Strona główna

Zachować dla siebie Modlitwa do św. Jana Chrzciciela Patrona trzeźwości


Pobieranie 23.14 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar23.14 Kb.
Zachować dla siebie

Modlitwa do św. Jana Chrzciciela Patrona trzeźwości

Św. Janie Chrzcicielu, który absty­nencję praktykowałeś przez całe swoje życie pomóż, abyśmy w naszej Ojczyźnie dożyli czasów w których alkohol przestanie być symbolem nieszczęść, zmartwień i tragedii. Chroń nas przed grzechem upijania się. Bądź natchnieniem pomocą dla wszystkich, którzy wyrzekają się napojów alkoho­lo­wych dla dobra swoich najbliższych i Narodu.

Patronie niepijących alkoholu, wzbudź w sercach moich Rodaków pragnienie życia bez alkoholu, abyś­my poprzez ich abstynencję osiągnęli trzeźwość całego Narodu, Amen.

Zachować dla siebie

Modlitwa do św. Jana Chrzciciela Patrona trzeźwości

Św. Janie Chrzcicielu, który absty­nencję praktykowałeś przez całe swoje życie pomóż, abyśmy w naszej Ojczyźnie dożyli czasów w których alkohol przestanie być symbolem nieszczęść, zmartwień i tragedii. Chroń nas przed grzechem upijania się. Bądź natchnieniem pomocą dla wszystkich, którzy wyrzekają się napojów alkoho­lo­wych dla dobra swoich najbliższych i Narodu.

Patronie niepijących alkoholu, wzbudź w sercach moich Rodaków pragnienie życia bez alkoholu, abyś­my poprzez ich abstynencję osiągnęli trzeźwość całego Narodu, Amen.

Zachować dla siebie

Modlitwa do św. Jana Chrzciciela Patrona trzeźwości

Św. Janie Chrzcicielu, który absty­nencję praktykowałeś przez całe swoje życie pomóż, abyśmy w naszej Ojczyźnie dożyli czasów w których alkohol przestanie być symbolem nieszczęść, zmartwień i tragedii. Chroń nas przed grzechem upijania się. Bądź natchnieniem pomocą dla wszystkich, którzy wyrzekają się napojów alkoho­lo­wych dla dobra swoich najbliższych i Narodu.

Patronie niepijących alkoholu, wzbudź w sercach moich Rodaków pragnienie życia bez alkoholu, abyś­my poprzez ich abstynencję osiągnęli trzeźwość całego Narodu, Amen.
Włożyć do koszyczka

DEKLARACJA
ABSTYNENCKA


Włożyć do koszyczka

DEKLARACJA
ABSTYNENCKA


Włożyć do koszyczka


DEKLARACJA
ABSTYNENCKA

Deklaracja

_____________________________________________

(Imię i nazwisko)_____________________________________________

(Własnoręczny podpis)

dnia ................2015

Deklaracja

_____________________________________________

(Imię i nazwisko)

_____________________________________________

(Własnoręczny podpis)

dnia ................2015

Deklaracja

_____________________________________________

(Imię i nazwisko)

_____________________________________________

(Własnoręczny podpis)

dnia ................2015

Deklaracja Trzeźwościowa

Przez abstynencję wielu do trzeźwości wszystkich” (hasło KWC)

Jako uczeń Chrystusa, mając świadomość moralnych i społecz­nych skutków picia alkoholu posta­nawiam podjąć dobrowolnie zobo­wią­­zanie abstynencji od spożywania napojów alkoholowych.

Ponadto nie będę napojów alko­ho­lowych kupował, ani nikogo nimi częstował.

Zobowiązanie to podejmuję na okres WIELKIEGO POSTU (to jest od 18 lutego do 4 kwietnia 2015 roku).

W wiadomej sobie intencji uzew­nętrzniam niżej złożonym podpisem.


Deklaracja Trzeźwościowa

Przez abstynencję wielu do trzeźwości wszystkich” (hasło KWC)

Jako uczeń Chrystusa, mając świadomość moralnych i społecz­nych skutków picia alkoholu posta­nawiam podjąć dobrowolnie zobo­wią­­zanie abstynencji od spożywania napojów alkoholowych.

Ponadto nie będę napojów alko­ho­lowych kupował, ani nikogo nimi częstował.

Zobowiązanie to podejmuje na okres WIELKIEGO POSTU (to jest od 18 lutego do 4 kwietnia 2015 roku).

W wiadomej sobie intencji uzew­nętrzniam niżej złożonym podpisem.


Deklaracja Trzeźwościowa

Przez abstynencję wielu do trzeźwości wszystkich” (hasło KWC)

Jako uczeń Chrystusa, mając świadomość moralnych i społecz­nych skutków picia alkoholu posta­nawiam podjąć dobrowolnie zobo­wią­­zanie abstynencji od spożywania napojów alkoholowych.

Ponadto nie będę napojów alko­ho­lowych kupował, ani nikogo nimi częstował.Zobowiązanie to podejmuje na okres WIELKIEGO POSTU (to jest od 18 lutego do 4 kwietnia 2015 roku).

W wiadomej sobie intencji uzew­nętrzniam niżej złożonym podpisem.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość