Strona główna

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza Turystyki Stowarzyszenie Ekspertów


Pobieranie 18.49 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar18.49 Kb.

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza Turystyki Stowarzyszenie Ekspertów

e-mail: info@wssp.edu.pl e-mail: stowarzyszenieset.pl

Seminarium Naukowe

dedykowane pamięci prof. zw. dr hab. Olafowi Rogalewskiemu

Życie i twórczość Profesora na rzecz turystyki”Patronatem Honorowy MNiSzW, MSiT, POT
ZAPROSZENIE – KOMUNIKAT nr 1/X/2015
Data 17 grudzień /czwartek/ 2015

Miejsce obrad: KLUB PROFESORÓW – REKTORÓW UW

/ul. Krakowskie Przedmieście 24 – obok Pałacu Kazimierzowskiego przy ul. Oboźnej/
godz. 10,3 0 – recepcja uczestników, kawa powitalna,

godz..11,00 – otwarcie Seminarium, powitanie gości i uczestników,

- wystąpienia oficjalne,

Referaty i wystąpienia plenarne : ( 8 wystąpień x15 min = 120 min)


 1. Prof. dr hab. Jerzy Wyrzykowski – Okres wrocławski prof. O. Rogalewskiego,

(Urząd ds turystyki, GKKFiT),

 1. Prof. dr Krzysztof Łopaciński /dr Andrzej Jagusiewicz/- Profesor w Zakładzie Zagospodarowania Turystycznego i Instytucie Turystyki,

 2. Prof. dr hab. Stanisław Bąk /prof. dr hab. Zygmunt Bosiakowski – 17 lat pracy w SGP/SGH. Profesor jako kierownik Katedry turystyki ,

 3. Prof. dr Franciszek Midura, doc. Henryk Stefanek – Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie, Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza w Lublinie,

 4. Red. Adam Bajcar – Od geografii do turystyki. Profesor podróżnik i krajoznawca.

 5. Prof. dr Zenon Błądek –Rola Profesora w kształtowaniu współczesnego hotelarstwa w Polsce

 6. Prof. dr hab. A. Kowalczyk,– Profesor jako prekursor zagospodarowania turystycznego w Polsce

 7. Doc. Waldemar Błaszczuk – Bibliografia wybranych publikacji Profesora.

 8. Dyskusja plenarna, wspomnienia i przyczynki naukowo-historyczne,

10 głosów w dyskusji x 10 min = 100 - 120 min

Godz. 15,00 - Podsumowanie i zakończenie Seminarium,

15,15 - Poczęstunek , opłatek wigilijny,
Wszystkie referaty, wystąpienia i głosy w dyskusji będą opublikowane w specjalnym wydawnictwie wydrukowanym na Seminarium /grudzień/ a wybrane artykuły będą wydane w „ Monografii turystycznego szkolnictwa niepaństwowego w latach 1989 – 2014” w ramach Konferencji w Lublinie /07 kwiecień 2016/.
Koszt uczestnictwa w Seminarium – 50 zł /płatne przed obradami lub na konto SET

/nr. Raiffeisen Bank Polska S.A. 43 1750 0012 0000 0000 2821 2167

Zgłoszenia prosimy kierować na adresy; fmidura@tlen.pl, lub bławat@hotel.pl,

biuro@stowarzyszenieset.pl
Za Komitet Organizacyjny: Przewodniczący

Prof. dr Franciszek Midura

Warszawa, 16.11.2015r.

Plan publikacji :

Życie i dokonania Profesora O. Rogalewskiego dla turystyki”


Spis treści 1 s.
Wstęp 1 s.

 1. Sylwetka Profesora 5 s.

 2. .Jerzy Wyrzykowski – okres wrocławski prof. O.Rogalewskiego,

Urząd ds turystyki, GKKFiT, 15 s. 3.Krzysztgof Łopaciński /Andrzej Jagusiewicz/- Profesor w Zakładzie

Zagospodarowania Turystycznego i Instytutcie Turystyki, 10 s.

4.Stanisław Bąk /Zygmunt Bosiakowski/ – 17 lat pracy w SGP/SGH.

Profesor jako kierownik Katedry Turystyki , 20 s. 5.Franciszek Midura, doc. Henryk Stefanek – Wyższa Szkoła Społeczno-

Przyrodnicza w Lublinie, 10 s.

6.Adam Bajcar – Od geografii do turystyki. Profesor podróżnik i krajoznawca. 6 s.

7.Zenon Błądek –Rola Profesora w kształtowaniu współczesnego hotelarstwa

w Polsce, 6 s.

8.A.Kowalczyk, Marta Derek – Profesor jako prekursor zagospodarowania

turystycznego w Polsce, 10 s.

9.Waldemar Błaszczuk – Bibliografia wybranych publikacji Profesora. 10 s.

10. Wybrane artykuły, publikacje, 10-lecie WSTiR itp. 10 s. 11. Dokumenty 10 s.

Razem: ok.120-130 s.

=====================
Termin złożenia tekstów do druku 10 grudnia

Termin wydrukowania i oprawy 13 grudnia

Zasady/wymogi publikacji – w załączeniu.
Zespół redakcyjny:

 1. Waldemar Błaszczuk waldemar@blaszczuk.pl

 2. Krzysztof Łopaciński krzys@intur.com.pl

 3. Franciszek Midura fmidura@tlen.pl

 4. Jan Wysokiński janw@rynekpodrozy.plWaldemar Błaszczuk

Warszawa, dnia 23.10.2015


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość