Załącznik nr 1 Program naukowy konferencji dla lekarzy weterynarii w dniach 17 – 19. 07. 2015r., „Zielony Gościniec”, ul. Zdrowie 43, 97-330 SulejówPobieranie 5.06 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar5.06 Kb.
Załącznik nr 1

Program naukowy konferencji dla lekarzy weterynarii w dniach 17 – 19.07.2015r., „Zielony Gościniec”, ul. Zdrowie 43, 97-330 Sulejów


  1. 17.07.2015r. , godz. 17.00 – 20.15 - Prof. dr hab. Andrzej Pomianowski – „Badanie słuchu u psów”,

  1. część teoretyczna – 1,5 godz.

  2. część praktyczna – 1,5 godz.
  1. 18.07.2015r., godz. 10.00 – 14.30 - Prof. dr hab. Andrzej Koncicki – „Czy skarmiana mieszanka paszowa zawsze słusznie jest podejrzewana jako przyczyna niepowodzeń profilaktycznych i zdrowotnych na fermach drobiu ?”

  1. część teoretyczna – 4 godz.
  1. 18.07.2015r., godz. 16.00 – 18.00 - Dr n. wet. Tadeusz Jakubowski – „Aktualne problemy zdrowotne w stadach norek i lisów”

  1. część teoretyczna – 2 godz.
  1. 19.07.2015r., godz. 10.00 – 12.00 - Dr n. wet. Tadeusz Jakubowski – „Aktualne problemy zdrowotne w stadach norek i lisów”

a) część teoretyczna – 2 godz.
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy