Zaproszenie na konferencję „Edukacja globalna w podstawie programowej otwartość na świat, krytyczne myślenie, kształtowanie postaw prospołecznych”Pobieranie 12.1 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar12.1 Kb.

Adres:


ul. Bachmacka 1/11

02-647 Warszawa


www.igo.org.pl


ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

Edukacja globalna w podstawie programowej -


otwartość na świat, krytyczne myślenie, kształtowanie postaw prospołecznych”

7 grudnia 2011 roku, godz. 14:00 - 17:30

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
sala nr 305, ul. Hoża 88, Warszawa


Instytut Globalnej Odpowiedzialności serdecznie zaprasza Państwa na konferencję poświęconą edukacji globalnej pt. „Edukacja globalna w podstawie programowej - otwartość na świat, krytyczne myślenie, kształtowanie postaw prospołecznych”. Konferencja jest organizowana w ramach konkursu Ministerstwa Edukacji Narodowej pt. „Szkoła z pasją”.
Edukacja globalna to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która ma na celu uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności globalnych. Edukacja globalna przygotowuje odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości, takim jak zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie, poprawa jakości życia w krajach globalnego Południa (Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej), ochronę praw człowieka, zapewnienie zrównoważonego rozwoju, budowanie partnerskich relacji gospodarczych i społecznych pomiędzy krajami globalnej Północy i globalnego Południa.
Konferencja jest adresowana do nauczycielek i nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oświatowych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją globalną, międzykulturową i szeroko pojętą edukacją.
Podczas konferencji dowiedzą się Państwo jak realizować obowiązującą w podstawie programowej edukację globalną na zajęciach z młodzieżą i jak dzięki temu rozwijać w młodzieży otwartość na świat, krytyczne myślenie oraz postawy empatii, solidarności i odpowiedzialności.
Na konferencji swoją ofertę współpracy ze szkołami przedstawią organizacje pozarządowe zajmujące się edukacją globalną - Instytut Globalnej Odpowiedzialności (IGO), Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO), Fundacja Edukacja dla Demokracji (FED), Polska Akcja Humanitarna (PAH), Fundacja Partners Polska i Polska Zielona Sieć (PZS). Przygotujemy dla Państwa także gotowe do wykorzystania w pracy z młodzieżą materiały.
Aby potwierdzić udział w konferencji prosimy o przesłanie do 2 grudnia maila na adres anna.kucinska@igo.org.plProsimy o wpisanie w mailu Państwa imienia i nazwiska oraz nazwy i adresu szkoły/placówki/organizacji. W razie pytań prosimy o kontakt z Anną Kucińską pod numerem 501 330 263.
Prosimy o punktualne przybycie - na początku konferencji będziemy rozdawać losy na loterię z nagrodami.
Do zobaczenia,
Anna Kucińska

Instytut Globalnej Odpowiedzialności


www.igo.org.pl
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy