Strona główna

X Światowa Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna „Düsseldorf 90”


Pobieranie 47.02 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar47.02 Kb.
K A L E N D A R I U M

POLSKIEJ FILATELISTYKI MŁODZIEŻOWEJ

1990-2011
1990

X Światowa Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna „Düsseldorf 90” (20-24.06.1990)


XV Walny Zjazd Delegatów PZF w Łodzi. Prezesem wybrany zostaje kol. Henryk Białek. Na nową kadencję powołana zostaje Komisja Młodzieżowa w składzie: kol. Wojciech Tuz (Warszawa)

Przewodniczący, członkowie: kol. Ryszard Belczyk (Bydgoszcz), kol. Józef Grabarczyk (Szczecin), kol. Leszek Kozieł (Łódź), kol. Marek Topczewski (Warszawa).XXVIII Młodzieżowy Konkurs Filatelistyczny „Morze oknem na świat” Finał w Warszawie (23-25.06.1990)
1991

XXIX Młodzieżowy Konkurs Filatelistyczny „Lotnictwo Polskie” zakończony został na szczeblu okręgów – finał ogólnopolski nie odbył się.


XVI Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna „ Bydgoszcz 91” z udziałem wielu eksponatów młodzieżowych.

Zarząd Główny PZF zatwierdził nowelizację regulaminu Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego „Maraton” – m. innymi skrócono czas trwania finału.


1992

W dniach 23-29.05.1992 w Toronto (Kanada) odbyła się XI Światowa Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna „Canada‘92”.Polskę reprezentowało 9 eksponatów młodzieżowych (DS.-3, S-3, PS-3)

Komisarzem był prof. Zygmunt Wiatrowski.

XXX Młodzieżowy Konkurs Filatelistyczny „Kolejnictwo” Finał w Lublinie ( 29-31.05 1992).

Ferie ze znaczkiem – impreza dla młodzieży zorganizowana przez kol. Józefa Grabarczyka (Szczecin)

Od 1992r. zaprzestano wydawania kwartalnika „Młody Filatelista” ukazującego się od 1976r. w Szczecinie (w komitecie redakcyjnym pracowali: kol. Stanisław Krzywicki i kol. Józef Grabarczyk). W miesięczniku „Filatelista” pojawiła się w jego miejsce wkładka „Młody Filatelista”.
1993

W Poznaniu (07-16.05.1993) odbyła się Światowa Wystawa Filatelistyczna „Polska ‘93” – (10.maja Dzień Młodzieży).XXXI Młodzieżowy Konkurs Filatelistyczny „100 lat filatelistyki polskiej – 100 lat polskiego ruchu filatelistycznego” – finał w Krakowie (28-30.05.1993).

Po dziesięciu latach przygotowań ukazała się „Encyklopedia Filatelistyki” – wydawnictwo PWN.


1994

Z inicjatywy kol. Kazimierza Paśko – prezesa ZO PZF w Katowicach w Hermanicach k. Ustronia (22-24.04.1994 zorganizowany został I Międzyokręgowy Półfinał Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego „ Z biegiem Wisły”. Uczestniczyli młodzi filateliści z okręgów w Bielsku-Białej, Katowicach i Opolu.

W Ustroniu odbyła się (22.04.1993) Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna „Z biegiem Wisły” – (organizator O/Bielsko-Biała).

XXXII Młodzieżowy Konkurs Filatelistyczny „Z biegiem Wisły”. Finał Ogólnopolski w Tczewie (01-03,07.1994).
XVI Walny Zjazd Delegatów PZF w Bydgoszczy. Prezesem wybrany został kol. Ludwik K. Malendowicz.

Na kadencję 1994-1998 powołana została Komisja ds. Filatelistyki Młodzieżowej ZG w składzie:

Przewodniczący kol: Wojciech Tuz (Warszawa) członkowie: kol: Janusz Baszyński (O/Zielona Góra), kol. Ryszard Belczyk (O/Bydgoszcz), kol. Leszek Kozieł (O/Łódź), kol. Antoni Krawczyk (O/Śląsko-Dąbrowski).
1995

I Wystawa Debiutów Młodzieżowych w Łodzi (23-26.031995) organizator Okręg PZF w Łodzi.

XVII Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna w Warszawie (08-16.09.1995). Młodzi filateliści zdobyli medale 4-PZ, 13-S, 7-PS, 4-B,

II Międzyokręgowy (Bielsko-Biała, Katowice, Opole) Półfinał Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego „Warszawa-stolica Polski” odbył się w Międzybrodziu Żywieckim (21-23.04.1995)

„Juvenis” – Okręgowa Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna w Sieradzu (O/Łódź) – (01-06.061995)

XXXII Młodzieżowy Konkurs Filatelistyczny „Warszawa stolica Polski” Finał w Warszawie (15-18.06.1995)

XVI „Spotkania z Lupikiem” impreza dla młodych filatelistów w Okręgu Wielkopolskim PZF.


1996

4 stycznia 1996 zmarł kol. Jan Witkowski, wychowawca wielu pokoleń polskich filatelistów, animator filatelistyki młodzieżowej.

XII Światowa Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna „50 lat Wielkiego Ognia” w Bandungu (Indonezja) (21-30.03.1996). Udział 8 polskich eksponatów młodzieżowych (1-PS, 7-B). Komisarz Krajowy kol. Wojciech Tuz.

Na kongresie FIP w Bandungu wybrano nową komisję ds. Filatelistyki Młodzieżowej FIP , przewodniczącym której został Michael Madesker (Kanada)

II Wystawa Debiutów Młodzieżowych w Łodzi (21-23.03.1996)

W maju 1996 odbyła się w Koszalinie XXX Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna z okazji Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego „Wzdłuż Karpat i Sudetów” – (organizator O/Koszalin),

III Międzyokręgowy (Bielsko-Biała, Katowice, Kraków, Opole) Półfinał XXXIV Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego „Wzdłuż Karpat i Sudetów” odbył się w Głuchołazach (19-21.04.1996) – organizator O/Opolski PZF.

XXXIV Młodzieżowy Konkurs Filatelistyczny „Wzdłuż Karpat i Sudetów” Finał w Świdnicy (07-09.1996) –organizator Okręg PZF w Wałbrzychu.

XVII „Spotkania z Lupikiem” w Poznaniu (Okręg Wielkopolski PZF)

VI Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna w Toruniu (III st.) z okazji 75-lecia młodzieżowego ruchu filatelistycznego (16-23.11.1996).
1997

III Wystawa Debiutów Młodzieżowych w Okręgu Łódzkim PZF (27-29.03.1997) w Łodzi.

III Okręgowa Młodzieżowa Wystawa filatelistyczna „Kargowa ‘97”(III st.) (14-20.09.1997) (O/Zielona Góra)

IV Spotkanie Młodych Filatelistów z okręgów PZF w Bielsku-Białej, Katowicach, Opolu w Ustroniu-Jaszowcu (18-20.04.1997) organizator O/Śląsko-Dąbrowski w Katowicach.XXXV Młodzieżowy Konkurs Filatelistyczny „Na Warmii i Mazurach”, finał w Iławie (30.05-1.06.1997) organizator O/Warmińsko-Mazurski PZF.


We wrześniu 1997r. kol. Wojciech Tuz złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej ZG PZF. Od 12 października na funkcję przewodniczącego Komisji powołany został kol. Andrzej Słodziński.


1998

XIII Światowa Wystawa Filatelistyczna „Juvalux ‘98” w Luksemburgu (18-21.06.1998). Komisarz Krajowy kol. Karol Strug – uczestniczył z ramienia PZF w Kongresie Komisji Młodzieżowej FIP.


IV Wystawa Debiutów Młodzieżowych w Łodzi (26-29.03.1998)

15.03.1998r. ukazał się pierwszy numer „Gazety Filatelisty”- wydawnictwa Koła PZF przy Zespole Szkół Samochodowych im. S. Syroczyńskiego w Lublinie (redaktor naczelny kol. Teofil Gałat, współpraca kol. Janusz Koput)

V Spotkanie Młodych Filatelistów z okręgów PZF w Bielsku-Białej, Katowicach, Krakowie i Opolu w Prószkowie k. Opola (17-19.04.1998) organizator Okręg Opolski PZF.

XXXVI Młodzieżowy Konkurs Filatelistyczny „ Z biegiem Odry” – finał w Opolu (11-14.06.1998)

P
o raz pierwszy informacje o finale konkursu ukazały się na stronie internetowej przygotowanej przez organizatorów. Po raz pierwszy wydany został informator o finale konkursu.


Komisja ds. Filatelistyki Młodzieżowej ZG PZF zorganizowała w Istebnej k.Wisły, I Kolonię Filatelistyczną w której udział wzięło 14 młodych filatelistów.


XVII Walny Zjazd Delegatów PZF w Szczecinie. Prezesem wybrany ZG PZF został ponownie kol. Ludwik K. Malendowicz.

Na kadencję 1998-2002 powołana została Komisja ds. Filatelistyki Młodzieżowej ZG PZF w składzie: przewodniczący kol. Andrzej Słodziński (O/Opole), członkowie : kol. Jadwiga Ostraszewska (o/Ruda Śląska), kol. Janusz Baszyński (O/Zielona Góra), kol. Krzysztof Jaworski (O/Wałbrzych), kol. Roman Przybyła ( O/Warmińsko-Mazurski).

V Krajowa Młodzieżowa Wystawa filatelistyczna „Bydgoszcz ’98” (25.09.-03.10.1998) Medale DPZ-9, PZ-16, DS.-22, S-23, PS-18, B-35.

KWF „Ruda Śląska 2015” - Dzień Młodzieży (30.09.1998).1999

23.01.1999 w Rudzie Śląskiej po raz pierwszy wręczono statuetki „Prymus” przyznawane w sześciu kategoriach przez Polską Kapitułę Filatelistyczną.

W kategorii „Za Szczególne osiągnięcia w pracy z młodzieżą” Prymusa nr 1 otrzymał kol. Józef Lehmann z Opola.

Na posiedzeniu Zarządu Głównego PZF przyjęto i zatwierdzono przystosowane do zachodzących zmian, opracowane przez Komisję ds. filatelistyki Młodzieżowej ZG PZF, „Wytyczne ramowe organizacji pracy z młodzieżą zrzeszoną w PZF”.

I Wystawa Debiutów Młodzieżowych w Koszalinie „Pierwszy krok w dwutysięczny rok” (18-20.04.1999)

V Wystawa Debiutów Młodzieżowych w Okręgu Łódzkim PZF w Łodzi (22-25.04.1999)

Udział polskich młodych filatelistów: Doroty Skop, Krzysztofa Lassaka – laureatów XXXVI Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego, Michała Gutowskiego, Jana Koputa wystawców młodzieżowych oraz opiekuna Andrzeja Słodzińskiego w Międzynarodowym Młodzieżowym Konkursie Filatelistycznym „150 lat Kolei Niemieckich” w Norymberdze (Niemcy) podczas Światowej Wystawy Filatelistycznej „IBRA’99”.

VI Spotkanie Młodych Filatelistów z Okręgów PZF w Bielsku-Białej, Katowicach i Opolu. w Istebnej (16-18.04.1999).


X
XXVII Młodzieżowy Konkurs Filatelistyczny
„Ochrona środowiska” – finał w Warszawie (03-06.06.1999) .II Kolonia Filatelistyczna w Istebnej k. Wisły (26.06.- 10.07.1997) 15 uczestników z Krakowa, Katowic, Opola, Rudy Śląskiej, Świebodzic, Wrocławia).

2000

06.01.2000r. w Rudzie Śląskiej podczas I Zjazdu Śląskich Filatelistów, wyróżnienie Polskiej Kapituły Filatelistycznej „Prymusa nr 2” za rok 1999 w kategorii „Za szczególne osiągnięcia w pracy z młodzieżą” otrzymała kol. Jadwiga Ostraszewska z Rudy Śląskiej.

34. Okręgowa Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna „Debiuty-Koszalin 2000” w Koszalinie (07-11.04.2000).

XIV Światowa Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna „Bangkok 2000” (Tajlandia) (23.03-04.04.2000) . Udział 8 polskich eksponatów młodzieżowych ( S-4, 1-PS, 3-B) Komisarz kol. Andrzej Słodziński uczestniczył z ramienia ZG PZF w Kongresie Komisji Młodzieżowej FIP. Przewodniczącym ponownie wybrano Michaela Madeskera (Kanada).

VII Spotkanie Młodych Filatelistów z Okręgów PZF w Bielsku-Białej, Katowicach, Opolu i Wałbrzychu w Istebnej k. Wisły (12-14.05.2000). Gościem był prezes Klubu Zbieraczy polskiego Znaczka w Republikach Czeskiej i Słowackiej kol. Jiri Kral.

X
XXVIII Młodzieżowy Konkurs Filatelistyczny
„Zdobycze XX wieku” – finał w Zielonej Górze (08-11.06.2000).
03.07.2000r. uchwałą Zarządu Oddziału PZF w Rudzie Śląskiej ustanowiono Nagrodę im. Józefa Szydło , jako wyróżnienie wręczane na wybranych wystawach konkursowych organizowanych przez PZF, dla najlepszych eksponatów w klasie młodzieżowej.

Delegacja Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej ZG PZF uczestniczyła w Europejskim Spotkaniu Młodych Filatelistów w Helsinkach (Finlandia) (16-20.05.2000).Uczestniczyło 40 reprezentantów z Czech, Danii, Holandii, Szwecji, Polski, Finlandii. Na dwóch sesjach prezentowano dorobek filatelistyki młodzieżowej w swoich krajach.

Krajowa Wystawa Filatelistyczna „Ruda Śląska 2000” – Dzień Młodzieży (14.09.2000)

Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna „Świętochłowice 2000”- Dzień Młodzieży (17.10.2000).

Obchody 50-lecia PZF. Centralne uroczystości w Warszawie 18.11.2000. Szczególnie wyróżniający się filateliści pracujący z młodzieżą zostali uhonorowani odznaczeniami:

Kol. Jadwiga Ostraszewska z Rudy Śląskiej i kol. Zenon Erdman z Szubina - Medalem Komisji Edukacji Narodowej, kol. Józef Lehmann z Opola, kol. Antoni Kurczyński z Warszawy, kol. Roman Przybyła z Iławy – medalem „Zasłużony dla Oświaty”.

XVIII Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna „Warszawa 2000” (18-22.11.2000).

W Madrycie (Hiszpania) odbywał się kongres FIP na którym wprowadzono zmiany do regulaminu oceny eksponatów młodzieżowych (obowiązują od 2001r.)

Telewizja Wrocław przygotowała i wyemitowała cykl programów z ukierunkowaniem na młodzież, popularyzujących filatelistykę pt. „Podróże w świecie znaczków” - pod redakcją Andrzeja Androchowicza.

Wydawnictwo „de Agostini” rozpoczęło wydawanie dwutygodnika „Znaczki świata”.


2001

Prymusa nr 3 w kategorii „Za szczególne osiągnięcia w pracy z młodzieżą” (za rok 2000) otrzymał kol. Józef Pszczółka z Czernichowa (Okręg Beskidzki PZF)

Międzyokręgowa Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna „Żywiec 2001” (25.04.-05.05.2001).

VIII Spotkanie Młodych Filatelistów z okręgów w Bielsku-Białej, Katowicach, Opolu i Wałbrzychu w dniach 11-13.05.2001 w Głuchołazach (O/Opolski PZF).

Okręgowa Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna „Debiuty III – Koszalin 2001” „Debiutantów bieg w XXI wiek” Koszalin (24-29.05.2001).

XXXIX Młodzieżowy Konkurs Filatelistyczny „Zamki i warownie w Polsce” – finał w Malborku (7-9.06.2001) organizator Okręg Pomorski PZF w Gdańsku.

Okręgowa Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna „Malbork 2001” (2-9.06.2001) impreza towarzysząca finałowi XXXIX MKF.
Udział członków Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej ZG PZF w Kongresie Młodych Filatelistów z Republiki Czeskiej i Finale Ogólnokrajowym Filatelistycznego Konkursu dla Młodzieży w Ihlawie.

(15-17.06.2001)


Europejska Wystawa Filatelistyczna „Eurocuprum 2001” Lubin, Dzień Młodzieży (3.09.2001).

Krajowa Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna – „30 lat Młodzieżowego Koła Filatelistów Dąbrowa” Łódź (25-28.10.2001).

Ukazał się Katalog znaczków „Fischer-Junior 2002”


2002

Okręgowa Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna „Debiuty IV – Koszalin 2002” (23-26.05.2002)

„Prymusa nr 4” w kategorii „Za szczególne osiągnięcia w pracy z młodzieżą” za rok 2001, Polska Kapituła Filatelistyczna przyznała kol. Krzysztofowi Jaworskiemu ze Świebodzic (O/Wałbrzych)

IX Spotkanie Młodych Filatelistów z okręgów PZF w Bielsku-Białej, Katowicach, Opolu i Wałbrzychu odbyło się w Wałbrzychu (10-12.05.2002)X
L Młodzieżowy Konkurs Filatelistyczny
„Parki Narodowe i Krajobrazowe w Polsce”. Finał odbył się w Głuchołazach w dniach 06-09.06.2002. Udział brała delegacja młodych czeskich filatelistów.
Okręgowa Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna „Książęta Piastowscy na Oławie” (13-16.06.2002)

Europejskie Spotkanie Młodych Filatelistów w Opolu (11-15.08.2002), udział delegacji z Austrii, Czech, Finlandii, Niemiec, Rosji, Polski.XVIII Walny Zjazd Delegatów PZF w Ciechocinku ( 04-06.10.2002), prezesem ZG PZF został kol. Adam Korc. Powołana została Komisja ds. Filatelistyki Młodzieżowej w składzie: kol. Jerzy Białas (O/Pomorski-Gdańsk) – przewodniczący, członkowie: kol. Janusz Baszyński (O/Zielona Góra), kol. Andrzej Dobrowolski ( O/Warszawa), kol. Antoni Krechowiec (O/Wrocław), kol. Józef Pszczółka (O/Bielsko-Biała).

VI Krajowa Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna – Śląski Festiwal Znaczka – Ruda Śląska 2002” (II st.)(19-26.10.2002).

XV Światowa Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna „Espana 2002” w Salamance (Hiszpania), 17-24.11.2002. udział 8.polskich eksponatów.


2003

X Spotkanie Młodych Filatelistów z okręgów w Bielsku Białej, Katowicach Opolu i Wałbrzychu ( w Bielsku-Białej)4
1. Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Filatelistyczny
„ Unia Europejska”, Finał 01-04.07.2003. w Toruniu.

Prymus nr 5 w kategorii „Za szczególne osiągnięcia w pracy z młodzieżą” (za rok 2002) - kol. Andrzej Słodziński (Opole)

Prymus w kategorii Zespół roku (za rok 2002) – Komitet Organizacyjny KMWF „Śląski Festiwal Znaczka Ruda Śląska 2002”.

Udział polskich młodych filatelistów w Europejskim Spotkaniu Młodych Filatelistów w Svitay (Czechy) i Graz (Austria).

XIX Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna „Katowice 2003” - Dzień Młodzieży.
2004

4
2. Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Filatelistyczny
„Polski ruch olimpijski” (Finał 10-13.06.2004 -Świętochłowice) organizator Oddział PZF w Chorzowie.
Prymus nr 6 w kategorii „Za szczególne osiągnięcia w pracy z młodzieżą” (za rok 2003) kol. Roman Przybyła (O/Warmińsko-Mazurski PZF Olsztyn)
2005

4
3. Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Filatelistyczny
„Światowe dziedzictwo kultury UNESCO” Finał w Ustroniu k/Cieszyna (26-29.05.2005)- organizator Oddział PZF w Rudzie Śląskiej

Prymus nr 7 w kategorii „Za szczególne osiągnięcia w pracy z młodzieżą” (za rok 2004) kol. Teresa Grabowska (O/Opole)


2006

4
4. Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Filatelistyczny
„Turystyka na Pomorzu” (Finał w Kołobrzegu 15-18.06.2006) organizator Okręg PZF w Koszalinie.
Krajowa Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna (II st.) Kołobrzeg 2006 - impreza towarzysząca finałowi 44. OMKF.

Prymus nr 8 w kategorii „Za szczególne osiągnięcia w pracy z młodzieżą”(za rok 2005) – kol. Józef Grabarczyk (O/Szczecin).XIX Walny Zjazd Delegatów PZF w Lubinie (23-24.09.2006)

Prezesem ZG PZF wybrano kol. prof. Ludwika K. Malendowicza, wiceprezesem ZG PZF m.innymi ds. filatelistyki młodzieżowej została kol. Jadwiga Ostraszewska.

Na kadencję 2006-2011 powołana została Komisja ds. Filatelistyki Młodzieżowej ZG PZF w składzie: kol. Andrzej Słodziński (O/Opole) – przewodniczący, członkowie: kol. Jolanta Stolarczyk (O/Małopolski/Kraków), kol. Krzysztof Jaworski (O/Wałbrzych) kol. Marian Kalka (O/Gorzów Wielkopolski), kol. Krzysztof Pawliszak ( O/Śląsko-Dąbrowski / o. Ruda Śląska)
2007

4

5.Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Filatelistyczny
„Turystyka w Świętokrzyskiem” Finał 07-11.06.2011 w Kielcach – organizator Świętokrzyski Okręg PZF.
Międzyokręgowa Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna „Kielce 2007” – impreza towarzysząca finałowi 45.OMKF.

Prymus nr 9 w kategorii „Za szczególne osiągnięcia w pracy z młodzieżą” (za rok 2006) – kol. Janusz Koput (Lublin),

Prymus Junior (przyznany po raz pierwszy) kol. Remigiusz Chrostek (O/Wrocławski PZF)

Prymus w kategorii „Zespół roku” (za rok 2006) Komitet Organizacyjny Finału 44.OMKF „Turystyka na Pomorzu” – zespół z Okręgu PZF w Koszalinie.


Na wniosek ZG PZF za pracę z młodzieżą, Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznało Medale Komisji Edukacji Narodowej kol. Jolancie Stolarczyk (O/Małopolski PZF), kol. Marianowi Kalce (O/ PZF Gorzów Wielkopolski), kol. Andrzejowi Słodzińskiemu (O/Opolski PZF)

Okręgowa Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna „Pierwsze kroki - Poznań 2007”(12-14.04.2007)

Międzynarodowa Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna (III st.) Polska-Niemcy „Kargowa 2007” (27-30.09.2007),
2008

46. Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Filatelistyczny „ 450 lat Poczty Polskiej” (Finał 22-25.05.2008 we Wrocławiu ) organizator - Komisja ds. Filatelistyki Młodzieżowej ZG PZF we współpracy z Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu.

W siedzibie MPiT Wystawa Polskich Młodzieżowych Eksponatów Filatelistycznych (22-25.05.2008) – impreza towarzysząca finałowi 46.OMKF.

Prymus nr 10 w kategorii „Za szczególne osiągnięcia w pracy z młodzieżą”(za rok 2007) kol. Jerzy Białas (O/Pomorski)

„Prymus Junior” – Grzegorz Kujawa (O/ Śląsko-Dąbrowski /o. Zabrze)

Medale Komisji Edukacji Narodowej za pracę z młodzieżą otrzymali kol. Roman Pawliszak (Oddział PZF Ruda Śląska), kol. Jerzy Krzos (O/Koszalin), kol. Krzysztof Jaworski (O/Wałbrzych).

XX Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna „Wrocław 2008” (21-30.11.2008) – 20 eksponatów młodzieżowych.

IV Okręgowa Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna Legnica (17-21.06.2008)

Okręgowa Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna „Debiuty X – „Koszalin 2008” - (02-05.10.2008)

Toruński Kalejdoskop Znaczka (13-17.11.2008)
2009

4

7. Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Filatelistyczny
„ Od Wadowic do Rzymu” – Finał 11-14.06.2009 w Częstochowie.

Prymus nr 11 w kategorii „Za szczególne osiągnięcia w pracy z młodzieżą”(za rok 2008) kol. Antoni Krechowiec (O/Wrocław)

Prymus Junior kol. Alicja Łuszczyna (O/Wałbrzych)

Medale Komisji Edukacji Narodowej za pracę z młodzieżą otrzymali kol. Leszek Kozieł (O/Łódź), kol. Izabela Kołodziejska (O/Pomorski), kol. Jolanta Łoś (O/Toruński)


Okręgowa Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna XI Debiuty –Koszalin 2009


Krajowa Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna (II st.) „Świebodzice 2009” (24-27.09.2009)
2010

Rok 150-lecia Pierwszego Polskiego Znaczka Pocztowego i 60-lecia PZF.48. Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Filatelistyczny „Polscy Nobliści” Finał 03-06.06.2010 w Gdańsku – pod patronatem laureata Nagrody Nobla, byłego Prezydenta RP Pana Lecha Wałęsy – organizator Okręg Pomorski PZF

Prymus nr 12 w kategorii „Za szczególne osiągnięcia w pracy z młodzieżą”(za 2009) kol. Jerzy Musiał (O/Koszalin)

Prymus Junior kol. Dominika Słaboń ( Okręg Śląsko-Dąbrowski PZF/o. Zabrze)

Medale Komisji Edukacji Narodowej za pracę z młodzieżą otrzymali: kol. Jerzy Białas (O/Pomorski), kol. Bronisław Jasicki (O/Wielkopolski), kol. Wojciech Lewandowski (O/Toruński)

Okręgowa Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna XII Debiuty Koszalin 2010.


2011

49. Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Filatelistyczny „ Mazury cud natury” Finał 23-26.06.2011 w Iławie – organizator Okręg Warmińsko-Mazurski PZF.


Europejska Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna „Polkowice 2011” (01-07.10.2011)XX Walny Zjazd Delegatów PZF (1-2.10.2011),

Okręgowa Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna XIII Debiuty Koszalin 2011.


Jadwiga Ostraszewska, Andrzej Słodziński

Kalendarium jest kontynuacją Kalendarium ruchu młodzieżowego lat siedemdziesiątych opracowanego przez prof. Zygmunta Wiatrowskiego i zamieszczonego w książce Filatelistyka wśród dzieci i młodzieży MAW Warszawa 1988.


Kalendarium (1990-2011) opracowane zostało na podstawie:
Kalendarium Polskiej Filatelistyki Młodzieżowej 1990-2002 tychże autorów – Informator 40 OMKF „Parki Narodowe i Krajobrazowe w Polsce” Głuchołazy 2002.

Filatelista 1990-2011

Biuletyn Informacyjny ZG PZF

Protokoły i wydawnictwa z Młodzieżowych Wystaw i Konkursów Filatelistycznych 1990-2011.Katalogów wystaw filatelistycznych 1990-2011.

Strony internetowej www,zgpzf.pl


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość