – Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, 2006. – 804 s. ; 24 cm

1. Stres – psychologia 2. Stres – psychoterapia 3. Alkoholizm 4. Molestowanie seksualne 5. Przemoc 6. Przemoc w szkole 7. Samobójstwo 8. Stres pourazowy 9. Wypalenie zawodowe 10. Zgwałcenie 11. Żałoba

Sygn: Cz 97 495
5. LITZKE Sven Max, SCHUH Horst

Stres, mobbing i wypalenie zawodowe / Sven Max Litzke, Horst Schuh ; tł. Magdalena Wojdak-Piątkowska. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. – 196 s. ; 24 cm

Na k.tyt. podtyt. : Rozpoznaj stres i skutecznie sobie z nim radź. Przeciwdziałaj mobbingowi w miejscu pracy. Zapobiegaj wypaleniu zawodowemu

1. Prześladowanie w miejscu pracy 2. Stres – psychologia 3. Wypalenie zawodoweSygn: W 97 396
6. OGIŃSKA-_BULIK Nina

Stres zawodowy w zawodach usług społecznych : źródła, konsekwencje, zapobieganie / Nina Ogińska - Bulik. – Warszawa : Difin, 2006. – 294 s. ; 23 cm

Bibliogr. s. 282-294

1. Stres – psychologia 2. Usługi – zatrudnienie – psychologia 3. Wypalenie zawodoweSygn: W 95 897
7. PERSKI Aleksander

Poradnik na czas przełomu : o stresie, wypaleniu oraz drogach powrotu do życia w równowadze / Aleksander Perski ; przeł. Marta Prochwicz. – Warszawa : Jacek Santorski & Co, 2004. – 175, [1] s. ; 20 cm. – (Poleca Wojciech Eichelberger)

1. Stres – psychologia 2. Wypalenie zawodowe

Sygn: W 94 455
8. PYŻALSKI Jacek, PLICHTA Piotr

Kwestionariusz obciążeń zawodowych pedagoga (KOZP) : podręcznik / Jacek Pyżalski, Piotr Plichta. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007. – 125 s. ; 21 cm

Bibliogr. s. 103-109

1. Kwestionariusz Obciążeń Zawodowych Pedagoga 2. Wypalenie zawodoweSygn: Cz 97 914
9. RONGIŃSKA Tatiana, GAIDA Werner A.

Strategie radzenia sobie z obciążeniem psychicznym w pracy zawodowej / Tatiana Rongińska, Werner A. Gaida. – Zielona Góra : Wydaw. WSP, 2001. – 79 s. ; 24 cm

1. Nauczyciele – psychologia – badanie 2. Osobowość – badanie – metody 3. Stres – psychologia 4. Testy – stosowanie – psychologia 5. Wypalenie zawodowe

Sygn: W 91 621
10. SEKUŁOWICZ Małgorzata

Wypalenie zawodowe nauczycieli pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną : przyczyny, symptomy, zapobieganie, przezwyciężanie / Małgorzata Sekułowicz. – Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. – 176 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. – (Acta Universitatis Wratislaviensis ; no 2454)

1. Nauczyciele – psychologia 2. Szkolnictwo specjalne – nauczanie 3. Wypalenie zawodowe

Sygn: Cz 92 791
11. STRYCHARSKA-_GAĆ Berta

Nauczycielu, nie wypalaj się! / Berta Strycharska-Gać. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2009. – 71, [1] s. ; 24 cm

1. Nauczyciele – praca – poradnik 2. Wypalenie zawodowe – zapobieganie i zwalczanie – poradnik

Sygn: W B 8 244
12. Wypalenie

Wypalenie zawodowe : przyczyny i zapobieganie / red. nauk. Helena Sęk. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. – 256 s. ; 21 cm

Bibliogr. s.235-256

1. Wypalenie zawodoweSygn: W 96 534

CZASOPISMA

1 Osobowościowe uwarunkowania wypalenia zawodowego służby więziennej

/ Józef Nawój

// Opieka Wychow. Ter .- 2000 nr 4 s.19-23


2 Wypaleni ludzie

/ Waldemar Świętochowski

// Charaktery .- 2001 nr1 s.42-43

Etiologia i objawy wypalenia zawodowego w kolejnych jego fazach

3 Wypalenie zawodowe

/ Janina Zawadowska

// Gaz. Szk .- 2001 nr 11 s.16

Syndrom wypalenia zawodowego nauczycieli. Metody przeciwdziałania

4 Wypalenie zawodowe nauczycieli

/ Violetta Tomal

// Nowa Szk. .- 2002 nr 8 s. 18-25
5 Pomoc, czyli uczenie samopomocy

/ Ewa Bilska

// Niebieska Linia .- 2003 nr 1 s. 15-17
6 Syndrom wypalenia się zawodowego a błędy wychowawcze pedagogów specjalnych

/ Adam Mikrut

// Szk. Spec. .- 2003 nr 2 s. 73-82
7 Jak przeciwdziałać i radzić sobie z oznakami wypalenia zawodowego

/ Anna Gromańska, Barbara Milewska, Barbara Nowińska-Zera

// Eduk.Zdr.i Prom.Zdr.w Szk. .- 2003 z.7 s.57-69

Scenariusz warsztatów

8 Ryzyko wypalenia w zawodzie nauczyciela

/ Stanisława Tucholska

// Psychol. w Szk. .- 2004 nr 2 s. 95-108
9 Jak Feniks z popiołów : czyli syndrom wypalenia zawodowego

/ Ewa Bilska

// Niebieska Linia .- 2004 nr 4 s.3-7
10 Udawanie umarłego

/ Aleksander Perski

// Charaktery .- 2004 nr 11 s. 49-50

Główne symptomy stanu wypalenia zawodowego

11 Stres organizacyjny i syndrom wypalenia się zawodowego w pracy nauczyciela

/ Tomasz Grad

// Naucz. i Szk. .- 2004 nr 1-2 s. 32-38
12 Nauczyciele o obciążeniach i zasobach w swojej pracy : badania własne

/ Ewa Kasperek-Golimowska, Agata Woźniak

// Eduk.Zdr. i Prom.Zdr. w Szk. .- 2004 nr 8 s.34-42
13 Orientacja w sobie i otoczeniu w profilaktyce wypalenia zawodowego

/ Józef Chwedorowicz

// Eduk. Ustaw. Doros. .- 2004 nr 4 s. 82-90
14 Wypalenie zawodowe wychowawców

/ Tomasz Polkowski

// Probl. Opiek. – Wychow. .- 2005 nr 10 s.29-35
15 Syndrom wypalenia zawodowego w pracy hospicyjnej - próba analizy zjawiska

/ Andrzej Gretkowski

// Eduk. Doros .- 2003 nr 2 s. 23-39
16 Skazani na wypalenie?

/ Jan Chodkiewicz

// Remedium .- 2006 nr 1 s. 21-23

Wypalenie zawodowe


17 Stres w pracy a wypalenie zawodowe : (program zajęć profilaktycznych dla nauczycieli i innych grup zawodowych)

/ Ewa Proch-Masłowska

// Probl. Narkom. .- 2005 nr 4 s.70-72
18 Wypaleniu zawodowemu można zapobiec

/ Karolina K. Walczykowska

// Eduk. i Dialog .- 2007 nr 1 s. 17-20
19 Wypalenie zawodowe u nauczycieli a rola wsparcia społecznego

/ Maja Piotrowska

// Eduk. Doros. .- 2006 nr 1-2 s. 46-56
20 Wypalenie zawodowe nauczycieli : lekcja 7/18 Rok szkolny 2006/2007

/ Irena Dzierzgowska

// Dyr. Szk. .- 2007 nr 3 dod.s.I-VIII
21 Chory z wypalenia

/ Michał Skalski, Maria Supranowicz

// Wiedza i Życie .- 2007 nr 4 s. 54-56
22 Wypalenie zawodowe - mit czy realny problem?

/ Janina Zawadowska

// Dyr. Szk. .- 2007 nr 4 s. 9-10

Wypalenie zawodowe nauczycieli

23 Zespół wypalenia zawodowego nauczycieli

/ Monika Poświatowska, Ewa Styrnik

// Wychowawca .- 2006 nr 10 s. 24
24 Stres i wypalenie zawodowe w pracy pielęgniarek

/ Dorota Wojtczak

// Praca Soc. .- 2007 nr 4 s. 33-55
25 Zapobiec kryzysowi, czyli o grupach wsparcia dla nauczycieli

/ Aleksandra Lorenc-Steinmec, Alicja Zaremba

// Psychol. w Szk. .- 2007 nr 2 s.29-35
26 Symptomy i przyczyny wypalenia zawodowego pracowników socjalnych

/ Andrzej Mielczarek

// Praca Soc. .- 2008 nr 1 s. 115-123
27 Jak nie wypalić się zawodowo?

/ Ewa Sokołowska

// Psychol. w Szk. .- 2007 nr 3 s. 13-24
28 Wypalenie zawodowe, czyli Dr Jekyll i Mr Hyde

/ Maciej Osuch

// Dyr. Szk. .- 2008 nr 2 s. 48-49
29 Wypalenie zawodowe nauczycieli wychowania fizycznego-a wypadkowość szkolna

/ Małgorzata Ostrowska

// Wychow. Fiz. Zdr. .- 2008 nr 5 s.13-18
30 Wpływ czynników indywidualnych na syndrom wypalenia zawodowego

/ Agata Siwek

// Praca Soc. .- 2008 nr 6 s. 91-103

Objawy i przyczyny wypalenia zawodowego. Syndrom wypalenia zawodowego pracowników socjalnych

31 Uwarunkowania wypalenia zawodowego nauczycieli i możliwości zapobiegania mu

/ Renata Bibik

// Dyr. Szk. .- 2008 nr 12 s. 16-19
32 Wypalenie zawodowe

/ Jolanta Wilsz

// Pedag. Pracy .- 2008 nr 52 s. 111-122
33 Work-life balance - jak się bronić przed wypaleniem

/ Jadwiga Radwańska

// Psychol. w Szk. .- 2009 nr 2 s. 38-47
34 zachowanie uczniów podczas lekcji a wypalanie się nauczycieli wychowania fizycznego

/ Maria Brudnik

// Kult. Fiz. .- 2008 nr 7-8 s.23-28
35 O pomocy człowiekowi z perspektywy egzystencjalnej

/ Teresa Zbyrad

// Praca Soc. .- 2009 nr 6 s. 20-34
36 Wypalenie zawodowe - równia pochyła

/ Magda Mastalerz

// Remedium .- 2009 nr 11 s. 22-23
37 Syndrom wypalenia zawodowego w zawodzie nauczycielskim

/ Rafał Cichoński

// Lider .- 2010 nr 5 s.19-21
38 Nauczycielu, nie daj się wypalić

/ Bożena Będzińska-Wosik

// Dyr. Szk. .- 2003 nr 7-8 s. 47-48
39 Wypalenie zawodowe a stres w pracy

/ Jerzy Szmagalski

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2004 nr 4 s. 3-12

Wypalenie zawodowe i stres u pracowników socjalnych- badania. Obszerna bibliografia

40 Konieczne jest społeczne wsparcie...

/ Maja Piotrowska

// Nowa Szk. .- 2006 nr 2 s.18-25

Zawiera: Metodologiczne podstawy badań. Przebieg i organizacja badań. Przyczyny wystepowania wypalenia zawodowego u badanych nauczycieli. Objawy i etapy wypalenia zawodowego badanych nauczycieli. Wsparcie społeczne czynnikiem sprzyjającym neutralizacji syndromu wypalenia zawodowego u nauczycieli

41 Wstęp do autodiagnozy

/ Monika Chorab

// Wszystko dla Szk. .- 2010 nr 4 s. 23-25

Kwestionariusz do badania wypalenia zawodowego i trudności zawodowych w grupie nauczycieli

42 Wstęp do autodiagnozy - kwestionariusz do badania wypalenia zawodowego oraz trudności zawodowych w grupie nauczycieli

/ Monika Chorab

// Eduk. i Dialog .- 2010 nr 3-4 s. 48-53
43 Pracować z entuzjazmem

/ Irena Dzierzgowska

// Dyr. Szk. .- 2006 nr 5 dod. s.I-VIII

Scenariusz lekcji na temat wypalenia zawodowego nauczycieli

44 Psychologiczne aspekty zespołu wypalenia zawodowego

/ Magdalena Ewa Ruszel

// Eduk. i Dialog .- 2008 nr 2 s. 29-31
45 O wypaleniu zawodowym w szkolnictwie specjalnym

/ Teresa Zbyrad

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2008 nr 8 s. 41-47
46 Nie tylko o wypaleniu zawodowym

/ Krzysztof Zajdel

// Dyr. Szk. .- 2009 nr 7 s. 49-51
47 Wypaleni wyrobnicy

/ Christina Maslach

// Charaktery .- 2010 nr 7 s. 56-59
48 Profilaktyka wypalenia zawodowego

/ Ewa Bilska

// Niebieska Linia .- 2008 nr 5 s. 15-17
49 Stres zawodowy „pomagaczy"- diagnoza i profilaktyka

/ Piotr Plichta

// Remedium .- 2008 nr 12 s. 6-7
50 Profilaktyka wypalenia zawodowego

/ Ewa Bilska

// Niebieska Linia .- 2008 nr 6 s. 31-34
51 Wypalenie zawodowe nauczycieli wf - dlaczego warto się nim zajmować?

/ Katarzyna Pec// Wychow. Fiz. Zdr. .- 2009 nr 8 s.28-36
: Zestawienia bibliograficzne
Zestawienia bibliograficzne -> Samobójstwa ksiąŻki carr alan
Zestawienia bibliograficzne -> Depresja ksiąŻki atkinson sue
Zestawienia bibliograficzne -> AsertwnośĆ aboff marcie
Zestawienia bibliograficzne -> Geografia – nauczanie ksiąŻki becmer krystyna, podgórski zbigniew
Zestawienia bibliograficzne -> Etyka ksiąŻki blackburn simon
Zestawienia bibliograficzne -> Domy dziecka kaiąŻki andrzejewski marek
Zestawienia bibliograficzne -> Wychowanie seksualne ksiązki augustyn józef
Zestawienia bibliograficzne -> Psychologia społeczna ksiąŻki aronson elliot
Zestawienia bibliograficzne -> Wychowanie bezstresowe (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Bezstresowe wychowanie prawda i mity
Zestawienia bibliograficzne -> Socjoterapia ksiąŻki dąbrowska małgorzata, rozesłaniec małgorzata
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy