Strona główna

Wypalenie zawodowe ksiąŻki bartkowiak grażyna


Pobieranie 57.51 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar57.51 Kb.
WYPALENIE ZAWODOWE
KSIĄŻKI

1. BARTKOWIAK Grażyna

Człowiek w pracy : od stresu do sukcesu w organizacji / Grażyna Bartkowiak. – Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. – 233 s. ; 24 cm

Bibliogr. s. 212-233

1. Kariera – psychologia – podręcznik akademicki 2. Praca – psychologia – podręcznik akademicki 3. Stres zawodowy – podręcznik akademicki 4. Sukces – podręcznik akademicki 5. Wypalenie zawodowe – podręcznik akademickiSygn: Cz 99 094
2. FENGLER Jörg

Pomaganie męczy : wypalenie w pracy zawodowej / Jörg Fengler ; przekł. Kazimierz Pietruszewski. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2001. – 207 s. ; 24 cm. – (Problemy Współczesnej Psychoterapii)

1. Psychoterapia – zagadnienia 2. Wypalenie zawodowe 3. Wsparcie społeczne – psychologia – zagadnienia

Sygn: W 90 711
3. GRZEGORZEWSKA Maria Katarzyna

Stres w zawodzie nauczyciela : specyfika, uwarunkowania i następstwa / Maria Katarzyna Grzegorzewska. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. – 195 s. ; 25 cm

Bibliogr. s. 171-195

1. Nauczyciele – psychologia 2. Stres – psychologia 3. Wypalenie zawodoweSygn: W 97 976
4. JAMES Richard K., GILLILAND Burl E.

Strategie interwencji kryzysowej : pomoc psychologiczna poprzedzająca terapię / Richard K. James, Burl E. Gilliland. – Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, 2006. – 804 s. ; 24 cm

1. Stres – psychologia 2. Stres – psychoterapia 3. Alkoholizm 4. Molestowanie seksualne 5. Przemoc 6. Przemoc w szkole 7. Samobójstwo 8. Stres pourazowy 9. Wypalenie zawodowe 10. Zgwałcenie 11. Żałoba

Sygn: Cz 97 495
5. LITZKE Sven Max, SCHUH Horst

Stres, mobbing i wypalenie zawodowe / Sven Max Litzke, Horst Schuh ; tł. Magdalena Wojdak-Piątkowska. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. – 196 s. ; 24 cm

Na k.tyt. podtyt. : Rozpoznaj stres i skutecznie sobie z nim radź. Przeciwdziałaj mobbingowi w miejscu pracy. Zapobiegaj wypaleniu zawodowemu

1. Prześladowanie w miejscu pracy 2. Stres – psychologia 3. Wypalenie zawodoweSygn: W 97 396
6. OGIŃSKA-_BULIK Nina

Stres zawodowy w zawodach usług społecznych : źródła, konsekwencje, zapobieganie / Nina Ogińska - Bulik. – Warszawa : Difin, 2006. – 294 s. ; 23 cm

Bibliogr. s. 282-294

1. Stres – psychologia 2. Usługi – zatrudnienie – psychologia 3. Wypalenie zawodoweSygn: W 95 897
7. PERSKI Aleksander

Poradnik na czas przełomu : o stresie, wypaleniu oraz drogach powrotu do życia w równowadze / Aleksander Perski ; przeł. Marta Prochwicz. – Warszawa : Jacek Santorski & Co, 2004. – 175, [1] s. ; 20 cm. – (Poleca Wojciech Eichelberger)

1. Stres – psychologia 2. Wypalenie zawodowe

Sygn: W 94 455
8. PYŻALSKI Jacek, PLICHTA Piotr

Kwestionariusz obciążeń zawodowych pedagoga (KOZP) : podręcznik / Jacek Pyżalski, Piotr Plichta. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007. – 125 s. ; 21 cm

Bibliogr. s. 103-109

1. Kwestionariusz Obciążeń Zawodowych Pedagoga 2. Wypalenie zawodoweSygn: Cz 97 914
9. RONGIŃSKA Tatiana, GAIDA Werner A.

Strategie radzenia sobie z obciążeniem psychicznym w pracy zawodowej / Tatiana Rongińska, Werner A. Gaida. – Zielona Góra : Wydaw. WSP, 2001. – 79 s. ; 24 cm

1. Nauczyciele – psychologia – badanie 2. Osobowość – badanie – metody 3. Stres – psychologia 4. Testy – stosowanie – psychologia 5. Wypalenie zawodowe

Sygn: W 91 621
10. SEKUŁOWICZ Małgorzata

Wypalenie zawodowe nauczycieli pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną : przyczyny, symptomy, zapobieganie, przezwyciężanie / Małgorzata Sekułowicz. – Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. – 176 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. – (Acta Universitatis Wratislaviensis ; no 2454)

1. Nauczyciele – psychologia 2. Szkolnictwo specjalne – nauczanie 3. Wypalenie zawodowe

Sygn: Cz 92 791
11. STRYCHARSKA-_GAĆ Berta

Nauczycielu, nie wypalaj się! / Berta Strycharska-Gać. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2009. – 71, [1] s. ; 24 cm

1. Nauczyciele – praca – poradnik 2. Wypalenie zawodowe – zapobieganie i zwalczanie – poradnik

Sygn: W B 8 244
12. Wypalenie

Wypalenie zawodowe : przyczyny i zapobieganie / red. nauk. Helena Sęk. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. – 256 s. ; 21 cm

Bibliogr. s.235-256

1. Wypalenie zawodoweSygn: W 96 534

CZASOPISMA

1 Osobowościowe uwarunkowania wypalenia zawodowego służby więziennej

/ Józef Nawój

// Opieka Wychow. Ter .- 2000 nr 4 s.19-23


2 Wypaleni ludzie

/ Waldemar Świętochowski

// Charaktery .- 2001 nr1 s.42-43

Etiologia i objawy wypalenia zawodowego w kolejnych jego fazach

3 Wypalenie zawodowe

/ Janina Zawadowska

// Gaz. Szk .- 2001 nr 11 s.16

Syndrom wypalenia zawodowego nauczycieli. Metody przeciwdziałania

4 Wypalenie zawodowe nauczycieli

/ Violetta Tomal

// Nowa Szk. .- 2002 nr 8 s. 18-25
5 Pomoc, czyli uczenie samopomocy

/ Ewa Bilska

// Niebieska Linia .- 2003 nr 1 s. 15-17
6 Syndrom wypalenia się zawodowego a błędy wychowawcze pedagogów specjalnych

/ Adam Mikrut

// Szk. Spec. .- 2003 nr 2 s. 73-82
7 Jak przeciwdziałać i radzić sobie z oznakami wypalenia zawodowego

/ Anna Gromańska, Barbara Milewska, Barbara Nowińska-Zera

// Eduk.Zdr.i Prom.Zdr.w Szk. .- 2003 z.7 s.57-69

Scenariusz warsztatów

8 Ryzyko wypalenia w zawodzie nauczyciela

/ Stanisława Tucholska

// Psychol. w Szk. .- 2004 nr 2 s. 95-108
9 Jak Feniks z popiołów : czyli syndrom wypalenia zawodowego

/ Ewa Bilska

// Niebieska Linia .- 2004 nr 4 s.3-7
10 Udawanie umarłego

/ Aleksander Perski

// Charaktery .- 2004 nr 11 s. 49-50

Główne symptomy stanu wypalenia zawodowego

11 Stres organizacyjny i syndrom wypalenia się zawodowego w pracy nauczyciela

/ Tomasz Grad

// Naucz. i Szk. .- 2004 nr 1-2 s. 32-38
12 Nauczyciele o obciążeniach i zasobach w swojej pracy : badania własne

/ Ewa Kasperek-Golimowska, Agata Woźniak

// Eduk.Zdr. i Prom.Zdr. w Szk. .- 2004 nr 8 s.34-42
13 Orientacja w sobie i otoczeniu w profilaktyce wypalenia zawodowego

/ Józef Chwedorowicz

// Eduk. Ustaw. Doros. .- 2004 nr 4 s. 82-90
14 Wypalenie zawodowe wychowawców

/ Tomasz Polkowski

// Probl. Opiek. – Wychow. .- 2005 nr 10 s.29-35
15 Syndrom wypalenia zawodowego w pracy hospicyjnej - próba analizy zjawiska

/ Andrzej Gretkowski

// Eduk. Doros .- 2003 nr 2 s. 23-39
16 Skazani na wypalenie?

/ Jan Chodkiewicz

// Remedium .- 2006 nr 1 s. 21-23

Wypalenie zawodowe


17 Stres w pracy a wypalenie zawodowe : (program zajęć profilaktycznych dla nauczycieli i innych grup zawodowych)

/ Ewa Proch-Masłowska

// Probl. Narkom. .- 2005 nr 4 s.70-72
18 Wypaleniu zawodowemu można zapobiec

/ Karolina K. Walczykowska

// Eduk. i Dialog .- 2007 nr 1 s. 17-20
19 Wypalenie zawodowe u nauczycieli a rola wsparcia społecznego

/ Maja Piotrowska

// Eduk. Doros. .- 2006 nr 1-2 s. 46-56
20 Wypalenie zawodowe nauczycieli : lekcja 7/18 Rok szkolny 2006/2007

/ Irena Dzierzgowska

// Dyr. Szk. .- 2007 nr 3 dod.s.I-VIII
21 Chory z wypalenia

/ Michał Skalski, Maria Supranowicz

// Wiedza i Życie .- 2007 nr 4 s. 54-56
22 Wypalenie zawodowe - mit czy realny problem?

/ Janina Zawadowska

// Dyr. Szk. .- 2007 nr 4 s. 9-10

Wypalenie zawodowe nauczycieli

23 Zespół wypalenia zawodowego nauczycieli

/ Monika Poświatowska, Ewa Styrnik

// Wychowawca .- 2006 nr 10 s. 24
24 Stres i wypalenie zawodowe w pracy pielęgniarek

/ Dorota Wojtczak

// Praca Soc. .- 2007 nr 4 s. 33-55
25 Zapobiec kryzysowi, czyli o grupach wsparcia dla nauczycieli

/ Aleksandra Lorenc-Steinmec, Alicja Zaremba

// Psychol. w Szk. .- 2007 nr 2 s.29-35
26 Symptomy i przyczyny wypalenia zawodowego pracowników socjalnych

/ Andrzej Mielczarek

// Praca Soc. .- 2008 nr 1 s. 115-123
27 Jak nie wypalić się zawodowo?

/ Ewa Sokołowska

// Psychol. w Szk. .- 2007 nr 3 s. 13-24
28 Wypalenie zawodowe, czyli Dr Jekyll i Mr Hyde

/ Maciej Osuch

// Dyr. Szk. .- 2008 nr 2 s. 48-49
29 Wypalenie zawodowe nauczycieli wychowania fizycznego-a wypadkowość szkolna

/ Małgorzata Ostrowska

// Wychow. Fiz. Zdr. .- 2008 nr 5 s.13-18
30 Wpływ czynników indywidualnych na syndrom wypalenia zawodowego

/ Agata Siwek

// Praca Soc. .- 2008 nr 6 s. 91-103

Objawy i przyczyny wypalenia zawodowego. Syndrom wypalenia zawodowego pracowników socjalnych

31 Uwarunkowania wypalenia zawodowego nauczycieli i możliwości zapobiegania mu

/ Renata Bibik

// Dyr. Szk. .- 2008 nr 12 s. 16-19
32 Wypalenie zawodowe

/ Jolanta Wilsz

// Pedag. Pracy .- 2008 nr 52 s. 111-122
33 Work-life balance - jak się bronić przed wypaleniem

/ Jadwiga Radwańska

// Psychol. w Szk. .- 2009 nr 2 s. 38-47
34 zachowanie uczniów podczas lekcji a wypalanie się nauczycieli wychowania fizycznego

/ Maria Brudnik

// Kult. Fiz. .- 2008 nr 7-8 s.23-28
35 O pomocy człowiekowi z perspektywy egzystencjalnej

/ Teresa Zbyrad

// Praca Soc. .- 2009 nr 6 s. 20-34
36 Wypalenie zawodowe - równia pochyła

/ Magda Mastalerz

// Remedium .- 2009 nr 11 s. 22-23
37 Syndrom wypalenia zawodowego w zawodzie nauczycielskim

/ Rafał Cichoński

// Lider .- 2010 nr 5 s.19-21
38 Nauczycielu, nie daj się wypalić

/ Bożena Będzińska-Wosik

// Dyr. Szk. .- 2003 nr 7-8 s. 47-48
39 Wypalenie zawodowe a stres w pracy

/ Jerzy Szmagalski

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2004 nr 4 s. 3-12

Wypalenie zawodowe i stres u pracowników socjalnych- badania. Obszerna bibliografia

40 Konieczne jest społeczne wsparcie...

/ Maja Piotrowska

// Nowa Szk. .- 2006 nr 2 s.18-25

Zawiera: Metodologiczne podstawy badań. Przebieg i organizacja badań. Przyczyny wystepowania wypalenia zawodowego u badanych nauczycieli. Objawy i etapy wypalenia zawodowego badanych nauczycieli. Wsparcie społeczne czynnikiem sprzyjającym neutralizacji syndromu wypalenia zawodowego u nauczycieli

41 Wstęp do autodiagnozy

/ Monika Chorab

// Wszystko dla Szk. .- 2010 nr 4 s. 23-25

Kwestionariusz do badania wypalenia zawodowego i trudności zawodowych w grupie nauczycieli

42 Wstęp do autodiagnozy - kwestionariusz do badania wypalenia zawodowego oraz trudności zawodowych w grupie nauczycieli

/ Monika Chorab

// Eduk. i Dialog .- 2010 nr 3-4 s. 48-53
43 Pracować z entuzjazmem

/ Irena Dzierzgowska

// Dyr. Szk. .- 2006 nr 5 dod. s.I-VIII

Scenariusz lekcji na temat wypalenia zawodowego nauczycieli

44 Psychologiczne aspekty zespołu wypalenia zawodowego

/ Magdalena Ewa Ruszel

// Eduk. i Dialog .- 2008 nr 2 s. 29-31
45 O wypaleniu zawodowym w szkolnictwie specjalnym

/ Teresa Zbyrad

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2008 nr 8 s. 41-47
46 Nie tylko o wypaleniu zawodowym

/ Krzysztof Zajdel

// Dyr. Szk. .- 2009 nr 7 s. 49-51
47 Wypaleni wyrobnicy

/ Christina Maslach

// Charaktery .- 2010 nr 7 s. 56-59
48 Profilaktyka wypalenia zawodowego

/ Ewa Bilska

// Niebieska Linia .- 2008 nr 5 s. 15-17
49 Stres zawodowy „pomagaczy"- diagnoza i profilaktyka

/ Piotr Plichta

// Remedium .- 2008 nr 12 s. 6-7
50 Profilaktyka wypalenia zawodowego

/ Ewa Bilska

// Niebieska Linia .- 2008 nr 6 s. 31-34
51 Wypalenie zawodowe nauczycieli wf - dlaczego warto się nim zajmować?

/ Katarzyna Pec// Wychow. Fiz. Zdr. .- 2009 nr 8 s.28-36


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość