Strona główna

Załącznik nr 1 karta zgłoszenia udziału w III edycji konkursu „lider bezpieczeństwa państwa”


Pobieranie 14.41 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar14.41 Kb.
Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA

UDZIAŁU W III EDYCJI KONKURSU

LIDER BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA”


Zgłaszam do III Edycji Konkursu n/w produkt, usługę, rozwiązanie technologiczne lub projektowe:

w dziale


W/w produkt, usługa, rozwiązanie technologiczne lub projektowe przeznaczone jest do:


Zgłaszający


Pełna nazwa firmy lub Imię i Nazwisko:


Adres:

NIP

Osoba do kontaktu:

Dane teleadresowe:



Producent


Pełna nazwa firmy lub Imię i Nazwisko:


Adres:

NIP


Projektant


Pełna nazwa firmy lub Imię i Nazwisko:


Adres:

NIP


Kwotę wynikającą z Regulaminu Konkursu należy wpłacić na konto organizatora

Bank BPH Spółka Akcyjna oddział w Bydgoszczy, Nr rach. 33 1060 0076 0000 3200 0093 5288

AKCEPTUJEMY WARUNKI ZAWARTE W REGULAMINIE KONKURSU I WYRAŻAMY ZGODĘ NA WYSTAWIENIE FAKTURY VAT BEZ NASZEGO PODPISU

………...................................... ....................................... ………………………………….................................

/ pieczęć firmowa / / data / / podpis prezesa; dyrektora; właściciela /


Organizator

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych

85 – 034 Bydgoszcz, ul. Długa 30

tel. +48 52/ 525 19 20-21, e- mail: stowarzyszenie@wojsko.media.pl, biuro@wojsko.media.pl; www.wojsko.media.pl
Partnerzy:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agencja Lotnicza ALTAIR Sp. z o.o.

00-686 Warszawa ul. Fabryczna16-22/23

tel.+48 22 628 30 74, tel./fax +48 22 628 30 73, e-mail: altair@altair.com.pl, www.altair.com.pl

Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych

40-127 Katowice pl. Grunwaldzki 8-10



tel. +48 32 206 46 00, fax +48 32 206 46 01, email: biuro@ksoin.pl, www.ksoin.pl


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość