Strona główna

Wzory podpisów osób upoważnionych do zatwierdzania dowodów księgowych


Pobieranie 15.77 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar15.77 Kb.
Załącznik do Zarządzenia

nr OR-I.120.1. 23. 2015

PMO z dnia 27 lutego 2015 r.
Załącznik Nr 2 do Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Opola

Wzory

podpisów osób upoważnionych do zatwierdzania

dowodów księgowychLp.

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Wzór podpisu

1

2

3

4

1.

Arkadiusz Wiśniewski

Prezydent Miasta Opola
2.

Maciej Wujec

Zastępca Prezydenta Miasta Opola
3.

Mirosław Pietrucha

Zastępca Prezydenta Miasta Opola
4.

Janusz Kowalski

Zastępca Prezydenta Miasta Opola
5.

Renata Ćwirzeń-Szymańska

Skarbnik Miasta Opola
6.

Anna Plewka

Zastępca

Skarbnika Miasta Opola


7.

Tomasz Filipkowski

Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
8.

Paweł Krawczyk

Naczelnik Wydziału Budżetu
9.

Aleksander Sienkiewicz

Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowo-Księgowego


Wzór podpisu umieszczony w karcie nie oznacza upoważnienia do zatwierdzania dowodów księgowych. Upoważnienie to wynika ze sprawowanej funkcji lub odrębnie udzielonego upoważnienia.©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość