Strona główna

Załącznik nr 5 Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz minimalny czas ich trwania


Pobieranie 196.35 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar196.35 Kb.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r.

w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

(Dz.U. z 2013 r. poz. 26)
Załącznik nr 5


Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania

oraz minimalny czas ich trwania


I. Wykaz specjalizacji lekarskich

L.p.Specjalizacja

Moduł jednolity

i minimalny czas

jego trwania


Moduł podstawowy

i czas jego trwania

lub wymagana specjalizacja

II stopnia lub tytuł specjalistyModuł specjalistyczny

i minimalny czas

jego trwania


Łączny minimalny

czas trwania

szkolenia specjalizacyjnego


1

2

3

4

5

6

1.

AlergologiaChoroby wewnętrzne – 3 lata

Alergologia – 2 lata


5 lat

2.

Anestezjologia i intensywna terapia

Anestezjologia

i intensywna terapia – 6 lat6 lat

3.

AngiologiaChoroby wewnętrzne – 3 lata

Angiologia – 2 lata

5 lat

4.

Audiologia i foniatriaOtorynolaryngologia – 2 lata

Audiologia i foniatria – 3 lata

5 lat

5.

Balneologia i medycyna fizykalnaChoroby wewnętrzne – 3 lata


Balneologia i medycyna fizykalna – 2 lata

5 lat

6.

Chirurgia dziecięcaChirurgia ogólna – 2 lata

Chirurgia dziecięca – 4 lata

6 lat

7.

Chirurgia klatki piersiowejChirurgia ogólna – 2 lata

Chirurgia klatki piersiowej – 4 lata

6 lat

8.

Chirurgia naczyniowaChirurgia ogólna – 2 lata

Chirurgia naczyniowa – 4 lata

6 lat

9.

Chirurgia ogólnaChirurgia ogólna – 2 lata

Chirurgia ogólna – 4 lata

6 lat

10.

Chirurgia onkologicznaChirurgia ogólna – 2 lata

Chirurgia onkologiczna – 4 lata

6 lat

11.

Chirurgia plastycznaChirurgia ogólna – 2 lata

Chirurgia plastyczna – 4 lata

6 lat

12.

Chirurgia szczękowo-twarzowa

Chirurgia szczękowo- twarzowa – 6 lat

6 lat

13.

Choroby płucChoroby wewnętrzne – 3 lata

Choroby płuc – 2 lata

5 lat

14.

Choroby płuc dzieciPediatria – 3 lata

Choroby płuc dzieci – 2 lata

5 lat

15.

Choroby wewnętrzneChoroby wewnętrzne – 3 lata

Choroby wewnętrzne – 2 lata

5 lat

16.

Choroby zakaźne

Choroby zakaźne – 5 lat

5 lat

17.

Dermatologia i wenerologia

Dermatologia i wenerologia – 5 lat

5 lat

18.

DiabetologiaChoroby wewnętrzne – 3 lata

Diabetologia – 2 lata

5 lat

19.

Diagnostyka laboratoryjna

Diagnostyka laboratoryjna – 5 lat

5 lat

20.

EndokrynologiaChoroby wewnętrzne – 3 lata

Endokrynologia – 2 lata

5 lat

21.

Endokrynologia ginekologiczna

i rozrodczość

Specjalizacja II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie:

położnictwa i ginekologii – 5 latEndokrynologia ginekologiczna i rozrodczość – 2 lata

7 lat

22.

Endokrynologia

i diabetologia dziecięca

Pediatria – 3 lata

Endokrynologia i diabetologia dziecięca – 2 lata

5 lat

23.

Epidemiologia

Epidemiologia – 4 lata

4 lata

24.

Farmakologia kliniczna

Farmakologia kliniczna – 4 lata

4 lata

25.

GastroenterologiaChoroby wewnętrzne – 3 lata

Gastroenterologia – 3 lata

6 lat

26.

Gastroenterologia dziecięcaPediatria – 3 lata

Gastroenterologia dziecięca – 3 lata

6 lat

27.

Genetyka kliniczna

Genetyka kliniczna – 4 lata

4 lata

28.

GeriatriaChoroby wewnętrzne – 3 lata

Geriatria – 2 lata


5 lat

29.

Ginekologia onkologicznaSpecjalizacja II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie:

położnictwa i ginekologii – 5 latGinekologia onkologiczna – 2 lata

7 lat

30.

HematologiaChoroby wewnętrzne – 3 lata

Hematologia – 3 lata

6 lat

31.

HipertensjologiaSpecjalizacja II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie:

chorób wewnętrznych

kardiologii

kardiologii dziecięcej

nefrologii

nefrologii dziecięcej

pediatrii – 5 lat


Hipertensjologia – 2 lata

7 lat

32.

Immunologia klinicznaChoroby wewnętrzne – 3 lata

Immunologia kliniczna – 2 lata

5 lat

33.

Intensywna terapiaSpecjalizacja II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie:

chirurgii dziecięcej

chirurgii klatki piersiowej

chirurgii naczyniowej

chirurgii ogólnej

chirurgii onkologicznej

chorób płuc

chorób płuc dzieci

chorób wewnętrznych

chorób zakaźnych

kardiologii

kardiologii dziecięcej

nefrologii

nefrologii dziecięcej

neonatologii

neurochirurgii

neurologii

neurologii dziecięcej

pediatrii

toksykologii klinicznej – 5–6 latIntensywna terapia – 2 lata

7–8 lat

34.

Kardiochirurgia


Kardiochirurgia – 6 lat


6 lat

35.

KardiologiaChoroby wewnętrzne – 3 lata

Kardiologia – 3 lata

6 lat

36.

Kardiologia dziecięcaPediatria – 3 lata

Kardiologia dziecięca – 2 lata

5 lat

37.

Medycyna lotniczaChoroby wewnętrzne – 3 lata

Medycyna lotnicza – 2 lata

5 lat

38.

Medycyna morska i tropikalnaChoroby wewnętrzne – 3 lata

Medycyna morska

i tropikalna – 2 lata5 lat

39.

Medycyna nuklearna

Medycyna nuklearna – 5 lat

5 lat

40.

Medycyna paliatywnaChoroby wewnętrzne – 3 lata

Medycyna paliatywna – 2 lata

5 lat

41.

Medycyna pracyChoroby wewnętrzne – 3 lata

Medycyna pracy – 2 lata

5 lat

42.

Medycyna ratunkowa

Medycyna ratunkowa – 5 lat


5 lat

43.

Medycyna rodzinna

Medycyna rodzinna – 4 lata

4 lata

44.

Medycyna sądowa

Medycyna sądowa – 5 lat

5 lat

45.

Medycyna sportowa

Medycyna sportowa – 5 lat

5 lat

46.

Mikrobiologia lekarska

Mikrobiologia lekarska – 4 lata

4 lata

47.

NefrologiaChoroby wewnętrzne – 3 lata

Nefrologia – 2 lata

5 lat

48.

Nefrologia dziecięcaPediatria – 3 lata

Nefrologia dziecięca – 2 lata

5 lat

49.

NeonatologiaPediatria – 3 lata

Neonatologia – 2 lata

5 lat

50.

Neurochirurgia

Neurochirurgia – 6 lat

6 lat

51.

Neurologia

Neurologia – 5 lat

5 lat

52.

Neurologia dziecięca

Neurologia dziecięca – 5 lat

5 lat

53.

NeuropatologiaPatomorfologia – 3 lata

Neuropatologia – 2 lata

5 lat

54.

Okulistyka

Okulistyka – 5 lat

5 lat

55.

Onkologia i hematologia dziecięcaPediatria – 3 lata

Onkologia

i hematologia dziecięca – 3 lata6 lat

56.

Onkologia klinicznaChoroby wewnętrzne – 3 lata

Onkologia kliniczna – 3 lata

6 lat

57.

Ortopedia i traumatologia

narządu ruchuOrtopedia

i traumatologia narządu ruchu – 6 lat
6 lat


58.

OtorynolaryngologiaOtorynolaryngologia – 2 lata


Otorynolaryngologia – 4 lata

6 lat

59.

Otorynolaryngologia dziecięcaOtorynolaryngologia – 2 lata

Otorynolaryngologia dziecięca – 4 lata

6 lat

60.

PatomorfologiaPatomorfologia – 3 lata

Patomorfologia – 2 lata

5lat

61.

PediatriaPediatria – 3 lata

Pediatria – 2 lata

5 lat

62.

Pediatria metabolicznaPediatria – 3 lata

Pediatria metaboliczna – 2 lata

5 lat

63.

PerinatologiaSpecjalizacja II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie:

położnictwa i ginekologii – 5 latPerinatologia – 2 lata

7 lat

64.

Położnictwo i ginekologia

Położnictwo

i ginekologia – 5 lat5 lat

65.

Psychiatria

Psychiatria – 5 lat

5 lat

66.

Psychiatria dzieci i młodzieży

Psychiatria dzieci

i młodzieży – 5 lat5 lat

67.

Radiologia i diagnostyka obrazowa

Radiologia

i diagnostyka obrazowa – 5 lat5 lat

68.

Radioterapia onkologiczna

Radioterapia onkologiczna – 5 lat

5 lat

69.

Rehabilitacja medyczna

Rehabilitacja medyczna – 5 lat

5 lat

70.

ReumatologiaChoroby wewnętrzne – 3 lata

Reumatologia – 2 lata

5 lat

71.

SeksuologiaSpecjalizacja II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie:

chorób wewnętrznych

neurologii

położnictwa i ginekologii

psychiatrii

psychiatrii dzieci i młodzieży – 5 latSeksuologia – 2 lata

7 lat

72.

Toksykologia klinicznaChoroby wewnętrzne – 3 lata

Toksykologia kliniczna – 2 lata

5 lat

73.

Transfuzjologia klinicznaChoroby wewnętrzne – 3 lata

Transfuzjologia kliniczna – 2 lata

5 lat

74.

Transplantologia klinicznaSpecjalizacja II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie:

anestezjologii i intensywnej terapii

chirurgii dziecięcej

chirurgii ogólnej

chirurgii klatki piersiowej

chorób wewnętrznych

chorób zakaźnych

hematologii

kardiochirurgii

kardiologii

kardiologii dziecięcej

nefrologii

nefrologii dziecięcej,

onkologii i hematologii dziecięcej

pediatrii

urologii


urologii dziecięcej – 5–8 lat

Transplantologia kliniczna – 2 lata

7–10 lat

75.

Urologia

Urologia – 6 lat

6 lat

76.

Urologia dziecięcaSpecjalizacja II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie:

chirurgii dziecięcej

urologii – 6 lat


Urologia dziecięca – 2 lata

8 lat

77.

Zdrowie publiczne

Zdrowie publiczne – 4 lata

4 lata


II. Wykaz specjalizacji lekarsko–dentystycznych1.

Chirurgia stomatologiczna

Chirurgia stomatologiczna – 4 lata


4 lata

2.

Chirurgia szczękowo-twarzowa

Chirurgia szczękowo-twarzowa – 6 lat

6 lat

3.

Ortodoncja

Ortodoncja – 3 lata

3 lata

4.

Periodontologia

Periodontologia – 3 lata

3 lata

5.

Protetyka stomatologiczna

Protetyka stomatologiczna – 3 lata

3 lata

6.

Stomatologia dziecięca

Stomatologia dziecięca – 3 lata

3 lata

7.

Stomatologia zachowawcza

z endodoncjąStomatologia zachowawcza

z endodoncją – 3 lata3 lata

8.

Epidemiologia

Epidemiologia – 4 lata

4 lata

9.

Zdrowie publiczne

Zdrowie publiczne – 4 lata

4 lata
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość