Zapisywanie wyszukiwania jako alertuPobieranie 11.38 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar11.38 Kb.

EBSCOhost Help Sheet

Zapisywanie wyszukiwania jako alertu


Możesz zapisywać wyszukiwania jako alerty i otrzymywać od EBSCOhost powiadomienia e-mailem z nowymi wynikami. Możesz również pobrać te alerty, by przeprowadzić wyszukiwanie natychmiast, nie czekając na uruchomienie alertu. Wyszukiwanie można zapisać jako alert na dwa sposoby.

Aby zapisać swoje wyszukiwanie jako alert, używając linka Udostępnij:


 1. Uruchom wyszukiwanie na EBSCOhost i wyświetl wyniki swojego wyszukiwania.

 2. Kliknij link Udostępnij i wybierz opcję E-mail alert (Wyślij alert e-mailem) z wyświetlonego menu podręcznego. Nad listą wyników pojawi się okno Utwórz alert. 1. Jeśli nie zrobiłeś tego wcześniej, kliknij link Zarejestruj się w oknie alertu, aby zalogować się do folderu My EBSCOhost.

Kliknij link Ustawienia zaawansowane, by wyświetlić wszystkie dostępne ustawienia alertów. 1. Ustaw parametry swojego alertu i kliknij opcję Zapisz alert.

W części E-mail wyświetlonego okna:

 1. Temat – w polu Temat wprowadź krótki opis, który pojawi się w polu „temat” w e-mailu zawierającym Alert.

 2. E-mail od – domyślnie wpisany jest adres: EPAlerts@EPNET.COM. Jeśli chcesz, możesz w tym polu wprowadzić inny adres e-mail.

 3. E-mail do – wpisz swój adres e-mail. Jeśli wpisujesz kilka adresów e-mail, rozdziel je średnikami.

 4. Ukryj adresy przed odbiorcami – jeśli wybierzesz tę opcję, wprowadzone przez Ciebie adresy internetowe nie zostaną umieszczone w polu „do”, lecz w polu UDW.

 5. Format e-maila – wybierz Zwykły tekst lub HTML.

W części Ustawienia ogólne wyświetlonego okna:

 1. Częstotliwość – określ, jak często ma być przeprowadzane wyszukiwanie:

  • Raz dziennie (ustawienie domyślne)

  • Raz w tygodniu

  • Co dwa tygodnie

  • Raz w miesiącu
 1. Format wyników – wybierz format wyników dla swojego alertu:

  • Skrócony

  • Szczegółowy

  • Menedżer bibliograficzny
 1. Artykuły opublikowane w ciągu ostatnich – aby ograniczyć zakres wyszukiwanych artykułów, wybierz jedną opcję:

  • Jeden miesiąc

  • Dwa miesiące

  • Sześć miesięcy

  • Jeden rok

  • Bez ograniczeń (ustawienie domyślne)EBSCOhost Help Sheet: Zapisywanie wyszukiwania jako alertu

©EBSCO Information Services | Last update: August 6, 2014http://support.ebsco.com/training/resources.php

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy