Strona główna

Z okazji 60-lecia Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa życzenia przesłali: Magdalena Maria Kochan


Pobieranie 13.04 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar13.04 Kb.
Z okazji 60-lecia Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

życzenia przesłali:

Magdalena Maria Kochan – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Zofia Ławrynowicz – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Teresa Kalina – Przewodnicząca Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

Wiesław Sawicki – Burmistrz Strzelec Krajeńskich.

Insp. Jarosław Sawicki – Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie.

Witold Koss – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

Prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki dr h.c. multi - dr h.c. Akademii Rolniczej w Szczecinie.

Prof. dr hab. Teofil Mazur, dr h.c. multi - dr h.c. Akademii Rolniczej w Szczecinie.

Prof. dr hab. inż. Rudolf Michałek, dr h.c. multi - dr h.c. Akademii Rolniczej w Szczecinie.

Prof. dr hab. Hristina Yancheva – Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Plovdiv.

Prof. dr hab. Aleksander Bobko – Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Prof. dr hab. Danuta Parylak – Prorektor ds. studenckich i kształcenia, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Prof. dr hab. Wiesław Koziara – Dziekan Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu („dziekan-dziekanów” wydziałów kształcących na kierunkach rolniczych).

Dr hab. Jacek Przybył, prof. nadzw. – Prodziekan Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Prof. dr hab. Danuta Borkowska – Dziekan Wydziału Nauk Rolniczych w Zamościu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Dr hab. Grażyna Garbaczewska, prof. nadzw. – Dziekan Wydziału Rolnictwa i Biologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Prof. dr hab. Andrzej Lepiarczyk – Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk – Dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Prof. dr hab. Janina Skrzyczyńska – Dziekan Wydziału Przyrodniczego, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

Prof. dr hab. Ewa Spychaj-Fabisiak – Dziekan Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy.

Prof. dr hab. Adam Szewczuk – Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Prof. dr hab. Czesław Szewczuk – Prodziekan Wydziału Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Prof. dr hab. inż. Sławomir Kurpaska – Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Dr hab. inż. Czesław Łukianowicz, prof. nadzw. – Dziekan Wydziału Mechanicznego, Politechnika Koszalińska.

Prof. dr hab. Stanisław Mazur – Dziekan Wydziału Ogrodniczego, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Prof. dr hab. Zenia Michałojć – Dziekan Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Prof. dr hab. Wojciech Wysota – Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Prof. dr hab. Józef Horabik – Dyrektor Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie.

Prof. dr hab. Edmund Kaca – Dyrektor Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, Falenty-Warszawa.

Prof. dr hab. inż. Rudolf Michałek, dr h.c. multi – Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, Falenty-Warszawa.

Prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk – Kierownik Zakładu Eksploatacji i Budownictwa Wiejskiego, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Falenty-Warszawa.

Dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski, prof. nadzw. – Dyrektor Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu.

Prof. dr hab. inż. Stefan Berczyński – Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Prof. dr hab. inż. Stefan Domek – Dziekan Wydziału Elektrycznego, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Dr hab. inż. Maria Kaszyńska, prof. nadzw. – Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. nadzw. – Dziekan Wydziału Ekonomicznego, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Dr hab. inż. Maciej Taczała – Dziekan Wydziału Techni.

Dr hab. Agnieszka Tórz – Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Prof. dr hab. Jan Udała – Dziekan Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Prof. dr hab. Antoni Wiliński – Dziekan Wydziału Informatyki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Prof. dr hab. Franciszek Rudnicki – Uniwersytet Przyrodniczo-Technologiczny im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy, absolwent i były pracownik naszego Wydziału.

Prof. dr hab. Zdzisław Marcin Zabłocki – były pracownik Naszego Wydziału.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość