Zarębski, Maciej : Dotknięcie Ameryki pięćdziesiąt dni w stanach. Świętokrzyskie towarzystwo regionalne, Zagnańsk, 2006. Rec. Annna Nogaj : Dotknięcie Ameryki pięćdziesiąt dni w stanach. „Dedal, nr 3, 2008Pobieranie 9.43 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar9.43 Kb.
Książki

Nogaj, Anna : Szeptem za Tobą. Lublin : Polihymnia, 2008. ISBN 978-83-7270-641-7, S. 48.Recenzje

Zarębski , Maciej : Dotknięcie Ameryki – pięćdziesiąt dni w stanach. Świętokrzyskie towarzystwo regionalne, Zagnańsk, 2006. Rec. Annna Nogaj : Dotknięcie Ameryki – pięćdziesiąt dni w stanach. „Dedal”, nr 3, 2008, s. 13.

Rogala, Stanisław : Nocny krzyk. Gens, Kielce, 2008. Rec. Anna Nogaj : Gra na uczuciach. „Akant”, nr 8, 2008, s. 50-51.

Gombrowicz, Witold : Trans Atlantyk, Reż. Piotr Sieklucki. Rec. Anna Nogaj : Buch Bach – Bach Buch – Polaka portret własny . „Radostowa”, nr 2, 2009, s. 52-53.

Hłasko, Marek : Pijany na cmentarzu. Reż. Piotr Sieklucki. Rec. Anna Nogaj : Rozrachunki z przeszłością lub wędrując po cmentarzach. „Dedal” 2008, nr 4, s. 54-55.

Rogala, Stanisław : Zreczaki. Kielce : Gens, 2007. Rec. Anna Nogaj : Podglądanie zreczańskich (za)światów. „Dedal” 2007, nr 2 (13), s. 20.

Kołodziej, Wojciech : Z szuflady wspomnień. Zagnańsk : Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne, 2007. Rec. Anna Nogaj : Najnowsze pozycje książkowe Świętokrzyskiego Towarzystwa Regionalnego. ;’Dedal” 2007, nr 2 (13), s. 23.

Wojsa, Witold : Powiew błękitu. Kielce : Redakcja „Współczesnej Ambony”, 2006. Rec. Anna Nogaj. „Radostowa” 2007, nr 9-10, s. 50.

Almanach Świętokrzyskich Eskulapów. Red. M. Zarębski, G. Kossakowska, S. Stopaj. M. Partyka, L. Snarski. Zagnańsk : Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne, 2007. Rec. Anna Nogaj : Najnowsze pozycje książkowe Świętokrzyskiego Towarzystwa Regionalnego. „Dedal” 2007, nr 2 (13). S, 23.

Żukowska-Rumin, Irena : Emblema. Seria Wydawnicza Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, Kielce 2008. Rec. Anna Nogaj : Emblema słowem malowane. „Świętokrzyski kwartalnik literacki” 20008, nr 1-4, s. 15-20.

Przyboś, Uta: Nad wyraz. Oficyna Wydawnicza Ston 2. Rec. Anna Nogaj : W słowie i ponad słowem (o poezji Uty Przyboś). „Świętokrzyski kwartalnik literacki” 20008, nr 1-4, s. 26-28.

Ripper, lukasz : Zabić superwajzora jak czternaście tysięcy kurczaków. Reż. Dawid Żłobiński. Rec. Anna Nogaj : Lightowy zawrót głowy – czyli polowanie na superwajzorkę. „Dedal”, 2008, nr 1, s. 47.

Kielce miasto legionów. Red Tomasz Kosiński. Kielce : Mediateka, 2008. Rec. Anna Nogaj. „Dedal” 2008, nr 4, s. 16-18.

Wiersze i opowiadania

Nogaj, Anna : Spotkanie z Nim : [opowiadanie], W: „Akant” 2008, nr 8, s. 14-15.

Nogaj, Anna : Spotkanie z Nim : [opowiadanie], W: „Radostowa” 2009, nr 2, , s. 6-7.

Nogaj, Anna :Homo viator, Wpisani w październik : [wiersze], W : „Akant” 2007, nr 11, , s. 28.

Nogaj, Anna : Herbertaida: [wiersz], W : „Goniec świętokrzyski” 2007, nr 2, s.

Nogaj, Anna : Współczesna scena, Monolog na dwa głosy: [wiersze], W : „Radostowa” 2009, nr 4, s. 26.

Nogaj, Anna : W drodze, Nad brzegiem, Herbertiada, Glosa do filozofii Kierkegaarda : [wiersze], W: „Dedal” 2007, nr 2 (13), s. 14.

Nogaj,Anna : Dotyk dający carte blanche : [opowiadanie], W: „Świętokrzyski kwartalnik literacki” 20008, nr 1-4, S. 102-106.Artykuły w czasopismach

Nogaj, Anna : Cybernetyczna rewolucja. „Dedal” 2008, nr 1, s. 12-13.

Nogaj, Anna: Liryczno prozatorskie kreacje - Elżbiety Chuchmały. „ Dedal” 2008, nr 1. S. 6-9.

Nogaj, Anna :Plebiscyt o Dziką Rozę rozstrzygnięty. „Dedal” 2009, nr 3, s. 47.

Nogaj, Anna : Wojtek Szczepaniak. Bohater z Baranówka. „Dedal” 2008, nr 4, s. 29-30.

Nogaj, Anna : Wokół „Wikliny”. „Dedal” 2007, nr 2 (13), s. 17-19.

Nogaj, Anna : Bard Ponidzia. „Radostowa” 2008, nr 5-6, s. 45.

Nogaj, Anna : Dzieje regionalizmu świętokrzyskiego. „Dedal” 2007, nr 2 (13), s. 37-43.Wywiady

Szczerski, Piotr : Sławomir Mrożek w kieleckim teatrze. Rozm. przepr. Anna Nogaj. „Dedal” 2008, nr 3, s. 47-49.

Słoń, Elżbieta : Cyberkultura [Forum]. Rozm. Przepr. Anna Nogaj. „Dedal” 2008, nr 1, s. 10-11.

Strzępka, Aneta : Cyberkultura [Forum]. Rozm. Przepr. Anna Nogaj. „Dedal” 2008, nr 1, s. 10-11.Lorkowski, Piotr Wiktor : Kulturalny mainstream [Forum]. Rozm. Przepr. Anna Nogaj. „Dedal” 2008, nr 1, s. 5.©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy