Strona główna

Zaproszenie mamy zaszczyt zaprosić na uroczystą premierę spektaklu Przed Sklepem Jubilera


Pobieranie 20.1 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar20.1 Kb.
ZAPROSZENIE

Mamy zaszczyt zaprosić na uroczystą premierę spektaklu Przed Sklepem Jubilera , sceniczną adaptację dramatu Karola Wojtyły w reżyserii

Tomasza Ciocha.
Spektakl przygotowany jest przez uczniów Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego

im. św. Brata Alberta

i Katolickiego Gimnazjum uczęszczających na zajęcia koło teatralnego prowadzonego przez Pana Tomasza Ciocha.
Premiera odbędzie się 5 lutego 2010 r. o godzinie 18:00 w auli TZN. ul. Łańcuckiego 10, budynek B.
Po spektaklu zapraszamy na bankiet w auli szkół katolickich.ALBERTINUM


Informacje wspólnoty Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Katolickiego Gimnazjum i Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK  w Dąbrowie Górniczej

Biuletyn nr 04/01/2010


Szanowni Rodzice- Przyjaciele Szkoły.

Przekazując 1% podatku pomagasz swojemu dziecku!

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół katolickich jest organizacja pożytku publicznego ( Nr rejestru KRS OPP 0000044175) działającą od 1990r. w wielu obszarach życia społecznego w Polsce. Programowym założeniem Stowarzyszenia jest”

- wspieranie rodziny i jej funkcji

- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

- aktywizacja środowisk wiejskich

- pomoc dzieciom niepełnosprawnym, zagubionym i zagrożonym oraz ich rodzicom.

Powyższe założenia realizujemy poprzez prowadzenie szkół i placówek wychowawczych, wspierających integralny rozwój osoby ludzkiej.

Aktualnie Stowarzyszenie prowadzi 90 szkół i 5 przedszkoli – podstawowe, podstawowe integracyjne, gimnazja, gimnazja integracyjne, gimnazja specjalne, licea ogólnokształcące, zawodowe szkoły specjalne i szkoły specjalne przysposabiające do pracy. Ich misją jest prowadzenie człowieka ku syntezie wiary i nauki oraz wiary i życia. Realizację tej misji można wyrazić słowami: KSZTAŁCIMY, ABY WYCHOWA Ć. Działalność podejmowana przez Stowarzyszenie służy:

- podnoszeniu poziomu edukacyjnego, społecznego i kulturowego wielu środowisk w Polsce,

- budowaniu wspólnot szkolnych, w których dzieci niepełnosprawne znajdą bezpieczne i życzliwe miejsce dla swojego rozwoju,

- wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci ze środowisk wiejskich,

- dobru człowieka i jego integralnemu rozwojowi.Za całokształt działalności Stowarzyszenie otrzymało w 2000r. nagrodę PRO PUBLICO BONO w dziedzinie edukacji. Przyznana nagroda promująca organizacje działające na rzecz pożytku publicznego jest potwierdzeniem rzetelności i skuteczności prowadzonych przez nas działań. U ich podstaw leży troska o człowieka i dobro wspólne.

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich jest Organizacja Pożytku Publicznego. Odpisując 1% podatku dochodowego i przekazując do na rzecz Stowarzyszenia wspierają Państwo naszą szkołę. W roku 2008 z odpisu 1% na rzecz naszej szkoły wpłynęło 10.000 zł. Za pozyskane fundusze do szkoły zostały zakupione pomoce dydaktyczne tj; do sali językowej, geograficznej oraz świetlicy 3 telewizory oraz 3 odtwarzacze DVD, dla nauczycieli języków obcych i kształcenia początkowego 5 odtwarzaczy CD. W bieżącym roku pragnę doposażyć kilka klasopracowni w komputery i rzutniki multimedialne.

Nr rachunku: BOŚ SA. O. Częstochowa

72 1540 1014 2001 7300 0882 0002

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich

42-200 Częstochowa, ul. Okólna 113

Dyrektor Szkoły

Piotr Gancarek


KALENDARIUM NA II SEMESTR 2009/2010

FERIE ZIMOWE 15-28 lutego2010r
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 15-17 marca 2010

dla Gimnazjum i Liceum

VII PIKNIK CHARYTATYWNY 20 marca 2010r
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 22-24 marca 2010r

Dla Szkoły Podstawowej
WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 1-6 kwietnia 2010r
EGZAMINY ZEWNĘTRZNE
SZKOŁA PODSTAWOWA
Sprawdzian 2010r 8 kwietnia2010r
GIMNAZJUM
Egzamin gimnazjalny 2010 r.
Część humanistyczna 27 kwietnia 2010r

Część matematyczno-przyrodnicza 28 kwietnia 2010r.

Część z języka obcego nowożytnego 29 kwietnia 2010r
LICEUM
Matury 2010r.
J. polski 4 maja 2010r

Matematyka 5 maja 2010r.

J. angielski 6 maja 2010r

Wiedza o społeczeństwie 7 maja 2010r

Historia sztuki 7 maja 2010r godz. 14.00

Biologia 10 maja 2010r.

J. niemiecki 11 maja 2010r.

J. hiszpański 12 maja 2010r.

Geografia 13 maja 2010r

Historia 17 maja 2010r

Chemia 17 maja 2010r. godz.14.00

J. francuski 19 maja 2010r.


Od 4 do 28 maja Część ustana egzaminu maturalnego przeprowadzana jest w szkołach wg harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych

ZEBRANIA Z RODZICAMI W II SEMESTRZE
03 luty 2010r. konsultacje indywidualne

29 marca 2010r. śródsemestr

17 maja 2010r. zebranie


DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH

1-3 maja 2010r
3-4 czerwca 2010r


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość