Strona główna

Załącznik nr 6


Pobieranie 33.38 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar33.38 Kb.

Załącznik nr 6


Wyłączenie produktów podlegających dofinansowaniu w ramach działania 3.4 – załącznik I do Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. WE C 235 z 24.12.2002). Są to „produkty rolne” przez, które rozumiemy płody ziemi, produkty pochodzące z hodowli i rybołówstwa, jak również produkty pierwszego przetworzenia, które pozostają w bezpośrednim związku z tymi produktami.

Przepisy określające warunki dopuszczalności pomocy w zakresie produkcji, przetwarzania oraz marketingu produktów rolnych definiują przetwarzanie jako wszelkie operacje dokonywane na produktach rolnych, w wyniku których uzyskany produkt zaliczany jest również do produktów rolnych, np. wytłaczanie soku z owoców. W odniesieniu do definicji marketingu produktów rolnych, przyjąć należy definicję mówiącą, iż marketing produktów rolnych rozumieć należy jako „rzeczywistą ofertę rynkową lub/i rzeczywisty napływ towaru na rynek”.- 1 -

Numer nomenklatury brukselskiej- 2 -

Opis produktówDZIAŁ 1

Zwierzęta żywe

DZIAŁ 2

Mięso i podroby jadalne

DZIAŁ 3

Ryby, skorupiaki, mięczaki i inne bezkręgowce wodne

DZIAŁ 4

Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

DZIAŁ 5
05.04

Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe lub w kawałkach, świeże, chłodzone, mrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone:

05.15

Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; martwe zwierzęta objęte działami 1 lub 3, nienadające się do spożycia przez ludzi:

DZIAŁ 6

Żywe drzewa i inne rośliny; bulwy, korzenie i podobne; cięte i ozdobne liście

DZIAŁ 7

Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy jadalne

DZIAŁ 8

Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów

DZIAŁ 9

Kawa, herbata i przyprawy, z wyjątkiem herba mate (pozycja Nr 09.03)

DZIAŁ 10

Zboża

DZIAŁ 11

Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny

DZIAŁ 12

Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe i lecznicze; słoma i pasza

DZIAŁ 13
ex 13.03

Pektyna

DZIAŁ 15
15.01

Słonina i inny przetworzony tłuszcz wieprzowy; przetworzony tłuszcz drobiowy

15.02

Nieprzetworzone tłuszcze wołowe, owcze i koźle; łój (łącznie z "premier jus") wytwarzany z tych tłuszczy

15.03

Stearyna z tłuszczu, oleju i łoju; olej z tłuszczu, oliwy i łoju, nieemulgowany, niemieszany i niepreparowany

15.04

Tłuszcze i oleje z ryb i ssaków morskich, oczyszczane lub nie

15.07

Tłuszcze roślinne, płynne lub stałe, surowe, rafinowane lub oczyszczane

15.12

Tłuszcze i oleje zwierzęce oraz roślinne, uwodorniane, rafinowane lub nie, ale bez dalszej przeróbki

15.13

Margaryna, sztuczna słonina i inne preparowane tłuszcze jadalne

15.17

Pozostałości po oczyszczaniu substancji tłuszczowych i wosków zwierzęcych lub roślinnych

DZIAŁ 16

Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków i innych bezkręgowców wodnych

DZIAŁ 17
17.01

Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej:

17.02

Inne rodzaje cukru; syropy cukrowe; miód syntetyczny (zmieszany z naturalnym lub nie); karmel

17.03

Melasa, odbarwiona lub nie

17.05*

Cukry, syropy, aromatyzowana melasa lub z dodatkiem barwników (w tym cukier waniliowy lub wanilina), z wyjątkiem soków owocowych z dodatkiem cukru w jakichkolwiek proporcjach

DZIAŁ 18
18.01

Ziarna kakaowe, całe lub łamane, surowe lub palone

18.02

Kakaowe łuski, łupiny, osłonki i inne odpady z kakao

DZIAŁ 20

Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub innych części roślin

DZIAŁ 22
22.04

Moszcz winogronowy, fermentujący lub z fermentacją zatrzymaną w inny sposób niż przez dodanie alkoholu

22.05 Wino ze świeżych winogron; moszcz winogronowy z fermentacją zatrzymaną przez dodanie alkoholu

Wino ze świeżych winogron; moszcz winogronowy z fermentacją zatrzymaną przez dodanie alkoholu

22.07

Inne napoje na bazie fermentacji (np. jabłecznik, wino z gruszek i miód pitny)

ex 22.08*

ex 22.09*Alkohol etylowy, denaturowany lub nie, o jakiejkolwiek mocy, otrzymywany z produktów rolnych, o których mowa w załączniku I do Traktatu, z wyłączeniem wódek, likierów i innych napojów spirytusowych, złożone preparaty alkoholowe (znane jako „skoncentrowane ekstrakty”) do wyrobu napojów.

ex 22.10*

ocet i jego substytuty

DZIAŁ 23

Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego; gotowa pasza dla zwierząt

DZIAŁ 24
24.01

Tytoń nieprzetworzony; odpady tytoniowe:

DZIAŁ 45
45.01

Korek naturalny surowy; odpady korka; korek kruszony, granulowany lub mielony:

DZIAŁ 54
54.01

Len surowy lub przetworzony ale nieprzędzony; pakuły i odpady lniane (w tym skrawki workowe lub rozwłóknianie)

DZIAŁ 57
57.01

Konopie naturalne (Cannabis sativa), surowe lub przetworzone ale nieprzędzone; pakuły i odpady z konopi naturalnych (w tym liny oraz skrawki workowe lub rozwłókniane)

*Pozycja dodana artykułem 1 rozporządzenia nr 7a Rady Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej z 18 grudnia 1959 roku (Dz.U. 7 z 30.1.1961, str. 71/61).
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość