Strona główna

Zapytanieofertow e


Pobieranie 38.21 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar38.21 Kb.
Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa, tel. (+48 22) 619 85 01 tel.fax (+48 22) 618 86 96

www.otwartedrzwi.pl e-mail: stowarzyszenie@otwartedrzwi.pl
adres korespondencyjny: ul. Targowa 82, 03-448 WarszawaZ A P Y T A N I E O F E R T O W E

w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty wymienionej w art. 4 p. 8 ustawy Pzp

Numer zapytania

2/12/2011

data

16.12.2011r.
ZAMAWIAJĄCY

Stowarzyszenie „OTWARTE DRZWI” Galeria „Apteka Sztuki” ZAZ ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa

REGON: 011305320   NIP: 113 01 78 033    KRS 00000 800 10 


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot

zamówienia  1. Stoliki kawiarniane- 5 sztuk, materiał: tworzywo lub aluminium, wodoodporne, kolor biały, wys. 75 cm, wielkość blatu 60x60 cm

  2. Stoliki niskie - 5 sztuk, materiał: tworzywo wodoodporne, kolor biały, wys. 52 cm, wielkość blatu 52x30 cm

  3. Krzesła-15 sztuk, materiał: tworzywo wodoodporne, kolor biały, wys. siedziska 45 cm, (stoliki i krzesła powinny mieć możliwość użytkowania na wolnym powietrzu)

  4. Sofy-2 sztuki, materiał: tworzywo, kolor biały, szer. 242, głębokość 145 cm i szer. 90 cm, głęb. 120 cm

  5. Regał- 1 sztuka, tworzywo polypropylen, kolor biały

  6. Witryna wystawiennicza- 1 sztuka, tworzywo polypropylen, kolor biały (regał i witryna będą przeznaczone na dodatkowe ekspozycje rzeźb, wyrobów ceramicznych, grafik, książek, biżuterii) 

Miejsce realizacji:

Polska

Oferta nie powinna przekraczać kwoty

32 000,00 BRUTTO
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

do 30.12.2011,
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna

  1. zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;

  2. zawierać załącznik zgodnie z zapytanie ofertowym;

  3. zdjęcia przedmiotów.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres

krzysztof.pultorak@aptekasztuki.eu

[liczy się data i godzina wpływu]

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście

Na adres: Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” Galeria „Apteka Sztuki”

ZAZ 2 Warszawa, Al. Wyzwolenia 3/5

Termin złożenia: [data o godzina]

Do dnia: 27.12.200r, do godz. 16.00

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. Cena za poszczególne pozycje zamówienia – ceny podajemy w brutto.

2. Jakość i trwałość wykonania zamówienia

3. Doświadczenie w wykonaniu podobnych zamówień.


Informujemy, iż oferent może złożyć całościową lub częściową ofertę na realizację zamówienia.
INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na Stronie Internetowej www.aptekasztuki.eu/oferty
DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela: imię i nazwisko, telefon, adres elektroniczny

Krzysztof Pułtorak,

krzysztof.pultorak@aptekasztuki.eu 22 6220421
ZATWIERDZAM

DO PRZEPROWADZENIA


Warszawa, 16.12.2011
ANNA MACHALICA PUŁTORAK
ZAŁĄCZNIK nr 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/12/2011 z dnia 16.12.20011

DANE OFERENTA

Nazwa firmy
NIP
REGON
KRS/Wpis do ewidencji gospodarczej
Osoba do kontaktu [imię i nazwisko, telefon, adres e-mail]KOSZTORYS
Stoliki kawiarniane – 5 sztuk
Opis produktuStoliki niskie – 5 sztuk
Opis produktuKrzesła-15 sztuk,
Opis produktuSofy-2 sztuki,
Opis produktuRegał- 1 sztuka,
Opis produktuWitryna wystawiennicza
Opis produktuData i podpis: …………………………………………………………….


PEKAO SA 06 1240 6074 1111 0000 4999 0832 REGON 011305320 NIP 113 01 78 033 KRS 00000 800 10 Pamiętajmy o 1% dla OPP


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość