Strona główna

X konferencja naukowa konstrukcje zespolone


Pobieranie 34.2 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar34.2 Kb.

X

KONFERENCJA NAUKOWA

KONSTRUKCJE ZESPOLONEZIELONA GÓRA, 26-27 CZERWCA 2014

KOMUNIKAT NR 1

KONFERENCJA ODBĘDZIE SIĘ

POD PATRONATEM

PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU INŻYNIERII
LĄDOWEJ I WODNEJ PAN


PROF. DR HAB. INŻ. WOJCIECHA RADOMSKIEGO
REKTORA
UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO


PROF. DR HAB. INŻ. TADEUSZA KUCZYŃSKIEGO
ORGANIZATORZY KONFERENCJI:
INSTYTUT BUDOWNICTWA UNIWERSYTETU
ZIELONOGÓRSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE

KOMISJA NAUKI ZIELONOGÓRSKIEGO ODDZIAŁU PZITB
ZIELONOGÓRSKI ODDZIAŁ PTMTIS
WSPÓŁPRACA:
ZWIĄZEK MOSTOWCÓW RP

SEKCJA KONSTRUKCJI BETONOWYCH

KOMITETU INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ PAN

SEKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH

KOMITETU INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ PAN
Komitet Naukowy Konferencji
Prof. dr hab. inż. Andrzej Ajdukiewicz

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Biliński

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak

Prof. dr hab. inż. Józef Głomb

Dr hab. inż. Anna Halicka, prof. PL

Prof. dr hab. inż. Jan Kmita (Przewodniczący)

Prof. dr hab. inż. Mieczysław Kuczma

Prof. dr hab. inż. Stanisław Kuś

Prof. dr hab. inż. Andrzej Łapko

Prof. dr hab. inż. Czesław Machelski,

Prof. dr hab. inż. Antoni Matysiak

Prof. dr hab. inż. Janusz Murzewski

Prof. dr hab. inż. Wojciech A. Radomski

Prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz

Prof. dr hab. inż. Andrzej Ryżyński

Prof. dr hab. inż. Witold Wołowicki

Dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof. UZ

Prof. dr hab. inż. Jerzy Ziółko
Sekretarz Naukowy Konferencji
Dr inż. Jacek Korentz
Komitet Organizacyjny Konferencji
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Biliński (Przewodniczący)

Dr hab. inż. Jakub Marcinowski, prof. UZ

Dr hab. inż. Janusz Szelka, prof. UZ


Sekretariat Organizacyjny Konferencji

Dr inż. Elżbieta Grochowska – sekretarz

Dr inż. Joanna Kaliszuk

Dr inż. Gerard Bryś

Dr inż. Tomasz Socha

Mgr Grażyna Marcinowska

Mgr inż. Paweł Błażejewski

Dr inż. Anna Staszczuk

Mgr Urszula Góral

Tech. Bożena Płoszaj - Kobyłecka


Miejsce Konferencji

Konferencja odbywać się będzie na terenie Uniwersytetu Zielonogórskiego w kampusie A, budynek Instytutu Budownictwa A-8, sala 213 na II piętrze.

Na stronie konferencji jest do pobrania mapka ważniejszych obiektów związanych z konferencją.
Adres Biura Konferencji

Uniwersytet Zielonogórski

Instytut Budownictwa

ul. prof. Z. Szafrana 1

65-516 Zielona Góra

„Konstrukcje Zespolone 2014”tel. 68 3282416, 68 3287396, 68 3282320,

fax 68 3284777

e-mail konstrukcje-zespolone@uz.zgora.pl

www.konstrukcje-zespolone.uz.zgora.pl

Skrócony Program Konferencji


Pierwszy dzień - czwartek 26.06.2014

8.00 – 09.30 – Rejestracja uczestników

9.30 – 10.00 – Otwarcie Konferencji

10.00 – 10.50 – Sesja Jubileuszowa

11.00 – 13.15 – Sesja I

13.15 – 14.30 – Obiad

14.45 – 16.00 – Prezentacje firm

16.30 – 18.30 – Sesja II

20.00 – – Spotkanie towarzyskie
Drugi dzień – piątek 27.06.2014

8.30 – 9.45 – Sesja III

10.00 –12.15 – Sesja IV

12.30 – 13.45 – Zakończenie Konferencji

14.00 – 15.00 – Obiad
Spis referatów do wygłoszenia na sesji będzie znajdował się na stronie internetowej Konferencji.

Biuro Konferencji czynne będzie 26.06. od godz. 8.00 do 13.30 przed salą 213.


Tematyka Konferencji


 • Teoria konstrukcji zespolonych

 • Badania

 • Realizacje

 • Wzmocnienia

 • Mosty

 • Diagnostyka

 • Normalizacja

 • Nowe technologie

 • Projektowanie

 • Podatne konstrukcje gruntowo-powłokowe

 • Perspektywy rozwoju


KONTO

Kredyt Bank S.A. oddział Zielona Góra
42 1500 1810 1218 1004 4483 0000
tytuł wpłaty

Konstrukcje Zespolone”Adres organizatora:

Uniwersytet Zielonogórski

ul. Licealna 9

65-417 Zielona Góra
NIP: 973-07-13-421


REGON 977924147

Warunki Uczestnictwa W Konferencji

 • Najpóźniej do dnia 15.12.2013 należy przesłać mailem lub listownie zgłoszenie uczestnictwa.

 • Najpóźniej do dnia 15.03.2014 należy przesłać mailem wcześniej zgłoszone referaty napisane zgodnie z wytycznymi. Wytyczne można pobrać ze strony internetowej konferencji.

 • Referaty zostaną zakwalifikowane przez Komitet Naukowy Konferencji na podstawie ich recenzji. Wyniki kwalifikacji zostaną przesłane autorom referatów mailem najpóźniej do dnia 22.04.2014.

 • Referaty zakwalifikowane przez Komitet Naukowy Konferencji mogą być na życzenie autorów opublikowane w wydawnictwie „Civil and Evinronmental Engineering” (w j. angielskim- 5pkt) lub w wydawnictwie konferencyjnym.

 • Opłatę konferencyjną 700 zł lub 170 euro należy przesłać do dnia 25.04.2014. Dla autorów referatów do 35 roku życia obowiązuje zniżka odpowiednio do 600 zł lub 150 euro.

 • Opłata konferencyjna obejmuje materiały konferencyjne oraz wyżywienie.

 • Organizatorzy konferencji nie zapewniają miejsc hotelowych ani nie pokrywają kosztów delegacji.

 • Konferencja odbędzie się na terenie Uniwersytetu Zielonogórskiego z udziałem zaproszonych gości zagranicznych.

 • W ramach konferencji przewiduje się prezentacje dorobku firm w zakresie wznoszenia i technologii konstrukcji zespolonych.


Z
GŁOSZENIE UCZESTNICTWA
W IX KONFERENCJI NAUKOWEJ
„KONSTRUKCJE ZESPOLONE”

I
nstytucja:

Adres


Tytuł naukowy, Nazwisko i Imię

Adres do korespondencji

E-mail


 • Zgłaszam referat*: • Współautor** • Zgłaszam prezentację • Zgłaszam uczestnictwo w Konferencji

*zgłoszenie referatu jest jednoznaczne z uczestnictwem w Konferencji**podać tytuł, nazwisko i imię współautorów (artykuł zgłasza tylko jedna osoba)

 • wypełnienie oznacza akceptację


Zgłoszenie proszę przesłać mailem na adres Konferencji.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość