Strona główna

Z oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Powiatowego w Mielcu Ordynator Oddziału- lek med. Wiesław Grzegorczyk


Pobieranie 5.13 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar5.13 Kb.
18.

Prospektywna analiza ewentracji w 8 ośrodkach chirurgicznych w woj. podkarpackimPiotr Gembal, Wiesław Grzegorczyk, Bogumił Grabowski, Krzysztof Milik, Radosław Rola, Krzysztof Bielecki

Z Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Powiatowego w Mielcu

Ordynator Oddziału- Lek. med. Wiesław Grzegorczyk

Ordynatorzy Oddziałów biorących udział w badaniu: Zbigniew Kozdronkiewicz, Leszek Czerwiński, Andrzej Surowiec, Jarosław Ragan , Tadeusz Kordylewski, Zbigniew Pazdan, Józef Pitera


Wytrzewienie (eventratio) wciąż jest poważnym problemem w chirurgii. Chociaż nie występuje zbyt często to może być przyczyną poważnych komplikacji prowadzących do śmierci chorego. Częstość tego powikłania wynosi 0,2-7% średnio 2% wszystkich laparotomii.

Cel pracy: Celem pracy była analiza czynników ryzyka i częstości występowania wytrzewień.

Materiał i metody: Badanie przeprowadzono w 8 ośrodkach chirurgicznych woj. podkarpackiego od 1 kwietnia 2004 r. do 30 marca 2005 r.

Wyniki: W tym okresie łącznie wykonano 4360 laparotomii. Wytrzewienie wystąpiło w 23 przypadkach (0,52%). Mężczyźni stanowili 69,5% a kobiety 30,5%. Osoby po 70 roku życia stanowiły ok. 70% grupy z ewentracją. Najczęstszymi czynnikami ryzyka ewentracji były: ASA III lub IV, niski poziom białka całkowitego w surowicy, operacje na jelicie grubym, cięcie pośrodkowe, zabiegi pilne i doraźne. Występujące wytrzewienia najczęściej były jałowe, późne, III stopnia.

Wnioski: Wytrzewienia najczęściej dotyczą pacjentów płci męskiej, po 70 roku życia z ASA III i IV, występują częściej po zabiegach pilnych i doraźnych. Wytrzewieniom sprzyja niski poziom białka całkowitego w surowicy a także operacje na jelicie grubym i cięcie pośrodkowe .


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość