Strona główna

Zapoznanie z budową ekranu i menu programu cabri Pasek tytułu


Pobieranie 27.59 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar27.59 Kb.
WPROWADZENIE DO CABRI

materiały wykonane podczas warsztatów dla nauczycieli matematyki miasta Opola
Zapoznanie z budową ekranu i menu programu cabri

Pasek tytułu


Wskazuje tytuł programu i nazwę otwartego pliku.

Pasek menu ikon


 1. Najedź wskaźnikiem myszy na pierwszą ikonę na pasku ikon i przytrzymaj lewy przycisk myszy.
  Przyjrzyj się otwartemu menu. 2. W podobny sposób pootwieraj pozostałe menu na tym pasku. Zobacz ile możliwości daje Ci ten program. 3. Pobaw się chwilę, próbując narysować kilka figur za pomocą oferowanych poleceń, np.

 • Zaznacz kilka punktów

 • Prostą przechodzącą przez zaznaczone wcześniej punkty

 • Odcinek , trójkąt , wektor, okrąg , łuk , stożkową itd.UWAGA! Dużo łatwiej będzie się „bawić”, gdy uaktywnisz pomoc z menu tekstowego na pasku powyżej paska ikon. 1. Masz narysowanych kilka figur. Aby móc nimi manipulować kliknij lewym przyciskiem myszy na szarym polu po prawej stronie paska ikon. W ten sposób uaktywniłeś wskaźnik. . 2. Teraz przejedź wskaźnikiem nad utworzonymi figurami. Kursor myszy zmienia kształt, a koło niego pojawia się pytanie o jaki obiekt nam chodzi.Jeżeli dwa lub więcej obiektów nakłada się na siebie, to program pyta, który ma wybrać.. Kliknij i z rozwijalnej listy wybierz obiekt. 3. Trzy przyciski z pierwszej grupy służą do prostego rysowania figur. Kolejna grupa to ikony wspomagające konstruowanie. Aby móc skorzystać z tych możliwości, musimy wcześniej zapewnić sobie istnienie niezbędnych obiektów.

 • Skonstruuj prostą równoległą do danej .

 • Sumę dwóch wektorów .

 • Przesuń trójkąt o wektor .

  • Poruszaj obiektami, popatrz jak się zmieniają, gdy przemieszczasz punkty, za pomocą których je stworzyłeś.Najciekawszym w tej grupie jest ostatni przycisk. Za jego pomocą można stworzyć własną makrokonstrukcję, ale tę czynność nauczymy się wykonywać później.


 1. Kolejna grupa ikon służy sprawdzaniu i mierzeniu. Zresztą zobaczmy sami.

 • Zmierzmy np. długość odcinka .

 • Sprawdźmy, czy wskazane przez nas punkty są współliniowe .

 • Zmierzmy pole trójkąta .

  • Poruszaj obiektami, popatrz jak się zmieniają, gdy przemieszczasz punkty, za pomocą których je stworzyłeś. 1. Ostatnia grupa, to ślad i animacja oraz edycja obiektów i układu współrzędnych.

  • Za pomocą polecenia - nazywanie, pooznaczamy sobie kilka obiektów. Czynność ta jest zupełnie intuicyjna.  • Polecenie umożliwia nam napisanie odpowiedniego komentarza.

  • Za pomocą ikony zaznacz kąt we wcześniej narysowanym trójkącie i zmierz jego miarę korzystając z poprzedniej grupy ikon .

  • Poruszaj obiektami, popatrz jak się zmieniają, gdy przemieszczasz punkty, za pomocą których je stworzyłeś.

  • Schowaj niepotrzebne elementy

  • Za pomocą przycisku zmień kolor niektórych obiektów.

  • Ikona rysuje układ współrzędnych lub likwiduje go.

  • Ikona zaznacza we wcześniej narysowanym układzie punkty kratowe. 2. Zaznacz układ współrzędnych. Złap za początek układu i przesuń go np. w prawo, tam gdzie masz wolne miejsce. Zaznacz w tym układzie punkty kratowe. Narysuj w układzie

  • Dowolną prostą i wyświetl jej współczynnik kierunkowy .

  • Dowolny okrąg i wyświetl jego równanie .

  • Poruszaj obiektami, popatrz jak się zmieniają, gdy przemieszczasz punkty, za pomocą których je stworzyłeś.

Pasek menu tekstowego

Menu:Plik
Rozpoczęcie pracy z nowym plikiem
Otwarcie pliku zapisanego wcześniej na dysku
Zamknięcie pliku

Zapisz plik po jego edycji


Zapisanie pliku na dysku po raz pierwszy
Wycofanie się z ostatniej czynności drukowania
Podgląd strony przed drukowaniem
Ustawienia strony
Drukuj
Zakończ pracę z CABRI

 • Kliknij polecenie Otwórz . W nowym okienku mamy dwa foldery. W jednym przechowywane są figury, w drugim makra. Otworzymy folder figures i wybierzemy plik Cycloid. fig. Otwarty plik pokazuje zasadę tworzenia cykloidy. Złapmy za wskazany punkt M i przesuwajmy nim wzdłuż osi. Czas na wykorzystanie animacji. Wybierzmy ikonę animacji i wskażmy punkt M. • W podobny jak poprzednio sposób otwórzmy plik parabol.fig i bicycle.fig. Popróbujmy i tu animacji jednego lub kilku obiektów. • Kliknij podgląd strony – uzyskasz plastyczny obraz swojej pozycji na płaszczyźnie, którą dysponujesz. Jeżeli przemieścisz myszką prostokąt na płaszczyźnie, to przesuniesz swój pulpit. Zaznaczona prostokątem część płaszczyzny będzie wydrukowana ( o ile zechcesz drukować). Innym sposobem przesunięcia płaszczyzny jest równoczesne wciśnięcie klawisza ctrl i lewego przycisku myszy. Kursor zamienia się w zaciśniętą dłoń i możemy przesuwać płaszczyznę. • Zamknij otwarte pliki, oprócz stworzonego przez siebie. Ponieważ nie chcemy zmieniać pobieranych przed chwilą plików, to rezygnujemy z zapisu. • Drugi z folderów gotowych do otwarcia to makrokonstrukcje. Aby je otworzyć musimy zmienić typy plików na pliki macro. Przy okazji przyjrzyjmy się liście typów plików. Wybierzmy z listy makr pozycję trisecta. Gdy teraz w oknie Cabri klikniemy ikonę macro , zobaczymy tam nową pozycję, która pozwoli nam bez trudu podzielić dowolny kąt na 3 równe części. • Otwórzmy macro medians. To macro wyznacza środek ciężkości trójkąta.

Menu: EdycjaCofnij ostatnio wykonaną czynność


Wytnij zaznaczony obszar rysunku, lub obiekt

Kopiuj zaznaczony obszar rysunku, lub obiekt


Wklej zaznaczony obszar rysunku, lub obiekt
Wyczyść wybrany obszar rysunku CABRI

Zaznacz wszystkie obiekty konstrukcji

Pokazanie historii konstrukcji


Oczyszczenie rysunków z opcji ślad, itd

 • Zaznacz ten obszar swoich dotychczasowych dokonań, który chcesz wyrzucić. Wybierz z listy edycji polecenie wyczyść.

 • Wybierz ten element swojej pracy, który wart jest powielenia. Zaznacz wybrany obszar i kliknij polecenie kopiuj.

 • Jeśli chcesz wyczyścić cały pulpit, wybierz zaznacz wszystko i ponownie z menu edycji : wyczyść.

 • Otwórzmy plik pentagon.fig z folderu figures. Tym razem mamy gotową konstrukcję pięciokąta foremnego. Aby zrozumieć tę konstrukcję wybierzemy z menu tekstowego EDYCJA. polecenie powtórz konstrukcję. Pojawia się mały panel, który daje nam duże możliwości.

1 – opis kolejnych kroków konstrukcji


2 – pierwszy krok konstrukcji

3 – krok poprzedni

4 – krok następny

5 – ostatni krok konstrukcji

6 – ten klawisz kończy odtwarzanie konstrukcji w wybranym przez nas momencie. Jednak uwaga, jeśli wcześniej nie zapiszemy konstrukcji na dysku, to ciąg dalszy zginie bezpowrotnie.

7 – wciskając ten klawisz uzyskamy ostatni etap konstrukcji.


W naszym ćwiczeniu proponuję wciskanie klawisza 4 i wczytywanie się w opis konstrukcji.

W ten sam sposób możemy powtarzać budowanie każdej figury.


Menu: OpcjeUaktywnienie palety narzędzi

Formatowanie warunków pracy z programem


Ustawienie narzędzi użytkownika na wybrane hasło

Wybór języka do pracy z programem

Wybór czcionki


 • Uaktywnij paletę narzędzi

 • Otwórz opcję format. Przeglądnij zawartość. Aby zapamiętać jakiekolwiek wprowadzone zmiany, trzeba by zapisać ustawione opcje w pliku typu *.ini. W tym celu uaktywniamy opcję zapisz do pliku . Aby przy ponownym włączeniu uaktywnić wybrane opcje trzeba otworzyć plik / otwórz / , wybrać plik typu ini i zapisany przez nas plik. • Wyobraźmy sobie, że chcemy przeprowadzić lekcję na temat konstrukcji prostych równoległych i prostopadłych. Nasza lekcja mogłaby być niezła, gdyby nie fakt, że Cabri rysuje takie proste za nas. Aby nie „położyć lekcji” pozbędziemy się tych pozycji z paska ikon.
  W tym celu otwieramy opcje / ustawienie narzędzi i zaznaczamy okienko zapisz do pliku, a następnie ustawienia. Teraz wskazujemy te ikony, które nie są potrzebne, tzn. proste równoległe i proste prostopadłe. Wyciągamy je na pulpit i zatwierdzamy przyciskiem tak. Zapisujemy swoje dokonania w folderze Cabri z rozszerzeniem *.mem. • Zamykamy i ponownie uruchamiamy Cabri. W menu ikon jest i prosta równoległa i prosta prostopadła, ale gdy otworzymy plik / otwórz, pliki typu mem i zaznaczymy zapisany wcześniej plik, to interesujących nas ikon na pasku już nie będzie.

Przygotowała

w oparciu o książkę B. Pabicha „Pierwsze kroki z CABRI II,

oraz o własne doświadczenie

mgr Iwona Natalli

nauczyciel Zespołu Szkół Elektrycznychim. Tadeusza Kościuszki w Opolu


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość