Strona główna

Zaproszeni e do udziału w VI otwartych Regatach Żeglarskich o Puchar Dziekana ora


Pobieranie 25.32 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar25.32 Kb.
Z A P R O S Z E N I E
do udziału

w VI Otwartych Regatach Żeglarskich

o Puchar Dziekana ORA

i Wyścigu o Nagrodę ORA we Wrocławiu

Olejnica 2012


Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu ma zaszczyt zaprosić wszystkich miłośników żeglarstwa środowiska prawniczego i lekarskiego do udziału w VI Otwartych Regatach o Puchar Dziekana ORA we Wrocławiu oraz Wyścigu Kajakowego o Nagrodę Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu – Olejnica 2012, które odbędą się w dniach od 27 do 29 lipca 2012 r.


W załączeniu program Regat oraz Regulamin.Dziekan

Okręgowej Rady Adwokackiej

we Wrocławiu

adw. Andrzej Malicki

st. j. instr. żegl.
Komandor Regat

adw. Marek Czuba

st. j.
P R O G R A M

VI Otwartych Regat Żeglarskich o Puchar Dziekana ORA we Wrocławiu

Olejnica 2012 r.Piątek (27.07.2012 r.)


 • do godz. - 18.00 przyjazd i zakwaterowanie uczestników regat w Ośrodku Szkoleniowym Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Olejnica, gm. Przemęt,

 • 19.00 odprawa sterników na przystani żeglarskiej w/w Ośrodka AWF, zgłaszanie załóg,

 • 21.00 – 2.00– uroczysta kolacja (wyśmienite smakołyki kuchni regionalnej) i występ grupy muzycznej CPN


Sobota (28.07.2012 r.)


 • 8.00 - śniadanie,

 • 9.00 - 10.00 - odprawa załóg, losowanie oraz odbiór jachtów i przygotowanie do regat,

 • 10.00 - 14.00 - wyścigi eliminacyjne, regaty kajakowe,

 • 15.00 - obiad,

 • 16.00 - 18.00 - dalsza część wyścigów, regat kajakowych, zakończenie wyścigów i wręczenie nagród,

 • 21.00. ognisko połączone z biesiadą i piosenkami żeglarskimi.


Niedziela (29.07.2012 r.)


 • 9.00 - śniadanie,

 • 10.00 - 15.00 - czas wolny z możliwością korzystania (odpłatnie) ze sprzętu pływającego przystani żeglarskiej Ośrodka AWF,

 • 15.00 - obiad,

 • 16.00 - zakończenie regat i wyjazd uczestników.Dziekan

Okręgowej Rady Adwokackiej

we Wrocławiu

adw. Andrzej Malicki

st. j. instr. żegl.Komandor Regat

adw. Marek Czubast.j.


R E G U L A M I NVI Otwartych Regat Żeglarskich o Puchar Dziekana ORA we Wrocławiu „Olejnica 2012” –obowiązujący wszystkich uczestników Regat


 1. Ideą, którą kierują się organizatorzy regat i której wymagają od żeglarzy są odpowiednie przepisy fair play.
 1. W regatach mogą brać udział załogi w składzie co najmniej trzyosobowym. Skład załogi i ich funkcje wynikające ze zgłoszenia do regat bez zgody sędziego głównego regat nie mogą ulegać zmianie w trakcie wyścigów. Sternik jest obowiązany legitymować się odpowiednim patentem żeglarskim PZŻ, który na żądanie winien okazać Komisji Regatowej przy zgłaszaniu załogi.
 1. Załogi jachtów startują na własne ryzyko i odpowiedzialność. Sternik jachtu jest odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie jachtu do regat oraz jego wyposażenie w odpowiednie środki ratunkowe, jak również do pokrycia ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim w trakcie regat.
 1. Udział w regatach zobowiązuje uczestników do przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa. Komisja Regatowa ma prawo do wykluczenia z regat jachtu, jeżeli wśród jego załogi znajdować się będzie osoba po spożyciu alkoholu.
 1. Regaty rozegrane będą zgodnie z Regulaminem Regat. Trasę poszczególnych wyścigów oraz ilość okrążeń określi – przy uwzględnieniu warunków pogodowych i wiatrowych – Komisja Regatowa i poda te dane do wiadomości załóg nie później niż na 1 godzinę przed rozpoczęciem wyścigów.

Zgłoszenia

 1. Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane będą w pokoju nr 9 biura Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu przy ul. Sądowej 4 - osobiście lub telefonicznie 71/34 71 308 do dnia 4 lipca 2012 r. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o uczestnictwie w regatach decydować będzie kolejność zgłoszeń.
 1. Całkowity koszt uczestnictwa w Regatach wynosi 300,- zł (270,- zł noclegi + wyżywienie oraz 30,- zł opłata za przystań). Opłata winna zostać wpłacona przy dokonywaniu zgłoszenia, nie później jednak niż do dnia 13 lipca 2012 r. Brak wniesienia w/w opłaty będzie traktowany jako rezygnacja z uczestnictwa w regatach. Opłaty będą przyjmowane w pokoju nr 9 biura Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu przy ul. Sądowej 4
 1. W ramach powyższej opłaty Organizator zapewnia uczestnikom regat zakwaterowanie w hotelu Ośrodka AWF w Olejnicy, całodzienne wyżywienie, jachty dla załóg startujących w regatach, koszt pracy Komisji Regatowej i ratowników WOPR, występ grupy muzycznej CPN, puchary dla zwycięskich trzech pierwszych załóg oraz dyplomy uczestnictwa dla wszystkich uczestników Regat.
Dziekan

Okręgowej Rady Adwokackiej

we Wrocławiu

adw. Andrzej Malicki

st. j. instr. żegl.
Komandor Regat

adw. Marek Czuba

st. j.

R E G U L A M I NWyścigu kajakowego o nagrodę Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu 1. Wyścig o nagrodę ORA we Wrocławiu rozegrany zostanie w dniu 28 lipca 2012 r. na Jeziorze Górskim koło Olejnicy w konkurencji kobiet, mężczyzn i mieszanej na sprzęcie dostarczonym przez Organizatora. Trasa ustawiona będzie na dystansie nie mniejszym niż 1.000 m z metą bezpośrednio przy Przystani AWF w Olejnicy.

 2. Prawo startu mają załogi dwuosobowe. Załogi zobowiązane są do korzystania z kamizelek ratunkowych.

 3. W zależności od ilości uczestników w poszczególnych konkurencjach mogą być rozegrane wyścigi eliminacyjne i wyścig finałowy w każdej z konkurencji.

 4. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.

 5. Załogi startują na własne ryzyko i odpowiedzialność.


Dziekan

Okręgowej Rady Adwokackiej

we Wrocławiu

adw. Andrzej Malicki

st. j. instr. żegl.
Komandor Regat

adw. Marek Czubast. j.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość