Zapoznaj się z treścią na drugiej stronie tego dokumentuPobieranie 14.74 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar14.74 Kb.
ALGORYTM

CWICZENIE

 1. Zapoznaj się z treścią na drugiej stronie tego dokumentu.

 2. Otwórz nowy dokument w programie Word i odpowiedz na pytania.

 3. Co to jest algorytm? (napisz definicję)

 4. Napisz algorytm wzięty z życia (w postaci kroków)
  np. przyrządzania zupy, herbaty itp. Na początku podaj dane
  i wynik

DODATKOWE


 1. Zapoznaj się z treścią 3,4 i 5 strony tego dokumentu.

 2. Napisz algorytm (w postaci kroków) obliczający objętość prostopadłościanu.

 3. Napisz algorytm (w postaci schematu blokowego) obliczający objętość prostopadłościanu. UWAGA: Rysując skrzynki schematu blokowego skorzystaj z paska narzędzi RYSOWANIE.


Algorytm jest precyzyjnym przepisem opisującym krok po kroku rozwiązanie problemu lub osiągnięcie jakiegoś celu
Opis algorytmu:

 • Słowny.
 • Lista kroków

 • Schemat blokowy


Specyfikacja -dokładne sformułowanie zadania, które ma być rozwiązane. Na ogół specyfikacja ma postać wyszczególnienia:

dane dla zadania i warunki, jakie muszą one spełniać,

wyniki i warunki, jakie muszą one również spełniać

Ubieranie się

Dane: goły Jasio, majtki, koszulka, sweter, spodnie, buty, skarpety

Wyniki: Jasio ubrany we wszystkie wyżej wymienione części garderoby

Przykłady algorytmu (lista kroków)

Pisanie kartek świątecznych


1 Weź kartkę świąteczną

2 Napisz życzenia

3 Zaadresuj i naklej znaczek

4 Jeśli to nie jest ostatnia kartka, przejdź do punktu 1, w przeciwnym wypadku przejdź do punktu 5

5 Koniec - napisaliśmy wszystkie kartki

Rzuty karne


1 Wylosuj drużynę rozpoczynającą rzuty karne

2 Wykonuj rzuty karne na zmianę przez obie drużyny, aż któraś z drużyn uzyska przewagę (nie do odrobienia w serii pierwszych 5 rzutów karnych) lub liczba prób wyniesie 5

3 Jeśli wynik pierwszej serii 5 rzutów nie jest rozstrzygający, to idź do 4, w przeciwnym razie idź do punktu 5

4 Wykonuj na zmianę rzuty karne, aż któraś z drużyn uzyska przewagę, wtedy idź do punktu 5

5 Koniec - wynik meczu rozstrzygnięty

Dzielenie dwóch liczb

1 Weź dowolne dwie liczby: dzielną i dzielnik


2 Jeśli dzielnik jest równy zero, to idź do punktu 3.

W przeciwnym wypadku wypisz iloraz tych liczb i przejdź do punktu 4.

3 Podaj komunikat, że dzielenie jest niewykonalne i przejdź do punktu 4.

4 Koniec algorytmu.


SCHEMAT BLOKOWY


Aby dobrze zrozumieć algorytmy, należy samemu spróbować go ułożyć. Będzie ciekawiej, gdy zaczniemy zadawać pytania i algorytm rozbudowywać.
Zacznijmy od najprostszego, książkowego algorytmu: chcę wyjść z domu i w zależności od pogody wezmę parasol lub nie.
Opis słowny: przed wyjściem z domu sprawdzam, jaka jest pogoda; jeżeli pada, zabieram parasol i wychodzę, jeśli nie pada, wychodzę. W tak prostym przypadku spotykamy się z sytuacją, w której występuje sprawdzenie warunku. Słowem, które będzie nas informować, że należy wprowadzić sprawdzenie warunku, jest słowo "jeśli".

Opis za pomocą schematu blokowego:
W algorytmie tym wykorzystujemy skrzynkę warunkową, ponieważ mamy do czynienia z sytuacją, gdy tok dalszego postępowania zależy od dokonanego wyboru (dokładnie: zależy od pogody).

Algorytm w postaci schematu


Skrzynki START i STOP wskazują początek i koniec każdego algorytmu. Ze skrzynki START wychodzi tylko jedna droga, do skrzynki STOP wchodzi co najmniej jedno połączenie.W skrzynce instrukcyjnej umieszcza się po-lecenia do wykonania (instrukcje) - podstawienie, obliczenie, wprowadzenie wartości.W skrzynce warunkowej umieszcza się warunek, który decyduje o wyborze dalszej drogi postępowania. Ze skrzynki wychodzą dwa połączenia: TAK (wybierane, gdy warunek jest spełniony), NIE (gdy warunek nie jest spełniony).W skrzynce wejścia / wyjścia umieszcza się wprowadzane dane lub wyprowadzane wyniki. Ze skrzynki wychodzi tylko jedno połączenie.

S
SUMA := a + b
chemat blokowy dodawania dwóch liczb

: uploads -> INFORMATYKA -> gimnazjum
uploads -> Ważne informacje dotyczące remontu mdk oraz zapisów na rok szkolny 2015/16
uploads -> Grupa MŁodzież czerwiec 2015 Data Dzień Godzina
uploads -> Sekcja akrobatyki sportowej
uploads -> Lista dyscyplin sportowych obejmujących konkursy organizowane przez polskie związki sportowe, wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia kultury fizycznej, Szkolny Związek Sportowy lub Ludowe Zespoły Sportowe
uploads -> Papiery: Tajemnica doktora Trawizza Autor: Filip Szczypuła System: Neuroshima Setting: Neuroshima, Papiery, Zlecenie. Gotowa mechanika: brak Modyfikacje zasad: brak Ilość graczy 2-4 Gotowe postacie: brak Ilość sesji: 1 Dodatki: brak Opis
uploads -> Egzamin z języka polskiego
gimnazjum -> Sprawdzian z algorytmów
gimnazjum -> Sprawdzian z algorytmów
gimnazjum -> Algorytm w postaci schematu blokowego Definicja: Schemat blokowy
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy