Strona główna

Zaproszenie na debatę Cztery sektory energetyki gazowej – cele, zadania, funkcje 27 kwietnia (piątek), godz. 11. 00, Redakcja „Polityki”


Pobieranie 11.36 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar11.36 Kb.
Zaproszenie na debatę
Cztery sektory energetyki gazowej – cele, zadania, funkcje
27 kwietnia (piątek), godz. 11.00,

Redakcja „Polityki”, ul. Słupecka 6, Warszawa

Tytułowe cztery sektory to: gaz konwencjonalny – sieciowy, gaz łupkowy, specjalne postacie gazu ziemnego (LNG, CNG) oraz gaz płynny LPG. Według IEA najbliższa dekada będzie dekadą gazu, a jej prognozy wskazują na wzrost zapotrzebowania Europy na gaz ziemny do 600 mld m³ w 2030 r. Integracja europejskiego rynku gazu oraz inwestycje infrastrukturalne pomogą zapewnić akceptowalne dla odbiorców ceny surowca. Polska, aby sprostać wymaganiom unijnej polityki klimatycznej musi energetykę opartą na węglu przekształcić w energetykę niskoemisyjną. Jednym z rozwiązań jest większe wykorzystanie gazu. Szansą dla energetyki jest gaz łupkowy. Państwowy Instytut Geologiczny oszacował wydobywalne zasoby gazu łupkowego w Polsce nadającego się do wydobycia na 346 – 768 mld m³. To od 2,5 do 5,5 razy więcej niż surowca z wcześniej udokumentowanych złóż konwencjonalnych (145 mld m³). Przy uwzględnieniu pełnego zapotrzebowania Polski na gaz wraz z surowcem w złożach konwencjonalnych wystarczy go na 35 – 65 lat. Według agencji ratingowej Fitch jest mało prawdopodobne, by w Polsce powtórzył się scenariusz z USA, gdzie rozpoczęcie wydobycia gazu łupkowego na dużą skalę spowodowało w latach 2008-2011 spadek cen gazu o 50 proc. W opinii agencji, komercyjne wydobycie gazu łupkowego w Polsce przez pierwsze 10 lat nie powinno doprowadzić do znaczącego obniżenia cen. Jedno jest pewne dla Polski - gaz łupkowy jest szansą na wzrost gospodarczy ale też pozwoli nam uniezależnić się od dostawy surowców energetycznych z Rosji. W tej kwestii pierwszy krok już zrobiliśmy. Koszt budowy gazoportu w Świnoujściu zwróci się w ciągu dwóch lat, dając nam docelowo dostęp do 12 - 15 mld m³ gazu ziemnego z innych rynków. Warto inwestować też w instalacje magazynowe. Rozbudowa infrastruktury magazynów gazu może pozwolić nam obniżyć ceny gazu w Polsce do średniego poziomu europejskiego. Tutaj potrzebujemy nowych inwestycji bo za trzy lata będziemy mieć problem z niedoborem pojemności magazynowych. W obliczu potencjalnej szansy dla Polski jaką stwarza gaz z łupków, nowe możliwości importowe (teminal LNG) zachodzi potrzeba zastanowienia się nad szerszym wykorzystaniem gazu nie tylko jako bezpośredniego paliwa. Warto zrobić przegląd nowych mniej znanych technologii wykorzystujących gaz ziemny. Przykładem może być GTL (Gas to Liquids), ogniwa paliwowe, produkcja wodoru, wysokosprawne technologie energetyczne. Potrzebujemy też prorynkowych regulacji. Przede wszystkim uwolnienia rynku gazu dla klientów firm gazowych (w tym uruchomienia giełdy) oraz wsparcia mikrokogeneracji gazowej (mniejsza akcyza na urządzenia grzewcze wykorzystujące silniki spalinowe, ustawa prosumencka).Zagadnienia do poruszenia podczas debaty:


 • Wpływ deregulacji i otwarcia rynku na klientów firm gazowych – jak zmiany wpłyną na przemysł i odbiorców indywidualnych

 • Gaz z łupków – szanse i zagrożenia

 • Rezerwy obowiązkowe paliw i gazu ziemnego – skutki wprowadzenia nowych rozwiązań

 • Szanse rozwoju energetyki gazowej – systemowej, komunalnej i prosumenckiej


Do udziału w debacie zaproszeni zostali m.in.:


 • Małgorzata Szymańska, Dyrektor Departamentu Ropy i Gazu w Ministerstwie Gospodarki

 • Piotr Woźniak, Główny Geolog Kraju, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska

 • Sylwester Śmigiel, Przewodniczący Forum Rozwoju Efektywnej Energii, Prezes Zarządu GASPOL

 • Radosław Dudziński, Wiceprezes Zarządu, PGNiG

 • Mirosław Dobrut, Prezes Zarządu, Europol Gaz

 • prof. dr hab. Jerzy Nawrocki, Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego

 • Maciej Zajdel, Prezes Zarządu IVG

 • Aleksander Zawisza, ekspert Instytutu Jagiellońskiego ds. bezpieczeństwa energetycznego i rynku paliw

 • prof. Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji

Zapraszamy serdecznieMarina Coey Rafał Czaja
Prezes Zarządu Prezes Zarządu

Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o. Stowarzyszenie na rzecz Efektywności ETA


ul. Znanieckiego 2/44, 03-980 Warszawa, tel. 22 424 82 00, 424 82 01, tel./ fax 22 671 14 80

e-mail: sekretariat@proinwestycje.pl, www.proinwestycje.pl
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość