Zarządzenie nr 177 /2011 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30. 12. 2011 roku w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów I ewakuacji pracownikówPobieranie 35.62 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar35.62 Kb.
ZARZĄDZENIE NR 177 /2011

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30.12.2011 roku

w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
Na podstawie art. 2071 § 1 pkt. 3, art. 2071 § 2 oraz art. 2091 § 1 pkt. 2 Kodeksu pracy (Dz. U . z 1998 nr 21, poz. 94 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
Wyznaczam w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu pracowników do:  1. udzielania pierwszej pomocy (załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia),

  2. wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników (załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia).

§ 1
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

/-/mgr Róża KOŹLIK


Załącznik nr 1 do zarządzenie nr 177 /2011

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30.12.2011 r.Pracownicy wyznaczeni do
udzielania pierwszej pomocy
Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce wykonywania pracy
(nazwa wydziału/komórki organizacyjnej)


Numer telefonu służbowego stacjonarnego

Numer telefonu

/służbowego/

komórkowego

Adres
e-mail


Uwagi

1.

Andrzej Gawłowski

Pomieszczenie 7 – inspektor ds. OC


34 35 75 100

w. 47


721053436

a.gawlowski@dobrodzien.pl
2.

Alfred Paprotny


Pomieszczenie 4

– podatki34 35 75 100

w. 44


696362826

a.paprotny@dobrodzien.plZałącznik nr 2 do zarządzenie nr 177 /2011

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30.12.2011 r.
Pracownicy wyznaczeni do
wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracownikówLp.

Imię i nazwisko

Miejsce wykonywania pracy
(nazwa wydziału/komórki organizacyjnej)


Numer telefonu służbowego stacjonarnego

Numer telefonu

/służbowego/

komórkowego

Adres
e-mail


Uwagi

1.

Andrzej Gawłowski

Pomieszczenie 7

– inspektor ds. OC
34 35 75 100

w. 47


721053436

a.gawlowski@dobrodzien.pl

Kieruje całością ewakuacji

2.

Piotr Więdłocha

Pomieszczenie 7

– informatyk34 35 75 100

w. 49


509407385

a.wiedlocha@dobrodzien.pl

Kieruje całością ewakuacji

w przypadku nieobecności pana Andrzeja Gawłowskiego3.

Ewald Zajonc

Pomieszczenie 1

– inwestycje34 35 75 100

w. 26


606355956

e.zajonc@dobrodzien.pl

Kieruje ewakuacją

osób przebywających na parterze budynku4.

Alfred Paprotny


Pomieszczenie 4

– podatki34 35 75 100

w. 44


696362826

a.paprotny@dobrodzien.pl

Kieruje ewakuacją

osób przebywających na parterze budynku

w przypadku nieobecności pana Ewalda Zajonca


5.

Jan Zajączko-wski

Pomieszczenie 18

– gospodarka gruntami34 35 75 100

w. 46


------

j.zajaczkowski@dobrodzien.pl

Kieruje ewakuacją

osób przebywających na I piętrze budynku przyległego6.

Tomasz Gabor

Pomieszczenie 17

– gospodarka gruntami34 35 75 100

w. 35


696462227

t.gabor@dobrodzien.pl

Kieruje ewakuacją

osób przebywających na I piętrze budynku przyległego w przypadku nieobecności pana Jana Zajączkowskiego©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy