Strona główna

Xlviii international symposium on electrical machines


Pobieranie 107.13 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar107.13 Kb.
The Committee on Electrical Engineering

of the Polish Academy of Sciences
Polish Society of Theoretical

and Applied Electrical Engineering

Wroclaw Branch
Wroclaw University of Technology

Institute of Electrical Machines,

Drives and Measurements

XLVIII INTERNATIONAL SYMPOSIUM

ON ELECTRICAL MACHINES

SME 2012

PROGRAMME

June 17-20, Książ, Poland
http://sme2012.imne.pwr.wroc.pl

ORGANIZING COMMITTEE

Teresa Orłowska-Kowalska (Chairwoman)

Ludwik Antal

Ignacy Dudzikowski

Czesław T. Kowalski

Jan ZawilakSCIENTIFIC COMMITTEE

Chairman of Scientific Committee:

Kazimierz ZAKRZEWSKI - Honorary Chairman of the Committee on Electrical Engineering of the Polish Academy of Science

Ludwik ANTAL

Jakub BERNATT

Andrzej BYTNAR

Konrad DĄBAŁA

Mirosław DĄBROWSKI

Andrzej DEMENKO, Przewodniczący KE PAN

Maria DEMS

Bronisław DRAK

Piotr DROZDOWSKI

Ignacy DUDZIKOWSKI

Bronislav FIRAGO, Byelorus

Tadeusz GLINKA

Zbigniew GORYCA

Vitezslav HAJEK, Czech Republic

Jerzy HICKIEWICZ

Paweł IDZIAK

Grzegorz KAMIŃSKI

Krzysztof KLUSZCZYŃSKI

Czesław T. KOWALSKI

Eugeniusz KOZIEJ

Stefan KULIG, Germany

Marian ŁUKANISZYN

Krystyna MACEK-KAMIŃSKA

Jerzy MUKOSIEJ

Roman NADOLSKI

Marian NOGA

Lech NOWAK

Cestmir ONDRUSEK, Czech Republic

Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA

Marian PASKORyszard PAŁKA

Anton PAWELETZ, Germany

Krystyn PAWLUK

Andrzej POCHANKE

Włodzimierz PRZYBOROWSKI

Witold RAMS

Mieczysław RONKOWSKI

Jan RUSEK

Ryszard RUT

Stefan SIERADZKI

Ryszard SIKORA

Tadeusz SOBCZYK

Paweł STASZEWSKI

Zbigniew STEIN

Vitezslav STYSKALA, Czech Republic

Jan SYKULSKI, UK

Wojciech SZELĄG

Sławomir SZYMANIEC

Tadeusz ŚLIWIŃSKI

Bronisław TOMCZUK

Janusz TUROWSKI

Piotr WACH

Sławomir WIAK

Paweł WITCZAK

Jerzy ZADROŻNY

Ryszard ZAPAŚNIK

Pavel ZÁSKALICKY, Slovak Republic

Jan ZAWILAK

Zdzisław ŻYCKISUNDAY, 17.06.2012

MONDAY, 18.06.2012

Attentions!

  1. Reception and accommodation starts at 14:00, ends at 18:00.

  2. Check-in begins at 14:00.

Breakfast

8:00-8:45Opening Ceremony

of the Symposium

09:00-09:30
Plenary session 1

09:30-11:00Coffee break: 11:00-11:15


Poster session A

11:15-12:15

Session I

12:15-13:45
Reception and accomodation

14:00


Lunch

14:00-15:00The bus departure from Wrocław

15:30

Session II

15:30-17:00


Coffee break: 17:00-17:15

Poster session B

17:15-18:15Dinner

18:30
Grill dinner

19:00
TUESDAY, 19.06.2012

WEDNESDAY, 20.06.2012

Breakfast

08:00-08:45Breakfast

08:00-09:00


Plenary session 2

09:00-10:00The bus departure to Wrocław

09:30


Session III

10:00-11:00
Coffee break: 11:00-11:15


Poster session C

11:15-12:15

Session IV

12:15-13:45
Lunch

14:00-15:00Sightseeing of the Castle “Książ”

15:30-17:00Coffee break: 17:00-17:30

Meeting of the Electrical Machines and transformers Section of the Polish Academy of Science/

Company presentations

17:30-18:30End of the Symposium

18:30-19:00


Gala dinner

20:00PLENARY SESSION 1

MONDAY, 18.06.2012, 9:30 – 11:00


Chairs

prof. Mirosław DĄBROWSKI,

prof. Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA

Kazimierz ZAKRZEWSKI

PRACE DIAGNOSTYCZNE W DZIEDZINIE DUŻYCH TRANSFORMATORÓW W POLSCE

Jerzy MUKOSIEJ

WSPOMNIENIE: PROF. RYSZARD ZAPAŚNIK

Jan ZAWILAK

WSPOMNIENIE: PROF. ANDRZEJ KORDECKI

Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA

JUBILEUSZ 70-LECIA URODZIN PROF. IGNACEGO DUDZIKOWSKIEGO

PLENARY SESSION 2

TUESDAY, 19.06.2012, 9:00 – 10:00


Chairs

prof. Kazimierz ZAKRZEWSKI,

prof. Tadeusz GLINKA

Mirosław DĄBROWSKI

POLSKIE OSIĄGNIĘCIA BADAWCZE NAD NACIĄGAMI MAGNETYCZNYMI W MASZYNACH ELEKTRYCZNYCH

Zbigniew GORYCA

METODY STEROWANIA SILNIKÓW BLDC


SESSION I

MONDAY, 18. 06.2012, 12:15 - 13:45

Chairs

prof. Lech NOWAK,

prof. Ignacy DUDZIKOWSKI

Łukasz KNYPIŃSKI,
Lech NOWAK

ALGORTYM OPTYMALIZACJI MAGNETOELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM POLOWEGO MODELU ZJAWISK ELEKTROMAGNETYCZNYCH

Łukasz KNYPIŃSKI,
Lech NOWAK

DWUETAPOWA OPTYMALIZACJA MAGNETO-ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH Z UWZGLĘDNIENIM WSPÓŁCZYNNIKA THD

Piotr PAPLICKI

OPTYMALIZACJA MASZYNY TARCZOWEJ Z MAGNESAMI TRWAŁYMI Z WYKORZYSTANIEM METOD POLOWYCH

Piotr BOGUSZ,
Mariusz KORKOSZ,
Jan PROKOP,
Piotr WYGONIK

BADANIA SILNIKA BLDC PRZEZNACZONEGO DO HYBRYDOWEGO NAPĘDU BEZZAŁOGOWEGO APARATU LATAJĄCEGO

Piotr BOGUSZ,
Mariusz KORKOSZ,
Jan PROKOP,
Piotr WYGONIK

BADANIA LABORATORYJNE NAPĘDU HYBRYDOWEGO BEZZAŁOGOWEGO APARATU LATAJĄCEGO

Jean-Francois ROUCHON,
Dominque HARRIBEY,
Duc-Hoan TRAN,
Roland RYNDZIONEK,
Łukasz SIENKIEWICZ,
Mieczysław RONKOWSKI

HYBRID PIEZOELECTRIC MOTOR BASED ON ELECTROACTIVE LUBRICATION PRINCIPLE

SESSION II

MONDAY, 18. 06.2012, 15:30 - 17:00

Chairs

prof. Marian PASKO,

prof. Jan ZAWILAK

Stefan BROCK,
Tomasz PAJCHROWSKI

BEZCZUJNIKOWY I ENERGOOSZCZĘDNY NAPĘD WENTYLATORA Z SILNIKIEM PMSM

Michał RADZIK,
Tadeusz J. SOBCZYK

ANALIZA PRACY MASZYNY SYNCHRONICZNEJ PRZY ZABURZENIACH MOMENTU MECHANICZNEGO ZALEŻNYCH OD KĄTA OBROTU

Piotr DROZDOWSKI,
Arkadiusz DUDA

MATLAB-SIMULINK MODELLING OF INDUCTION MACHINE INCORPORATING MAGNETIC SATURATION

Andrzej WILK

IMPLEMENTACJA MODELU HISTEREZY PREISACHA ZE SPRZĘŻENIEM ZWROTNYM DO MODELOWANIA HISTEREZY MAGNETYCZNEJ RDZENIA TRANSFORMATORA ZWIJANEGO Z BLACHY

Andrzej RUSEK,
Andrzej POPENDA

ANALIZA STANÓW DYNAMICZNYCH SAMOTOKOWEJ LINII TRANSPORTOWEJ Z UWZGLĘDNIENIEM RÓŻNYCH DŁUGOŚCI ELEMENTU TRANSPORTOWANEGO

Wieslaw JAŻDŻYNSKI,
Martin BAJEK

A COMPARISON OF OPERATION PROPERTIES OF A HIGH-EFFICIENCY SQUIRREL-CAGE INDUCTION MOTOR AND LSPMSM

SESSION III

TUESDAY, 19.06.2012, 10:00 - 11:00

Chairs

prof. Marian ŁUKANISZYN,

prof. Zdzisław ŻYCKI

Tomasz WOLNIK,
Tadeusz GLINKA

WERYFIKACJA METOD OBLICZENIOWYCH SILNIKÓW TARCZOWYCH Z MAGNESAMI TRWAŁYMI

Maciej GWOŹDZIEWICZ,
Jan ZAWILAK

INFLUENCE OF THE PERMANENT MAGNETS ARRANGEMENT ON THE SINGLE-PHASE LINE START PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTOR PERFORMANCES

Zbigniew Hilary ŻUREK,
Dominik KUKLA,
Dariusz BARON

MATERIAŁOWE WARUNKI BRZEGOWE BLACH ELEKTROTECHNICZNYCH KRZEMOWYCH

Adrian MŁOT,
Mariusz KORKOSZ,
Marian ŁUKANISZYN

ANALIZA BEZŻŁOBKOWEGO 3-FAZOWEGO GENERATORA TARCZOWEGO DLA MAŁEJ PRZYDOMOWEJ ELEKTROWNI WIATROWEJ

SESSION IV

TUESDAY, 19.06.2012, 12:15 - 13:45

Chairs

prof. Tadeusz SOBCZYK,

prof. Czesław KOWALSKI

Marcin PAWLAK

ZDALNY SYSTEM POMIAROWY SILNIKA INDUKCYJNEGO DLA URZĄDZEŃ PRZENOŚNYCH Z SYSTEMEM ANDROID

Sławomir SZYMANIEC,
Zbigniew PLUTECKI

WPŁYW WARUNKÓW OTOCZENIA NA EMISJĘ WYŁADOWAŃ NIEZUPEŁNYCH W MASZYNACH ELEKTRYCZNYCH

Marcin WOLKIEWICZ,
Czesław T. KOWALSKI

ZASTOSOWANIE SIECI NEURONOWYCH DO WYKRYWANIA I LOKALIZACJI ZWARĆ ZWOJOWYCH SILNIKA INDUKCYJNEGO ZASILANEGO Z PRZEKSZTAŁTNIKA CZĘSTOTLWIOŚCI

Paweł EWERT,
Czesław T. KOWALSKI

ZASTOSOWANIE ANALIZY FALKOWEJ DO DIAGNOSTYKI ŁOŻYSK TOCZNYCH SILNIKÓW INDUKCYJNYCH

Andrzej BYTNAR,
Roman KROK

BADANIE PRZYCZYN NADMIERNEGO NAGRZEWANIA SIĘ ELEMENTÓW SKRAJNYCH RDZENIA STOJANA DUŻEGO TURBOGENERATORA

Wojciech URBAŃSKI

AKTUALNE ZAGADNIENIA NAUCZANIA MASZYN ELEKTRYCZNYCH ZGODNIE Z PROCESEM BOLOŃSKIM ORAZ KRAJOWYMI RAMAMI KWALIFIKACJI


POSTER SESSION A

MONDAY, 18.06.2012, 11:15 - 12:15

Chairs

prof. Ryszard PAŁKA,

prof. Ludwik ANTAL

Ján KAŇUCH,
Želmíra FERKOVÁ

DESIGN AND ELECTROMAGNETIC FIELD SIMULATION OF DISK STEPPER MOTOR WITH PERMANENT MAGNETS

Konrad DĄBAŁA,
Andrzej RUDEŃSKI

SILNIK MAGNETOELEKTRYCZNY TARCZOWY Z TWORNIKIEM BEZ RDZENIA FERROMAGNETYCZNEGO

Zdzisław KRZEMIEŃ

PRACA RÓWNOLEGŁA PRĄDNIC SYNCHRONICZNYCH WZBUDZANYCH MAGNESAMI TRWAŁYMI

Mariusz BARAŃSKI,
Wojciech SZELĄG,
Cezary JĘDRYCZKA,
Jacek MIKOŁAJEWICZ

ANALIZA SILNIKA SYNCHRONICZNEGO O ROZRUCHU BEZPOŚREDNIM I MAGNESACH W WIRNIKU ROZŁOŻONYCH W KSZTAŁCIE LITERY U

Cezary JĘDRYCZKA,
Wiesław ŁYSKAWIŃSKI,
Jacek MIKOŁAJEWICZ,
Rafał WOJCIECHOWSKI

ANALIZA STRUKTUR MAGNETOELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH O ROZRUCHU CZĘSTOTLIWOŚCIOWYM. MODELOWANIE

Cezary JĘDRYCZKA,
Wiesław ŁYSKAWIŃSKI,
Jacek MIKOŁAJEWICZ,
Rafał WOJCIECHOWSKI

ANALIZA STRUKTUR MAGNETOELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH O ROZRUCHU CZĘSTOTLIWOŚCIOWYM. OBLICZENIA

Michał BONISŁAWSKI,
Rafał PAJDZIK,
Krzysztof PIETRUSEWICZ

SZYBKIE PROTOTYPOWANIE ALGORYTMÓW STEROWANIA NAPĘDAMI ZESPOŁÓW POSUWOWYCH STOLIKA X-Y FREZARKI Z SILNIKAMI SYNCHRONICZNYMI PRĄDU ZMIENNEGO ZE WZBUDZENIEM OD MAGNESÓW TRWAŁYCH

Tomasz WĘGIEL

MODEL GENERATORA SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI WSPÓŁPRACUJĄCEGO Z PRZEKSZTAŁTNIKOWYM UKŁADEM GENERACYJNYM

Andrzej WAINDOK

OBLICZANIE I POMIAR NAGRZEWANIA TUBOWEGO SILNIKA LINIOWEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI

Adrian MŁOT,
Mariusz KORKOSZ

ANALIZA WYBRANYCH PARAMETRÓW CAŁKOWYCH BEZŻŁOBKOWEGO 3-FAZOWEGO GENERATORA TARCZOWEGO Z PODWÓJNYM WIRNIKIEM

Ryszard PAŁKA,
Piotr PAPLICKI,
Rafał PIOTUCH,
Marcin WARDACH

ANALIZA POLOWA I OBWODOWA SILNIKA SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI STEROWANEGO REGULATOREM HISTEREZOWYM

Filip KUTT,
Grzegorz KOSTRO,
Michał MICHNA,
Mieczysław RONKOWSKI

STUDY OF PROTOTYPE MULTI-POLE NON-SALIENT FIELD WINDING FOR HIGH SPEED BRUSHLESS SYNCHRONOUS GENERATOR

Olgierd MAŁYSZKO,
Ryszard PAŁKA,
Sebastian SZKOLNY

ANALIZA STANÓW DYNAMICZNYCH MASZYNY ELEKTRYCZNEJ Z REGULACJĄ STRUMIENIA MAGNESÓW TRWAŁYCH DO NAPĘDU SAMOCHODÓW

Ryszard PAŁKA,
Piotr PAPLICKI,
Rafał PIOTUCH,
Marcin WARDACH

MASZYNA Z MAGNESAMI O REGULOWANYM WZBUDZENIU – WYBRANE WYNIKI PRAC PROJEKTOWYCH

Wolf-Rüdiger CANDERS,
Hardo MAY,
Ryszard PAŁKA,
Piotr PAPLICKI,
Sebastian SZKOLNY

MODEL OBWODOWY MASZYNY ELEKTRYCZNEJ Z REGULACJĄ STRUMIENIA MAGNESÓW TRWAŁYCH DO NAPĘDU SAMOCHODÓW

Emil KRÓL

SILNIK SYNCHRONICZNY Z MAGNESAMI TRWAŁYMI W NAPĘDZIE POJAZDU HYBRYDOWEGO

Robert ROSSA,

Paweł PISTELOKGENERATOR Z MAGNESAMI TRWAŁYMI DO PRACY W AGREGACIE PRĄDOTWÓRCZYM

Robert ROSSA,
Tomasz WOLNIK

OBLICZENIA CHARAKTERYSTYK OBCIĄŻENIA PRĄDNIC SYNCHRONICZNYCH Z MAGNESAMI TRWAŁYMI - PORÓWNANIE WYNIKÓW SZYBKIEJ METODY POLOWO-OBWODOWEJ Z WYNIKAMI ANALIZY MES DLA STANÓW PRZEJŚCIOWYCH

Marek CIURYS,
Ignacy DUDZIKOWSKI,
Paweł KMIEĆ

ANALIZA WPŁYWU SPOSOBU NAMAGNESOWANIA MAGNESÓW NA PRZEBIEGI CZASOWE WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH I MECHANICZNYCH W SILNIKU BEZSZCZOTKOWYM

Marek CIURYS,
Manswet BAŃKA,
Ignacy DUDZIKOWSKI

PRĄDNICA TRÓJFAZOWA MAŁEJ MOCY WZBUDZANA MAGNESAMI TRWAŁYMI

Bogusław KAROLEWSKI,
Paweł LUDWICZAK,
Tomasz WALSZCZAK

BUDOWA MODELU PRĄDNICY TARCZOWEJ

Ludwik ANTAL,
Paweł ZALAS

ROZRUCH MAGNETOELEKTRYCZNEGO SILNIKA SYNCHRONICZNEGO ZASILANEGO Z FALOWNIKA

Tomasz ZAWILAK

WYKORZYSTANIE EFEKTU WYPIERANIA PRĄDU W ROZUCHU BEZPOŚREDNIM MASZYN WZBUDZANYCH MAGNESAMI TRWAŁYMI

Jan SZCZYPIOR, Rafał JAKUBOWSKI

KONSTRUKCJA MASZYNY DO NAPĘDU SAMOCHODU ELEKTRYCZNEGO O SPECJALNYCH WYMAGANIACH

Jan SZCZYPIOR, Rafał JAKUBOWSKI

UKŁAD CHŁODZENIA I OBLICZENIA CIEPLNE MASZYNY Z MAGNESAMI TRWAŁYMI I ZEWNĘTRZNYM WIRNIKIEMPOSTER SESSION B

MONDAY, 18.06.2012, 17:15 - 18:15

Chairs

prof. Krystyna MACEK-KAMIŃSKA,

prof. Krzysztof PIEŃKOWSKI

Petr ORSAG,
Stanislav KOCMAN,
Pavel SVOBODA

THE INFLUENCE OF POWER QUALITY OF THE MAINS ON OPERATION CHARACTERISTICS OF AN UNCONTROLLED AND CONTROLLED INDUCTION MOTOR

Henryk BANACH

MODERNIZACJA UKŁADU WENTYLACYJNEGO MASZYN ELEKTRYCZNYCH JAKO ŚRODEK DO OGRANICZANIA EMISJI HAŁASU

Andrzej BOBOŃ,
Stefan PASZEK,
Marian PASKO,
Piotr PRUSKI,
Maria BOJARSKA

PORÓWNANIE WYNIKÓW ESTYMACJI PARAMETRÓW RÓŻNYCH MODELI GENERATORÓW SYNCHRONICZNYCH UZYSKANYCH NA PODSTAWIE TESTÓW POMIAROWYCH

Grzegorz TARCHAŁA,
Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA, Khanh NGUYEN-THAC,
Mateusz DYBKOWSKI

ANALIZA BEZCZUJNIKOWEGO INDUKCYJNEGO NAPĘDU TRAKCYJNEGO Z OPTYMALNYM ALGORYTMEM OSŁABIANIA POLA

Piotr J. SERKIES

ZASTOSOWANIE STEROWANIA PREDYKCYJNEGO W UKŁADZIE NAPĘDOWYM Z SILNIKIEM INDUKCYJNYM

Piotr BOGUSZ,

Mariusz KORKOSZ,Jan PROKOP

SILNIK RELUKTANCYJNY PRZEŁĄCZALNY PRZEZNACZONY DO NAPĘDU MAŁEGO MOBILNEGO POJAZDU ELEKTRYCZNEGO

Piotr BOGUSZ,
Mariusz KORKOSZ,
Jan PROKOP

BADANIA SYMULACYJNE SILNIKÓW RELUKTANCYJNYCH PRZEŁĄCZLANYCH PRZEZNACZONYCH DO NAPĘDU WYSOKOOBROTOWEGO

Zbigniew GORYCA,
Mariusz MALINOWSKI,
Artur PAKOSZ

WPŁYW KOMPENSACJI INDUKCYJNOŚCI UZWOJENIA NA NAPIĘCIE WYJŚCIOWE WOLNOOBROTOWEJ PRĄDNICY DO ELEKTROWNI WIATROWEJ

Krystyna MACEK-KAMIŃSKA,
Marcin KAMIŃSKI

METODY REALIZACJI WYBRANYCH ALGORYTMÓW NUMERYCZNYCH DO MODELOWANIA UKŁADÓW ELEKTROMECHANICZNYCH ZA POMOCĄ APLIKACJI INTERNETOWEJ

Andriy CZABAN,
Marek LIS

MODEL MATEMATYCZNY I ANALIZA UKŁADU NAPĘDOWEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO Z DŁUGIM ELEMENTEM SPRĘŻYSTYM DLA PARAMETRÓW ROZŁOŻONYCH

Andrzej POPENDA

MODELOWANIE PROCESÓW ELEKTROMECHANICZNYCH W UKŁADZIE NAPĘDOWYM REAKTORA POLIMERYZACJI

Andrzej RUSEK

ZASTOSOWANIE CHARAKTERYSTYK RZECZYWISTEGO OBCIĄŻENIA REAKTORA POLIMERYZACJI DO STANÓW DYNAMICZNYCH UKŁADU NAPĘDOWEGO Z SILNIKIEM INDUKCYJNYM SPECJALNEGO WYKONANIA

Piotr DERUGO,
Mateusz DYBKOWSKI,
Krzysztof SZABAT

ADAPTACYJNE WEKTOROWE STEROWANIE UKŁADEM NAPĘDOWYM Z POŁĄCZENIEM SPRĘŻYSTYM

Mateusz DYBKOWSKI,
Grzegorz TARCHAŁA

BEZCZUJNIKOWE UKŁADY NAPĘDOWE Z SILNIKAMI INDUKCYJNYMI W ZASTOSOWANIACH TRAKCJI MIEJSKIEJ

Błażej JAKUBOWSKI,
Krzysztof PIEŃKOWSKI

SYNTEZA PRZEKSZTAŁTNIKOWEGO UKŁADU STEROWANIA AUTONOMICZNYM GENERATOREM INDUKCYJNYM. CZĘŚĆ I - ANALIZA

Błażej JAKUBOWSKI,
Krzysztof PIEŃKOWSKI

SYNTEZA PRZEKSZTAŁTNIKOWEGO UKŁADU STEROWANIA AUTONOMICZNYM GENERATOREM INDUKCYJNYM. CZĘŚĆ II - BADANIA SYMULACYJNE

Marcin KAMIŃSKI,
Mateusz DYBKOWSKI

BADANIA EKSPERYMENTALNE ESTYMATORA MRASCC Z NEURONOWYM MECHANIZMEM WYZNACZANIA PRĘDKOŚCI KĄTOWEJ

Sebastian KNYCHAS

PARAMETRYZACJA NEURONOWO-ROZMYTYCH REGULATORÓW TYPU TSK PRACUJĄCYCH W ADAPTACYJNEJ STRUKTURZE STEROWANIA PRĘDKOŚCIĄ UKŁADU NAPĘDOWEGO.

Błażej JAKUBOWSKI,
Krzysztof PIEŃKOWSKI

AUTONOMICZNE GENERATORY INDUKCYJNE Z PRZEKSZTAŁTNIKAMI TYPU STATCOM

Piotr J. SERKIES,
Krzysztof SZABAT

ADAPTACYJNY FILTR KALMANA DLA UKŁADU NAPĘDOWEGO Z POŁĄCZENIEM SPRĘŻYSTYM

Than TRAN VAN,
Marcin KAMIŃSKI, Krzysztof SZABAT

ROZMYTY OBSERWATOR LUENBERGERA DLA UKŁADU NAPĘDOWEGO Z POŁĄCZENIEM SPRĘŻYSTYM

Piotr SOBAŃSKI,
Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA

ANALIZA WPŁYWU USZKODZENIA TRANZYSTORA IGBT FALOWNIKA NAPIĘCIA NA PRZEBIEGI ZMIENNYCH STANU W NAPĘDZIE INDUKCYJNYM

Konrad WALECKI

ANALIZA ELEKTROMECHANICZNEGO PRZETWORNIKA MOMENTU I PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ

Dominik ADAMCZYK,
Michał MICHNA,
Mieczysław RONKOWSKI

UNIWERSALNY MODEL SYMULACYJNY UKŁADU NAPĘDOWEGO PROTOTYPU SAMOCHODU ELEKTRYCZNEGO "ELV001"POSTER SESSION C

TUESDAY, 19.06.2012, 11:15 – 12:15

Chairs

prof. Mieczysław RONKOWSKI,

prof. Piotr DROZDOWSKI

Masen AL NAHLAOUI,
Hendrik STEINS,
Stefan KULIG,
Sven Exnowski

COMPARISON OF NUMERICALLY DETERMINED NOISE OF A 290 KW INDUCTION MOTOR USING FEM AND MEASURED ACOUSTIC RADIATION

Paweł IDZIAK,
Krzysztof KOWALSKI

NUMERYCZNE MODELOWANIE WPŁYWU ASYMETRII PRZEPŁYWU UZWOJEŃ KOMPENSACYJNYCH NA PRZEBIEG KOMUTACJI

Marcin NOWAK,
Wojciech PIETROWSKI,
Stanisław RAWICKI

UDOSKONALONY DOBÓR POJEMNOŚCI KONDENSATORA PRZY PRACY JEDNOFAZOWEJ SILNIKA INDUKCYJNEGO Z TRÓJFAZOWYM UZWOJENIEM STOJANA

Wojciech PIETROWSKI

FIELD-CIRCUIT ANALYSIS OF AC MACHINE TAKING INTO ACCOUNT STATOR WINDING ASYMMETRY

Tadeusz GLINKA,
Bronisław DRAK

MOCOWANIE CHORĄGIEWEK W SILNIKACH PRĄDU STAŁEGO DUŻEJ MOCY

Adrian NOCOŃ,
Dominik SZUSTER

BADANIA SYMULACYJNE STANÓW PRZEJŚCIOWYCH GENERATORÓW ŹRÓDEŁ ROZPROSZONYCH

Piotr PRUSKI,

Stefan PASZEKOCENA STABILNOŚCI KĄTOWEJ KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO NA PODSTAWIE ANALIZY PRZEBIEGÓW ZAKŁÓCENIOWYCH MOCY CHWILOWEJ

Zbigniew Hilary ŻUREK,

Dariusz BARONPOMIAR ZMIAN WARTOŚCI PRZENIKALNOŚCI MAGNETYCZNEJ I PRZEWODNOŚCI ELEKTRYCZNEJ WŁAŚCIWEJ KOŁPAKÓW GENERATORÓW

Piotr BOGUSZ,
Mariusz KORKOSZ,
Adam MAZURKIEWICZ,
Jan PROKOP

MODELOWANIE MASZYNY SRM JAKO UKŁADU O ZMIENNYCH INDUKCYJNOŚCIACH PRZY UŻYCIU PROGRAMU PSPICE

Radosław FIGURA,
Leszek SZYCHTA

WPŁYW BŁĘDÓW POMIAROWYCH NA CHARAKTERYSTYKĘ ESTYMACJI WSPÓŁCZYNNIKA SPRAWNOŚCI SILNIKA INDUKCYJNEGO KLATKOWEGO

Sławomir SZYMANIEC,
Zbigniew PLUTECKI

PRACA MASZYN ELEKTRYCZNYCH W RÓŻNYCH WARUNKACH MIKROKLIMATYCZNYCH

Dariusz KOTERAS

ANALIZA POLA MAGNETYCZNEGO W PRÓBKACH OTWARTYCH I ZAMKNIĘTYCH MAGNETYCZNIE

Bronisław TOMCZUK,
Dawid WAJNERT

WPŁYW KSZTAŁTU ZĘBÓW STOJANA SIŁOWNIKA ŁOŻYSKA MAGNETYCZNEGO NA JEGO PARAMETRY ELEKTROMAGNETYCZNE

Alejandro FERNANDEZ GOMEZ,
Tadeusz J. SOBCZYK

INFLUENCE OF DESIGN DATA OF INDUCTION MOTOR ON EFFECTS OF CAGE ASYMMETRY

Piotr MYNAREK,
Marcin KOWOL,
Marian ŁUKANISZYN

MODELOWANIE, ANALIZA I WERYFIKACJA ZJAWISK CIEPLNYCH NA PRZYKŁADZIE 3-FAZOWEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO

Grzegorz KAMIŃSKI,
Paweł GÓRALSKI

PRZETWORNIK POŁOŻENIA O RUCHU ZŁOŻONYM O WSPÓLNYM OBWODZIE MAGNETYCZNYM

Sławomir WRÓBLEWSKI,
Andrzej BYTNAR,
Przemysław JUSZKIEWICZ

PREDYKCJA CZASU ŻYCIA TURBOGENERATORA NA PODSTAWIE OBSERWACJI TRENDU ZMIAN POZIOMU WIBRACJI

Sławomir WRÓBLEWSKI,
Andrzej BYTNAR

ANALIZA ODKSZTAŁCEŃ STOJANA TURBOGENERATORA WYWOŁYWANYCH ZJAWISKAMI MAGNETYCZNYMI I ELEKTROMAGNETYCZNYMI

Marcin HOŁUB,
Stanisław KALISIAK,
Marcin MARCINEK,
Ryszard PAŁKA

METODA AKTYWNEJ KOMPENSACJI ZMIAN INDUKCYJNOŚCI ROZPROSZENIA W TRANSFORMATORZE BEZRDZENIOWYM

Piotr GNACIŃSKI,
Marcin PEPLIŃSKI

WPŁYW WAHAŃ NAPIĘCIA NA OBCIĄŻENIA CIEPLNE SILNIKA INDUKCYJNEGO - BADANIA WSTĘPNE

Piotr KISIELEWSKI,
Ludwik ANTAL

ZJAWISKA W OBWODACH TŁUMIĄCYCH PODCZAS ZAKŁÓCEŃ PRACY TURBOGENERATORA

Józef NOWAK,
Jerzy BAJOREK,
Dominika GAWORSKA-KONIAREK,
Tomasz JANTA

KOMPENSACJA UOGÓLNIONEJ MOCY BIERNEJ

Daniel DUSZA

WŁAŚCIWOŚCI METROLOGICZNE PRZEKŁADNIKA BROOKSA I HOLTZA

Krzysztof P. DYRCZ,
Marcin PAWLAK

AUTOMATYCZNY SYSTEM STEROWANIA I MONITOROWANIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Ludwik ANTAL,
Maciej GWOŹDZIEWICZ,
Tomasz MARCINIAK,
Maciej ANTAL

BADANIA SKUTKÓW CIEPLNYCH ZWARĆ ZWOJOWYCH W UZWOJENIACH STOJANA SILNIKA INDUKCYJNEGOSecretariat of the SME 2012

Hanna Stelmaszek

Phone: +4871 320 33 63

Phone/fax: +4871 320 34 67

e-mail: hanna.stelmaszek@pwr.wroc.pl

Address for correspondence

Secretariat of the SME 2012

Wroclaw University of Technology

Institute of the Electrical Machines,

Drives and Measurements

ul. Smoluchowskiego 1950-372 Wroclaw, Poland©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość