WZÓr formularza odstąpienia od umowyPobieranie 5.37 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar5.37 Kb.
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Adresat: Fashionality Sp. z o.o.

adres: ul. Mińska 25 lok 330, 03-808 Warszawa

e-mail kontaktowy: administracja@fashionality.pl
- Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi …………………………………………………………………………………………………..
– Data zawarcia umowy ……………………………………………………………………………..……………
– Imię i nazwisko konsumenta …………………………………………………….……………............
– Adres konsumenta ………………………………………………………………..………………………………

– Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


– Data:©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy