Strona główna

Załącznik nr 1 do siwz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia


Pobieranie 46.79 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar46.79 Kb.
Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia


Nr części
zamówienia


Rodzaj

szczepionki

Nazwa
szczepionki/
producenta


Dawka /wielkość opakowania i rodzaj/

Maksymalna ilość przedmiotu zamówienia
/realizacja zamówienia do tej wielkości uzależniona jest od potrzeb Zamawiającego w okresie od podpisania umowy do 31.12.2015r.


[sztuk]

1

2

3

4

5

1

Szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi
i krztuścowi (bezkomórkowa, złożona, zawierająca 2 antygeny krztuśca, toksoid krztuścowy i hemaglutyniunę włókienkową ), poliomyelitis (inaktywowana) i haemophilus typ b (skoniugowana), adsorbowana

Pentaxim

lub równoważnyproszek i rozpuszcalnik do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce; 1 fiolka z proszkiem i 1 ampułko-strzykawka z rozpouszczalnikiem 0,5 ml z 2 osobnymi igłami- pudełko po jedenj sztuce

450

2

Szczepionka przeciw grypie typu split (rozszczepiony wirion) inaktywowana

Vaxigrip

lub równoważnyzawiesina do wstrzykiwań
1 ampułko -strzykawka
0,5 ml wraz z igłą

450

3

Szczepionka przeciwko pneumokokom poliacharydowa
skoniugowana (adsorbowana), 13 serotypów

Prevenar

lub równoważnyzawiesina do wstrzykiwań
1 ampułko -strzykawka
0,5 ml wraz z igłą

350

4

Szczepionka przeciw Neisseria meningitis grupy A,C, W135, Y, skoniugowana z toksoidem tężcowym

Nimenrix

lub równoważnyzawiesina do wstrzykiwań
1 ampułko -strzykawka
0,5 ml wraz z igłą

30

5

Szczepionka przeciwko rotawirusowm zawierającego ludzkiego, żywego atenuowanego rotawirusa szczepu RIX4414

Rotarix

lub równoważny1 aplikator doustny

50

6

Szczepionka przeciw WZW B, zawierajaca 20 ug antygenu powierzchniowego rekombinowanego wirusa WZW B

Engerix

lub równoważnyzawiesina do wstrzykiwań
1 ampułko-strzykawka 1 ml wraz z igłą

50

7

Szczepionka przeciwko ospie wietrznej, żywa

Varlix

lub równoważnyproszek i rozpuszcalnik do sporzadzenia zawiesiny do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce; 1 fiolka z proszkiem i 1 ampułko-strzykawka z rozpouszczalnikiem 0,5 ml z 2 osobnymi igłami- pudełko po jedenj sztuce

50

8

Szczepionka meingokokowa polisacharydowa grupy C, skoniugowana, adsorbowana

NeisVac

lub równoważnyzawiesina do wstrzykiwań
1 ampułko - strzykawka 0,5 ml wraz z igłą

20

9

Szczepionka przeciw meningokokom grupy B (rDNA ) złożona adsorbowana

Zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce


Rekombinowane białko fuzyjne NHBA ze szczepów Neisseria meningitidis

grupy B1, 2, ³ 50 mikrogramów

Rekombinowane białko NadA ze szczepów Neisseria meningitidis grupy B1, 2, ³ 50 mikrogramów

Rekombinowane białko fuzyjne fHbp ze szczepów Neisseria meningitidis

grupy B1, 2, ³ 50 mikrogramów

Pęcherzyki błony wewnętrznej (OMV) ze szczepu NZ98/254 bakterii Neisseria

meningitidis grupy B

mierzone jako całkowita ilość białka zawierającego przeciwciało PorA P1.4 2 25 mikrogramówBexsero

lub równoważnyZawiesina do wstrzykiwań.

Biała, opalizująca ciekła zawiesina
15

10

Szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego [typy 6, 11, 16, 18] (Rekombinowana,

adsorbowana Białko L12,3 wirusa brodawczaka ludzkiego1 typu 6 20 mikrogramów

Białko L12,3 wirusa brodawczaka ludzkiego1 typu 11 40 mikrogramów

Białko L12,3 wirusa brodawczaka ludzkiego1 typu 16 40 mikrogramów

Białko L12,3 wirusa brodawczaka ludzkiego1 typu 18 20 mikrogramów.

1wirus brodawczaka ludzkiego (ang. Human Papillomavirus) = HPV.

2białko L1 w postaci wirusopodobnych cząsteczek wytwarzanych w komórkach drożdży

(Saccharomyces cerevisiae CANADE 3C-5 (Szczep 1895)) technologią rekombinacji DNA.

3adsorbowane na adiuwancie, amorficznym hydroksyfosforanosiarczanie glinu (0,225 miligramów.


Silgard

lub równoważnyZawiesina do wstrzykiwań.


30

11

Szczepionka przeciw rotawirusowi, żywa

rotawirus typu* G1 nie mniej niż 2,2 x 106 IU1,2

rotawirus typu* G2 nie mniej niż 2,8 x 106 IU1,2

rotawirus typu* G3 nie mniej niż 2,2 x 106 IU1,2

rotawirus typu* G4 nie mniej niż 2,0 x 106 IU1,2

rotawirus typu* P1A[8] nie mniej niż 2,3 x 106 IU1,2

* reasortanty ludzko-bydlęce rotawirusa (żywe), wytwarzane w hodowli komórek linii Vero.


Rota Teq

lub równoważnyRoztwór doustny


30

12

Szczepionka przeciwko błonicy (D), tężcowi (T), krztuścowi (komponenta acelularna) (Pa),

wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA) (HBV), poliomyelitis (inaktywowana) (IPV) i

przeciwko Haemophilus influenzae typ b (Hib) skoniugowana (adsorbowana).

Po rekonstytucji, 1 dawka (0,5 ml) zawiera:

Toksoid błoniczy1 nie mniej niż 30 jednostek międzynarodowych (j.m.)

Toksoid tężcowy1 nie mniej niż 40 jednostek międzynarodowych (j.m.)

Antygeny Bordetella pertussis

Toksoid krztuścowy1 25 mikrogramów

Hemaglutynina włókienkowa1 25 mikrogramów

Pertaktyna1 8 mikrogramów

Antygen powierzchniowy Hepatitis B2,3 10 mikrogramów

Poliowirus (inaktywowany)

typ 1 (szczep Mahoney)4 40 jednostek antygenu D

typ 2 (szczep MEF-1)4 8 jednostek antygenu D

typ 3 (szczep Saukett)4 32 jednostki antygenu D

Polisacharyd Haemophilus influenzae typ b 10 mikrogramów

(fosforan polirybozylorybitolu)3

związany z toksoidem tężcowym jako nośnikiem białkowym około 25 mikrogramów

1adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym (Al(OH)3) 0,5 miligrama Al3+

2uzyskiwany z hodowli komórek drożdży (Saccharomyces cerevisiae) z wykorzystaniem technologii

rekombinacji DNA

3adsorbowany na fosforanie glinu (AlPO4) 0,32 miligrama Al3+

4 namnażany w hodowli komórek Vero


Infanrix Hexa lub równoważny

Proszek i zawiesina do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

20

13


Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), wirusowemu zapaleniu

wątroby typu B (rDNA), poliomyelitis (inaktywowana) i haemophilus typ b, (skoniugowana),

adsorbowana

Toksoid błoniczy nie mniej niż 20 j.m.2

Toksoid tężcowy nie mniej niż 40 j.m.2

Antygeny Bordetella pertussis

Toksoid krztuścowy 25 mikrogramów

Hemaglutynina włókienkowa 25 mikrogramów

Wirus poliomyelitis (inaktywowany)3

Typ 1 (Mahoney) 40 jednostek antygenu D4

Typ 2 (MEF-1) 8 jednostek antygenu D4

Typ 3 (Saukett) 32 jednostki antygenu D4

Antygen powierzchniowy wirusa wzw B5 10 mikrogramów

Polisacharyd Haemophilus influenzae typ b 12 mikrogramów

(fosforan polirybozylorybitolu)

skoniugowany z białkiem tężcowym 22-36 mikrogramów

1 Adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym (0,6 mg Al3+)

2 Dolna granica przedziału ufności (p= 0,95)

3 Namnożony w komórkach Vero

4 Lub ekwiwalent tej ilości antygenu określony za pomocą odpowiedniej metody immunochemicznej

5 Wytwarzany w komórkach drożdży Hansenula polymorpha metodą rekombinacji DNA


Hexacima

lub równoważnyzawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce

60

14

Szczepionka przeciwko zakażeniu wirusem zapalenia wątroby typu B (WZW B)

Engerix

lub równoważnyZawiesina do wstrzykiwań

50


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość