Strona główna

Xix ogólnopolskim sympozjum diabetologicznym „diabetica expo 2015”


Pobieranie 34.38 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar34.38 Kb.
Szanowni Państwo

w imieniu organizatorów, Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków i Centrum Konferencji i Wystaw Expo-Andre pragniemy serdecznie zaprosić do udziału w


XIX OGÓLNOPOLSKIM SYMPOZJUM DIABETOLOGICZNYM

DIABETICA - EXPO 2015”I

XIII OGÓLNOPOLSKIM FORUM PROFILAKTYKI

I LECZENIA OTYŁOŚCI

Pt. „Profilaktyka w chorobach metabolicznych – cukrzyca i otyłość.”

które odbędą się w dniach 25-26 września 2015 roku w Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przy ul. Gagarina 11  w Toruniu.

Współorganizatorem Sympozjum, jak w latach poprzednich jest

Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.
Patronat honorowy nad w/w wydarzeniem objęli:

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki

Prezydent Miasta Torunia – Michał Zaleski

Funkcję Przewodniczącej Komitetu Naukowego pełni


Prof. dr hab. med. Irena Ponikowska

Kierownik Katedry i Kliniki Balneologii i Chorób Przemiany Materii

CM UMK w Bydgoszczy.

W trakcie spotkania planowane są sesje naukowe i dydaktyczne dotyczące współczesnych zagadnień związanych z cukrzycą i otyłością, m.in.: profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych u chorych na cukrzycę i u otyłych, psychodietetyka w cukrzycy i otyłości, wczesne i późne powikłania cukrzycy - metody zapobiegania i leczenia, genetyka cukrzycy i otyłości, leczenie farmakologiczne, postępowanie niefarmakologiczne – dieta, aktywność fizyczna, zmiana stylu życia.

Celem SYMPOZJUM DIABETOLOGICZNEGO jest popularyzacja najnowszych osiągnięć diabetologii polskiej i światowej. Pragnęlibyśmy, aby ta konferencja stała się forum dyskusji i wymiany doświadczeń na temat środków i metod leczenia oraz zapobiegania cukrzycy, zarówno pomiędzy lekarzami jak i ich pacjentami.

Wykłady Sympozjum odbywają się w dwóch salach konferencyjnych, w jednej dla lekarzy, w drugiej dla diabetyków. Przewidujemy również podczas Sympozjum jedną sesję wspólną, warsztaty oraz dyskusję okrągłego stołu.


Zgodnie z tradycją uczestnictwo członków PSD w wykładach i wystawie jest bezpłatne. W załączeniu przekazujemy natomiast koszty noclegów i wyżywienia podczas pobytu w Toruniu.
Jednocześnie uprzejmie prosimy o rozkolportowanie informatorów wśród lekarzy, pielęgniarek oraz innych osób zainteresowanych udziałem w Sympozjum i Forum.
Opłaty konferencyjne wynoszą:

1.Lekarze - opłata konferencyjna: 180 zł  (130 zł do dnia 30 czerwca; 150 zł do 31 sierpnia, 180 zł do 24 września)                                                                                   

2.Dietetyczki, Pielęgniarki, Wolontariusze, Studenci AM i Studium Medycznego-  opłata konferencyjna: 110 zł (80zł do dnia 30 czerwca; 95 zł od 31 sierpnia, 110 zł do 24 września)

Lekarze za udział w konferencji otrzymują punkty edukacyjne.

Zgłoszenia prosimy kierować:

            Adres do korespondencji:

Centrum Konferencji i Wystaw Expo-Andre

ul. Nieszawska 8F, skr. poczt. 290, 87-100 Toruń 1

tel. 56 652 20 66, 56 651 35 04;  fax. 56 657 35 06,

           e-mail: biuro@expo-andre.pl www.expo-andre.pl

 

Osoba do kontaktu: Milena Kozłowska tel. 56 652 20 66Opłatę prosimy przesyłać na konto:

Centrum Konferencji i Wystaw Expo-Andre

ul. Prosta 19/7   87-100 Toruń

BPH S.A. o /Toruń 35 1060 0076 0000 4016 0000 9154

z dopiskiem: „DIABETICA EXPO 2015”.

Z poważaniem

Henryk Zamorski

Dyrektor                                                                                     

Centrum Konferencji i Wystaw

EXPO-ANDRE

  

KARTA ZGŁOSZENIA udziału w

XIX OGÓLNOPOLSKIM SYMPOZJUM DIABETOLOGICZNYM

DIABETICA EXPO 2015

XIII Ogólnopolskim Forum Profilaktyki i Leczenia Otyłości

w dniach 25-26 września 2015 roku w Auli UMK w Toruniu ul. Gagarina 11


Imię i Nazwisko / osoba do kontaktu: .............................................................................

Tytuł naukowy: ......................................... Specjalizacja: ..................................................

Adres domowy: ....................................................................................................................

Tel. dom.: ..................................................... Tel. kom. .......................................................

e-mail: ....................................................................................................................................

Numer Rejestru Okręgowej Izby Lekarskiej: ...................................................................


Dane do faktury:

Firma / Instytucja: ...............................................................................................................

.................................................................................................................................................

Adres Firmy / Instytucji: ....................................................................................................

NIP: ................................................... Tel. służbowy: .........................................................

Jestem zainteresowany:

(proszę wpisać „TAK” przy wybranych punktach oferty praz wpisać odpowiednią do

wyboru kwotę w zł).
I. Uczestnictwem w Konferencji ……….. Opłata konferencyjna ………….... zł

(TAK/NIE)

Opłaty konferencyjne (płatna przelewem na konto Expo-Andre przed konferencją):

1. Lekarze - 180 zł (do 30 czerwca – 130 zł, do 31 sierpnia – 150 zł, do 24 września – 180 zł ),

2. Pielęgniarki, Dietetyczki, Studenci AM i Studium Medycznego - 110 zł (do 30 czerwca – 80 zł, do 31 sierpnia – 95 zł, do 24 września– 110 zł ),

3. Pacjenci - bezpłatny udział.
II. Udziałem w Uroczystym Wieczorze …………

(TAK/NIE)

Uroczysty Wieczór odbędzie się 25 września 2015 godz. 20:00 w Restauracji Hotelu FILMAR**** przy ul. Grudziądzkiej 45 w Toruniu. W programie konkursy, pyszny poczęstunek oraz zabawa taneczna.


(opłata za udział w wieczorze: zł/osoba) ................ x 120 zł = .................. zł

Ilość osób
III. Wykupieniem obiadów w Restauracji „Mr. Capone” przy ul. Gagarina 152
w Toruniu………… (20 zł/obiad)

(TAK/NIE)

Proszę zaznaczyć wybrane dni:


 25 września ................... x 20 zł = .................... zł

 26 września ................... x 20 zł = .................... zł(ilość osób) (suma zł)

IV. Rezerwacją noclegu(-ów) …………

(TAK/NIE)

Proszę zaznaczyć pokój w wybranym hotelu:

Hotel FILMAR**** przy ul. Grudziądzka 45 w Toruniu (ceny ze śniadaniami) :

 pokój 1-osobowy - 185 zł od osoby za dobę

 pokój 2-osobowy - 120 zł od osoby za dobę

Hotel Refleks** przy ul. Wojska Polskiego 20/24 w Toruniu (ceny ze śniadaniem) Hotel FILMAR**** przy ul. Grudziądzka 45 w Toruniu (ceny ze śniadaniami) :

 pokój 1-osobowy - 100 zł od osoby za dobę

 pokój 2-osobowy - 75 zł od osoby za dobę

Dom Studenta nr 9 przy ul. Gagarina 21 w Toruniu:

 pokój 1-osobowy - 70 zł od osoby za dobę

 pokój 2-osobowy - 60 zł od osoby za dobę

 pokój 3-osobowy - 50 zł od osoby za dobę


Wraz z ……………………………………

(Imię i nazwisko współlokatora(-ów))

Proszę zaznaczyć wybrane daty noclegów:

 24/25 września 2015

 25/26 września 2015

RAZEM – kwota z punktów I, II, III, IV: …………………...... zł

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Centrum Konferencji i Wystaw Expo-Andre w celach marketingowych oraz na przesyłanie na podany adres e-mail oraz numer telefonu wiadomości zawierających informacje dotyczące szkoleń oraz innych wydarzeń im towarzyszących.Data ……………………… podpis i pieczęć ………………………………………


Prosimy o odesłanie zgłoszenia:

Centrum Konferencji i Wystaw Expo-Andre

ul. Prosta 19/7; 87-100 Toruń skr. poczt. 290

tel. 56/651 35 04, 56/ 657 35 05, fax.: 56/657 35 06

mail: biuro@expo-andre.pl www.expo-andre.pl

Wpłaty z dopiskiem „DIABETICA EXPO 2015” prosimy dokonywać na konto: BPH S.A. o/Toruń 35 1060 0076 0000 4016 0000 9154


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość