Strona główna

Załącznik do zapytania ofertowego – Remont średni lokomotywy spalinowej 6 Dg Zakres prac remontowych wykonywanych w ramach remontu średniego lokomotywy spalinowej 6Dg


Pobieranie 61.09 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar61.09 Kb.
Załącznik do zapytania ofertowego – Remont średni lokomotywy spalinowej 6 Dg
Zakres prac remontowych wykonywanych w ramach remontu średniego lokomotywy spalinowej 6Dg

I. Przygotowanie lokomotywy do naprawy.

 1. rozłączenie przewodów elektrycznych akumulatorów od układu sterowania

 2. demontaż akumulatorów

 3. roztankowanie lokomotywy

 4. opróżnienie zbiorników piasecznic

 5. usuniecie wszystkich mediów z układów lokomotywy

II. Demontaż lokomotywy.

 1. demontaż osłon i tłumika wylotu spalin

 2. demontaż pokryw dachu nad przedziałami lokomotywy.

 3. demontaż filtrów i osprzętu turbosprężarki

 4. wymontowanie napędów urządzeń pomocniczych

 5. wymontowanie zestawu chłodniczego silnika

 6. wymontowanie osłon, podstawy napinaczy pasów klinowych

 7. wymontowanie wentylatorów chłodzenia silników trakcyjnych

 8. wymontowanie śrubowej sprężarki powietrznej

 9. rozłączenie przewodów paliwowych, olejowych i wodnych od silnika spalinowego

 10. rozłączenie przewodów elektrycznych od prądnicy głównej pomocniczej

 11. wymontowanie zbiornika kompensacyjnego płynu chłodzącego

 12. wymontowanie agregatu prądotwórczego

 13. wymontowanie przewodów kominowych i osprzętu podgrzewacza z podgrzewaczem

 14. wymontowanie ramy i tablicy hamulcowej i syren powietrznych

 15. wymontowanie układu przewodów powietrznych

 16. wymontowanie pomp paliwa ręcznych i elektryczno – mechanicznych z układu zasilania

 17. demontaż pulpitu sterowniczego, kabiny maszynisty

 18. wymontowanie filtrów olejowych i powietrznych

 19. wymontowanie kanałów wentylacyjnych chłodzenia silników trakcyjnych

 20. wymontowanie zbiorników powietrza i głównych zbiorników paliwa

 21. wymontowanie węży końcowych oraz chłodnicy powietrza sprężarki

 22. rozłączenie przewodów elektrycznych od podgrzewacza.

 23. wymontowanie manometrów i termometrów

 24. wymontowanie wycieraczek szyb

 25. wymontowanie rejestratora parametrów pracy podzespołów lokomotywy

 26. wymontowanie urządzeń czuwaka

 27. wymontowanie zaworów, armatury hamulcowej i osprzętu w kabinie maszynisty

 28. wymontowanie amortyzatorów silnika spalinowego

 29. wymontowanie układu hamulca ręcznego

 30. wymontowanie urządzeń cięgłowo - zderzakowych

 31. wymontowanie przewodów rurowych pod kabiną maszynisty

 32. wymontowanie układu piasecznic i rur piasecznic

 33. rozłączenie cięgieł hamulca ręcznego od wózka

 34. rozłączenie przewodów powietrznych i elektrycznych nadwozia z wózkami

 35. rozłączenie miechów trakcyjnych

 36. wstawienie lokomotywy na wózki technologiczne

 37. wymontowanie drzwi, okien, siedzeń, podłogi i poszyć wewnętrznych kabiny maszynisty

 38. wymontowanie poręczy pomostów i stopni wejściowych

 39. usuniecie starej powłoki lakierniczej środkami chemicznymi i mycie

III Demontaż urządzeń elektrycznych.

 1. wymontowanie z kabiny maszynisty: lampy oświetleniowe, przyciski, wyłączniki, ogrzewacze szyb.

 2. wymontowanie z pulpitu sterowniczego: lampki sygnalizacyjne, zespoły łączników dźwigniowych, przyciski, gniazda wtykowe, nastawnik jazdy, tablice rezystorów, wyłączniki samoczynne, listy zaciskowe, przyrządy pomiarowe.

 3. wymontowanie z przedniej kabiny lokomotywy: lampy oświetleniowe, sygnały dźwiękowe

 4. wymontowanie z ostoi lokomotywy: skrzynki zaciskowe, gniazda wtykowe, lampy oświetleniowe reflektory

 5. wymontowanie osprzętu elektrycznego silnika spalinowego

 6. wymontowanie szafy aparatów elektrycznych

IV Demontaż wózka.

 1. wymontowanie: wsporników prowadników maźnic, sprężyn śrubowych i piórowych oraz wieszaków

 2. wymontowanie prowadników bocznych silników trakcyjnych

 3. wymontowanie układu piasecznic

 4. wymontowanie amortyzatorów hydraulicznych

 5. wymontowanie silników trakcyjnych wraz z zestawami

 6. rozłączenie silników trakcyjnych od zestawów kołowych

 7. zdemontowanie układu dźwigniowego hamulca

 8. zdemontowanie układów przewodów powietrznych

 9. zdemontowanie cylindrów hamulcowych

 10. zdemontowanie belek bujakowych i skrętowych

 11. zdemontowanie czopów skrętu wózka

 12. wymontowanie odgarniaczy szyn

 13. mycie części wózków po demontażu

 14. demontaż maźnic zestawów kołowych

V Naprawa kabiny maszynisty, przedziałów: maszynowych i pomocniczych.

 1. naprawa blach poszycia zewnętrznego dachów, ścian kabiny maszynisty i przedziałów

 2. naprawa szkieletów kabiny maszynisty i przedziałów

 3. naprawa blach poszycia wewnętrznego

 4. wymiana izolacji cieplnej kabiny maszynisty i przedziałów

 5. wymiana podłogi kabiny maszynisty

 6. naprawa okien kabiny maszynisty wraz z mechanizmami

 7. naprawa drzwi kabiny maszynisty

 8. naprawa wycieraczek szyb

 9. naprawa żaluzji i filtrów przedziałów lokomotywy

 10. naprawa pulpitu sterowniczego: listew i blach pulpitu, wsporników drzwi, uchwytu

 11. naprawa grzejników wodnych kabiny

 12. naprawa stopni uchwytów i poręczy

 13. malowanie farbą rdzochronną i wyłożenie pastą głuszącą

 14. montaż kabiny maszynisty i przedziałów maszynowych na ostoi.

VI Naprawa ostoi lokomotywy.

 1. mycie i czyszczenie ostoi oraz przeprowadzenie pomiarów ostoi zgodnie z kartą pomiarową

 2. naprawa czołownic i poprzecznie ostoi poprzez prostowanie na gorąco i spawanie

 3. naprawa ostoi, poprzez prostowanie na gorąco i spawanie

 4. naprawa elementów przyspawanych do ostoi poprzez prostowanie na gorąco i spawanie

 5. naprawa skrzyń przedziału akumulatorowych

 6. naprawa wsporników mocujących zespoły układu napędowego i układów pomocniczych ustawionych na ostoi

 7. naprawa hamulca ręcznego w ostoi

 8. naprawa zawieszeń zbiorników: powietrza, paliwa, wody.

VII Naprawa sprzęgła wentylatora.

 1. zdemontowanie na podzespoły i części

 2. naprawa sprzęgła wentylatora wraz z przeprowadzeniem próby działania

VIII Naprawa napędów urządzeń pomocniczych.

 1. zdemontowanie na podzespoły i części

 2. naprawa korpusu skrzynki

 3. naprawa podzespołów wraz z kołami i ułożyskowaniem

 4. montaż przekładni

 5. próba działania na stanowisku

IX Naprawa wentylatorów i kanałów wentylacyjnych silników trakcyjnych.

 1. czyszczenie i weryfikacja wszystkich zdemontowanych podzespołów i części

 2. naprawa i sprawdzenie działania wentylatorów silników trakcyjnych

 3. naprawa kanałów wentylacyjnych oraz wymiana na nowe połączeń elastycznych silników trakcyjnych z kanałami wentylacyjnymi

X Naprawa układu ssania powietrza do silnika spalinowego.

 1. czyszczenie i weryfikacja wszystkich zdemontowanych podzespołów i części

 2. naprawa lub wymiana filtra powietrza, kanału, mieszka i żaluzji

XI Naprawa sprężarki powietrza.

 1. zdemontowanie sprężarki powietrza na podzespoły, czyszczenie i weryfikacja

 2. naprawa układu dolotów powietrza z wymianą wkładów

 3. naprawa kadłuba sprężarki wraz z pokrywami

 4. naprawa układu śrubowego wraz z ułożyskowaniem.

 5. montaż sprężarki powietrznej zalanie olejem i sprawdzenie na stanowisku próbnym

XII Naprawa podgrzewacza układów wodnych typu Webasto

 1. zdemontowanie podgrzewacza wody na podzespoły, czyszczenie i weryfikacja

 2. naprawa głowicy paliwa

 3. naprawa zespołu napędowego

 4. naprawa komina

 5. naprawa układu paliwowego

 6. naprawa pompy wodnej

 7. naprawa skrzynki sterowniczej

 8. naprawa ogranicznika temperatury spalin

 9. naprawa termostatów temperatury wody

 10. naprawa zaworu elektromagnetycznego

 11. naprawa elektrycznych silników napędowych

 12. naprawa instalacji elektrycznej podgrzewacza

 13. montaż podgrzewacza wody i przeprowadzenie próby działania


XIII Naprawa przewodów, armatury hamulca powietrznego i układu sterowania.

 1. oczyszczenie i weryfikacja zdemontowanych podzespołów i części armatury hamulca powietrznego

 2. naprawa przewodów, odwadniacza i odoliwiacza

 3. naprawa i sprawdzenie działania głównego zaworu maszynisty

 4. naprawa i sprawdzenie działania regulatora ciśnienia

 5. naprawa i sprawdzenie szczelności zbiorników powietrza głównych dodatkowych i wyrównawczych

 6. naprawa i sprawdzenie działania zaworu rozrządczego, zaworu bezpieczeństwa, zaworu nagłego hamowania, oraz kurków odcinających i hamulcowych

 7. naprawa i sprawdzenie sprawności filtrów powietrza

 8. naprawa i sprawdzenie działania tablicy pneumatycznej

 9. przeprowadzenie próby szczelności i sprawności hamulca

XIV Naprawa urządzeń cięgłowo - zderzakowych.

 1. oczyszczenie i weryfikacja wszystkich zdemontowanych podzespołów i części urządzenia cięgłowo zderzakowego

 2. naprawa zderzaków tulejowych

 3. naprawa i sprawdzenie działania urządzenia cięgłowego

 4. naprawa sprzęgów śrubowych

XV Naprawa hamulca ręcznego w pulpicie.

 1. oczyszczenie i weryfikacja wszystkich zdemontowanych podzespołów i części

 2. naprawa korby i wału hamulca ręcznego

 3. naprawa skrzynki przekładniowej

 4. naprawa dźwigni i cięgieł

XVI Naprawa wózka.

 1. czyszczenie ramy, sprawdzenie penetrantem na obecność pęknięć oraz przeprowadzenie pomiaru ramy wózka

 2. naprawa stwierdzonych na ramie wózka wykrzywień, rys lub pęknięć oraz gniazd osadzenia prowadników maźnic i czopa skrętu

 3. naprawa odgarniaczy

 4. przeprowadzenie pomiaru i naprawa gniazd podparcia wózka

 5. naprawa i sprawdzenie szczelności układu przewodów powietrznych

 6. przeprowadzenie pomiaru i naprawa belki bujakowej belki i skrętu ramy wózka

 7. przeprowadzenie pomiaru oraz naprawa cylindrów i tłoków hamulcowych

 8. sprawdzenie i naprawa piasecznic podajników piasku i rur piasecznic

 9. sprawdzenie i naprawienie maźnic i łożysk tocznych

 10. sprawdzenie i naprawa osłony przekładni

 11. przeprowadzenie pomiaru i naprawa zestawów kołowych

 12. obręczowanie zestawów kołowych

 13. sprawdzenie i naprawa koła zębatego przekładni głównej

 14. sprawdzenie i naprawa amortyzatorów hydraulicznych

 15. sprawdzenie i naprawa wsporników ustalających prowadników maźnic, resorów piórowych i prowadzeń bocznych silników trakcyjnych

 16. sprawdzenie i naprawa sprężyn nośnych, śrub i wieszaków

 17. naprawienie i sprawdzenie działania układu hamulca powietrznego na wózku

 18. naprawa i sprawdzenie działania układu hamulca ręcznego na wózku

 19. przegląd i naprawa systemu przeciwpoślizgowego osi typu ATM-C02

XVII Naprawa układu obiegu wody.

 1. oczyszczenie i weryfikacja wszystkich zdemontowanych podzespołów i części układu

 2. naprawa i sprawdzenie szczelności chłodnic i zbiornika wody

 3. naprawienie i sprawdzenie działania wentylatora chłodnic wody

 4. naprawienie i sprawdzenie przewodów rurowych obiegu układu chłodzenia


XVIII Naprawa układu paliwowego.

 1. oczyszczenie i weryfikacja wszystkich zdemontowanych podzespołów i części

 2. naprawienie i sprawdzenie szczelności zbiorników głównych i pomocniczych paliwa

 3. naprawienie i sprawdzenie szczelności pomp samozasysających

 4. naprawienie i sprawdzenie ręcznej pompy paliwa

 5. naprawa filtrów oczyszczania paliwa z wymianą wkładów i separatorów paliwa

 6. naprawienie zaworów zwrotnych układu paliwowego

 7. naprawienie przewodów i sprawdzenie przewodów paliwowych


XIX Naprawa układu olejowego silnika.

 1. oczyszczenie i weryfikacja wszystkich zdemontowanych podzespołów i części

 2. naprawa i sprawdzenie szczelności układu oleju

 3. naprawa oczyszczania układu oleju, wymiana filtrów

 4. naprawa i sprawdzenie przewodów

XX Naprawa prądnicy głównej.

 1. zdemontowanie prądnicy głównej na podzespoły i części, czyszczenie i weryfikacja

 2. naprawa stojana i części stojana: uzwojenie stojana urządzenie szczotkowe, ułożyskowanie wentylatora

 3. naprawa wirnika: uzwojenie wirnika, nabiegunników

 4. izolacja i konserwacja stojana

 5. w czasie montażu prądnicy i po jego zakończeniu sprawdzić: wielkość szczeliny powietrznej między wirnikiem a stojanem, odległość obsad szczotkowych od powierzchni komutatora, nacisk szczotek na pierścienie biegunowe , rezystancje uzwojeń, luzy łożyska

 6. przeprowadzenie prób po naprawie: biegu jałowego obciążenia, wytrzymałość elektryczna izolacji, charakterystyka zewnętrzna i komutacje

 7. Przegląd u naprawa zestawu prostowników i falowników prądnicy

 8. Przegląd i naprawa sprzęgła napędu prądnicy

XXI Naprawa silników trakcyjnych.

 1. zdemontowanie silnika trakcyjnego na podzespoły, mycie czyszczenie i weryfikacja

 2. naprawa stojana: uzwojenie urządzenie szczotkowe, ułożyskowanie

 3. naprawa wirnika: uzwojenie, wał, komutator, bandaże, koło zębate

 4. izolacja i malowanie stojana

 5. sprawdzenie w czasie montażu i po jego zakończeniu: wielkość szczeliny powietrznej, odległość obsad szczotkowych od komutatora, nacisk szczotek, rezystancje uzwojeń, owalność komutatora, luzy łożysk

 6. wykonanie prób: biegu jałowego, obciążenia, wytrzymałości mechanicznej komutacji, charakterystyki zewnętrznej, wytrzymałości elektrycznej izolacji

XXII Naprawa pomocniczych maszyn elektrycznych.

 1. zdemontowanie maszyn pomocniczych na podzespoły i części oraz czyszczenie i weryfikacja

 2. naprawienie stojana: uzwojenie, szczotkotrzymacze, ułożyskowanie wentylatora

 3. naprawienie wirnika: uzwojenie, wał, komutator, bandaże

 4. pomalowanie stojana

 5. wykonanie montażu maszyn pomocniczych

 6. sprawdzenie w czasie montażu i po jego zakończeniu: wielkość szczeliny powietrznej, odległość obsad szczotkowych od powierzchni komutatora, nacisk szczotek, rezystancje uzwojeń, luzy łożysk.

 7. wykonanie prób: biegu jałowego, wytrzymałości mechanicznej, komutacji, wytrzymałości elektrycznej izolacji, obciążenia, przeciążalności

XXIII Naprawienie urządzeń i instalacji elektrycznej.

 1. oczyszczenie wybudowanych z lokomotywy urządzeń i aparatów elektrycznych oraz oględziny i weryfikacja

 2. przeprowadzenie naprawy aparatów elektrycznych połączona z wymiana części zużytych i uszkodzonych oraz sprawdzenie prawidłowości działania: nastawnik jazdy, styczniki elektro­magnetyczne, zawory elektropneumatyczne, regulator napięcia, przekaźniki pomocnicze, przekaźniki nadmiarowe bocznikowania, przekaźnik ziemnozwarciowy, przekaźnik prądu zwrotnego, przekaźnik zwłoczne, przekaźniki ciśnieniowe, nawrotnik wyłączniki samoczynne, rezystory

 3. naprawienie instalacji elektrycznej: oczyszczenie i pomalowanie kanałów kablowych i rur instalacyjnych, wymiana uszkodzonych rur, węży stalowo-pancernych, wymiana uszczelniaczy, sprawdzenie stanu przewodów i wymiana przewodów z uszkodzoną izolacją, wymiana uszkodzonych końcówek przewodów, uzupełnienie brakujących oznaczeń przewodów, przeprowadzenie pomiarów rezystancji izolacji oraz próby napięciowe.

 4. naprawa osprzętu instalacyjnego: przyciski sterownicze, lampy oświetleniowe i sygnalizacyjne, głowice sterowania wielokrotnego, sygnały dźwiękowe, gniazda wtykowe

 5. naprawienie szafy aparatów elektrycznych: wymontowanie wszystkich aparatów elektrycznych, naprawienie ramy szafy, pomalowanie ramy, zamontowanie naprawionych aparatów i połączenie
  z instalacją, sprawdzenie działania poszczególnych obwodów na stanowisku próbnym

 6. naprawa przyrządów kontrolno - pomiarowych oraz sprawdzenie prawidłowości działania: mierniki elektryczne, szybkościomierz, obrotomierze, termostaty, manometry

 7. Przegląd i naprawa zestawu sterowania pracą podzespołów lokomotywy typu Moris [RV06]

 8. Przegląd i naprawa układu sterowania ZSL typu DUPLEX

 9. Przegląd i naprawa samoczynnego systemu gaszenia pożaru lokomotywy IGNIS 1080

 10. Przegląd i naprawa systemu monitorowania GPS lokomotywy

 11. Przegląd i naprawa systemu Radio STOP lokomotywy

 12. Przegląd i naprawa systemu CA SHP

 13. Przegląd i naprawa zmechanizowanego sprzęgu typu ZSŚ

XXIV Montaż wózków.

 1. zamontowanie gniazd podparć wózków

 2. zamontowanie odgarniaczy

 3. zamontowanie układów przewodów powietrznych

 4. zamontowanie cylindrów i tłoków hamulcowych oraz połączenie ich z układem przewodów powietrznych

 5. zamontowanie belki bujakowej, belki skrętu i czopa skrętu

 6. zamontowanie piasecznic i podajników piasku

 7. zamontowanie układu hamulca powietrznego

 8. zamontowanie układu hamulca ręcznego

 9. zamontowanie łożysk tocznych i maźnic na zestawy kołowe

 10. zamontowanie zestawów kołowych na silniki trakcyjne

 11. zamontowanie osłon przekładni głównej

 12. przeprowadzenie próby silników trakcyjnych razem z zestawami kołowymi na stanowisku próbnym

 13. przeniesienie zestawów kołowych i silnikami trakcyjnymi na stanowisko montażu i zamontowanie resorów piórowych

 14. wstawienie ramy wózka na silnik trakcyjne

 15. połączenie silników trakcyjnych z rama wózka

 16. zamontowanie amortyzatorów hydraulicznych i sprężyn nośnych

 17. połączenie ramy wózka z maźnicami zestawów kołowych i resorami piórowymi

 18. zamontowanie rur piasecznic, i połączenie ich z układem przewodów powietrznych

 19. sprawdzenie działania hamulca powietrznego.

XXV Montaż urządzeń elektrycznych.

 1. zamontowanie w kabinie sterowniczej: lampy oświetleniowe, wyłączniki, przyciski, sterownicze, kuchenkę elektryczną, szybkościomierz, wentylatory, ogrzewacze szyb

 2. zamontowanie w pulpicie: przyrządów kontrolno-pomiarowych, lampek sygnalizacyjnych, gniazd wtykowych, nastawnika jazdy, wyłączników samoczynnych, przełączników sygnałów dźwiękowych

 3. zamontowanie w przedniej kabinie lokomotywy: zaworów elektro-pneumatycznych, wyłącznika ciśnienia, sprężarki, lampy oświetleniowej, sygnału dźwiękowego, skrzynki zaciskowej

 4. zamontowanie na ostoi lokomotywy: gniazd sprzęgu wielokrotnego, gniazd wtykowych, reflektorów, lampy oświetlenia ostoi

 5. zamontowanie urządzeń elektrycznych na silniku spalinowym: przekaźnik ciśnienia oleju, termostaty, nadajnik obrotomierza, złącze sterownicze, wiązkę przewodów

 6. zamontowanie na lokomotywie szafy aparatów elektrycznych: wstawienie przez otwór szafy, przykręcenie śrub mocujących, połączenie przewodów do listew zaciskowych, połączenie przewodów doprowadzających sprężone powietrze do nawrotnika

 7. zamontowanie w tylnej kabinie lokomotywy: sygnału dźwiękowego, lampy oświetleniowej

XXVI Montaż lokomotywy.

 1. podniesienie i wstawienie podwozia na wózki własne

 2. zamontowanie podłogi i poszycia wewnętrznego kabiny maszynisty

 3. połączenie mieszków silników trakcyjnych z otworami wentylacyjnymi w ostojach

 4. zamontowanie zabezpieczenia czopa skrętu

 5. zamontowanie rur piasecznic podajników piasku i piasecznic

 6. zamontowanie przewodów rurowych po budka maszynisty'

 7. zamontowanie urządzeń cięgłowo - zderzakowych

 8. zamontowanie stopni wejściowych pomostów i poręczy

 9. zamontowanie okien drzwi i siedzeń

 10. zamontowanie układu hamulca ręcznego w pulpicie

 11. połączenie cięgła hamulca ręcznego z wózkiem

 12. zamontowanie amortyzatorów gumowych silnika spalinowego i prądnicy oraz agregatu prądotwórczego na lokomotywie

 13. zamontowanie armatury hamulcowej i osprzętu w kabinie maszynisty

 14. zamontowanie głównego zaworu maszynisty

 15. zamontowanie zaworu rozrządczego i dodatkowego

 16. zamontowanie urządzenia i zaworu czuwaka

 17. zamontowanie wycieraczek szyb

 18. zamontowanie manometrów i termometrów z przewodami

 19. zamontowanie podgrzewacza układu chłodzenia

 20. zamontowanie przewodów wodnych do podgrzewacza wody

 21. podłączenie przewodów elektrycznych do podgrzewacza wody

 22. zamontowanie głównego zbiornika powietrza

 23. zamontowanie przewodów wentylacyjnych silników trakcyjnych

 24. zamontowanie filtrów olejowych i powietrznych

 25. zamontowanie ramy ze zbiornikami powietrznymi, zaworami i syreną powietrzną

 26. zamontowanie zbiornika kompensacyjnego wody

 27. zamontowanie sprężarki powietrza

 28. zamontowanie wentylatorów chłodzenia silników trakcyjnych i połączenie ich z przewodami wentylacyjnymi

 29. zamontowanie układu przewodów wodnych

 30. zamontowanie układu przewodów paliwowych

 31. zamontowanie układu przewodów olejowych

 32. zamontowanie układu przewodów powietrznych

 33. zamontowanie pompy paliwowej elektryczno - mechanicznej oraz mechanicznej pompy paliwa silnika spalinowego

 34. zamontowanie ręcznej pompy paliwa

 35. zamontowanie silników elektrycznych napędzających wentylatory i połączenie przewodów elektrycznych

 36. zamontowanie podstawy, napinaczy pasów klinowych i osłony sprężarki

 37. zamontowanie układu chłodniczego wraz z wentylatorem

 38. zamontowanie węży gumowych

 39. połączenie przewodów paliwowych olejowych i wodnych do silnika spalinowego

 40. połączenie przewodów powietrza i elektrycznych nadwozia z wózkami

 41. połączenie przewodów elektrycznych do prądnicy głównej i pomocniczej

 42. zamontowanie filtrów turbosprężarki

 43. zamontowanie ścian działowych

 44. zamontowanie pokrywy dachu nad przedziałami lokomotywy

 45. zamontowanie tłumika wylotu spalin wraz z osłoną

 46. zamontowanie pokrywy dachu nad przedziałem elektrycznym

XXVII Czynności po zakończeniu prac montażowych na lokomotywie.

 1. sprawdzenie kompletności instalacji i urządzeń elektrycznych

 2. sprawdzenie prawidłowości montażu i mocowania maszyn i urządzeń elektrycznych oraz prawidłowość ich połączenia z instalacją elektryczną i mechaniczną lokomotywy

 3. sprawdzenie prawidłowości działania przy ręcznym uruchomieniu aparatów elektrycznych

 4. sprawdzenie działania instalacji i urządzeń elektrycznych (przy nieruchomym silniku spalinowym) zasilając układ powietrzny doprowadzonym z zewnątrz sprężonym powietrzem a układ elektryczny ze źródła napięcia obcego lub własnego

 5. przeprowadzenie prób regulacyjno - obciążeniowych lokomotywy na oporniku wodnym

 6. sprawdzenie działania obwodów sterowania wielokrotnego

 7. sprawdzenie szczelności wszystkich przewodów powietrza wody paliwa i oleju

 8. przeprowadzenie prób zaworu układu pneumatycznego, paliwowego, olejowego i wodnego

 9. sprawdzenie prawidłowości montażu i mocowania maszyn i urządzeń mechanicznych

 10. przeprowadzenie kompletnej regulacji układu napędowego

 11. przeprowadzenie regulacji układu zawieszenia podwozia

 12. przeprowadzenie regulacji układu sterowania hamulca powietrznego i ręcznego

 13. wykonanie przeglądu technicznego urządzeń ZSL z wpisem przeglądu w dokumentację

 14. przeprowadzenie testu sprawnościowego urządzeń ZSL

XXVIII Malowanie lokomotywy.

 1. malowanie wszystkich części podzespołów i zespołów lokomotywy

 2. przygotowanie powierzchni zewnętrznej lokomotywy do malowania (szpachlowanie i szlifowanie poszycia kabin maszynowych, kabiny maszynisty, dachów i drzwi) i malowanie

 3. wykonanie napisów i oznaczeń

XXIX Przygotowanie lokomotywy do próbnej jazdy i zdanie lokomotywy.

 1. tankowanie lokomotywy i napełnienie piasecznic

 2. przeprowadzenie próbnej jazdy na terenie zakładu

 3. Przeprowadzenie ważenia lokomotywy z odnotowaniem nacisków każdej osi

 4. przekazanie lokomotywy do odbioru technicznego

 5. przeprowadzenie próbnej jazdy na linii trakcyjnej

 6. usunięcie usterek z próbnej jazdy i przekazanie do ostatecznego odbioru

 7. przygotowanie lokomotywy do przekazania użytkownikowi i przekazanie lokomotywy w siedzibie Zamawiającego.


Remont silnika spalinowego C27

I Demontaż silnika, czyszczenie i mycie zdemontowanych zespołów i części.

 1. transport silnika na stanowisko demontażu

 2. demontaż koła pasowego napędu maszyn pomocniczych z wału prądnicy

 3. rozmontowanie silnika na następujące zespoły i części:

• koło zamachowe

• głowice

• kolektory wlotowe i wylotowe

• turbosprężarki

• układ przewodów paliwowych, filtry paliwa, pompy paliwa, pompowtryskiwaczy

• układ przewodów olejowych, filtry olejowe, pompy olejowe i czujnik ciśnienia oleju

• układ przewodów wodnych i pompa wody

• dźwignie i cięgła regulacyjne

• układ rozrządu (koła zębate, walki rozrządu i popychacze zaworów mechanizmu napędu )

• tłoki z korbowodami

• miska olejowa

• wał korbowy

• tuleje cylindrowe


 1. czyszczenie i mycie zdemontowanych zespołów i części

II Naprawa zespołów i części silnika.

 1. skrzynia korbowa i blok cylindrowy

• pomiary i weryfikacja gniazd łożysk głównych, panewek wałków rozrządu i siedzeń tulei cylindro­wych

• naprawa skrzyni korbowej

• naprawa tulei cylindrowych

• naprawa obudowy napędów

• naprawa miski olejowej

• naprawa osłon i pokryw

• wmontowanie tulei cylindrowych i próba wodna

• ułożenie i zamontowanie wału korbowego

• zamontowanie układu rozrządu (koła, walki)

• zamontowanie misy olejowej zamontowanie osłon i pokryw 1. układ doładowania

• naprawa kolektorów wlotowych z wymiana złącz gum

• naprawa kolektorów wylotowych (z wymiana izolacji w naprawie głównej)

• demontaż, czyszczenie, weryfikacja, naprawa turbosprężarki


 1. układ paliwowy

• demontaż, mycie, weryfikacja, naprawa i montaż pompy paliwa , pompowtryskiwaczy filtrów paliwa z wymianą wkładów i zaworów regulacyjnych

• badanie i regulacja pompowtryskiwaczy z wymianą końcówek

• badanie i regulacja pompy paliwa

• naprawa przewodów paliwowych 1. układ olejowy

• demontaż, mycie, weryfikacja, naprawa i montaż •naprawa przewodów olejowych

 1. układ wodny

• demontaż, mycie, weryfikacja, naprawa i montaż pompy wodnej

• naprawa przewodów wodnych 1. układ regulacyjny: demontaż, mycie, weryfikacja, naprawa i montaż dźwigni i cięgieł regulacyjnych

 2. urządzenia zabezpieczające: demontaż, mycie, weryfikacja, naprawa i montaż czujnika ciśnienia oleju

 3. napędy pomocnicze: demontaż, mycie, weryfikacja, naprawa i montaż

 4. głowica cylindrowa: demontaż, mycie, weryfikacja, naprawa i montaż kadłuba głowicy z prowadnicami i zaworami, mostkami napędów zaworów, mechanizmem dźwigniowym zaworów ssących i wydechowych oraz pokryw głowic

 5. układ korbowe - tłokowy

• odłączenie tłoków od korbowodów

• demontaż, mycie, weryfikacja, naprawa i montaż wału korbowego, korbowodów, tłoków, sworzni

• szlifowanie czopów głównych i korbowodowych wału

• połączenie tłoków z korbowodami i montaż pierścieni , układ rozrządu• demontaż, mycie, weryfikacja, naprawa i montaż wałka rozrządu, kół zębatych układu rozrządu, popychaczy zaworów z prowadnicami i laskami popychaczy zaworów

III Montaż i regulacja silnika

 1. kompletny montaż silnika na stan montażowym

 2. regulacja silnika na zimno (regulacja faz rozrządu, luzów zaworowych, początku wtrysku paliwa )

IV Próba silnika na hamowni

 1. dostarczenie silnika lokomotywy na hamownię

 2. połączenie silnika z instalacją hamowni

 3. przygotowanie do pierwszego rozruchu, usunięcie usterek (nieszczelności) i rozruch

 4. docieranie i regulacja silnika na gorąco

 5. przeprowadzenie próby kontrolnej i usuniecie usterek

 6. próba odbiorcza

 7. odłączenie silnika od instalacja hamowni

 8. transport silnika lokomotywy z hamowni


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość