Strona główna

Zakład Teorii i Metodyki Sportu Publikacje dr hab. Tadeusz Ambroży


Pobieranie 9.48 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar9.48 Kb.

Zakład Teorii i Metodyki Sportu - Publikacje


dr hab.Tadeusz Ambroży

 • Mleczko E., Ambroży T., Szopa J., Żychowska M.1999. The influence of environmental pollution on somatic and functional development of children and young people from the cracow region, poland. Antropomotoryka 19-20, Journal of Human Kinetics Volume 1,. AWF Kraków.

 • Ambroży T., Ambroży D. 2001. Bezpecnost a ochrana majetku. Pod red. P.Tyrały. W: Aktywność ruchowa o charakterze tlenowym jako sposób na zapewnienie zdrowia i poczucie bezpieczeństwa. Zilinska Univerzita v Zilinie. Słowacja – Koszyce.

 • Ambroży T. 2001. Samoobrona – podręcznik metodyczny dla instruktorów rekreacji. UKFiS – ZG TKKF , Warszawa.

 • Ambroży T. 2002. Problemy dymorfizmu płciowego w sporcie. Praca zbiorowa pod redakcją T.Sochy. W: Ocena dymorfizmu płciowego w zakresie cech somatycznych oraz sprawności motorycznej dzieci i młodzieży z wybranych regionów województwa krakowskiego. AWF Katowice.

 • Ambroży T., Kaganek K. 2002. Fitness – ćwiczenia siłowe, podręcznik dla instruktorów rekreacji. Zeszyt nr 2, MENiS – ZG TKKF , Warszawa.

 • Sterkowicz S., Ambrozy T. (red) 2003. Ju-jitsu sportowe: proces szkolenia (podręcznik trenera). Europan Association for Security, Kraków.

 • Ambroży D., Ambroży T. (red) 2003. Fitness sposobem na życie (podręcznik dla instruktorów). ZG TKKF - MENiS, TYRSA Sp. z o. o. Warszawa.

 • Ambroży T. 2004. TRENING HOLISTYCZNY – metodą kompleksowej uprawy ciała. Monografia, Wyd. Europan Association for Security, Kraków.

 • Ambroży T. 2005. Trening holistyczny jako przykład prozdrowotnego stylu życia kompensującego negatywny wpływ zagrożeń cywilizacyjnych. W: Annales. Medicina. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Akademia Medyczna, Lublin.

 • Ambroży T. 2005. Trening holistyczny – Wpływ aktywności fizycznej na realizację potrzeby bezpieczeństwa osobistego i społecznego. Monografia naukowa, Wyd. Europan Association for Security, Kraków.

dr Marian Fiedor

 • Fiedor M, Blecharz J. 1991. Struktura potrzeb psychicznych młodych siatkarek polskich .[W:] Sport w badaniach naukowych , Zeszyty Naukowe AWF Kraków, nr 65.

 • Fiedor M. i wsp 1998. Encyklopedia dla dzieci, Optimus Pascal Multimedia S.A.

 • Fiedor M. 2002. Korfball [W:] Przepisy zespołowych gier sportowych, pod red. J. Wołyńca, BK Wrocław.

 • Fiedor M. 2005. Zmiany poziomu sprawności specjalnej uczestników zgrupowania kadry Polski juniorów w korfballu. Studia i Monografie, AWF w Krakowie, Nr 33, s. 228- 233.

 • Sterkowicz S., Fiedor M. 2005. Aktualne problemy szkolenia trenerów ( na przykładzie korfballu). Studia i Monografie, AWF w Krakowie, Nr 33, s. 170 – 174.

 • Fiedor M. 2006. Rola kompetencji społecznych w doświadczaniu syndromu wypalenia zawodowego przez szkoleniowców piłki nożnej. W czasop.: Annales UMCS, Sectio D, Medicina – Vol. 60 (2006), suppl.XVI, N 2, s. 91-94. Art. Nr 134, Lublin. 7. Fiedor M., Basiaga-Pasternak J. 2006. Analiza porównawcza wymiarów osobowości i poziomu lęku sportowców uprawiających korfball oraz piłkę nożną. W czasop.: Annales UMCS, Sectio D, Medicina – Vol. 60 (2006), suppl.XVI, N 2, s. 86 - 90. Art. Nr 133 , Lublin. 8. Fiedor M., Tucholska K., Grabska-Chrząstowska J., 2006. O kompetencjach zawodowych nauczycieli akademickich w sondażu studentów i studentek krakowskiej AWF. Wyd. „Adam Marszałek” Toruń. 9. Grabska-Chrząstowska J., Fiedor M., Tucholska K.. 2006. Weryfikacja działania sieci Kohonena przetwarzających dane ankietowe zebrane wśród studentów krakowskiej AWF. Wyd. Automatyka – Półrocznik – Tom, Zeszyty Naukowe AGH, Kraków. 10. Tucholska K., Fiedor M., 2006. Pozaszkolna aktywność ruchowo-sportowa a struktura cech temperamentalnych uczniów. Wydawnictwa Antropomotoryka 2006; 36, AWF Kraków.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość