ZAŁĄcznik I rodzaje spółek, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit aPobieranie 19.22 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar19.22 Kb.


ZAŁĄCZNIK I

Rodzaje spółek, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. a)

w Belgii:

société privée à responsabilité limitée/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

w Bułgarii:

дружество с ограничена отговорност,

w Republice Czeskiej:

společnost s ručením omezeným,

w Danii:

anpartsselskab,

w Niemczech:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

w Estonii:

osaühing,

w Irlandii:

private company limited by shares or by guarantee/cuideachta phríobháideach faoi theorainn scaireanna nó ráthaíochta,

w Grecji:

εταιρεία περιορισμένης ευθύνης,

w Hiszpanii:

sociedad de responsabilidad limitada,

we Francji:

société à responsabilité limitée,

w Chorwacji:

društvo s ograničenom odgovornošću,

— we Włoszech:

società a responsabilità limitata,

na Cyprze:

ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση,

na Łotwie:

sabiedrība ar ierobežotu atbildību,

na Litwie:

uždaroji akcinė bendrovė,

w Luksemburgu:

société à responsabilité limitée,

na Węgrzech:

korlátolt felelősségű társaság,

na Malcie:

kumpannija privata/private limited liability company,

w Niderlandach:

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

w Austrii:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

w Polsce:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

w Portugalii:

sociedade por quotas,

w Rumunii:

societate cu răspundere limitată,

w Słowenii:

družba z omejeno odgovornostjo,

na Słowacji:

spoločnosť s ručením obmedzeným,

w Finlandii:

yksityinen osakeyhtiö/privat aktiebolag,

w Szwecji:

privat aktiebolag,

w Zjednoczonym Królestwie:private company limited by shares or by guarantee.

PL   PL

: documentsanonymous
documentsanonymous -> Grupa robocza ds stosunków z Turcją
documentsanonymous -> Unia europejska
documentsanonymous -> Pl europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
documentsanonymous -> Pl europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
documentsanonymous -> Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel belgique/belgië
documentsanonymous -> Record of the proceedings
documentsanonymous -> Pl europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
documentsanonymous -> Rue Belliard/Belliardstraat 99 1040 Bruxelles/Brussel belgique/belgië
documentsanonymous -> Sprawozdanie z obrad
documentsanonymous -> Pl dyrekcja Prac Konsultacyjnych Komisja Zasobów Naturalnych Bruksela, 2 lipca 2013 r. Rozwój strategii morskiej na rzecz obszaru oceanu atlantyckiego rola Forum Atlantyckiego Paul O’Donoghue
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy