Strona główna

Zad Czy struktura algebraiczna jest pierścieniem: Zestaw Z1 zwykłe dodawanie i mnożenie liczb. Zad


Pobieranie 37.18 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar37.18 Kb.
Zad 1. Czy struktura algebraiczna jest pierścieniem: Zestaw Z1

zwykłe dodawanie i mnożenie liczb.

Zad 2. Znaleźć elementy odwracalne i dzielniki zera w pierścieniu

Zad 3. Czy funkcja jest homomorfizmem pierścieni . Jeżeli tak to wyznaczyć .

a).

c).

Zad 4. Wyznaczyć wszystkie ideały pierścienia . Które z nich są maksymalne.

Zad 5. Które z zbiorów pierścienia są ideałami:

Które z nich są maksymalne i pierwsze a które nie.

Zad 6. Które z elementów pierścienia odwracalne, rozkładalne, nierozkładalnieZad 7. Czy wielomian jest rozkładalny w pierścieniu


Zad 8. Wyznaczyć wszystkie elementy pierścienia ilorazowego

Zad 9. Niech będą wielomianami nad . Znaleźć takie, że

Zad 10.Korzystając z twierdzenia o homomorfizmie pierścieni uzasadnić izomorfizm.Zad 11. Czy element 3 jest elementem pierwszym w pierścieniu (wykorzystać )
Ad. zad 1. Czy struktura algebraiczna jest pierścieniem:

zwykłe dodawanie i mnożenie liczb.

Odp.

Zbiór jest pierścieniem z dwoma działaniami jeżeli są spełnione aksjomaty pierścienia pod warunkiem, że działania w zbiorze są dobrze określone. Zwykłe dodawanie i mnożenie liczb rzeczywistych aksjomaty pierścienia spełniają ale mnożenie w zbiorze jest źle określone. Np. dla . Gdyby . Wtedy , a więc . Mamy sprzeczność : liczba wymierna równa się niewymiernej co jest niemożliwe.


Ad. zad 2. Znaleźć elementy odwracalne i dzielniki zera w pierścieniu

Odp.

. Element jest odwracalny istnieje takie, że . A więc element jest odwracalny w i odwracalny w .

Możliwe kombinacje i to są wszystkie elementy odwracalne.

Element jest dzielnikiem zera istnieje takie, że . element jest dzielnikiem zera w lub dzielnikiem zera w lub i lub i .

Trywialny dowód tych własności wynikający z przedstawionej definicji w skrypcie wykładu twierdzenie 7.11 str. 61.

W pierścieniu nie ma dzielników zera a w pierścieniu dzielniki zera to .

A więc możliwe wszystkie kombinacje i i . Stąd istnieją elementy nieodwracalnie nie będącymi dzielnikami zera. Są to elementy .Ad. zad 3. Czy funkcja jest homomorfizmem pierścieni . Jeżeli tak to wyznaczyć .

a).

b).
Odp.

a). Funkcja nie jest homomorfizmem pierścieni ponieważ:. A więc .

b). Funkcja jest homomorfizmem pierścieni ponieważ:.

Jeżeli to dla i z faktu, że wartość wielomianu o współczynnikach całkowitych dla argumentu całkowitego jest liczbą całkowitą mamy .


Zad 4. Wyznaczyć wszystkie ideały pierścienia . Które z nich są maksymalne.

Odp.

Twierdzenie. Jeżeli homomorfizm pierścieni jest epimorfizmem /”na”/ to obraz i przeciw obraz ideału jest ideałem.

Twierdzenie. Odwzorowanie - reszta z dzielenia przez jest homomorfizm pierścieni który jest epimorfizmem .

/Dowód na stronie 251 zad. 49 J. Rutkowski Algebra abstrakcyjna w zadaniach./

Z tych twierdzeń wynika, że wszystkie ideały w pierścieniu są ideałami głównymi.

Stąd wszystkie ideały pierścienia są postaci oraz dla

Element jest odwracalny istnieje taki, że .

Element jest odwracalny
W naszym przypadku ideałami są:


, dla dowolnego elementu odwracalnego ,

, .

Ideałami maksymalnymi są i .


Ad. zad 5. Które z zbiorów pierścienia są ideałami:

. Które z nich są maksymalne i pierwsze a które nie.

Odp.

nie jest ideałem ponieważ, np. dla i mamy a więc . Można uzasadnić również tym, że wielomian zerowy należy do każdego ideału a wartość tego wielomianu dla argumentu 2 przyjmuje wartość 0 a nie 2.

jest ideałem ponieważ: dla

a). a więc .

b). a więc . Analogicznie .

Ideał jest ideałem maksymalnym a stąd i pierwszym ponieważ:

Dla homomorfizmu , , , - ciało liczb rzeczywistych /uzasadnienie analogiczne jak w zad 3 b)./. Wtedy z podstawowego twierdzenia o homomorfizmie pierścieni - ciało ideał jest maksymalny.

Zad 6. Które z elementów pierścienia są odwracalne, rozkładalne, nierozkładalnieOdp.

a). 10 nie jest elementem odwracalnym gdyż gdyby był odwracalny to co jest niemożliwe.

10 nie jest elementem rozkładalnym gdyż gdyby był rozkładalny to . Ze względu na symetrie załóżmy, że . Wtedy jest elementem odwracalnym. Stad 10 jest elementem nierozkładalnym.b). nie jest elementem odwracalnym gdyż gdyby był odwracalny to .

nie jest elementem rozkładalnym gdyż gdyby był rozkładalny to . Ze względu na symetrie załóżmy, że . Wtedy jest elementem odwracalnym. Stąd jest elementem nierozkładalnym.

c). a więc jest elementem rozkładalnym i to jest na elementy nierozkładalne.
Zad 7. Czy wielomian jest rozkładalny w pierścieniu

Odp.

Wielomian nie jest rozkładalny nad tym pierścieniem ponieważ gdyby był rozkładalny to jeden z czynników rozkładu byłby wielomian stopnia 1 a więc wielomian miałby pierwiastek w ciele .

Ponieważ a więc nie zeruje się w ciele mamy sprzeczność.
Zad 8. Wyznaczyć wszystkie elementy pierścienia ilorazowego

Odp.

Ponieważ to dla mamyreszty z dzielenia wielomianów są takie same. Możliwe reszty:

.Zad 9. Niech będą wielomianami nad . Znaleźć takie, że

Odp.

Stąd

lub


Zad 10.Korzystając z twierdzenia o homomorfizmie pierścieni uzasadnić izomorfizm.Odp.

Niech będzie homomorfizmem pierścieni.

/ uzasadnienie analogiczne jak w zadaniu 3 b). /

Dla . PonieważStąd dla w pierścieniu . /szczegółowe uzasadnienie w pliku „pierścienie całkowite i NWD”/w pierścieniu . Stąd w pierścieniu .

A więc .

Również dla i mamy to

.

Z podstawowego twierdzenia o homomorfizmie pierścieni mamy .Zad 11. Czy element 3 jest elementem pierwszym w pierścieniu (wykorzystać )

Odp.

Ponieważ to . Ponieważ 3 nie dzieli / / i 3 nie dzieli / / to 3 nie jest liczbą pierwszą.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość